Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Wybrane poselstwa III - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 55 — Nauki z kryzysu prawa niedzielnego, któremu stawiono czoło pod koniec lat 1880-tych i na początku lat 1890-tych

  Pewność, gdy chmury pociemniały w 1884 roku

  Wielkie rzeczy są przed nami i chcemy wezwać ludzi do porzucenia obojętności i przygotowania się... Nie mamy teraz porzucać naszej ufności, lecz mieć niezachwianą pewność, bardziej niezachwianą niż kiedykolwiek wcześniej. Aż dotąd pomagał nam Pan i On będzie pomagał nam aż do końca. Będziemy spoglądali na pomnikowe filary, pamiątki tego, czego dokonał dla nas Pan, aby pocieszyć i wybawić nas z ręki niszczyciela...WP3 342.1

  Możemy patrzeć naprzód ku nowym kłopotom w nadchodzącym konflikcie, lecz możemy równie dobrze patrzeć na to, co minęło, jak i na to, co ma przyjść, i powiedzieć: “Aż dotąd pomagał nam Pan”. 1 Samuela 7,12. “Póki będą trwać dni twoje, słynąć będzie moc twoja”. 5 Mojżeszowa 33,25 (BG). Próba nie przekroczy siły, która będzie nam dana do jej zniesienia. Podejmijmy zatem naszą pracę tam, gdzie ją znajdujemy, bez jednego słowa szemrania, nie wyobrażając sobie niczego, co może przyjść, lecz że przyjdzie siła proporcjonalna do prób...WP3 342.2

  Nasz obecny pokój nie może być zakłócany przewidywanymi próbami, ponieważ Bóg nigdy nie opuści ani nie porzuci jednej duszy, która mu ufa. Bóg jest lepszy dla nas niż nasze obawy...WP3 342.3

  Nie martwcie się z powodu przyszłego kryzysu — Wielu odwróci wzrok od obecnych obowiązków, obecnej otuchy i błogosławieństw i będzie zamartwiało się z powodu przyszłego kryzysu. Będzie to powodowało czas 384 ucisku z wyprzedzeniem, a nie otrzymamy łaski na żadne takie przewidywane zmartwienia... Gdy nadejdzie scena ciężkiego konfliktu, nauczyliśmy się lekcji świętego zaufania, błogosławionej ufności i umieściliśmy nasze dłonie w dłoniach Chrystusa, nasze stopy na Skale Wieków i jesteśmy zabezpieczeni przed sztormem, przed burzą. Mamy czekać na naszego Pana. Jezus będzie zawsze obecną pomocą w każdym czasie potrzeby. — Letter 11a, 1884.WP3 342.4

  Pytasz, jaki sposób powinien zostać zastosowany, aby zabezpieczyć prawa naszego ludu do oddawania czci zgodnie z nakazami naszego własnego sumienia. Przez pewien czas było to brzemieniem na mojej duszy, czy byłoby to zaparciem się naszej wiary i dowodem, że nasze zaufanie nie było w pełni w Bogu. Przywołuję jednak w umyśle wiele rzeczy, jakie Bóg pokazał mi w przeszłości odnośnie do rzeczy o podobnym charakterze, jak pobór [w czasie amerykańskiej wojny domowej] i innych spraw. Mogę powiedzieć w bojaźni Bożej: właściwe jest, abyśmy użyli wszelkiej mocy, jakiej możemy, aby odsunąć nacisk, który stosowany jest na nasz lud...WP3 343.1

  Nie mamy prowokować tych, którzy przyjęli fałszywy sabat, instytucję papiestwa, w miejsce Bożego świętego sabatu. Fakt, że nie mają biblijnych argumentów na swoją korzyść czyni ich tym bardziej rozzłoszczonymi i zdecydowanymi zastąpić miejsce argumentów, których brakuje w Słowie Bożym, siłą swojej mocy. Gwałt prześladowań podąża śladami smoka. Dlatego powinna być przejawiana wielka ostrożność, aby nie czynić żadnej prowokacji.WP3 343.2

  Raz jeszcze, jako lud, tak dalece jak to możliwe, oczyśćmy obóz z moralnego skalania i obciążających grzechów...WP3 343.3

  Wszelka polityka w świecie nie może uratować nas przed strasznym przesiewem, a wszelkie starania podejmowane u wysokich władz nie zdejmą z nas Bożego smagania, po prostu dlatego, że grzech jest pielęgnowany. Jeśli jako lud nie zachowujemy siebie samych w wierze i jeśli nie popieramy przykazań Bożych nie tylko piórem i głosem, ale zachowując każde z nich, nie łamiąc świadomie pojedynczego przepisu, wtedy przyjdą na nas słabość i upadek...WP3 343.4

  Apele daremne bez działania Ducha Świętego — Wszelkie zmagania, by zanieść nasze apele do najwyższych władz w naszym kraju, jakkolwiek poważne, mocne i elokwentne mogą być usprawiedliwienia na naszą korzyść, nie dokonają tego, czego pragniemy, o ile Pan nie działa przez swojego Ducha Świętego w sercach tych, którzy twierdzą, że wierzą prawdzie. Możemy zmagać się, jak potężny człowiek płynący na przekór prądowi Niagary, lecz zawiedziemy, o ile Pan nie wstawia się w naszej sprawie. Bóg będzie uczczony wśród członków swojego ludu. Muszą oni być czyści, muszą być wyzuci z własnego ja, niezachwiani, nieporuszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana...WP3 343.5

  Prawa dla wyniesienia fałszywego sabatu — Mamy być gotowi i czekać na rozkazy Boga. Narody będą poruszone do samej swej podstawy. Poparcie zostanie odsunięte od tych, którzy głoszą jedyny Boży standard sprawiedliwości, jedyny pewny sprawdzian charakteru. I wszyscy, którzy nie pokłonią się dekretowi rad narodowych i nie będą posłuszni narodowym prawom wynoszącym sabat ustanowiony przez człowieka grzechu, aby zlekceważyć święty Boży dzień, odczują nie tylko przygniatającą moc papiestwa, ale świata protestanckiego, obrazu zwierzęcia...WP3 344.1

  Wielka kwestia sporna tak bardzo zbliżająca się, przesieje tych, których Bóg nie wyznaczył i będzie On miał czyste, wierne, uświęcone kaznodziejstwo przygotowane na późny deszcz...WP3 344.2

  Nowe życie wypływa od szatańskich przedstawicieli, by działać z mocą, której dotychczas sobie nie uświadamialiśmy. A czy nowa moc z góry nie weźmie w posiadanie ludu Bożego? — Letter 55, 1886.WP3 344.3

  Wkrótce będziemy musieli borykać się z władzami kraju i mamy wszelkie powody do obaw, że fałsz zdobędzie panowanie. Będziemy wzywali nasze zbory w imieniu Pana, aby rozpatrywali to zmaganie się w jego prawdziwym świetle. [Patrz Testimonies for the Church V, 711-718, “Zbliżający się konflikt” (1889). — Kompilatorzy.] Jest to walka pomiędzy chrześcijaństwem Starego i Nowego Testamentu a chrześcijaństwem ludzkiej tradycji i fałszywych bajek.WP3 344.4

  Ta walka ma zdecydować, czy czysta ewangelia będzie miała pole działania w naszym narodzie, czy też papiestwo minionych wieków otrzyma prawicę wspólnoty od protestantyzmu, i ta moc przeważy, by ograniczyć religijną wolność... Poselstwo musi rozchodzić się na wszystkie strony, aby ci, którzy byli niedostrzegalnie manipulowani przez papiestwo, nie wiedząc, co robią, mogli usłyszeć. Bratają się oni z papiestwem przez kompromisy i ustępstwa, które zadziwiają zwolenników papiestwa...WP3 344.5

  Boże dzieci w innych kościołach — Bóg ma dzieci, wiele dzieci w kościołach protestanckich i wielką ich liczbę w kościołach katolickich, które są bardziej wierne, by być posłusznymi światłu i czynić na tyle, na ile wiedzą niż wielka liczba wśród zachowujących sabat adwentystów, którzy nie kroczą w świetle. Pan będzie miał głoszone poselstwo prawdy, aby protestanci mogli zostać ostrzeżeni i obudzeni na prawdziwy stan rzeczy, i rozważyli wartość przywileju religijnej wolności, którą długo się cieszyli.WP3 344.6

  Niedzielna poprawka w Stanach Zjednoczonych — Ta ziemia była domem uciskanych, dowodem na korzyść wolności sumienia i wielkim centrum światła Pisma Świętego. Bóg posłał posłańców [A. T. Jonesa i innych], którzy studiowali swoje Biblie, aby odkryć, co jest prawdą, i studiowali posunięcia tych, którzy odgrywają swoją rolę w wypełnieniu proroctwa w doprowadzeniu do religijnej poprawki, która unieważnia prawo Boże i w ten sposób daje panowanie człowiekowi grzechu. I czy nie zostanie wzniesiony żaden głos bezpośredniego ostrzeżenia, aby obudzić zbory na ich zagrożenie? Czy pozwolimy sprawom dryfować i pozwolimy szatanowi odnieść zwycięstwo bez sprzeciwu? Niech Bóg broni...WP3 345.1

  Wielu nie z naszych szeregów wysunie się na czoło — Jest wiele dusz, które wyjdą z szeregów świata, z kościołów — nawet z kościoła katolickiego — których gorliwość daleko przewyższy gorliwość tych, którzy stali w szeregu i rzędzie, głosząc prawdę do tego czasu. Z tego powodu pracownicy zatrudnieni o godzinie jedenastej otrzymają swojego denara. Tacy ujrzą nadchodzącą bitwę i nadadzą trąbie pewny dźwięk. Gdy nadejdzie na nas kryzys, gdy nadejdzie pora nieszczęścia, wysuną się na czoło, opaszą się w całą zbroję Bożą i wywyższą jego prawo, przylgną do wiary Jezusa i podtrzymają sprawę wolności religijnej, której reformatorzy z trudem bronili i za którą poświęcili swoje życie...WP3 345.2

  Fałszywy sabat kwestią sporną — Fałszywy sabat przedstawiany jest do ustawodawczego zatwierdzenia, zmuszając do zachowywania sabatu, którego Bóg człowiekowi nie nakazał. Prześladowania protestantów przez katolicyzm, przez które religia Jezusa Chrystusa została niemal unicestwiona, będą więcej niż równały się z tymi, gdy protestantyzm i papiestwo połączą się ze sobą...WP3 345.3

  Nasz własny kraj ma stać się polem bitwy, na którym ma być prowadzone zmaganie o wolność religijną — by oddawać Bogu cześć zgodnie z nakazami naszego własnego sumienia. Czy nie możemy zatem dostrzec działania wroga w utrzymywaniu we śnie ludzi, którzy powinni być świadomi, których wpływ nie będzie neutralny, lecz całkowicie i wyłącznie po stronie Pana? Czy ludzie będą wołali: Pokój i bezpieczeństwo, teraz, gdy nagła zagłada przychodzi na świat, gdy Boży gniew zostanie wylany? — Manuscript 30, 1889.WP3 345.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents