Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Chrześcijanin a dieta - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 3 — Reforma zdrowia a trzecie poselstwo anielskie

  Jak ręka

  97. 10 grudnia 1871 r. pokazano mi, że reforma zdrowia jest częścią dzieła, jakie ma przygotować lud na przyjście Pana. Jest tak ściśle złączona z trzecim poselstwem anielskim, jak ręka z ciałem. Ludzie zlekceważyli dziesięcioro przykazań, lecz Pan nie ześle kary nim nie da im poselstwa przestrogi. Jest ono głoszone przez trzeciego anioła. Gdyby ludzie zawsze byli posłuszni prawu dziesięciorga przykazań, nie byłoby chorób, jakie zalewają świat.CD 49.1

  Przygotować lud

  Ludzie nie mogą przekroczyć praw naturalnych poprzez uleganie apetytowi i pożądliwym namiętnościom, nie naruszając przy tym prawa Bożego. Dlatego Bóg zezwolił, by zaświeciło światło reformy zdrowia, abyśmy poznali, że przestępowanie praw jest grzechem. Wszystkie radości i cierpienia dają się sprowadzić do posłuszeństwa lub przestępowania prawa naturalnego. Bóg widzi smutny stan ludzi, których część świadomie narusza prawa. Z miłości więc i z litości sprawia, iż jaśnieje światło o reformie zdrowia. Ogłasza je tak wyraźnie, że wszystkie świadome istoty mogą je zrozumieć, jeśli tylko tego pragną. Jedynie osoby upośledzone nie poniosą odpowiedzialności. Wyjaśnianie prawa naturalnego i nakłanianie do zachowania go, by przygotować lud na przyjście Pańskie, jest dziełem, jakie spełnia poselstwo trzeciego anioła.CD 49.2

  Upadek Adama — zwycięstwo Chrystusa

  Adam i Ewa upadli wskutek nieumiarkowanego apetytu. Chrystus przyszedł i oparł się najsroższym pokusom szatana, pokazując w ludzkim ciele, iż człowiek może zwyciężyć. Jak Adam upadł przez apetyt i stracił błogosławiony raj, tak dzieci Adama mogą przez Chrystusa zwyciężyć apetyt i poprzez wstrzemięźliwość odzyskać raj.CD 49.3

  Pomoc w rozpoznaniu prawdy

  W obecnym czasie nieświadomość nie jest wytłumaczeniem przestępowania prawa. Światło świeci jasno i nikt nie musi tkwić w niewiedzy, gdyż sam Bóg jest nauczycielem człowieka.CD 50.1

  Najświętszą powinnością każdego człowieka wobec Boga jest zwracanie uwagi na mądrą filozofię i autentyczne doświadczenia, jakie On daje im obecnie odnośnie reformy zdrowia. Bóg chce, by ten wielki przedmiot, jakim jest reforma zdrowia był rozgłaszany i aby opinia publiczna była zainteresowana rozważaniem go. Jest niemożliwe by ludzie obarczeni grzesznymi, szkodliwymi dla zdrowia i niszczącymi mózg nawykami, rozpoznali świętą prawdę, która ma ich uświęcić, oczyścić, podnieść i przysposobić do towarzystwa aniołów w królestwie chwały...CD 50.2

  Uświęceni lub ukarani

  Apostoł Paweł napomina: “Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza”. Tak więc ludzie mogą — poprzez uleganie grzesznym nawykom — pozbawić swe ciała świętości. A jeśli tak się dzieje, to nie nadają się oni do chwalenia Boga w duchu i nie są godni być w niebie. Jeżeli jednak człowiek będzie miłował dane mu od Boga światło dotyczące reformy zdrowia, wówczas może zostać uświęcony przez prawdę i przysposobiony do nieśmiertelności. Lecz jeśli zlekceważy to światło — poniesie karę. — Testimonies for the Church III, 161.162 (1873).CD 50.3

  Praca Eliasza i Jana — wzorem

  98. Już od lat nawołuje Pan swój lud do zwrócenia uwagi na reformę zdrowia. Jest to części dzieła przygotowania na przyjście Syna Człowieczego. Jan Chrzciciel wystąpił w duchu i w mocy Eliasza, by przygotować drogę Panu i nawrócić lud do mądrości sprawiedliwego. Był przedstawicielem tych, którzy żyją w ostatnich czasach, a którym Bóg zlecił święte prawdy, aby je podać do wiadomości ludziom, by przygotować drogę dla powtórnego przyjścia Chrystusa. Jan był reformatorem. Anioł Gabrieli udzielił ojcu i matce Jana pouczenia o reformie zdrowia. Powiedział, że ich dziecko nie będzie piło wina i mocnego napoju i będzie napełnione od urodzenia Duchem Świętym. Jan odłączył się od ludzi i od wystawnego życia. Jego skromny ubiór, płaszcz z wełny wielbłądziej, był stałą naganą wystawności żydowskich kapłanów i ludu. Jego dieta, czysto wegetariańska, złożona z szarańczynu i leśnego miodu, była naganą dla panującej powszechnie uległości apetytowi i obżarstwa. Prorok Malachiasz stwierdza: “Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom”. Tutaj prorok opisuje charakter tego dzieła. Ci, którzy mają przygotować drogę na powtórne przyjście Chrystusa, odpowiadają w wierności Eliaszowi, jak Jan, który przyszedł w duchu Eliasza, aby przygotować drogę na pierwsze przyjście Chrystusa.CD 50.4

  Wielka reforma powinna być ogłoszona, a umysły ludzi powinny zostać poruszone. Wszechstronna wstrzemięźliwość musi łączyć się z poselstwem naglącym lud Boży do odejścia od bałwochwalczych praktyk, obżarstwa, braku skromności w ubieraniu się i innych sprawach.CD 51.1

  Wyraźny kontrast

  Samozaparcie, pokora i umiarkowanie, jakich Bóg wymaga od sprawiedliwych, których szczególnie prowadzi i którym szczególnie błogosławi, winny być przedstawione ludziom jako przeciwieństwo przesadnych, rujnujących zdrowie nawyków tych, którzy żyją w obecnym wieku zepsucia. Bóg pokazał, że reforma zdrowia jest tak ściśle związana z poselstwem trzeciego anioła, jak ręka z ciałem. W niczym innym nie znajduje się tak wielka przyczyna fizycznego i moralnego zwyrodnienia, jak w zaniedbaniu tego ważnego przedmiotu. Ci, którzy ulegają apetytowi i namiętnościom i zamykają swe oczy na światło ze strachu, iż spostrzegą swoją grzeszną uległość, której nie chcą się pozbyć — są winni w oczach Pańskich.CD 51.2

  Kto odwraca się od światła w jednym przypadku, zatwardza swe serce i lekceważy światło w innych sprawach. Kto narusza obowiązki moralne w sprawie jedzenia i picia oraz ubioru, toruje drogę do naruszania wymagań Bożych odnośnie spraw wiecznych...CD 51.3

  Lud prowadzony przez Boga będzie osobliwy. Nie będzie podobny do świata. A jeśli pójdą za Bożym przewodnictwem, to wypełnią Jego zamiary i poddadzą swoją wolę Jego woli. Chrystus zamieszka w sercu. Kościół Pański będzie święty. Wasze ciało — mówi apostoł — jest świątynią Ducha Świętego.CD 51.4

  Bóg nie wymaga od swoich dzieci, by zapierały się siebie ze szkodą dla fizycznego zdrowia. Wymaga od nich natomiast posłuszeństwa prawu naturalnemu, by zachowali zdrowie fizyczne. Ścieżka praw natury jest tą, którą On wytycza i jest wystarczająco szeroka dla każdego chrześcijanina. Bóg szczodrą ręką zaopatrzył nas w bogactwa i różnorodne dary służące zapewnieniu nam utrzymania i naszej radości. Lecz, aby móc radować się naturalnym apetytem, który pozwoli zachować zdrowie i przydłużyć życie — ogranicza On nasz apetyt. Mówi: Strzeż się, hamuj i poskramiaj nienaturalny apetyt. Jeśli pielęgnujemy wypaczony apetyt, wtedy naruszamy prawa organizmu i bierzemy odpowiedzialność za niszczenie naszego ciała i sprowadzanie na siebie choroby. — Testimonies for the Church III, 61-64 (1872).CD 51.5

  Dajcie pracy zdrowotnościowej właściwe miejsce

  99. Obojętność, z jaką wielu odniosło się do książek o tematyce zdrowotnościowej, jest obrazą Boga. Nie jest Jego zamiarem oddzielanie dzieła zdrowotnościowego od całości dzieła. Obecna prawda związana jest z pracą w dziele reformy zdrowia tak samo, jak z innymi elementami dzieła ewangelii. Żadna z gałęzi, oddzielona od innych, nie może stanowić doskonałej całości.CD 52.1

  Ewangelia o zdrowiu ma zdolnych obrońców, lecz praca ich była bardzo utrudniona, gdyż wielu kaznodziejów, przewodniczących zjednoczeń i innych wpływowych osób zaniechało poświęcenia sprawie reformy zdrowia należytej uwagi. Nie rozpoznali jej funkcji w pracy misyjnej jako prawego ramienia ciała. Choć wielu ludzi — w tym i kaznodziejów — przejawiło nader małe zainteresowanie w tej dziedzinie, jednak Pan przez wzgląd na nich, udzielił mimo to obfitej pomyślności.CD 52.2

  Gdy praca zdrowotnościowa jest prawidłowo prowadzona, staje się klinem, umożliwiającym wejście na drogę innych prawd wzbogacających serce. Kiedy poselstwo trzeciego anioła jest zwiastowane w pełni, reforma zdrowia zajmuje odpowiednie miejsce w obradach podczas rozmaitych konferencji, w pracy Kościoła, w domu, i w całym gospodarstwie domowym. W ten sposób prawe ramię będzie służyć i chronić ciało.CD 52.3

  Kiedy praca zdrowotnościowa zajmuje odpowiednie miejsce w głosszeniu poselstwa trzeciego anioła, jej obrońcy nie powinni dążyć do tego, aby zajęła miejsce samego poselstwa. — Testimonies for the Church VI, 327 (1900).CD 52.4

  Konieczność panowania nad sobą

  100. Jednym z najbardziej pożałowania godnych skutków pierwszego odstępstwa była utrata zdolności do samokontroli. Tylko przez odzyskanie tej siły możliwy jest prawdziwy rozwój.CD 52.5

  Ciało stanowi jedynie środek, poprzez który rozwija się umysł i dusza budując charakter. Stąd też przeciwnik dusz kieruje pokusy zmierzające do osłabienia fizycznych sił. Jego zwycięstwo na tym odcinku oznacza poddanie złu całego jestestwa. Jeżeli skłonności naszej fizycznej natury nie zostaną poddane sile wyższej, będą powodowały oczywistą ruinę i śmierć.CD 52.6

  Ciało należy ujarzmić. Rządy winny być sprawowane przez wyższe siły organizmu. Namiętności muszą być poddane pod kontrolę woli, a ona sama ma znajdować się pod kontrolą Bożą. Naszym życiem ma rządzić królewska władza rozumu poświęconego przez łaskę Bożą.CD 52.7

  Wymagania Boże muszą się zakorzenić w naszym umyśle. Ludzie muszą zrozumieć powinność panowania nad sobą, potrzebę czystości, wolności od deprawacji apetytu i plugawego nawyku. Muszą zrozumieć, że wszystkie siły umysłu i ciała są darem Bożym i należy je zachować w możliwie najlepszym stanie dla Jego służby. — Ministry of Healing 129.130 (1905).CD 53.1

  Kaznodzieje i lud mają działać zgodnie

  101. Ważną częścią pracy kaznodziejskiej jest wierne przedstawianie ludowi reformy zdrowia i jej związku z poselstwem trzeciego anioła, gdyż jest ona częścią składową tego dzieła. Powinni sami ją przyjąć i zalecać tym, którzy mówią, iż wierzą prawdzie. — Testimonies for the Church I, 469.470 (1867).CD 53.2

  102. Pokazano mi, że reforma zdrowia jest częścią potrójnego poselstwa anielskiego i jest tak samo ściśle spojona z nim jak ramię i ręka z ciałem. Widziałam, że jako lud musimy postąpić naprzód w tym wielkim dziele. Kaznodzieje i lud muszą działać zgodnie. Lud Boży nie jest przygotowany na głośne wołanie trzeciego anioła. Mają do wykonania dla siebie samych dzieło, którego nie powinni zostawiać Bogu, aby je za nich wykonał. Dzieło to pozostawił On ludziom do wykonania, nie może wykonać go jednak jeden za drugiego. — Testimonies for the Church I, 486 (1867).CD 53.3

  Jest częścią, lecz nie całym poselstwem

  103. Reforma zdrowia jest ściśle złączona z trzecim poselstwem, lecz nie jest samym poselstwem. Nasi kaznodzieje powinni nauczać reformy zdrowia, lecz nie powinni robić z niej głównego tematu zamiast głoszenia zasadniczego poselstwa. Jej miejsce jest wśród tych przedmiotów, które stanowią pracę przygotowawczą dla zapoznania się z wydarzeniami oznajmianymi przez poselstwo; wśród tych zajmuje ona pierwsze miejsce. Powinniśmy chwytać się reformy z gorliwością, lecz należy unikać wrażenia, że jesteśmy chwiejni i ulegamy fanatyzmowi. — Testimonies for the Church I, 559 (1867).CD 53.4

  104. Reforma zdrowia jest tak ściśle zespolona z trzecim poselstwem jak ramię z ciałem, lecz ramię nie może zastąpić ciała. Głoszenie trzeciego poselstwa anielskiego, przykazania Boże i świadectwo Jezusa stanowią główny trzon naszego dzieła. Z tym poselstwem musi być połączone wykładanie zasad zdrowotnych, lecz w żadnym wypadku nie mogą one być niezależne lub zajmować miejsce samego poselstwa. — Letter 57, 1896.CD 53.5

  Jego stosunek do instytucji medycznych

  105. Zakładane sanatoria mają być ściśle i nierozłącznie związane z Ewangelią. Pan dał pouczenie, że Ewangelia ma być głoszona nadal, a ona obejmuje reformę zdrowia we wszystkich jej fazach. Naszym zadaniem jest oświecić świat, pozostaje on ślepy na posunięcia, jakie się dokonują, przygotowując drogę plagom, które Bóg dopuści, aby przyszły na świat. Wierni stróże Boży muszą dać ostrzeżenie...CD 53.6

  Reforma zdrowia musi być bardziej uwydatniona w głoszeniu trzeciego poselstwa anielskiego. Zasady reformy zdrowia znajdują się w Słowie Bożym. Ewangelia zdrowia ma być silnie złączona z usługiwaniem Słowa. Bożym zamiarem jest, aby odnawiający wpływ reformy zdrowia stanowił część ostatniego wielkiego wysiłku w głoszeniu poselstwa Ewangelii.CD 54.1

  Nasi lekarze mają być Bożymi pracownikami. Winni być mężami, których siły zostały poświęcone i przekształcone przez łaskę Chrystusową. Ich wpływ winien być zespolony z prawdą, która ma być głoszona światu. W doskonałej i całkowitej jedności z kazaniem Ewangelii dzieło reformy zdrowia objawi daną mu od Boga moc. Pod wpływem Ewangelii zostaną dokonane wielkie reformy przez pracę misji lekarskich. Lecz spróbujcie oddzielić misję lekarską od pracy ewangelizacyjnej, a dzieło zostanie okaleczone. — Manuscript 23, 1901.CD 54.2

  106. Nasze sanatoria i nasze zbory mogą podnieść się na wyższy i świętszy poziom. Lud nasz powinien głosić i stosować reformę zdrowia. Pan nawołuje do ożywienia zasad reformy zdrowia. Adwentyści dnia siódmego mają do wykonania specjalne dzieło, jako posłowie w pracy dla ciał i dusz ludzkich.CD 54.3

  Chrystus powiedział o swym ludzie: “Jesteście światłością świata”. Jesteśmy ludem przeznaczonym przez Pana do głoszenia prawd niebiańskiego pochodzenia. Najbardziej uroczystym i najświętszym dziełem, jakie kiedykolwiek zostało powierzone śmiertelnikom, jest głoszenie pierwszego, drugiego i trzeciego poselstwa anielskiego naszemu światu. W naszych dużych miastach powinny być zakłady lecznicze dla doglądania chorych i dla nauczania wielkich zasad reformy zdrowia.CD 54.4

  Otwierający klin

  107. Pouczono mnie, że nie powinniśmy zwlekać z wykonaniem dzieła, które ma być wykonane w kierunku reformy zdrowia. Przez to dzieło osiągniemy dusze na gościńcach i drogach. — Letter 203, 1905.CD 54.5

  108. Wierzę, iż dzięki Bogu, dzieło misji lekarskiej stanie się klinem, dzięki któremu dostaniemy się do chorych dusz. — Traktat 1893; Counsels on Health 535.CD 54.6

  Dla usunięcia uprzedzeń — wzmóżcie wpływ

  109. Dużą część uprzedzenia, jakie przeszkadza prawdzie poselstwa trzeciego anioła w dostępie do serc ludzkich, można by usunąć, jeśli by zwrócono więcej uwagi na reformę zdrowia. Jeżeli ludzie zainteresują się tym przedmiotem, zostanie otwarta droga do następnych prawd. Jeśli zobaczą, że mamy zrozumienie dla zdrowia, wówczas będą chętniej wierzyć, że posiadamy zdrowe nauki biblijne.CD 54.7

  Tej gałęzi dzieła Pańskiego nie poświęcono należytej uwagi i przez to zaniedbanie wiele stracono. Gdyby zbór okazał więcej zainteresowania reformami, przez które Bóg sam stara się przygotować ludzi na swoje przyjście, wtedy ich wpływ byłby o wiele większy, niż jest obecnie. Bóg przemówił do swego ludu i On chce, aby słuchali i byli posłuszni Jego głosowi. Chociaż reforma zdrowia nie jest trzecim poselstwem anielskim, jest jednak ściśle z nim złączona. Ci, którzy głoszą poselstwo, powinni nauczać również reformy zdrowia. Jest to przedmiot, który musimy zrozumieć, aby móc przygotować się na wydarzenia, które są tuż przed nami, i to powinno zająć ważne miejsce. Szatan i jego aniołowie starają się przeszkodzić temu dziełu reformy i uczynią wszystko, co w ich mocy, by wprawić w zakłopotanie i obciążyć tych, którzy chętnie się nim zajmują. Nikt jednak nie powinien się tym zniechęcać lub z tego powodu zaniechać dalszych wysiłków.CD 55.1

  Prorok Izajasz mówi następująco o jednym z przymiotów Chrystusa: “Nie zamroczy się ani ustanie dokąd nie wykona sądu na ziemi”. Niech więc Jego naśladowcy nie mówią o niepowodzeniu i zniechęceniu, lecz niech pamiętają o cenie zapłaconej za człowieka, aby ten nie zginął, ale miał żywot wieczny. — Christian Temperance and Bible Hygiene 121-122 (1890).CD 55.2

  110. Dzieło reformy zdrowia jest środkiem Bożym dla zmniejszenia cierpień na naszym świecie i dla oczyszczenia Jego Kościoła. Nauczajcie ludzi, że mogą działać jako pomocnicza ręka Boża, współpracując z Mistrzem w przywracaniu fizycznego i duchowego zdrowia. To dzieło nosi cechę niebios i otworzy drzwi dla innych kosztownych prawd. Jest miejsce do pracy dla wszystkich, którzy umiejętnie pragną podjąć się tego dzieła. — Testimonies for the Church IX, 112.113 (1909).CD 55.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents