Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Hälsa För Hela Människan - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  SEKTION 3—Hälsoarbetarens Uppgift

  Kapitel 9—Undervisning och hälsoarbete

  När Kristus sände ut de tolv lärjungarna på deras förstaHHM 109.1

  missionsresa bad han dem:“Och där ni går fram skall ni
predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda,
gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som
gåva, ge det som gåva.” Matt 10:7,8.HHM 109.2

  Till de sjuttio som han sände ut senare sade han:“Och när ni kommer till en stad ... bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.” Luk 10:8,9. Kristi närvaro och kraft följde dem, och ” de sjuttio kom glada tillbaka och berättade: ‘Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.”’ Vers 17.HHM 109.3

  Efter Kristi himmelsfärdHHM 109.4

  Efter Kristi himmelsfärd fortsatte lärjungarna samma arbete. De scener som utspelades under hans verksamhet upprepades. ” Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.” Apg 5:16.HHM 109.5

  Och lärjungarna ” gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem”. ” Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade. ... Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden.” Mark 16:20; Apg 8:5-8.HHM 109.6

  Lukas, författaren till det evangelium som bär hans namn, var missionsläkare. I Bibeln omnämns han som den ” älskade läkaren”. Kol 4:14 (KJV). Aposteln Paulus hörde talas om hans skicklighet som läkare och sökte upp honom därför att han förstod att Herren hade en speciell uppgift för honom. Han bad Lukas att samarbeta med honom, och under en tid följde han med Paulus på hans resor från plats till plats. Efter en tid lämnade Paulus Lukas vid Filippi i Makedonien. Här fortsatte Lukas att arbeta under flera år, både som läkare och som evangeliets förkunnare. I sitt arbete som läkare behandlade han de sjuka, och bad sedan att Guds helande kraft skulle vila över dem. På detta sätt öppnades vägen för evangeliets budskap. Lukas framgång som läkare gav honom många tillfällen att predika om Kristus bland hednafolken. Det är Guds plan att vi skall arbeta på samma sätt som lärjungarna arbetade. Hälsoarbete är en del av missionsbefallningen. I det evangeliska arbetet skall undervisning och hälsoarbete aldrig skiljas åt.HHM 110.1

  Lärjungarna hade fått som uppgift att sprida kunskap om evangeliet. De skulle förkunna för hela världen de goda nyheterna som Kristus hade gett till mänskligheten. Denna uppgift utförde de för sin tids människor. Det tog bara en generation för lärjungarna att föra ut evangeliet till varje nation som då fanns på jorden.HHM 110.2

  Att föra ut evangeliet till världen är den uppgift Gud har gett till dem som bär hans namn. Evangeliet är det enda effektiva botemedlet mot den synd och misär som finns på jorden. De som har lärt känna dess helande kraft har som sin främsta uppgift att göra budskapet om Guds nåd känt för alla människor.HHM 110.3

  Behovet av evangeliumHHM 111.1

  Vid den tid då Kristus sände ut sina lärjungar med evangeliets budskap, hade tron på Gud och hans ord nästan helt försvunnit bland människorna på jorden. Bland judarna, som gjorde anspråk på att ha kunskap om Jehova, hade hans ord satts åt sidan och ersatts av traditioner och mänskliga spekulationer. Människorna tänkte bara på sina egna själviska intressen, hur de skulle väcka andras beundran och hur de skulle kunna öka sina tillgångar. När vördnaden för Gud försvann, försvann också barmhärtigheten mot andra människor. Själviskhet var den drivande kraften, och Satan fick sin vilja fram genom att dra ner mänskligheten i elände och förfall.HHM 111.2

  Sataniska krafter tog kontroll över människor. Människokroppar, som skapats för att vara boningar för Gud, blev tillhåll för demoner. Deras sinnen, nerver och lemmar styrdes av övernaturliga krafter till att tillfredsställa de mest avskyvärda begär. Deras ansiktsuttryck bar en demonisk prägel och återspeglade de ondskans legioner som de var besatta av.HHM 111.3

  Hur är tillståndet i världen idag? Är inte tron på Bibeln lika effektivt förstörd genom vår tids moderna bibelkritik och dagens spekulationer som den var genom traditioner och rabbinernas läror på Jesu tid? Har inte girighet, ärelystnad och kärlek till nöjen ett lika starkt grepp om människors hjärtan i dag som då? Hur få är det inte i dag inom den kristna världen, ja, till och med i de bekännande kristna kyrkorna, som styrs av kristna principer. Hur få är det inte som låter Kristi undervisning styra det de gör dagligen i affärslivet, i det sociala livet, i familjelivet och till och med i det religiösa livet. Är det inte sant att ” rättfärdigheten står långt borta ... det som är rätt kan inte komma fram. ... Och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad.” Jes 59:14,15.HHM 111.4

  Vi lever i en tid då brottsligheten sprider sig som en epidemi, och tänkande, gudfruktiga människor överallt står förfärade inför vad som sker. Den korruption som råder kan inte beskrivas i ord. Varje dag får vi höra nyheter om politiska strider, mutor och bedrägerier. Varje dag kommer nya beskrivningar av våld och laglöshet, likgiltighet inför mänskligt lidande och brutalt, djävulskt dödande av människor som får oss att må illa. Varje dag vittnar om hur vanvett, mord och självmord ökar. Vem kan tvivla på att sataniska krafter arbetar bland människor med större och större intensitet för att förvilla och fördärva deras sinnen och orena och förstöra deras kroppar?HHM 112.1

  Och medan världen är full av en sådan ondska, framställs evangeliet alltför ofta på ett så likgiltigt sätt att det inte gör något större intryck på människors samveten och liv. Överallt finns det hjärtan som ropar efter något som de saknar. De längtar efter en kraft som kan ge dem seger över synden, en kraft som kan befria dem från fångenskapen under det onda, en kraft som kan ge dem hälsa, liv och frid. Många som tidigare känt kraften i Guds ord, men levt bland sådana som inte velat veta av Gud, längtar efter att få uppleva Guds närhet igen.HHM 112.2

  Världen behöver i dag detsamma som den behövde för nittonhundra år sedan - en uppenbarelse av Kristus. Ett stort reformarbete krävs, och det är bara genom Kristi nåd som detta arbete kan utföras så att människor blir fysiskt, mentalt och andligt återupprättade.HHM 112.3

  Det är bara Kristi metod som kan ge verklig framgång när det gäller att nå människor. Frälsaren umgicks med människor som en som ville deras bästa. Han visade dem medkänsla, hjälpte dem i deras behov och vann deras förtroende. Sedan bad han dem:“Följ mig”.HHM 112.4

  Det är nödvändigt att komma nära människorna genom personligt arbete. Om vi använde mindre tid till att predika för människor, och mer tid till att arbeta personligt för dem, skulle vi uppnå större resultat. Vi borde hjälpa de fattiga, sköta om de sjuka, trösta de sörjande, undervisa de okunniga, instruera de oerfarna. Vi borde gråta med dem som gråter och glädja oss med dem som är glada. Om vi gör detta, och om det åtföljs av övertygelsens kraft, bönens kraft och Guds kärleks kraft, så skall och kan detta arbete inte bli utan frukt.HHM 113.1

  Vi borde alltid komma ihåg att syftet med hälsomissions- arbete är att leda män och kvinnor som är andligt sjuka på grund av synd till mannen på Golgata, han som tar bort världens synd. Genom att se på honom kommer de att förvandlas så att de blir lika honom. Vi skall uppmuntra de sjuka och lidande att se på Jesus så att de får leva. Hälsoarbetare borde ständigt lyfta fram Kristus, den store Läkaren, inför dem som blivit missmodiga på grund av kroppslig och själslig sjukdom. Visa dem till honom som kan bota både fysisk och andlig sjukdom. Berätta för dem om honom som känner med dem i deras svagheter. Uppmuntra dem att överlämna sig själva i hans vård som gav sitt liv för att de skulle kunna få evigt liv. Tala om hans kärlek, berätta om hans makt att frälsa.HHM 113.2

  Att göra detta är den viktigaste uppgiften och den dyrbaraste förmånen en hälsomissionsarbetare har. Personligt arbete förbereder många gånger vägen för detta. Gud når ofta människors hjärtan när vi gör vad vi kan för att lindra deras fysiska lidande.HHM 113.3

  Hälsomissionsarbete banar vägen för evangeliskt arbete. Vi skall predika och praktisera evangeliet genom att förkunna ordet och utföra hälsoarbete.HHM 113.4

  I nästan varje samhälle finns det ett stort antal människor som aldrig lyssnar till förkunnelsen av ordet eller går på några religiösa möten. Om de skall kunna nås med evangeliet, måste det föras till deras hem. Att hjälpa dem med deras fysiska behov är ofta det enda sättet man kan nå dem på. Troende sköterskor som tar hand om de sjuka och hjälper de fattiga i deras nöd, kommer att finna många tillfällen att be, läsa Guds ord och tala med dessa människor om Frälsaren. De kan be med och för de hjälplösa som inte har tillräcklig viljekraft för att behärska sina fördärvade begär. De kan föra en stråle av hopp till dem som har lidit nederlag och är missmodiga. När dessa lidande människor ser den osjälviska kärlek som visas mot dem genom självuppoffrande och vänliga handlingar, kommer detta att hjälpa dem att tro på Kristi kärlek.HHM 113.5

  Många har ingen tro på Gud, och har förlorat tron på människor. Men de uppskattar sympati och hjälpsamhet. När de ser någon komma till deras hem, som utan tanke på beröm eller belöning hjälper de sjuka, ger de hungriga mat, klär de nakna, tröstar de sorgsna och vänligt riktar allas uppmärksamhet mot honom som har sänt dem att endast vara bud- bärare om hans kärlek och sympati - när de ser detta, rörs deras hjärtan. De blir tacksamma. Tron vaknar till liv. De förstår att Gud bryr sig om dem, och är beredda att lyssna när hans ord öppnas för dem.HHM 114.1

  Alla missionsarbetare, både män och kvinnor, vare sig de arbetar i hemlandet eller utomlands, kommer mycket lättare att få kontakt med människor och bli till betydligt större nytta, om de vet hur man tar hand om de sjuka. Kvinnor som reser ut som missionärer till främmande länder kan på detta sätt få tillfällen att ge evangeliet till kvinnorna i dessa länder, även när alla andra dörrar är stängda. Alla som utför evangeliskt arbete borde veta hur man ger de enkla behandlingar som är så effektiva när det gäller att lindra smärta och avlägsna sjukdom.HHM 114.2

  Undervisning i hälsoprinciperHHM 115.1

  De som arbetar med att sprida evangeliet borde också kunna undervisa om principerna för en hälsosam livsstil. Det finns sjukdomar överallt, och de flesta av dem skulle kunna förhindras om man följde hälsolagarna. Människor behöver förstå på vilket sätt dessa hälsolagar påverkar deras välbefinnande, både för detta livet och för det kommande. De behöver väckas till insikt om sitt ansvar för den kropp som formats av deras Skapare till att vara en boning för honom, och som han önskar att de skall ta väl hand om som trogna förvaltare. De behöver ta intryck av den sanning som finns uttryckt i Bibeln:HHM 115.2

  “Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.” 2 Kor 6:16.HHM 115.3

  Tusentals människor skulle behöva, och med glädje ta emot, undervisning om enkla behandlingsmetoder för de sjuka - metoder som kan ersätta användningen av giftiga droger. Det finns ett stort behov av undervisning när det gäller en kost- reform. Felaktiga matvanor och användning av ohälsosam mat är, i en inte så liten grad, orsaken till det missbruk och den brottslighet och det elände som är en förbannelse för världen i dag.HHM 115.4

  När man undervisar om hälsoprinciper borde man lyfta fram det stora syftet med en reform - syftet att säkerställa den högsta möjliga utvecklingen av kropp, sinne och själ. Visa att naturens lagar, som är Guds lagar, är utformade för vårt bästa, och att vi blir lyckligare i det här livet, och kan bättre förbereda oss för det kommande eviga livet, om vi lyder dem.HHM 115.5

  Uppmuntra människorna att studera hur Gud har uppenbarat sin kärlek och visdom i naturen. Uppmuntra dem att studera människokroppen, denna fantastiska organism, och de lagar som styr den. De som ser bevisen på Guds kärlek, och förstår något av den visdom och välsignelse som ligger i hans lagar, och ser resultatet av att lyda dem, kommer att se på sina plikter och krav på ett helt annat sätt. I stället för att se det som en självuppoffring eller självförnekelse att följa häl- solagarna, kommer de att se det så som det verkligen är, nämligen en ovärderlig välsignelse.HHM 115.6

  Alla som förkunnar evangeliet borde betrakta det som en del av sin kallelse att undervisa om hur man lever hälsosamt. Det finns ett stort behov för detta arbete och världen är öppen för det.HHM 116.1

  Personligt arbeteHHM 116.2

  Överallt finns en tendens att låta organisationer utföra det arbete som enskilda personer borde göra. Mänsklig vishet talar för att slå samman, att centralisera, att bygga stora kyrkor och institutioner. Många överlåter hjälparbetet åt institutioner och organisationer. Därigenom ursäktar de sig själva från att komma i kontakt med världens nöd, och deras hjärtan svalnar och blir kalla. De blir självupptagna och okänsliga. Kärleken till Gud och kärleken till människor dör ut i deras hjärtan.HHM 116.3

  Kristus har kallat sina efterföljare att utföra ett personligt arbete - ett arbete som inte kan göras genom ombud. Arbetet att hjälpa de sjuka och fattiga, och att förkunna evangeliet för de förlorade, skall inte lämnas till kommittéer eller hjälporganisationer. Evangeliet kräver enskilt ansvar, enskild ansträngning och personligt offer.HHM 116.4

  Kristus har befallt:“Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt.” Luk 14:23. Han för människor i kontakt med dem som de önskar hjälpa. ” Skaffa de fattiga och hemlösa en boning”, säger han. ” Kläd den nakne var du än ser honom. ” ” De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” Jes 58:7; Mark 16:18. Vi skall förmedla evangeliets välsignelser genom personlig kontakt och personligt arbete.HHM 116.5

  När Gud gav ljus till sitt folk i gamla tider verkade han inte bara genom en utvald klass människor. Daniel var en judisk prins. Jesaja var också av kunglig släkt. David var en herdepojke, Amos en boskapsskötare, Sakarja en fånge från Babylonien och Elisa en jordbrukare. Herren kallade profeter och prinsar, adelsmän och enkelt folk som sina representanter, och undervisade dem om de sanningar som skulle ges till världen.HHM 117.1

  Alla som får del av Herrens nåd får också en uppgift att utföra för andra. Vi borde var och en stå på den plats och i den ställning där vi befinner oss, och säga:“Här är jag, sänd mig!” Jes 6:8. Ansvaret vilar på alla - på dem som förkunnar ordet, troende sköterskor, kristna läkare och enskilda kristna, vare sig de är affärsmän, jordbrukare, akademiker eller mekaniker. Det är vår uppgift att uppenbara för människor evangeliet om deras frälsning. Allt vad vi engagerar oss i borde bli ett medel för att främja detta.HHM 117.2

  De som tar sig an den uppgift de har fått kommer inte bara att bli till välsignelse för andra, utan kommer också själva att bli välsignade. Vissheten om att de har utfört sin uppgift väl kommer att ha en positiv inverkan på deras egna liv. Den som är nedstämd kommer att glömma sin nedstämdhet, den svage kommer att bli stark, den okunnige klok, och alla kommer att finna att de har en trofast hjälpare i honom som har kallat dem.HHM 117.3

  Kristi församling är upprättad för att tjäna. Tjänande är dess motto. Medlemmarna är soldater som skall tränas upp för strid, ledda av deras frälsnings Hövding. Kristna förkunnare, läkare och lärare har ett mera omfattande arbete att utföra än vad många har förstått. De skall inte bara tjäna människorna, utan de skall också lära dem att tjäna andra. De borde inte bara undervisa om de rätta principerna, utan också lära sina åhörare hur de skall ge dessa principer vidare. Sanning som inte efterlevs och ges vidare förlorar sin livgivande och helande kraft. Man kan endast behålla sanningens välsignelse genom att dela den med andra.HHM 117.4

  Likformigheten i vårt arbete för Gud måste brytas. Varje församlingsmedlem borde vara engagerad i någon form av tjänst för Mästaren. En del kan inte göra så mycket som andra, men alla borde göra sitt yttersta för att hindra den våg av sjukdom och nöd som sveper in över vår värld. Många skulle vara villiga att arbeta om de blev undervisade om hur de skulle börja. De behöver vägledning och uppmuntran.HHM 118.1

  Varje församling borde vara en skola för kristna arbetare. Medlemmarna borde undervisas om hur man håller bibelstudier, hur man leder och undervisar en sabbatsskolklass, hur man bäst hjälper de fattiga och tar hand om de sjuka, och hur man arbetar för de oomvända. Man borde också hålla kurser om hälsa, matlagning och olika typer av kristet hjälparbete. Undervisningen skulle inte bara vara teoretisk, utan man skulle också ge tillfälle till verkligt arbete under ledning av erfarna lärare. Låt lärarna gå före och visa vägen i arbetet för människor, och andra som arbetar med dem kommer att lära sig av deras exempel. Ett exempel är mer värt än många goda råd.HHM 118.2

  Alla borde utveckla sina fysiska och mentala krafter till det yttersta av sin förmåga, så att de kan arbeta för Gud på den plats dit de blir kallade genom hans försyns ledning. Samma nåd som Kristus gav till Paulus och Apollos, och som gjorde att de utmärkte sig i andligt avseende, ger han i vår tid till hängivna missionsarbetare. Gud önskar att hans barn skall ha förstånd och kunskap, så att hans härlighet kan uppenbaras i vår värld så tydligt och kraftfullt att det inte går att ta miste på den.HHM 118.3

  Utbildade arbetare som har vigt sina liv åt Gud kan göra tjänst på fler sätt och utföra ett mer omfattande arbete än de som inte har fått någon utbildning. De har ett fördelaktigare utgångsläge därför att de har tränat upp sina mentala förmågor. Men de som varken har stora naturliga förmågor eller omfattande utbildning kan också arbeta framgångsrikt för andra. Gud kommer att använda dem som är villiga att låta sig användas. Det är inte den mest begåvade och talangfulle personens arbete som ger det största och mest varaktiga resultatet. Det behövs män och kvinnor som har hört ett budskap från himlen. De mest framgångsrika arbetarna är de som har tagit emot Jesu inbjudan:“Ta på er mitt ok och lär av mig.” Matt 11:29.HHM 118.4

  Vad som behövs är missionsarbetare med förvandlade hjärtan. Den som har upplevt att Gud rört vid hans hjärta längtar efter att hjälpa andra som aldrig har upplevt Guds kärlek. Han våndas över deras tillstånd. Med risk för sitt eget liv ger han sig iväg, som en budbärare med en himmelsk kallelse och inspiration, för att utföra ett arbete som änglar kan samverka i.HHM 119.1

  Om de människor som Gud har anförtrott stora intellektuella förmågor använder dessa förmågor på ett själviskt sätt, kommer de efter en prövotid att lämnas att gå sin egen väg. Gud kommer att använda andra som till synes inte är så väl utrustade och som inte har så stort självförtroende. Han gör de svaga starka, därför att de litar på att han kommer att göra för dem det de inte själva kan göra. Gud accepterar ett helhjärtat arbete, och uppfyller själv bristerna.HHM 119.2

  Herren har ofta valt sådana medarbetare som har haft begränsade möjligheter till skolutbildning. Dessa människor har använt sina förmågor mycket troget och Herren har belönat dem för deras trohet i hans arbete, för deras flit, och för deras törst efter kunskap. Han har sett deras tårar och hört deras böner. På samma sätt som han välsignade fångarna vid hovet i Babylon, ger han visdom och kunskap till sina arbetare i dag.HHM 119.3

  Människor med låg social ställning och med bristfällig utbildning har ibland, genom Kristi nåd, haft underbar framgång när det gäller att vinna människor för honom. Hemligheten till deras framgång har varit deras förtröstan på Gud. De har dagligen lärt av honom som är underbar i råd och väldig i kraft.HHM 120.1

  Sådana arbetare borde uppmuntras. Herren för dem i kontakt med andra arbetare som har större förmågor, så att de kan göra det arbete som andra lämnat ogjort. Deras förmåga att snabbt se vad som behöver göras, deras villighet att hjälpa dem som är i nöd, och deras vänliga ord och handlingar, gör det möjligt för dem att vara till nytta där man annars aldrig skulle ha kunnat uträtta något. De kommer i nära kontakt med människor som har det svårt, och deras övertygande ord påverkar dem och har kraft att dra många skälvande hjärtan till Gud. Det arbete de utför visar vad tusentals andra skulle kunna göra, om de bara ville.HHM 120.2

  En större umgängeskretsHHM 120.3

  Ingenting kommer att så inspirera till osjälvisk iver och utveckla och stärka karaktären som arbete för andra. Många bekännande kristna tänker bara på sig själva när de går med i en församling. De vill njuta av församlingsgemenskapen och den omsorg de får från pastorn. De ansluter sig till stora och framgångsrika församlingar, och är nöjda med att bara göra lite för andra. På det sättet berövar de sig själva de värdefullaste välsignelser. Många skulle må mycket bra av att lämna sin behagliga och bekväma umgängeskrets. De behöver gå dit där deras krafter kommer att efterfrågas i kristet arbete för andra, och där de kan lära sig att bära ansvar.HHM 120.4

  Träd som står för tätt tillsammans växer inte till friska och starka träd. Trädgårdsmästaren omplanterar dem så att de får plats att utvecklas. Många medlemmar i stora församlingar skulle må bra av att bli behandlade på samma sätt. De behöver placeras på ställen där deras krafter kommer att efterfrågas i aktivt kristet arbete. De håller på att förlora sitt andliga liv och bli förkrympta och odugliga, i brist på självuppoffrande arbete för andra. Om de blev omplanterade till något missionsfält skulle de växa sig starka och livskraftiga.HHM 120.5

  Men ingen behöver vänta tills han blir kallad till något avlägset arbetsfält innan han börjar hjälpa andra. Överallt står dörrarna öppna för tjänst. Överallt finns det människor som behöver hjälp. Änkan, den föräldralöse, den sjuke och den döende, den sörjande, den missmodige, den okunnige och den utstötte finns överallt omkring oss.HHM 121.1

  Vi skulle se det som vårt speciella ansvar att arbeta för dem som bor i vårt grannskap. Försök finna ut hur du bäst skall kunna hjälpa dem som inte har något intresse för religiösa ting. När du besöker dina vänner och grannar, visa då ett intresse för deras andliga såväl som deras timliga väl. Tala till dem om Kristus som den syndförlåtande Frälsaren. Bjud hem dina grannar, och läs tillsammans med dem från Bibeln och från andra böcker som förklarar Bibelns sanningar. Inbjud dem att ta del i sång och bön tillsammans med er. Kristus kommer själv att vara med vid dessa enkla sammankomster, så som han har lovat, och hjärtan kommer att bli berörda av hans nåd.HHM 121.2

  Församlingens medlemmar borde lära sig att göra denna typ av arbete. Det är lika viktigt som att rädda de människor som lever i andligt mörker i främmande länder. Några känner en börda för människor långt borta, men de allra flesta av oss borde känna ansvar för de dyrbara människor som bor runt omkring oss, och arbeta lika ivrigt för deras frälsning.HHM 121.3

  Många beklagar sig över sitt inskränkta liv. Men de kan själva göra sitt liv mera innehållsrikt och inflytelserikt om de vill. De som älskar Jesus med hjärta, sinne och själ, och sin nästa som sig själva, har ett stort arbetsfält där de kan använda sina förmågor och sitt inflytande.HHM 121.4

  De små tillfällenaHHM 122.1

  Ingen borde gå förbi de små uppgifterna för att söka efter ett större arbete. Du kanske kan utföra den lilla uppgiften framgångsrikt, men misslyckas totalt när du försöker göra ett större arbete, och blir sedan missmodig. Om du gör det bästa du kan med det du har för händerna, kommer du att utveckla förmåga till att klara av ett mera krävande arbete. Mångas liv bär ingen frukt och tynar bort därför att de inte tar vara på de dagliga tillfällena, utan försummar de små uppgifterna som de har nära inpå sig.HHM 122.2

  Var inte beroende av människors hjälp. Se bort från människor och se upp till honom som Gud har utsett till att bära våra sorger och ge oss det vi behöver. Ta Gud på orden och börja arbeta där du finner ett arbete som behöver göras, och gå sedan framåt med orubblig tro. Det är tron på Kristi närvaro som ger styrka och fasthet. Arbeta med osjälviskt intresse, med noggrannhet och med uthållighet.HHM 122.3

  I områden där förhållandena är så svåra och nedslående att många inte vill resa dit, har det skett betydande förändringar genom de ansträngningar som självuppoffrande arbetare har gjort. De har arbetat tåligt och uthålligt, och inte förlitat sig på mänsklig kraft utan på Gud, och hans nåd har uppehållit dem. Det goda som på det sättet har utförts kommer aldrig att bli känt i den här världen, men underbara resultat kommer att ses i evighetens härliga värld.HHM 122.4

  Självunderhållande missionärerHHM 122.5

  På många platser kan självunderhållande missionsarbetare arbeta med framgång. Det var som en självunderhållande missionsarbetare Paulus verkade när han spred kunskapen om Kristus över hela världen. Medan han varje dag förkunnade evangeliet i de stora städerna i Asien och Europa, arbetade han med sitt hantverk för att försörja sig själv och sina medarbetare. Hans avskedsord till de äldste i Efesus visar på vilket sätt han arbetade, och innehåller viktiga lärdomar för varje evangeliets arbetare:HHM 122.6

  “Ni vet”, sade han,“hur jag uppträdde hos er hela tiden ... Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen ... Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt skall ta er an de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sade: Det är saligare att giva än att taga.” Apg 20:18-35.HHM 123.1

  Många skulle idag kunna utföra ett gott arbete på liknande sätt, om de hade samma självuppoffrande anda. Två eller fler kan börja arbeta tillsammans med något evangeliskt arbete. De kan besöka människorna, be, sjunga, undervisa, förklara Bibeln och hjälpa de sjuka. Några kan försörja sig genom att sälja böcker, andra kan, liksom Paulus, arbeta med något hantverk eller något annat arbete. Medan de går framåt i sitt arbete, väl medvetna om sin hjälplöshet, men ändå ödmjukt förlitande på Gud, får de en välsignad erfarenhet. Herren Jesus går före dem, och de blir omtyckta och hjälpta av såväl rika som fattiga.HHM 123.2

  De som har utbildats för hälsomissionsarbete i främmande länder, borde uppmuntras att åka till sina blivande arbetsfält utan dröjsmål, och börja arbeta bland folket, samtidigt som de lär sig deras språk. Mycket snart kommer de att kunna undervisa människorna om de enkla sanningarna i Guds ord.HHM 123.3

  Överallt i världen behövs människor som kan förmedla budskapet om Guds nåd. Det finns behov för kristna familjer som kan flytta till samhällen där människor lever i mörker och villfarelse, eller som kan åka till främmande länder, för att lära känna de behov som deras medmänniskor har, och arbeta för Mästarens sak. Om sådana familjer skulle bosätta sig på de mörka platserna på jorden, platser där människorna är insvepta i andligt dunkel, och låta ljuset från Kristi liv lysa fram genom dem, vilket ädelt arbete skulle då inte kunna utföras.HHM 123.4

  Ett sådant arbete kräver självuppoffring. Medan många väntar på att alla hinder skall försvinna blir det arbete de kunde ha gjort ogjort, och många människor dör utan hopp och utan Gud. Det finns de som gärna står ut med självuppoffringar och svårigheter på obebodda platser, därför att de kan tjäna pengar på det eller kan få vetenskapliga kunskaper genom att göra det. Men hur få är det inte som för sina medmänniskors skull är villiga att flytta med sina familjer till områden som behöver evangeliet.HHM 124.1

  Att nå ut till människor, var de än är, oavsett vilken ställning de har eller vilka förhållanden de befinner sig i, och att hjälpa dem på varje tänkbart sätt - detta är sann tjänst. Genom en sådan tjänst kan vi vinna hjärtan och öppna dörrar så att vi kan nå människor som håller på att gå förlorade.HHM 124.2

  I allt ditt arbete bör du komma ihåg att du är förenad med Kristus och har en uppgift i Guds stora frälsningsplan. Låt Kristi kärlek få flöda genom ditt liv som en helande och livgivande ström. När du försöker föra andra in i hans kärleks- sfär, låt då ditt rena språk, ditt osjälviska arbete och ditt glada sätt vara ett vittnesbörd om den kraft som finns i hans nåd. Var en så ren och rättfärdig representant för honom i världen att människorna kan se honom i hans skönhet.HHM 124.3

  Det tjänar inte mycket till att försöka reformera andra genom att angripa det vi anser vara dåliga vanor. Detta gör ofta mer skada än nytta. När Jesus samtalade med den samaritiska kvinnan talade han inte nedvärderande om Jakobs brunn, utan presenterade i stället något som var bättre. ” Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” Joh 4:10. Han ledde in samtalet på den skatt som han ville ge henne, och erbjöd kvinnan något bättre än det hon ägde, nämligen levande vatten, evangeliets glädje och hopp.HHM 124.4

  Jesu tillvägagångssätt visar oss på vilket sätt vi borde arbeta. Vi måste erbjuda människorna något som är bättre än det de har, nämligen Kristi frid som övergår allt förstånd. Vi måste berätta för dem om Guds heliga lag, som är ett uttryck för hans karaktär och ett uttryck för hurdana han önskar att de skall bli. Visa dem hur oändligt mycket större den eviga härligheten i himlen är, i jämförelse med världens kortvariga glädje och nöjen. Berätta om den frihet och vila som man kan finna hos Frälsaren. ” Den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta”, sade han. Vers 14.HHM 125.1

  Vi borde lyfta fram Jesus, och säga:“Se Guds lamm, som tar bort världens synd.” Joh 1:29. Det är bara han som kan tillfredsställa hjärtats törst och ge själen frid.HHM 125.2

  De som arbetar för reform borde vara de mest osjälviska, de mest vänliga och de mest hövliga av alla människor. I deras liv borde man kunna se det verkligt goda som kommer genom osjälviska handlingar. Den arbetare som visar brist på hövlighet, som är otålig över andras okunnighet eller motsträvighet, och som talar förhastat eller handlar utan att tänka sig för, kan komma att stänga dörrar till människors hjärtan så att han aldrig mer kan nå dem.HHM 125.3

  När vi försöker rädda människor från villfarelse borde vi låta våra ord falla milt, liksom daggen och det stilla regnet faller på de vissnande plantorna. Guds plan är att först nå hjärtat. Vi borde framhålla sanningen på ett kärleksfullt sätt, och lita på att han skall ge sanningen kraft så att den åstad- kommer en förändring i livet. Den helige Ande kommer att verka genom de ord som talas i kärlek så att de gör intryck på människorna.HHM 125.4

  Av naturen är vi självupptagna och envisa. Men när vi lär oss de lärdomar som Kristus önskar lära oss, får vi del av hans natur så att vi kan leva hans liv. Det underbara exempel på ömhet Kristus visade när han satte sig in i andras känslor, när han grät med dem som grät, och gladde sig med dem som var glada, måste få göra ett djupt intryck på deras karaktär som uppriktigt följer honom. Genom vänliga ord och handlingar kommer de att försöka göra stigen lätt att vandra för trötta fötter.HHM 126.1

  Ett ord i rätt tidHHM 126.2

  “HERREN har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte.” Jes 50:4.HHM 126.3

  Överallt omkring oss finns olyckliga människor. Vi kan finna dem här och där, vart vi än vänder oss. Låt oss söka upp dessa lidande människor och tala ett ord i rätt tid som kan trösta dem. Låt oss alltid vara kanaler som barmhärtighetens uppfriskande vatten kan strömma genom.HHM 126.4

  När vi umgås med andra bör vi komma ihåg att det finns kapitel i deras liv som ingen annan människa har tillträde till. I minnets dagbok finns sorgliga erfarenheter som noga hålls gömda för nyfikna ögon. Där finns nedtecknat långa, hårda strider under prövande omständigheter, kanske problem i hemmet, sådana minnen som dag för dag försvagar modet, tilliten och tron. De som kämpar livets kamp mot alla odds kan bli styrkta och uppmuntrade genom lite omtanke, som inte kostar mer än en kärleksfull handling. För sådana kan en stark, hjälpande hand från en sann vän vara värd mer än guld och silver. Vänliga ord uppskattas lika mycket som änglars leende.HHM 126.5

  Det finns många som kämpar mot fattigdom. De är tvungna att arbeta hårt för en liten lön och kan bara skaffa sig det allra nödvändigaste i livet. Slit och umbäranden, utan något hopp om att det skall bli bättre, gör deras börda mycket tung. När dessutom smärta och sjukdom kommer, blir bördan nästan omöjlig att bära. De är tärda av bekymmer och nedtryckta, och vet inte vart de skall vända sig för att få hjälp. Visa att du känner med dem i deras prövningar, hjärtesorger och besvikelser. Detta kommer att öppna vägen för dig att kunna hjälpa dem. Berätta för dem om Guds löften, bed med och för dem, och ge dem nytt hopp.HHM 127.1

  När vi talar ord som ger glädje och uppmuntran till någon som är djupt bedrövad och nästan helt tappat modet, räknar Frälsaren det som om det är till honom vi har talat. När vi uppmuntrar andra lägger Guds änglar märke till det med glädje.HHM 127.2

  Genom århundradena har Herren försökt få människorna att inse att de hör samman i en gudomlig familj. Bli hans medarbetare. I en tid när misstro och främlingskap genomsyrar världen, skall Kristi lärjungar visa den anda som råder i himlen.HHM 127.3

  Tala som han skulle tala, gör som han skulle göra. Uppenbara alltid hans karaktärs ljuvlighet. Uppenbara den rikedom av kärlek som låg till grund för all hans undervisning och allt han gjorde för människorna. De mest oansenliga arbetare kan, i samarbete med Kristus, beröra strängar vars toner skall ljuda ut över jorden och klinga melodiskt genom hela evigheten.HHM 127.4

  Himmelska väsen väntar på att få samarbeta med mänskliga redskap, för att dessa skall kunna visa världen vad människor kan bli, och vad som kan uträttas för att rädda dem som är på väg att gå förlorade, när människor förenar sig med Gud. Det finns ingen gräns för användbarheten hos den som lägger det egna jaget åt sidan, ger rum åt den helige Ande att verka i hjärtat och lever ett liv som är helt överlåtet till Gud. Alla som överlämnar kropp, själ och ande till att tjäna honom kommer ständigt att få ta emot ny fysisk, mental och andlig kraft. Himlens outtömliga förråd står till deras förfogande. Kristus ger dem sin egen Ande, sitt eget liv. Den helige Ande verkar med all sin kraft på sinnet och hjärtat. Genom den nåd vi fått ta emot kan vi vinna segrar som tidigare, på grund av våra felaktiga och förutfattade uppfattningar, våra karaktärsbrister och vår begränsade tro, tycktes omöjliga.HHM 127.5

  Till var och en som utan förbehåll överlämnar sig till Herrens tjänst ges kraft till att uppnå obegränsade resultat. För sådana kommer Gud att göra stora ting. Han kommer att påverka människors sinnen så att man, redan i den här världen, kan se i deras liv en uppfyllelse av löftet som gäller det framtida eviga tillståndet.HHM 128.1

  “Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken
  fröjda sig och blomstra som en lilja. Den skall blomst-
  ra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla. Liba-
  nons härlighet skall ges åt den, Karmels och Sarons
  prakt. De skall få se HERRENS härlighet, vår Guds
  majestät.

  Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till
  de försagda: ‘Var starka, frukta inte!’ Se, er Gud kom-
  mer ...

  Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron
  upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stum-
  mes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i ök-
  nen, strömmar på hedmarken.

  Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra mar-
  ken vattenrika källor. ...En banad väg, en vandrings-
  led, skall gå där, och den skall kallas ‘den heliga vä- gen’. Ingen oren skall färdas på den ...De som van-
  drar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.
  Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma
  dit. De skall inte finnas där, men de återlösta skall fär
  das på den. HERRENS friköpta skall vända tillbaka och
  komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna de-
  ras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suck-
  an skall fly bort.”
  HHM 128.2

  Jes 35:1-10.

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents