Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Hälsa För Hela Människan - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  SEKTION 6—HEMMET

  Kapitel 28—Hemmet

  Arbetet att återupprätta och höja mänskligheten börjar i
hemmet. Föräldrarnas arbete ligger till grund för allt annat arbete. Samhället består av familjer och är vad famil-
jernas överhuvuden gör det till. Från hjärtat ” utgår livet”, och
samhällets, församlingens och nationens hjärta är familjen.
Ords 4:23, Samhällets välfärd, församlingens framgång och
nationens välstånd beror på hemmets inflytande.HHM 299.1

  Familjelivets betydelse och möjligheter illustreras i Jesu liv. Han som kom från himlen för att bli vårt exempel och vår lärare levde trettio år som familjemedlem i ett hem i Nasaret. Bibeln beskriver dessa år mycket kortfattat. Inga mäktiga underverk drog folkets uppmärksamhet till honom. Inga ivriga folkskaror följde honom eller lyssnade till hans ord. Ändå utförde han under alla dessa år sitt gudomliga uppdrag. Han levde som en av oss, tog del i familjelivet, underordnade sig dess fostran, utförde dess plikter och bar dess bördor. I ett enkelt hems beskyddande omsorg delade han de erfarenheter som är allas vår lott och ” växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor”. Luk 2:52.HHM 299.2

  Under alla dessa år i avskildhet strömmade det sympati och hjälpsamhet från hans liv. Hans osjälviskhet, hans tålamod och uthållighet, hans mod och trofasthet, hans ståndaktighet i fres- telsen och hans orubbliga lugn och stillsamma, glada sinnelag var en ständig inspiration för andra. Han förde en ren och behaglig atmosfär in i hemmet, och liksom en surdeg påverkade hans liv människorna i samhället. Ingen kunde säga att han hade utfört något under, ändå gick det ut en kraft från honom till de frestade, de sjuka och de missmodiga - kärlekens helande och livgivande kraft. Från det att han var ett litet barn hjälpte han andra på ett stilla och försynt sätt, och detta gjorde att många med glädje lyssnade till honom senare då han började sin offentliga verksamhet.HHM 299.3

  Frälsarens tidiga år är inte bara ett exempel för de unga. De innehåller en lärdom och en uppmuntran för alla föräldrar. Plikterna i familjen och i grannskapet är det första arbetsfältet för dem som vill arbeta för att hjälpa sina medmänniskor. Det finns inget viktigare arbetsområde än det som har anförtrotts åt hemmets grundare och beskyddare. Inget annat arbete som getts till människor har större och mer vidsträckta följder än det arbete som anförtrotts till en far och en mor.HHM 300.1

  Det är dagens ungdomar och barn som avgör hur samhället skall bli i framtiden, och vad dessa ungdomar och barn skall bli beror på hemmet. Merparten av de sjukdomar, det elände och den kriminalitet som vilar som en förbannelse över mänskligheten, kan spåras till bristen på rätt uppfostran i hemmet. Vilken förändring skulle vi inte se i världen om livet i hemmet var rent och gott, och om barnen var förberedda på att möta livets ansvar och faror när de lämnade hemmet!HHM 300.2

  Det görs stora ansträngningar och läggs ner nästan obegränsat med tid, pengar och arbete i olika projekt och institutioner för att hjälpa människor att bli fria från sina onda vanor. Och ändå är ansträngningarna otillräckliga för att möta det stora behovet. Hur små blir inte resultaten, trots allt! Hur få är det inte som blir varaktigt hjälpta!HHM 300.3

  Många längtar efter ett bättre liv, men de saknar det mod och den beslutsamhet som krävs för att bryta sig loss från dåliga vanors makt. De viker undan för den ansträngning, den kamp och det offer som krävs, och deras liv blir ödelagt och förstört. På det sättet blir till och med människor med stort intellekt, höga målsättningar och stora förmågor, som av naturen och genom sin utbildning skulle ha kunnat fylla höga och ansvarsfulla poster, fördärvade och förlorade för detta och det kommande livet.HHM 301.1

  Hur bitter är inte kampen att vinna tillbaka sin värdighet även för dem som verkligen gör en förändring! Och många får hela livet skörda det onda de har sått i form av en nedbruten hälsa, en vacklande vilja, ett förslöat intellekt och försvagade själskrafter. Hur mycket mer skulle inte kunna utföras om man tog itu med det onda redan från början!HHM 301.2

  Denna uppgift vilar till stor del på föräldrarna. Om man, i sina ansträngningar att minska dryckenskapen och annat ont som likt en cancer förstör samhällskroppen, lade större vikt vid att lära föräldrarna hur de skall forma barnens vanor och karaktär, skulle man uppnå hundrafallt bättre resultat. Vanans makt, som är en sådan fruktansvärd kraft för det onda, har föräldrarna möjlighet att forma till en kraft för det goda. De kan tygla strömmen vid dess källa, och det är deras uppgift att leda den i rätt riktning.HHM 301.3

  Föräldrarna har möjlighet att lägga grunden till ett sunt och lyckligt liv för sina barn. De kan sända ut dem från hemmet utrustade med moralisk styrka att stå emot frestelser, och med mod och kraft att framgångsrikt ta upp kampen med livets problem. Föräldrarna kan inspirera hos dem en fast beslutsamhet och utveckla i dem den nödvändiga styrkan så att de kan leva sina liv till Guds ära och bli till välsignelse för världen. De kan leda dem in på rätta vägar som genom solsken och skugga för dem till himlens härliga mål.HHM 301.4

  Hemmets ansvar sträcker sig längre än till dess egna medlemmar. Det kristna hemmet borde vara ett exempel som visar det överlägset goda resultat som kommer av att man håller sig till de rätta principerna i livet. Ett sådant exempel kommer att bli en kraft för det goda i världen. Det inflytande som kommer från ett gott hem påverkar människors hjärtan och liv mycket mer än någon predikan kan göra. När de unga lämnar ett sådant hem kommer de att föra vidare vad de har lärt sig. Högre livsprinciper sprids till andra hem, och ett upphöjande inflytande märks i samhället.HHM 302.1

  GästvänlighetHHM 302.2

  Det finns också många andra som vi skulle kunna göra våra hem till en välsignelse för. När vi bjuder någon bör vi inte styras av världens seder och bruk, utan låta oss ledas av Kristi Ande och undervisningen i hans ord. Vid alla sina fester delade israeliterna med sig till den fattige, främlingen och leviten, som var en medhjälpare till prästen i templet och en andlig lärare och missionär. Dessa betraktades som folkets gäster som skulle få del av deras gästfrihet varje gång man samlades till sällskapliga och religiösa glädjefester, och när de var sjuka eller i nöd skulle man omsorgsfullt ta hand om dem. Det är sådana som dessa som vi bör bjuda till våra hem. Hur mycket skulle inte ett hjärtligt mottagande kunna glädja och uppmuntra missionssköterskan eller läraren, den bekymrade och utslitna modern eller de svaga och gamla, som ofta inte har något hem och som många gånger kämpar mot fattigdom och många svårigheter.HHM 302.3

  “När du bjuder på middag eller kvällsmål”, säger Kristus,“bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. Kanske de bjuder tillbaka, och du får din belöning. Nej, när du skall hålla fest, bjud fattiga och krymplingar, lama och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig något tillbaka. Du skall få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse.” Luk 14:12-14.HHM 302.4

  Det kommer inte att vara betungande för dig att ta emot sådana gäster. Du behöver inte ställa till med någon omständig och dyr bjudning. Du behöver inte anstränga dig för att imponera på dem. Att uppleva värmen från ett vänligt välkomnande, att få en plats framför den öppna spisen och vid middagsbordet, och att få ta del av välsignelsen vid familje- andakterna, skulle för många av dessa människor vara som en försmak av himlen.HHM 303.1

  Vår omsorg bör sträcka sig längre än till oss själva och vår egen familj. Det finns underbara möjligheter för dem som vill göra sina hem till en välsignelse för andra. Det inflytandet vi kan utöva i umgängeslivet är en underbar kraft. Om vi vill, kan vi använda detta inflytande för att hjälpa människor i vår omgivning.HHM 303.2

  Våra hem borde vara en tillflyktsort för unga som är utsatta för frestelser. Det är många som står vid vägskälet. Varje inflytande och varje intryck påverkar det val som avgör deras öde både i det här livet och i evigheten. Ondskan lockar dem. Dess tillhåll görs ljusa och attraktiva. Vid varje gathörn hälsas de unga välkomna. Överallt omkring oss finns ungdomar som inte har något hem, och många i vars hem det inte finns någon hjälpande, upplyftande kraft, och de unga driver med strömmen ut i det onda. De går mot sin undergång alldeles utanför våra egna dörrar.HHM 303.3

  Dessa unga behöver sympati och en utsträckt hand. Om de bara fick höra några vänliga, enkla ord och fick lite omtanke, skulle det driva undan de frestelsens skyar som hopar sig över dem. Äkta sympati, inspirerad av Gud. har kraft att öppna hjärtan som så väl behöver få känna doften av Kristuslika ord och uppleva den enkla, ömma beröringen av Kristi kärleks ande. Om vi skulle visa intresse för de unga. bjuda dem till våra hem, och omge dem med uppmuntrande, hjälpsamma inflytanden, skulle många av dem med glädje vända sina steg in på den väg som leder uppåt.HHM 303.4

  Livets tillfällenHHM 304.1

  Vår tid här på jorden är kort. Vi vandrar genom denna värld bara en gång. Låt oss då göra det bästa vi kan av livet. Det arbete vi är kallade att göra kräver inte rikedom, hög ställning eller stor förmåga. Det kräver ett vänligt, självuppoffrande sinnelag och en fast beslutsamhet. Ett ljus som hålls stadigt brinnande kan tända många andra ljus, oavsett hur litet det är. Vi kan tycka att vårt inflytande är mycket begränsat, vår förmåga liten, våra tillfällen få, våra prestationer små, och ändå har vi underbara tillfällen om vi troget använder de möjligheter våra egna hem ger oss. Om vi öppnar våra hjärtan och hem för livets gudomliga principer kommer vi att bli kanaler för strömmar av livgivande kraft. Från våra hem kommer det att flyta ut helande strömmar som för liv, skönhet och fruktbarhet med sig dit där det nu är ofruktbart och kargt.HHM 304.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents