Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Hälsa För Hela Människan - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  SEKTION 4—Vård AV DE SJUKA

  Kapitel 15—I sjukrummet

  De som tar hand om sjuka borde förstå hur viktigt det är
att noggrant följa hälsolagarna. Ingen annanstans är detHHM 185.1

  så viktigt att följa dem som i sjukrummet. Ingen annanstans
är det så viktigt för sjukvårdarna att vara trogna i det lilla.
Vid allvarliga sjukdomar kan en liten försummelse, en kort
stunds bristande uppmärksamhet när det gäller patientens spe-
ciella behov eller faror, ett uttryck av rädsla, upprördhet eller
irritation, ja, till och med en brist på sympati väga ner våg-
skålen i balansen mellan liv och död, och orsaka att en pa-
tient som annars skulle ha tillfrisknat får läggas i graven.HHM 185.2

  En sjuksköterskas duglighet beror i hög grad på hennes fysiska vigör. Ju bättre hälsa hon har, desto bättre kan hon orka med det ansträngande arbetet att vårda de sjuka, och desto bättre kan hon utföra sitt arbete. De som tar hand om sjuka borde vara speciellt noga när det gäller kost, hygien, frisk luft och motion. Om den sjukes familjemedlemmar var lika noga, skulle det hjälpa dem att tåla den extra belastning de är utsatta för och förhindra att de själva blir smittade.HHM 185.3

  Vid allvarliga sjukdomar som kräver tillsyn av en sjuksköterska natt och dag, borde arbetet delas upp mellan åtminstone två duktiga sköterskor, så att båda har möjlighet att vila och motionera ute i friska luften. Detta är speciellt viktigt när det är svårt att sörja för att det finns rikligt med frisk luft i sjukrummet. Eftersom man inte alltid förstår hur viktigt det är med friskt luft, vädras det ibland otillräckligt, vilket gör att både patientens och vårdarens liv då ofta äventyras.HHM 185.4

  Om man följer de nödvändiga försiktighetsåtgärderna, behöver inte mindre smittsamma sjukdomar spridas till andra. Man borde ha goda rutiner, och hålla sjukrummet fritt från giftiga ämnen genom att hålla rent och vädra ordentligt. Under sådana förhållanden är det mycket mera troligt att de sjuka tillfrisknar, och i de flesta fall behöver varken sjukvårdarna eller den sjukes familjemedlemmar dra på sig sjukdomen.HHM 186.1

  Solljus, frisk luft och rätt temperaturHHM 186.2

  För att ge patienten de mest gynnsamma förutsättningarna för tillfrisknande, borde sjukrummet vara stort, ljust och trivsamt, och ha goda möjligheter för ordentlig vädring. Det rum i huset som uppfyller dessa krav bäst borde väljas som sjukrum. Många hus saknar god ventilation, och att ordna med det kan vara svårt, men man borde göra allt man kan för att frisk luft skall kunna strömma genom sjukrummet natt och dag.HHM 186.3

  Så långt det är möjligt borde man hålla en jämn temperatur i sjukrummet. Använd termometer. De som sköter om de sjuka berövas ofta sin sömn, eller blir väckta på natten för att se till patienten. De blir därigenom lätt frusna och har svårt att bedöma vad som är en hälsosam temperatur.HHM 186.4

  KostenHHM 186.5

  En viktig del av sjuksköterskans uppgift är att se till att patienten får lämplig mat. Patienten får inte lida eller bli onödigt försvagad på grund av näringsbrist. De försvagade matsmältningsorganen får inte heller bli överansträngda. Maten borde lagas och serveras med omsorg, så att den är smaklig. Använd ditt goda omdöme och se till att maten anpassas till patientens behov, både när det gäller mängden och typen av mat. Särskilt när patienten är på bättringsvägen och aptiten är god, innan matsmältningsorganen har fått tillbaka sin fulla styrka, är det stor fara för att skador kan uppstå på grund av felaktig kost.HHM 186.6

  Sjuksköterskans uppgifterHHM 187.1

  Sjuksköterskor och alla som vistas i sjukrummet borde vara glada, lugna och behärskade. Man borde undvika all brådska, upphetsning eller förvirring. Dörrarna borde öppnas och stängas försiktigt och allt som görs i huset borde göras tyst. Om patienten har feber behövs särskild omsorg när krisen kommer och febern håller på att gå över. Då är det ofta nödvändigt att vaka hela tiden. Okunnighet, glömska och slarv har orsakat döden för många som kunde ha fått leva vidare om de hade getts ordentlig vård av omtänksamma sjuksköterskor med gott omdöme.HHM 187.2

  SjukbesökHHM 187.3

  Det är en felaktig uppfattning om vad vänlighet och artighet är, som leder till att man besöker de sjuka alltför ofta. De som är mycket sjuka borde inte ha några besökare. Den sinnesrörelse som uppstår när man tar emot besökare tröttar ut patienten vid en tid då han är i största behov av tyst, ostörd vila.HHM 187.4

  För en patient som är på bättringsvägen eller lider av långvarig sjukdom, är det ofta till glädje och nytta att veta att någon tänker på honom. Men om denna omtanke förmedlades genom ett vänligt meddelande eller en liten gåva skulle det ofta vara bättre än ett personligt besök, och inte innebära någon risk för skada.HHM 187.5

  Sjukvård på institutionerHHM 188.1

  På sanatorier och sjukhus, där sjuksköterskor ständigt kommer i kontakt med ett stort antal sjuka människor, krävs det en bestämd ansträngning för att de alltid skall kunna vara vänliga och glada och visa omtänksamhet i allt vad de säger och gör. I dessa institutioner är det speciellt viktigt att sjuksköterskorna försöker göra sitt arbete förståndigt och väl. De borde alltid komma ihåg att när de gör sina dagliga plikter tjänar de Herren Kristus.HHM 188.2

  De sjuka behöver höra visa ord talas till dem. Sjuksköterskor borde studera Bibeln varje dag, så att de kan tala ord som blir till upplysning och hjälp för dem som lider. Guds änglar är närvarande i de rum där man tar hand om de lidande, och den som ger dem behandling borde vara omgiven av en ren och behaglig atmosfär. Läkare och sjuksköterskor borde troget hålla fast vid Kristi principer. Hans egenskaper borde synas i deras liv. Genom det de säger och gör kommer de sjuka att dras till Frälsaren.HHM 188.3

  Samtidigt som den kristna sjuksköterskan ger behandlingar för att återställa patientens hälsa, kan hon på ett behagligt sätt med framgång rikta dennes tankar till Kristus, han som är själens såväl som kroppens läkare. De tankar som hon för fram, lite här och lite där, kommer att ha en inverkan. De äldre sjuksköterskorna borde inte försumma något lämpligt tillfälle att rikta den sjukes uppmärksamhet till Kristus. De borde alltid vara beredda att förena andligt helande med fysiskt helande.HHM 188.4

  På ett så vänligt och ömt sätt som möjligt, borde sjuksköterskorna undervisa om att den som vill bli frisk måste upphöra att bryta mot Guds lag. Han måste sluta med att välja ett liv i synd. Gud kan inte välsigna den som fortsätter att dra på sig sjukdom och lidande genom att avsiktligt bryta mot himlens lagar. Men Kristus kommer genom den helige Ande som en helande kraft till dem som slutar att göra det onda och lär sig att göra det goda.HHM 188.5

  De som inte älskar Gud kommer ständigt att motarbeta det som är bäst för själ och kropp. Men de som vaknar upp och förstår hur viktigt det är att leva ett liv i lydnad för Gud i denna onda värld, kommer att vara villiga att bryta med varje dålig vana. Tacksamhet och kärlek kommer att fylla deras hjärtan. De vet att Kristus är deras vän. I många fall är insikten om att de har en sådan vän mer betydelsefull för de sjukas tillfrisknande än den bästa behandling som kan ges. Men både den fysiska och andliga vården är nödvändig. De borde gå hand i hand.HHM 189.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents