Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Wybrane poselstwa III - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Każda ludzka istota będzie albo w armii Chrystusa albo w armii szatana

  Zbliżamy się do końca historii tej ziemi, gdy mogą istnieć jedynie dwie grupy, a każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będzie w jednej z tych armii. Jezus będzie Generałem jednej armii; jeśli chodzi o przeciwną armię, to szatan będzie przywódcą. Wszyscy, którzy łamią i uczą innych łamać prawo Boże, podstawę jego rządu w niebie i na ziemi, uporządkowani są pod jednym stojącym wyżej wodzem, którzy kieruje nimi w opozycji wobec rządu Boga. Aniołowie zaś “którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie” (Judy 6) są buntownikami przeciwko prawu Bożemu i wrogami wszystkich, którzy kochają i są posłuszni jego przykazaniom. Ci poddani, z szatanem jako ich przywódcą, zgromadzą innych w swoje szeregi wszelkimi możliwymi środkami, aby wzmocnić jego siły i nakłonić do jego twierdzeń.WP3 376.2

  Przez swoje zwiedzenie i oszustwo szatan chciałby, jeśli to możliwe, zwieść i wybranych. Jego zwiedzenie nie jest pomniejszym zwiedzeniem. Będzie on dążył do tego, by irytować, trapić, oszukiwać, oskarżać i źle przedstawiać wszystkich, których nie może zmusić do oddania mu czci i pomagania mu w jego dziele. Jego wielki sukces leży w utrzymywaniu umysłów ludzi w zamieszaniu i nieświadomości odnośnie do jego forteli, ponieważ wtedy może poprowadzić nieostrożnych tak, jakby mieli zawiązane oczy...WP3 376.3

  Sabat jest kwestią sporną w ostatniej walce — Sabat jest wielką kwestią probierczą. Jest linią rozgraniczającą pomiędzy wiernym i oddanym, a niewiernym i przestępcą. Ten sabat nakazał Bóg i ci, którzy twierdzą, że są zachowującymi przykazania, którzy wierzą, że są zgodni z głoszonym poselstwem trzeciego anioła, ujrzą ważną rolę, jaką sabat czwartego przykazania ma w tym poselstwie. Jest on pieczęcią żywego Boga. Nie będą oni umniejszali wymagań sabatu, aby odpowiadały sprawie ich wygody. — Manuscript 34, 1897.WP3 376.4

  Jan w Objawieniu pisze o jedności tych, którzy żyją na ziemi, by unieważnić prawo Boże. “Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni”. Objawienie 17,13.14. “I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka”. Objawienie 16,13.WP3 377.1

  Wszyscy, którzy wywyższą i uczczą bałwochwalczy sabat, dzień, którego Bóg nie pobłogosławił, pomagają diabłu i jego aniołom z całą mocą danej im przez Boga umiejętności, którą wypaczyli dla złego użytku. Natchnieni innym duchem, który zaślepia ich zdolność rozróżniania, nie potrafią dostrzec, że wywyższenie niedzieli jest całkowicie instytucją kościoła katolickiego...WP3 377.2

  Sabat jest kwestią, która dzieli świat — Pan niebios pozwala światu wybrać, kogo będą mieli jako władcę. Niech wszyscy uważnie czytają trzynasty rozdział Objawienia, ponieważ dotyczy on każdego ludzkiego przedstawiciela, wielkiego i małego. Każda ludzka istota musi obrać stronę: albo za prawdziwym i żywym Bogiem, który dał światu pamiątkę stworzenia w sabacie siódmego dnia, albo za fałszywym sabatem, ustanowionym przez ludzi, którzy wywyższyli się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem czci, którzy wzięli na siebie atrybuty szatana, uciskając wiernych i oddanych, którzy zachowują przykazania Boże. Ta prześladująca moc wymusi oddanie czci zwierzęciu przez domaganie się zachowywania sabatu, który ono ustanowiło. W ten sposób bluźni Bogu, zasiadając “w świątyni Bożej, podając się za Boga”. 2 Tesaloniczan 2,4.WP3 377.3

  144.000 bez zdrady — Jedną z wyraźnych cech w przedstawieniu 144. 000 jest to, że w ich ustach nie znaleziono zdrady. Pan powiedział: “Błogosławiony człowiek... w którego duchu nie masz zdrady” (BG). Twierdzą, że są dziećmi Bożymi i są przedstawieni jako ci, którzy podążają za Barankiem wszędzie dokądkolwiek idzie. Pojawiają się przed nami jako stojący na górze Syjon, przepasani do świętej służby, odziani w biały bisior, którym jest sprawiedliwość świętych. Wszyscy jednak, którzy podążają za Barankiem w niebie, najpierw podążali za nim na ziemi, w ufnym, miłującym, ochotnym posłuszeństwie, podążali za nim nie nerwowo i kapryśnie, lecz z pełnym zaufaniem, prawdziwie, jak stado podąża za pasterzem...WP3 377.4

  Szatan podejmuje swój ostatni wysiłek dla zdobycia panowania — Świat jest w spółce z kościołami chrześcijańskimi w unieważnianiu prawa Jahwe. Prawo Boże jest odrzucane, jest deptane pod stopami i od całego wiernego ludu Bożego wznosi się modlitwa do nieba: “Czas już, by Pan rozpoczął działanie, gdyż naruszono zakon twój”. Psalmów 119,126. Szatan podejmuje swój ostatni i najpotężniejszy wysiłek dla zdobycia panowania, swoją ostatnią walkę przeciwko zasadom prawa Bożego. Wyzywająca niewierność mnoży się.WP3 378.1

  Po opisie Jana w Objawieniu 16 dotyczącym tej czyniącej cuda mocy, która miała zgromadzić świat na ostatnią wielką walkę, symbole ustają i raz jeszcze głos trąby wydaje pewny dźwięk. “Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego”. Objawienie 16,15. — Manuscript 7a, 1896.WP3 378.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents