Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hälsa För Hela Människan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 8—Läkaren, en lärare

  En sann läkare är också en lärare. Han förstår att han har
ett ansvar, inte bara för de sjuka som är under hans vård, utan också för människorna i det samhälle där han bor. Han
vakar över både den fysiska och den moraliska hälsan. Han
strävar inte bara efter att lära ut riktiga behandlingsmetoder
för olika sjukdomar, utan försöker också att uppmuntra män-
niskor till goda levnadsvanor och att sprida kunskap om rätta
principer.HHM 95.1

  Behov för hälsoupplysningHHM 95.2

  Aldrig tidigare har det varit större behov för hälsoupplysning än nu. Trots alla de fantastiska framsteg som gjorts när det gäller att göra livet bekvämare och lättare för människor, också inom hälso- och sjukvården, så är nedgången i fysisk styrka och uthållighet oroväckande. Detta borde uppmärksammas av alla som ömmar för sina medmänniskors välmående.HHM 95.3

  Vår konstlade civilisation uppmuntrar till dåliga vanor som går tvärt emot goda principer. Sedvänjor och mode strider mot naturen. Den livsstil som uppmuntras, och de laster detta leder till, gör att både fysisk och mental styrka blir mer och mer försvagad och belastar mänskligheten med en överväldi- gande börda. Omåttlighet, kriminalitet, sjukdom och misär finns överallt.HHM 95.4

  Många bryter mot hälsans lagar på grund av okunnighet, och de behöver undervisning. Men de flesta handlar mot bättre vetande. Dessa behöver upplysas om hur viktigt det är att de lever i överensstämmelse med det de vet är riktigt. Läkaren har många tillfällen att både förmedla kunskap om hälsoprin- ciper, och att visa hur viktigt det är att leva efter dem i det praktiska livet. Genom rätt undervisning kan han göra mycket för att rätta till felaktigheter som orsakar omätlig skada.HHM 96.1

  Det frikostiga användandet av giftiga droger lägger grunden till en mängd sjukdomar och orsakar andra problem som är ännu allvarligare. När sjukdomen kommer är det många som inte vill göra sig besväret att ta reda på vad som är orsaken till deras lidande. Det viktigaste för dem är att bli av med smärta och obehag. Därför använder de något universalbotemedel utan att veta så mycket om dess verkliga egenskaper. Eller också tar de kontakt med en läkare för att få ett läkemedel som kan motverka följderna av en felaktig livsstil, utan att ha någon tanke på att förändra sina ohälsosamma vanor. Om de inte märker en förbättring omedelbart, försöker de med en annan medicin, och sedan med ytterligare en. Så fortsätter den onda cirkeln.HHM 96.2

  Folk behöver upplysning om att droger inte botar sjukdomar. Det är sant att de ibland ger tillfällig lindring, och att patienten tycks bli bättre på grund av drogen, men detta sker därför att naturen har tillräckligt med livskraft för att driva ut giftet och ställa tillrätta de felaktiga förhållanden som orsakat sjukdomen. Hälsan återvinns trots drogen. Men i de flesta fall förändrar drogen bara sjukdomen så att den kommer till uttryck i en annan form på ett annat ställe. Ofta kan det tyckas som om verkningarna från giftet har övervunnits för en tid, men de blir kvar i kroppen och orsakar stor skada vid en senare tidpunkt.HHM 96.3

  Genom att använda giftiga droger drar många över sig livslång sjukdom. På så sätt går många liv förlorade som annars kunde ha räddats, om naturliga metoder och botemedel använts. De gifter som finns i många så kallade läkemedel skapar vanor och begär som förstör både kropp och själ. Många av de patenterade mirakelmedel som är så populära idag, och till och med några av de droger som läkare skriver ut, bidrar till att lägga grunden till missbruk av alkohol, opium och morfin, som är till så stor förbannelse för samhället.HHM 97.1

  Det enda hoppet om en förbättring ligger i att man undervisar folket om de rätta principerna. Läkare borde undervisa människorna om att de återuppbyggande krafterna inte finns i droger utan i naturen. Sjukdom är naturens ansträngning att befria kroppen från förhållanden som orsakats av att man brutit mot hälsans lagar. Om någon blir sjuk borde man ta reda på vad som är orsaken till sjukdomen. Ohälsosamma förhållanden borde rättas till, dåliga vanor ändras. Sedan borde man hjälpa naturen i dess arbete att driva ut orenheter och återställa det rätta tillståndet i kroppen.HHM 97.2

  Naturliga botemedelHHM 97.3

  Frisk luft, solljus, avhållsamhet, vila, motion, rätt kost, vatten och förtröstan på gudomlig kraft - dessa är de verkliga botemedlen. Alla borde känna till naturens botemedel och lära sig hur man använder dem. Det är nödvändigt att både förstå de principer som gäller vid behandlingen av sjuka och att få praktisk träning så man kan använda denna kunskap på rätt sätt.HHM 97.4

  Att använda naturliga botemedel kräver en omsorg och ett arbete som många inte är villiga att lägga ner. Naturens läkande och uppbyggande process sker gradvis, och för den otålige tycks den gå långsamt. Att ge upp skadliga vanor kräver uppoffring, men i det långa loppet kommer det att visa sig att naturen, när den får arbeta ostört, gör sitt arbete väl och med stor visdom. Den som uthålligt följer naturens lagar kommer att få sin belöning i form av en frisk kropp och ett friskt sinne.HHM 98.1

  I allmänhet ägnas alltför lite uppmärksamhet åt hur man skall bevara hälsan. Det är mycket bättre att förebygga sjukdomen än att veta hur man skall behandla den när den väl har kommit. Det är varje människas plikt att lära känna livets lagar och följa dem samvetsgrant, inte bara för sin egen skull utan också av hänsyn till andra människor. Alla behöver lära känna den mest fantastiska av alla organismer, människokroppen. Vi borde förstå hur de olika kroppsorganen fungerar, och hur de alla är beroende av varandra för att fungera bra. Vi borde studera hur sinnet påverkar kroppen och hur kroppen påverkar sinnet, och lära känna de lagar som gäller för dem.HHM 98.2

  Förberedelse för livets kampHHM 98.3

  Vi kan inte nog ofta bli påminda om att hälsan inte kommer av en slump. Den kommer som en följd av att man lyder lagar. Detta är något som de tävlande i friidrott och kraftsporter har insett. De förbereder sig mycket noggrant. De underkastar sig grundlig träning och sträng disciplin. Alla deras vanor på det fysiska området regleras noga. De vet att försummelse, överdrift eller slarv som försvagar eller skadar något av kroppens organ eller funktioner, helt säkert skulle leda till nederlag.HHM 98.4

  Hur mycket viktigare är det inte att visa en lika stor noggrannhet när man vill försäkra sig om framgång i livets kamp. Det är inga låtsasstrider vi deltar i. Vi kämpar i en strid med eviga följder. Vi måste möta osynliga fiender. Onda änglar kämpar för att vinna herraväldet över varje människa. Allt som försvagar hälsan minskar inte bara våra fysiska krafter, utan har också en tendens att försvaga våra mentala och moraliska krafter. När vi ger efter för någon ohälsosam vana blir det svårare för oss att skilja mellan rätt och fel, och därigenom blir det också svårare att stå emot det onda. Det ökar risken för att misslyckas och lida nederlag.HHM 98.5

  “Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset.” 1 Kor 9:24 (BK). I den kamp vi deltar i kan alla vinna som disciplinerar sig och lyder de rätta principerna. Att följa dessa principer i livets små detaljer betraktas alltför ofta som oviktigt - något som är alltför oväsentligt för att bry sig om. Men när vi tänker på vad som står på spel, är ingenting som vi har att göra med av liten betydelse. Varje handling kommer att väga på den vågskål som avgör om livet skall bli en seger eller ett nederlag. Bibeln uppmanar oss:“Löp då för att vinna.” Vers 24 (BK).HHM 99.1

  Våra första föräldrars obehärskade begär ledde till att de förlorade Edens lustgård. Självbehärskning på alla livets områden har mer att göra med att vi återfår Eden än vad många anar.HHM 99.2

  Paulus hänvisade till den självförnekelse som de tävlande i de antika grekiska spelen visade när han skrev:“Var och en som tävlar måste försaka allt - löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta.” Verserna 2527 (BK).HHM 99.3

  För att få framgång när det gäller alla slags reformer är det nödvändigt att ha en klar förståelse av grundläggande san- ningar. Medan det å ena sidan finns en fara i att vara trångsynt, hård, kall och dogmatiskt, finns det å andra sidan en stor fara i att vara likgiltig och alltför vidsynt. Grunden för alla bestående reformer är Guds lag. Vi borde klart och tydligt förklara hur nödvändigt det är att man lyder denna lag. Dess principer borde ständigt framhållas för människorna. De är lika eviga och orubbliga som Gud själv.HHM 99.4

  En av de mest beklagliga följderna av det första avfallet var att människan förlorade förmågan att visa självbehärskning. Bara när den förmågan återfås kan det bli någon verklig framgång.HHM 100.1

  Kroppen är det enda medlet genom vilket sinnet och själen utvecklas för att bygga upp karaktären. Det är därför själa- fienden inriktar sina frestelser på att försvaga och bryta ner våra fysiska krafter. Kan han övervinna oss här, kommer vi att ge efter för det onda med hela vår varelse. Om vi inte låter våra naturliga kroppsliga böjelser styras av en högre makt, kommer de att leda oss in i fördärv och död.HHM 100.2

  Det är viktigt att kroppen hålls i en underordnad ställning. Det är de ädlare krafterna i människan som skall råda. Begären skall styras av viljan, som i sin tur skall styras av Gud. Förnuftets kungliga makt, helgad genom gudomlig nåd, borde få regera i våra liv.HHM 100.3

  Guds krav måste göras tydliga för samvetet. Män och kvinnor måste väckas till insikt om sin plikt att leva ett liv i självbehärskning, och förstå hur nödvändigt det är att bevara livet rent från alla nedbrytande laster och förorenande vanor. De behöver få klart för sig att alla deras mentala och kroppsliga krafter är en Guds gåva, som de bör bevara i bästa möjliga tillstånd för att användas i hans tjänst.HHM 100.4

  I den gammaltestamentliga offerritualen, där evangeliet framställdes i symbolform, fick inget offer som hade något fel föras fram till Guds altare. Offret, som skulle vara en sym- bol på Kristus, måste vara felfritt. Guds ord framställer detta som en bild på vad hans barn skall vara -“ett levande och heligt offer som behagar Gud”,“utan fläck eller skrynkla”. Rom 12:1; Ef 5:27.HHM 100.5

  Utan Guds kraft är det omöjligt att åstadkomma en verklig reform. Mänskliga barriärer mot naturliga och uppodlade böjelser är som sandbankar mot en översvämmande störtflod. Inte förrän Kristi liv har blivit en verksam kraft i våra liv, kan vi stå emot de frestelser som angriper oss inifrån och utifrån.HHM 101.1

  Kristus kom till denna värld och levde ett liv i lydnad för Guds lag, för att göra det möjligt för människan att få full kontroll över de naturliga böjelserna som fördärvar själen. Han som är själens och kroppens läkare ger oss seger över de begär som kämpar inom oss. Han har gett oss alla de hjälpmedel vi behöver för att få en fulländad karaktär.HHM 101.2

  När någon överlämnar sitt liv till Kristus blir sinnet ställt under lagen, men det är den kungliga lagen som utropar frihet för varje fånge. Genom att bli ett med Kristus blir människan frigjord. Underkastelse för Kristi vilja betyder återupprättelse till människans ursprungliga ställning.HHM 101.3

  Lydnad för Gud är frihet från syndens slaveri och befrielse från mänskliga lidelser och impulser. Människan kan stå som segrare över sig själv, segrare över sina egna böjelser, och segrare över ” furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret”, och över ” ondskans andemakter i himlarna”. Ef 6:12.HHM 101.4

  I hemmet, mer än på någon annan plats, är en sådan undervisning nödvändig, och ingen annanstans kan den bli till större nytta. Föräldrarna har att göra med sådant som är grundläggande när det gäller formandet av vanorna och karaktären. Reformrörelsen måste börja med att man förklarar för dem att principerna i Guds lag gäller för både den fysiska och moraliska hälsan. Visa dem att lydnad för Guds ord är vår enda säkerhet mot den ondska som sveper över världen och för den mot sin undergång. Gör det klart för föräldrarna vilket ansvar de har, inte bara för sig själva utan också för sina barn. De ger sina barn ett exempel, antingen på lydnad eller på lagöverträdelse. Genom deras exempel och undervisning avgörs familjens öde. Barnen blir vad föräldrarna gör dem till.HHM 101.5

  Om man kunde få föräldrar att inse vad deras handlingar leder till, och kunde få dem att förstå hur de genom sitt exempel och sin undervisning för vidare och ökar syndens eller rättfärdighetens makt, skulle en förändring helt säkert ske. Många skulle vända sig bort från traditioner och sedvänjor och i stället acceptera de gudomliga livsprinciperna.HHM 102.1

  Exemplets maktHHM 102.2

  Den läkare som besöker människor i deras hem, vakar vid de sjukas säng, lindrar deras plågor, för dem tillbaka från gravens rand och talar hopp till de döende, vinner deras förtroende och en plats i deras hjärtan som är få förunnat. Inte ens de som förkunnar evangeliet får så stora möjligheter eller ett så vidsträckt inflytande.HHM 102.3

  Läkarens exempel, i lika hög grad som hans undervisning, borde vara ett positivt inflytande för det rätta. Hälsoreformen behöver män och kvinnor vars liv är exempel på självbehärskning. Det är när vi lever efter de principer vi lär ut som dessa får tyngd. Världen behöver en praktisk demonstration av vad Guds nåd kan göra för att återupprätta människor till deras förlorade kungliga ställning, så att de får herravälde över sig själva. Det finns inget som världen behöver så mycket som kunskapen om evangeliets frälsande kraft, så som den visar sig i ett Kristuslikt liv.HHM 102.4

  Läkaren kommer ständigt i kontakt med människor som behöver den kraft och uppmuntran som ett gott exempel ger. Många har brist på moralisk styrka. De saknar självbehärsk- ning och faller lätt för frestelser. Läkaren kan hjälpa dessa människor bara när han i sitt eget liv visar att han är så prin- cipfast att han kan övervinna varje skadlig vana och varje nedbrytande begär. Man måste kunna se att en gudomlig kraft är verksam i hans liv. Om han misslyckas med detta kommer hans inflytande att verka för det onda, oavsett hur kraftfulla och övertygande hans ord må vara.HHM 102.5

  Många som söker medicinskt råd och behandling har blivit moraliska vrak på grund av sina felaktiga vanor. De är nedbrutna, svaga och sargade. De inser att de har handlat dumt, och känner sig maktlösa när det gäller att övervinna sina dåliga vanor. Dessa människor borde inte ha någonting i sin omgivning som uppmuntrar dem till att hålla fast vid de tankar och känslor som har gjort dem till vad de är. De behöver andas en atmosfär av renhet, av höga och ädla tankar. Vilket fruktansvärt ansvar vilar inte på dem som borde vara ett gott exempel, men som själva är bundna av skadliga vanor och utövar ett inflytande som bara gör frestelserna större för andra!HHM 103.1

  Läkaren och nykterhetsarbetetHHM 103.2

  Många av dem som kommer till läkaren håller på att förstöra sin själ och kropp genom att använda tobak eller rusdrycker. Den läkare som är ansvarskännande måste tala om för dessa patienter vad som är orsaken till deras lidande. Men om han själv röker eller använder berusningsmedel, vilken tyngd kommer då hans ord att ha? Kommer han inte att tveka att sätta fingret på den ömma punkten i sin patients liv, när han är medveten om sin egen eftergivenhet? Om han själv använder dessa ting, hur skall han då kunna övertyga ungdomen om deras skadliga inverkan?HHM 103.3

  Hur kan en läkare stå fram i samhället som ett exempel på renhet och självbehärskning, och hur kan han vara en framgångsrik arbetare för att främja nykterheten, om han själv ger efter för en avskyvärd vana? Hur är det möjligt för honom att göra en fullgod tjänst vid den sjukes och den döendes säng, om till och med hans andedräkt är motbjudande, mättad med en lukt av alkohol eller tobak?HHM 103.4

  Hur kan han upprätthålla det förtroende man har för honom som en skicklig läkare, om han skadar sina nerver och omtöcknar sin hjärna genom att använda narkotiska gifter? Hur omöjligt kommer det då inte att vara för honom att göra snabba bedömningar och handla med precision!HHM 104.1

  Om han inte följer de lagar som styr hans egen kropp, om han väljer självisk tillfredsställelse framför ett friskt sinne och en frisk kropp, förklarar han inte då att han är olämplig att ha ansvar för andra människors liv?HHM 104.2

  Oavsett hur skicklig och plikttrogen en läkare är, kommer han att uppleva mycket som verkar nedslående och ser ut som ett misslyckande. Ofta åstadkommer inte hans arbete det som han önskar. Även om hans patienter blir friska, blir detta kanske inte till någon verklig nytta för dem själva eller för världen. Många återvinner hälsan bara för att på nytt hänge sig åt de laster som öppnade vägen för sjukdomen. Med samma iver som tidigare kastar de sig in i självtillfredsställelsens och dårskapens virvel. Det kan verka som om det arbete läkaren gjort för dem är bortkastat.HHM 104.3

  Kristus gjorde samma erfarenhet, men han upphörde ändå inte med sina ansträngningar för någon enda lidande människa. Av de tio spetälska som blev renade var det bara en som uppskattade gåvan, och han var en främling och samarit. För denne endes skull botade Kristus alla tio. Om läkaren inte har bättre framgång än Frälsaren, så har han något att lära av den store Läkaren. Det står skrivet om Kristus:“Han skall inte svikta eller bli missmodig. ” ” Av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bli mättad.” Jes 42:4 (KJV); 53:11 (GT-81).HHM 104.4

  Även om bara en enda människa hade tagit emot evangeliet om hans nåd skulle Kristus, för att rädda den människan, ha valt att leva sitt slitsamma och förödmjukande liv och dö sin skamliga död. Har då vi inte orsak att glädja oss om en enda människa upprättas och förädlas genom våra ansträngningar, och görs passande till att lysa i Herrens palats?HHM 105.1

  En läkares arbete är krävande och tålamodsprövande. För att kunna utföra det på bästa sätt behöver han ha en stark kropp och en god hälsa. Den som är svag och sjuklig kommer inte att orka med det tröttsamma arbete som följer med läkar- kallet. Den som inte har fullständig självbehärskning är inte kvalificerad att behandla alla slags sjukdomar.HHM 105.2

  Ofta får inte läkaren sova, ibland tvingas han avstå från att äta, till stor del förhindras han från att delta i sällskapliga och religiösa sammankomster, och det ser ut som om han lever sitt liv i ständig skugga. Det lidande han ser, de människor som är beroende av honom och som längtar efter hjälp, och den kontakt han har med de moraliskt fördärvade, gör honom djupt nedstämd, så att han nästan förlorar sitt förtroende för människan.HHM 105.3

  I kampen mot sjukdom och död blir alla hans krafter ansträngda till det yttersta. Följderna av denna fruktansvärda ansträngning ställer hans karaktär på största prov. Det är vid sådana tillfällen frestelser har sin största kraft. Mer än människor i andra yrken behöver läkaren självbehärskning, en ren ande och den tro som förlitar sig på himlens Gud. För andras och sin egen skull har han inte råd att försumma de fysiska lagarna, för vårdslöshet när det gäller de fysiska vanorna kommer att leda till vårdslöshet på det moraliska området.HHM 105.4

  En läkares enda trygghet är att under alla omständigheter handla efter principer, styrkt och förädlad genom den fasta beslutsamhet som man endast kan få från Gud. Han bör stå trogen sin höga moral. Dag för dag, timme efter timme, stund efter stund, bör han leva medveten om att hela den osynliga världen ser honom. Liksom Mose måste han hålla ut, som om han ” såg den Osynlige”. Hebr 11:27.HHM 105.5

  Rättfärdighet har sin rot i gudsfruktan. Ingen människa kan ständigt leva ett rent och kraftfullt liv inför andra människor utan att ha sitt liv gömt med Kristus i Gud. Ju mer en människa arbetar bland andra människor, ju närmare måste den människans hjärta vara förenat med himlen.HHM 106.1

  Ju viktigare uppgifter och ju större ansvar läkaren har, desto större är hans behov av gudomlig kraft. Han behöver ta tid från det vardagliga för att meditera över det eviga. Han måste stå emot allt det världsliga som hotar att tränga sig in i hans liv och skilja honom från Kristus som är källan till styrka. Han borde, mer än alla andra, ställa sig under Guds beskydd genom att be och studera Bibeln. Han borde ständigt leva i överensstämmelse med sanningens, rättfärdighetens och nådens principer, så att Guds egenskaper kan uppenbaras i honom.HHM 106.2

  I samma utsträckning som Guds ord tas emot och efterlevs, kommer det att med sin kraft prägla och med sitt liv påverka varje handlingsmotiv och varje karaktärsegenskap. Det kommer att rena varje tanke och styra varje begär. De som sätter sin tillit till Guds ord kommer att visa sig som män och vara starka. De kommer att höja sig över allt det låga och hålla sig i en atmosfär som är fri från allt orent.HHM 106.3

  När en människa har gemenskap med Gud kommer den orubbliga beslutsamhet som bevarade Josef och Daniel rena mitt ibland de moraliskt fördärvade hedniska hoven, att bevara den människans liv obesudlat och rent. Hennes karaktärs klädnad kommer att vara fläckfri. I hennes liv kommer Kristi ljus att lysa ofördunklat. Den klara Morgonstjärnan kommer alltid att lysa över den människan i oföränderlig härlighet.HHM 106.4

  Ett sådant liv kommer att vara en stor tillgång i samhället. Det kommer att vara en barriär mot ondskan, ett skydd för dem som frestas, ett ljus som vägleder dem som söker den rätta vägen mitt ibland svårigheter och motgångar.HHM 107.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents