Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Hälsa För Hela Människan - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 25—Ett obalanserat kosthåll

  Det är inte alla som säger sig tro på en kostreform som är
sanna reformatorer. För många består reformen endastHHM 273.1

  av att man lämnar bort vissa ohälsosamma födoämnen ur kos-
ten. De har ingen klar förståelse av hälsans principer, och deras
bord som fortfarande dignar av ohälsosamma läckerheter är
långt ifrån ett gott exempel på kristen måttlighet och återhåll-
samhet.HHM 273.2

  En annan grupp människor går till den andra ytterligheten i sin iver att vara goda exempel. Några av dem kan inte få tag i de allra bästa födoämnena, och i stället för att använda det som bäst skulle fylla behoven, lägger de sig till med en bristfällig kost. Deras mat innehåller inte de näringsämnen som behövs för att bilda bra blod. Deras hälsa blir lidande, deras arbetsförmåga försämras, och deras exempel talar emot, snarare än för, en kostreform.HHM 273.3

  Andra menar att eftersom hälsan kräver en enkel kost, behöver man inte vara så noga med vad man väljer för mat, eller hur man tillagar den. De begränsar sig till en mycket mager kost, som inte är tillräckligt variationsrik för att fylla kroppens behov, och får lida följderna av det.HHM 273.4

  De som bara har en begränsad förståelse av kostreformens principer är ofta de strängaste, inte bara när det gäller att till- lämpa dem i sina egna liv, utan också när de försöker att få sina egna familjer och grannar att följa dem. Följderna av deras felaktiga kostreform, som kan ses i deras egen dåliga hälsa och i deras försök att tvinga sina åsikter på andra, ger många en felaktig uppfattning om kostreformen och leder dem till att förkasta den helt och hållet.HHM 273.5

  De som förstår hälsans lagar och som styrs av principer, kommer att hålla sig borta från ytterligheter, både i fråga om att vara alltför eftergiven och att vara alltför restriktiv. De väljer sin kost, inte bara för att tillfredsställa aptiten, utan för att bygga upp kroppen. De försöker bevara alla sina krafter i bästa skick för att de skall kunna tjäna Gud och människor på bästa sätt. Deras aptit står under förnuftets och samvetets kontroll, och de belönas med kroppslig och mental hälsa. Fastän de inte framhåller sina idéer för andra på ett påträngande sätt, är deras exempel ett talande vittnesbörd för rätta principer. Dessa personer har ett stort inflytande för det goda.HHM 274.1

  Det finns verkligt sunt förnuft i en kostreform. Detta ämne borde studeras på bredden och på djupet, och ingen borde kritisera andra därför att deras vanor inte i alla avseenden överensstämmer med deras egna. Det är omöjligt att fastställa en regel som skall styra allas vanor, och ingen bör tro att han är en norm för alla. Alla kan inte äta samma saker. Mat som är smaklig och hälsosam för en person kan vara motbjudande, och till och med skadlig, för en annan. En del kan inte använda mjölk, medan andra frodas på den. Några kan inte smälta ärtor och bönor, medan andra mår bra av dem. För en del är rätter gjorda av grovmalen säd bra mat, medan andra inte kan äta dem.HHM 274.2

  De som lever i nybyggartrakter eller i fattiga områden, där det inte finns mycket frukt och nötter, borde inte uppmanas att utesluta mjölk och ägg ur kosten. Men välnärda personer som har starka köttsliga drifter borde undvika stimulerande kost. Speciellt i familjer där barnen ger efter för sinnliga böjelser borde inte ägg användas. Men de som har svaga blod- producerande organ behöver inte utesluta mjölk och ägg helt och hållet ur kosten, speciellt inte om det är omöjligt att få tag på annan mat som kan ge de nödvändiga näringsämnena. Men man skall då vara noga med att mjölken kommer från friska kor och äggen från friska höns, som får bra mat och god skötsel. Äggen bör kokas så att de blir så lättsmälta som möjligt.HHM 274.3

  Kostreformen borde vara progressiv. I takt med att sjukdomar bland djuren ökar kommer det att bli mer och mer riskfyllt att använda mjölk och ägg. Man borde göra ansträngningar för att ersätta dem med något annat som är hälsosamt och inte kostar så mycket. Överallt borde människor undervisas om hur man lagar mat utan mjölk och ägg, i den utsträckning det är möjligt, och ändå får maten att smaka gott och vara hälsosam.HHM 275.1

  Vanan att bara äta två måltider om dagen har i allmänhet visat sig vara bra för hälsan, men under vissa förhållanden kan en del personer behöva en tredje måltid. Den skall, i så fall. vara mycket lätt och bestå av mycket lättsmält mat. Smörgåskex, skorpor eller zwieback, tillsammans med frukt eller kaffeersättning gjord av sädesslag, är exempel på mat som passar bäst för kvällsmåltiden.HHM 275.2

  En del oroar sig ständigt för att deras mat skall skada dem, oavsett hur hälsosam och enkel den är. Till dem vill jag säga: Tro inte att din mat skall skada dig, tänk inte på det överhuvudtaget. Ät det som du förstår är bäst, och när du har bett Gud att han skall välsigna maten så att den stärker din kropp, tro då att han hör din bön, och vila i detta.HHM 275.3

  Även om hälsoprinciperna fordrar att vi avstår från den mat som irriterar magen och försvagar hälsan, borde vi komma ihåg att en bristfällig kost ger bristfälligt blod. Sjukdomar som är bland de svåraste att bota uppstår som ett resultat av detta. Kroppen får inte tillräckligt med näring, och följden blir mat- smältningsbesvär och allmän svaghet. De som äter en sådan bristfällig kost är inte alltid tvingade till det genom fattigdom, utan gör det på grund av okunnighet eller försummelse, eller för att de följer sina felaktiga idéer om kostreformen.HHM 275.4

  Vi ärar inte Gud genom att försumma eller missbruka vår kropp, och på det sättet göra den olämplig till tjänst för honom. En av husmoderns första plikter är att ta hand om de kroppsliga behoven genom att förse sin familj med mat som är välsmakande och hälsosam. Det är mycket bättre att köpa kläder och möbler som inte är så dyra, än att snåla med maten.HHM 276.1

  En del husmödrar drar in på familjens kosthåll för att kunna servera dyra rätter till besökare. Detta är oklokt. När man tar emot gäster bör man bjuda på mycket enklare mat än vad som är brukligt. Tänk på familjens behov i första hand.HHM 276.2

  Ett oförnuftigt ekonomiskt tänkande och konstlade, överdådiga seder, står ofta i vägen för att man skall visa gästvänlighet när det skulle behövas och bli till välsignelse. Det förråd av mat vi har hemma för våra dagliga behov borde vara sådant att en oväntad gäst kan välkomnas utan att belasta husmodern med extra förberedelser.HHM 276.3

  Alla borde lära sig vilken sorts mat de skall äta och hur de skall tillaga den. Både män och kvinnor borde känna till hur man lagar enkel och hälsosam mat. I deras arbeten måste de ofta åka till platser där de inte kan få tag på hälsosam mat, och kan då, om de vet hur man lagar mat, få god användning av den kunskapen.HHM 276.4

  Tänk noga över dina kostvanor. Tänk från orsak till verkan. Öva självbehärskning. Låt förnuftet styra aptiten. Misshandla aldrig magen genom att äta för mycket, men beröva dig inte den hälsosamma och välsmakande mat som hälsan kräver.HHM 276.5

  De snäva idéer som en del så kallade hälsoreformatorer håller sig till, har blivit till stor skada för hälsoreformen. De som ivrar för bättre hälsa borde komma ihåg att kostreformen, till stor del, kommer att bedömas utifrån den mat de själva sätter fram på sina bord. I stället för att hålla sig till en sa snäv kurs att det drar vanära över hälsoreformen, skulle de vara sådana exempel på dess principer att uppriktiga människor blir tilltalade av den. Det finns en stor grupp av människor som kommer att vara motståndare till varje reformrörelse, hur förnuftig den än är, om den sätter begränsningar för deras aptit. De följer smaken i stället för förnuftet och hälsans lagar. De kommer att betrakta alla som lämnar de gamla mattraditionernas nedtrampade stigar och talar för reform, som radikala, oavsett hur förnuftig deras linje är. För att dessa personer inte skall ha någon grund för sin kritik, borde de som förespråkar hälsoreform inte försöka vara så olika andra som möjligt, utan i stället försöka komma så nära dem de kan, utan att offra principer.HHM 277.1

  När de som förespråkar en hälsoreform går till ytterligheter, är det inte att undra på att många som betraktar dessa personer som representanter för hälsoprinciperna förkastar hälsoreformen helt och hållet. Dessa ytterligheter raserar ofta på kort tid vad det tar en hel livstid att bygga upp genom ett konsekvent liv.HHM 277.2

  Hälsoreformen grundar sig på omfattande och långtgående principer, och vi borde inte göra den snävare genom trångsynta idéer och vanor. Men ingen av oss borde låta motstånd eller hån, eller en önskan att vara andra till lags eller påverka andra, få oss att vända oss bort från sanna principer, eller att ta lätt på dem. De som styrs av principer kommer att fast och beslutsamt stå för det som är rätt, men ändå i allt sitt umgänge med andra visa ett storsinnat, Kristuslikt sinnelag och sann måttlighet.HHM 277.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents