Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Wybrane poselstwa III - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Owoce sceptycyzmu

  Bóg pozwolił, aby zalew światła został wylany na świat w odkryciach w nauce i sztuce, gdy jednak rzekomo naukowcy wykładają i piszą na te tematy jedynie z ludzkiego punktu widzenia, z pewnością dojdą do niewłaściwych wniosków. Największe umysły, jeśli nie są kierowane przez Słowo Boże w swoich badaniach, zostają zdezorientowane w swoich próbach wyśledzenia związków nauki i objawienia. Stwórca i jego dzieła są poza ich pojęciem, a ponieważ nie potrafią wyjaśnić tego naturalnymi prawami, historia Biblii uznawana jest za taką, na której nie można polegać. Ci, którzy wątpią w niezawodność zapisów Starego i Nowego Testamentu, zostaną poprowadzeni, by poszli krok dalej i wątpili w istnienie Boga, a potem, puściwszy się swojej kotwicy, pozostawieni są, by lawirować na skałach niedowiarstwa.WP3 275.4

  Mojżesz pisał pod kierownictwem Ducha Bożego, a właściwa teoria geologii nigdy nie będzie przypisywała sobie odkryć, które nie mogą być pogodzone z jego wypowiedziami. Pogląd, o który wielu się potyka, że Bóg nie stworzył materii, gdy powołał świat do istnienia, ogranicza moc Świętego Izraelskiego.WP3 276.1

  Sprawdzajcie naukę przez Słowo Boże — Wielu, gdy okrywa, że nie są zdolni zmierzyć Stwórcy i jego dzieła swoim własnym niedoskonałym poznaniem nauki, wątpi w istnienie Boga i przypisuje nieskończoną moc naturze. Osoby te utraciły prostotę wiary i są bardzo oddalone od Boga w umyśle i duchu. Powinna istnieć niezmienna wiara w boskość Świętego Słowa Bożego. Biblia nie może być testowana przez ludzkie pojęcie nauki, lecz nauka ma być poddawana próbie tego nieomylnego standardu. Gdy Biblia wypowiada się o faktach w naturze, nauka może być porównana z zapisanym Słowem, a właściwe zrozumienie obu zawsze dowiedzie, że są one w harmonii. Jedno nie zaprzecza drugiemu. Wszelka prawda, czy to w naturze czy objawieniu, zgadza się.WP3 276.2

  Naukowe badanie odkryje umysłom prawdziwie mądrych rozległe pola myśli i informacji. Ujrzą Boga w jego dziełach i będą go wysławiali. Będzie On dla nich pierwszym i najlepszym, a umysł będzie skoncentrowany na nim. Sceptycy, którzy czytają Biblię dla samego czepiania się, przez niewiedzę twierdzą, że znaleźli zdecydowane sprzeczności pomiędzy nauką a objawieniem. Jednak ludzka miara Boga nigdy nie będzie właściwa. Umysł nieoświecony przez Ducha Bożego zawsze będzie w ciemności co do jego mocy.WP3 276.3

  Duchowe rzeczy są duchowo rozsądzane. Ci, którzy nie mają żywotnego związku z Bogiem, kołysani są z jednej strony na drugą, umieszczają opinie ludzi na czele, a Słowo Boże w tle. Chwytają ludzkie twierdzenia, że sąd przeciwko grzechowi jest przeciwny Bożemu łaskawemu charakterowi, i chociaż rozwodzą się nad nieskończoną łaskawością, starają się zapomnieć, że istnieje taka rzecz jak nieskończona sprawiedliwość.WP3 276.4

  Gdy mamy właściwe zdanie o mocy, wielkości i majestacie Boga oraz słabości człowieka, wzgardzimy przypuszczeniami mądrości wysuwanymi przez tak zwanych wielkich ludzi ziemi, którzy nie mają w swoich charakterach niczego ze szlachetności Nieba. Nie ma nic, za co ludzie powinni być wysławiani lub wychwalani. Nie ma powodu, dlaczego należałoby ufać opiniom uczonych, gdy mają oni skłonność do mierzenia boskich rzeczy swoimi własnymi wypaczonymi wyobrażeniami. Ci, którzy służą Bogu, są jedynymi, których opinie i przykład bezpiecznie jest naśladować. Uświęcone serce ożywia i wzmacnia siły umysłowe. Żywa wiara w Boga dodaje energii, daje spokój i wytchnienie ducha oraz siłę i szlachetność charakteru.WP3 277.1

  Bóg może działać ponad swoimi prawami — Ludzie nauki myślą, że ze swoimi poszerzonymi pojęciami mogą zrozumieć mądrość Boga, to co On uczynił lub co może uczynić. W dużej mierze przeważa pogląd, że jest On związany i ograniczony swoimi własnymi prawami. Ludzie albo zaprzeczają i ignorują jego istnienie, albo zamierzają wyjaśnić wszystko, nawet działania jego Ducha na ludzkim sercu, poprzez naturalne prawa; i nie czczą dłużej jego imienia ani nie boją się jego mocy. Chociaż myślą, że osiągają wszystko, gonią bańki mydlane i tracą drogocenne sposobności zapoznania się z Bogiem. Nie wierzą w zjawiska nadprzyrodzone ani nie uświadamiają sobie, że Autor praw natury może działać ponad tymi prawami. Zaprzeczają twierdzeniom Boga i zaniedbują dobro swoich własnych dusz, jednak jego istnienie, jego charakter, jego prawa są faktami, których rozumowanie ludzi o najwyższych osiągnięciach nie może obalić.WP3 277.2

  Pióro natchnienia w ten sposób opisuje moc i majestat Boga: “Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi?... Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi, oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie. Wszystkie narody są niczym u niego, uważa je za pustą nicość... Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny”. Izajasza 40,12-22.WP3 277.3

  Boży charakter objaśniany przez jego dzieła — Natura jest mocą, lecz Bóg natury jest nieograniczony w mocy. Jego dzieła objaśniają jego charakter. Ci, którzy oceniają go na podstawie dzieła jego rąk, a nie na podstawie przypuszczeń wielkich ludzi, ujrzą jego obecność we wszystkim. Dostrzegą jego uśmiech w radosnym blasku słońca, a jego miłość i troskę o człowieka w obfitych polach jesieni. Nawet ozdoby ziemi, widoczne w żywo zielonej trawie, uroczych kwiatach wszelkiej barwy oraz wyniosłych i różnorodnych drzewach leśnych, świadczą o czułej, ojcowskiej trosce naszego Boga i jego pragnieniu uczynienia swoich dzieci szczęśliwymi.WP3 277.4

  Moc wielkiego Boga będzie używana na rzecz tych, którzy się go boją. Posłuchajcie słów proroka: “Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają”. Izajasza 40,28-31.WP3 278.1

  W Słowie Bożym podnoszonych jest wiele pytań, na które najbardziej gruntowni uczeni nigdy nie będą potrafili odpowiedzieć. Uwaga zwrócona jest na te tematy, aby pokazać nam, jak wiele jest rzeczy, nawet wśród zwykłych rzeczy codziennego życia, których ograniczone umysły, przy całej ich zachwalanej mądrości, nigdy nie będą mogły w pełni zrozumieć.WP3 278.2

  Nauka pomocą w zrozumieniu Boga — Wszystkie systemy filozofii wymyślone przez ludzi prowadziły do zamieszania i wstydu, gdy Bóg nie był uznawany i czczony. Utrata wiary w Boga jest straszna. Powodzenie nie może być wielkim błogosławieństwem dla narodów czy jednostek, gdy wiara w jego Słowo zostaje raz utracona. Nic nie jest prawdziwie wielkie poza tym, co jest wieczne w swoich dążeniach. Prawda, sprawiedliwość, miłosierdzie, czystość i miłość Boga są nieprzemijające. Gdy ludzie posiadają te cechy, są wprowadzeni w bliską więź z Bogiem i są kandydatami do najwyższego wyniesienia, do jakiego ludzkość może aspirować. Nie będą zważali na ludzką chwałę i będą ponad rozczarowaniem, znużeniem, walką języków i sporami o zwierzchnictwo.WP3 278.3

  Ten, którego dusza jest przepojona Duchem Bożym, będzie uczył się lekcji ufnej wiary. Biorąc zapisane Słowo jako swojego doradcę i przewodnika, znajdzie w nauce pomoc w zrozumieniu Boga, lecz nie stanie się wyniosły, dopóki w swojej ślepej zarozumiałości nie jest głupcem w swoich pojęciach o Bogu. — The Signs of the Times, 13 marzec 1884.WP3 278.4

  Przepisy i zasady religii są pierwszymi krokami w zdobywaniu wiedzy i leżą u samej podstawy prawdziwego wykształcenia. Wiedza i nauka muszą być ożywiane przez Ducha Bożego, aby służyły najszlachetniejszym celom. Chrześcijanin sam może robić właściwy użytek z wiedzy. Nauka, aby być w pełni doceniana, musi zapatrywać się z religijnego punktu widzenia. Wtedy wszyscy będą wielbili Boga nauki. — Manuscript 30, 1896.WP3 278.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents