Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Wybrane poselstwa III - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Wczesny pogląd na znaczenie sabatu

  [Patrz także: Early Writings 32-34, widzenie z 1847 r. na temat znaczenia sabatu.]

  Widziałam, że zaledwie niewiele rozumieliśmy i uświadamialiśmy sobie znaczenie sabatu, wobec tego, jak jeszcze powinniśmy uświadomić sobie i poznać jego znaczenie i chwałę. Widziałam, że nie wiedzieliśmy, czym jeszcze było wzniesienie się ponad wyżyny ziemi i bycie nakarmionym dziedzictwem Jakuba. Gdy jednak ochłoda i późny deszcz przyjdą do obliczności Pańskiej i chwały mocy jego, poznamy, co to znaczy być nakarmionym dziedzictwem Jakuba i wznieść się ponad wyżyny ziemi. Bardziej ujrzymy wtedy sabat w jego znaczeniu i chwale.WP3 346.3

  Nie ujrzymy go jednak w całej jego chwale i znaczeniu, dopóki przymierze pokoju nie zostanie z nami zawarte na głos Boży, a perłowe bramy Nowego Jeruzalem nie otworzą się i nie zakołyszą na swoich lśniących zawiasach i nie zabrzmi zadowolony i uradowany głos uroczego Jezusa, głębszy niż jakakolwiek muzyka, która kiedykolwiek wpadła w śmiertelne ucho, nakazujący nam wejść. — Letter 3, 1851.WP3 346.4

  Musimy zająć niezachwiane stanowisko, że nie będziemy czcili pierwszego dnia tygodnia jako sabatu, ponieważ nie jest to ten dzień, który został pobłogosławiony i uświęcony przez Jahwe, a czcząc niedzielę stanęlibyśmy po stronie wielkiego zwodziciela. Spór odnośnie do sabatu otworzy ten temat przed ludźmi i dana będzie sposobność, aby wymagania prawdziwego sabatu mogły zostać przedstawione...WP3 346.5

  Bojący się Boga, zachowujący przykazania lud powinien być pilny nie tylko w modlitwie, ale w działaniu, a to przyniesie prawdę tym, którzy nigdy jej nie słyszeli...WP3 347.1

  Gdy prawo Boże zostanie unieważnione, a odstępstwo stanie się narodowym grzechem, Pan zadziała na rzecz swojego ludu. Ich krytyczna sytuacja będzie jego sposobnością. Objawi On swoją moc na rzecz swojego kościoła...WP3 347.2

  Czas, by nieść świadectwo — Pan oświecił nas, co ma przyjść na ziemię, abyśmy mogli oświecać innych, i nie będziemy uznani za niewinnych, jeśli zadowalamy się bezczynnym siedzeniem z założonymi rękami i sprzeczaniem się o sprawy mniejszej wagi...WP3 347.3

  Nie można zostawić ludzi, by posuwali się naprzód swoją drogą, potykając się w ciemności, nie wiedząc, co jest przed nimi, i nieprzygotowani na wielkie kwestie sporne, jakie nadchodzą. Jest dzieło do wykonania na ten czas w przygotowaniu ludzi do tego, by ostali się w dniu ucisku, i wszyscy muszą odegrać swoją rolę w tym dziele. Muszą być odziani sprawiedliwością Chrystusa i być tak obwarowani prawdą, aby oszustwa szatana nie zostały przez nich przyjęte jako prawdziwe objawienia mocy Boga...WP3 347.4

  Jest to uroczysty czas dla ludu Bożego, jeśli jednak stoją blisko krwawiącego boku Jezusa, On będzie ich obroną. On otworzy drogi, aby poselstwo światła mogło dotrzeć do wielkich ludzi, do autorów i prawodawców. Będą mieli sposobności, o których obecnie nie śnicie, a niektórzy z nich będą śmiało bronili wymagań Bożego zdeptanego prawa...WP3 347.5

  Strategia szatana w ostatniej walce — Istnieje obecnie potrzeba gorliwie pracujących mężczyzn i kobiet, którzy będą szukali zbawienia dusz, ponieważ szatan jako potężny generał zajął pole i w tej ostatniej resztce czasu działa przez wszelkie możliwe do wyobrażenia metody, aby zamknąć drzwi przed światłem, które Bóg chciałby, aby dotarło do jego ludu. Zagarnia on cały świat w swoje szeregi, a ci nieliczni, którzy są wierni Bożym wymaganiom, są jedynymi, którzy zawsze mogą stawić mu opór, i nawet tych stara się on pokonać...WP3 347.6

  Idźcie do Boga dla siebie samych; módlcie się o boskie oświecenie, abyście mogli wiedzieć, co jest prawdą, abyście, gdy wystawiona zostanie na pokaz zdumiewająca czyniąca cuda moc, i wróg przyjdzie jako anioł światłości, mogli rozróżnić pomiędzy prawdziwym dziełem Boga a imitującym dziełem lub mocami ciemności...WP3 347.7

  Świat ma zostać ostrzeżony i gdy poselstwo trzeciego anioła idzie naprzód z głośnym wołaniem, umysły będą w pełni przygotowane do podjęcia decyzji za lub przeciwko prawdzie. Wielka zmiana ma zostać dokonana przez szatana i jego złych aniołów, zjednoczonych ze złymi ludźmi, którzy utrwalą swoje przeznaczenie, unieważniając prawo Boga w obliczu przekonującego dowodu z jego Słowa, że jest ono niezmienne i wieczne.WP3 348.1

  Głośne wołanie poselstwa trzeciego anioła — Ten czas, o którym pisał prorok, przyjdzie i potężne wołanie trzeciego anioła będzie słyszane na ziemi, jego chwała oświeci świat i poselstwo zatriumfuje, lecz ci, którzy nie kroczą w jego świetle, nie zatriumfują razem z nim...WP3 348.2

  Nadszedł uroczysty czas, gdy kaznodzieje powinni płakać pomiędzy przedsionkiem a ołtarzem, wołając: “Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa”. Joela 2,17. Jest to dzień, gdy zamiast wynosić swoje dusze w samowystarczalności, kaznodzieje i lud powinni wyznawać swoje grzechy przed Bogiem i sobą nawzajem.WP3 348.3

  Armia wierzących, którzy zniosą ostatnią próbę — Prawo Boże jest unieważniane i nawet wśród tych, którzy bronią jego wiążących wymagań, są niektórzy, którzy łamią jego święte zasady. Biblia będzie otwierana od domu do domu, a mężczyźni i kobiety znajdą dostęp do tych domów i umysły zostaną otwarte na przyjęcie Słowa Bożego, i — gdy przyjdzie kryzys — wielu będzie przygotowanych do podjęcia właściwych decyzji, nawet w obliczu strasznych trudności, które będą wywoływane przez zwodnicze cuda szatana. Chociaż wyznali oni prawdę i stali się współpracownikami z Chrystusem o jedenastej godzinie, otrzymają jednakowe wynagrodzenie z tymi, którzy pracowali przez cały dzień. Będzie istniała armia niezachwianych wierzących, którzy będą stali mocno jak skała przez ostatnią próbę...WP3 348.4

  Większe światło zaświeci na wszystkie uroczyste prawdy proroctwa i będą one widziane w świeżości i blasku, ponieważ jasne promienie Słońca Sprawiedliwości oświetlą całość...WP3 348.5

  Gdy anioł już miał odsłonić Danielowi ogromnie interesujące proroctwa, by zostały zapisane dla nas, którzy mamy być świadkami ich wypełnienia, anioł powiedział: “Bądź mężny, bądź mężny!” Daniela 10,19. Mamy doznać tej samej chwały, która została objawiona Danielowi, ponieważ jest ona dla ludu Bożego w tych ostatnich dniach, aby mogli oni nadać trąbie pewny dźwięk. — Manuscript 18, 1888.WP3 348.6

  Gdy Chrystus przyjdzie po raz drugi, cały świat będzie reprezentowany przez dwie grupy, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, prawych i nieprawych. Przed wielkim znakiem przyjścia Syna człowieczego, będą miały miejsce znaki i cuda na niebiosach...WP3 348.7

  Kilku kroplom z czasz Bożego gniewu pozwolono już skropić ląd i morze, oddziałując na żywioły powietrza. Poszukuje się przyczyn tych niezwykłych warunków, lecz na próżno.WP3 349.1

  Bóg nie powstrzymał mocy ciemności przed prowadzeniem naprzód ich śmiertelnego działa skażenia powietrza, jednego ze źródeł życia i odżywiania, śmiertelnymi wyziewami. Atakowane jest nie tylko życie roślin, lecz ludzie cierpią na skutek epidemii...WP3 349.2

  Fizyczny i religijny świat zostanie wstrząśnięty — Te rzeczy są skutkiem tego, że krople z czasz gniewu Bożego skrapiają ziemię, a są zaledwie nikłym przedstawieniem tego, co będzie w bliskiej przyszłości.WP3 349.3

  Trzęsienia ziemi odczuwane były w różnych miejscach, lecz te zakłócenia były bardzo ograniczone... Straszne wstrząsy przyjdą na ziemię i wielkopańskie pałace wzniesione wielkim kosztem z pewnością staną się kupą ruin.WP3 349.4

  Skorupa ziemska będzie rozdzierana wybuchami żywiołów ukrytych we wnętrzu ziemi. Żywioły te raz zerwane z uwięzi zmiotą skarby tych, którzy przez lata powiększali swoje bogactwo, uzyskując duży dobytek głodowymi płacami tych, którzy byli u nich zatrudnieni.WP3 349.5

  Religijny świat także ma zostać strasznie wstrząśnięty, ponieważ koniec wszystkiego jest bliski... Całe społeczeństwo ustawia się w dwie grupy, posłusznych i nieposłusznych...WP3 349.6

  Będą istniały prawa kontrolujące sumienie — Tak zwany chrześcijański świat ma być teatrem wielkich i decydujących działań. Ludzie władzy wydadzą prawa kontrolujące sumienie za przykładem papiestwa. Babilon sprawi, że wszystkie narody będą piły wino gniewu jego wszeteczeństwa. Każdy naród będzie uwikłany. O tym czasie Jan, pisarz Objawienia, oświadcza:WP3 349.7

  “Kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam”. Objawienie 18,3-7.WP3 349.8

  Jedno ogólnoświatowe sprzymierzenie — “Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni”. Objawienie 17,13-14.WP3 350.1

  “Ci są jednej myśli”. Będzie istniała jedna ogólnoświatowa więź jedności, jedna wielka harmonia, sprzymierzenie sił szatana. “I oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu”. W ten sposób objawiona jest ta sama arbitralna, gnębicielska moc przeciwko religijnej wolności, wolności, by oddawać Bogu cześć zgodnie z nakazami sumienia, jak było to objawione przez papiestwo, gdy w przeszłości prześladowało ono tych, którzy ośmielili się odmówić dostosowania się do religijnych obrzędów i ceremonii katolicyzmu.WP3 350.2

  W walce, jaka ma być toczona w ostatnich dniach, zjednoczone będą w opozycji przeciwko ludowi Bożemu wszelkie zepsute moce, które odstąpiły od posłuszeństwa wobec prawa Jahwe. W tej walce sabat czwartego przykazania będzie istotą całej sprawy, ponieważ w przykazaniu o sabacie wielki Prawodawca identyfikuje siebie jako Stworzyciela nieba i ziemi...WP3 350.3

  W Objawieniu czytamy na temat szatana: “I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia”. Objawienie 13,13-17...WP3 350.4

  “I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego”. Objawienie 16,13-15...WP3 350.5

  Szatan pojawi się, by doznać powodzenia — Wszystko w naturze i w ogóle w świecie nasycone jest intensywną gorliwością. Szatan we współpracy ze swoimi aniołami i ze złymi ludźmi dołoży wszelkiego wysiłku, by osiągnąć zwycięstwo i ukaże się, by doznać powodzenia. Jednak z tej walki, prawda i sprawiedliwość wyjdą, triumfując w zwycięstwie. Ci, którzy uwierzyli kłamstwu, zostaną pokonani, ponieważ dni odstępstwa zostaną zakończone. — Manuscript 24, 1891.WP3 350.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents