Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Диета И Храна

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Раздел 3 — Здравната реформа и Тройната ангелска вест

  Свързани както ръката с тялото

  97. На 10 декември 1871 г. ми бе показано отново, че здравната реформа е част от великото дело, което ще подготви един народ за идването на Господа. Тя е така свързана с вестта на третия ангел, както ръката с тялото. Мнозина пренебрегват закона на десетте заповеди, но Господ няма да накаже нарушителите, преди да им е изпратил предупредителна вест. Третият ангел провъзгласява тази вест. Ако хората бяха послушни на закона на десетте заповеди и осъществяваха принципите им в живота си, проклятието на болестите, заливащи сега света, не би съществувало.ДХ 31.7

  Подготовка на един народ

  Не е възможно хората да нарушават природния закон, като се отдават на неестествен апетит и долни страсти, а да не нарушават Божия закон. Затова Бог е промислил светлината на здравната реформа да ни озари, за да видим греха си в нарушаването на установените от Него закони на тялото. Всичките ни радости или страдания идват от спазването или от нарушаването на природните закони. Нашият милостив небесен Отец вижда окаяното състояние на хората. Някои от тях имат познания, а други са невежи, живеят в нарушение на законите. От любов и милост към човечеството Той прави така, че здравната реформа да бъде огряна от светлина. Бог разкрива Своя закон и наказанието, което ще последва престъпването му, за да се научат всички да живеят внимателно и в хармония с природните закони. Той го провъзгласява толкова ясно, прави го толкова явен, че прилича на град, построен на хълм. Всички разумни същества могат да го разберат, стига да пожелаят. Малоумните няма да бъдат отговорни. Изясняването на природните закони и зовът за тяхното спазване е делото, съпровождащо третата ангелска вест, с която се подготвя един народ за идването на Господа.ДХ 32.1

  Поражението на Адам — победата на Христос

  Адам и Ева паднаха чрез невъздържания си апетит. Христос дойде и устоя на най-жестоките сатанински изкушения. От името на падналото човечество Той победи апетита, показвайки, че човекът може същото. Както посредством апетита Адам падна и загуби едемското блаженство, така чрез Христос потомците на Адам могат да го победят и с въздържание във всяко нещо да си възвърнат Едем.ДХ 32.2

  Помощ за откриване на истината

  Невежеството не е извинение за нарушаването на закона. Светлината свети ярко и никой не трябва да бъде невеж, тъй като Бог е наставник на човека. Най-святото задължение на всички към Бога е да възприемат разумната философия и истинския опит, които Той им дава сега със здравната реформа. Планът на Бога е важният въпрос за здравната реформа да раздвижи умовете и хората да започнат да го изследват с вълнение. Иначе е невъзможно човешките същества с техните греховни навици, разрушаващи здравето и омаломощаващи ума, да бъдат осветени, пречистени, издигнати и приготвени за обществото на небесните ангели в царството на славата...ДХ 32.3

  Осветени или наказани

  Апостол Павел апелира към църквата: “... моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога като ваше духовно служене”. Следователно хората могат да направят телата си несвяти в резултат на греховни удоволствия. Ако не са святи, значи не са годни да бъдат духовни поклонници и не са достойни за небето. Когато човек живее в съгласие със светлината за здравната реформа, която Бог в милостта Си му е дал, той може да бъде осветен чрез истината и приготвен за безсмъртието. Но ако я пренебрегва и живее, нарушавайки природните закони, трябва да си понесе наказанието.
  3 С, с. 161, 162, 1873 г.
  ДХ 32.4

  Делото на Илия и Йоан Кръстител е символ

  98. Вече години наред Бог привлича вниманието на Божия народ към здравната реформа. Тя е една от най-важните задачи в подготовката за идването на Човешкия Син. Йоан Кръстител излезе в духа и силата на Илия да подготви пътя на Господа и да обърне народа към мъдростта на справедливите. Той е представител на живеещите в последните дни хора, на които Бог е поверил да представят пред света святи истини и да подготвят пътя за второто идване на Христос. Йоан бе реформатор. На Йоановите родители ангел Гавриил даде указания от небето за здравната реформа. Каза, че не трябва да пие вино или силни питиета и че ще се изпълни със Светия Дух още от рождението си.ДХ 32.5

  Йоан се отдели от приятелите си и от житейските удобства. Простотата на облеклото му — дреха от камилска козина, бе явен упрек към разточителството и показността на еврейските свещеници и на народа като цяло. Изцяло растителната му храна, състояща се от акриди* Сред библейските коментатори съществуват различни мнения за значението на думата “акриди” в гръцкия оригинал. Според повечето по-нови лингвистични проучвания става въпрос за плода на рошковото дърво. За повече информация виж Адвентен библейски коментар, т. 5, с. 303; т. 8, с. 676, статия “Locusts” — бел. прев. и див мед, изобличаваше ширещите се угаждане на апетита и лакомия. Пророк Малахия заявява: “Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към чадата и сърцето на чадата към бащите им”. Тук пророкът описва естеството на делото. Хората, които трябва да подготвят пътя за второто идване на Христос, са символизирани от верния Илия. По същия начин Йоан Кръстител дойде в духа на Илия да приготви пътя за първото идване на Христос.ДХ 32.6

  Големият въпрос за реформата трябва да събуди умовете и общественото мнение да се раздвижи. Необходимо е вестта да се свързва с въздържание във всичко, за да изостави Божият народ своето идолопоклонство, лакомия, екстравагантност в облеклото и много други неща.ДХ 33.1

  Забележим контраст

  Себеотрицание, смирение и въздържание се изискват от праведните, които Бог води и благославя по особен начин. Тези качества трябва да се посочват на народа в контраст на екстравагантните, разрушаващи здравето навици на хората от сегашния дегенерирал век. Бог е показал, че здравната реформа е така тясно свързана с третата ангелска вест, както ръката с тялото. Няма друга толкова значителна причина за физическата и моралната дегенерация, колкото пренебрегването на този важен въпрос. Хората, отдаващи се на апетит и страсти и затварящи очите си за светлината от страх да не видят греховните си навици, които не желаят да изоставят, са виновни пред Бога.ДХ 33.2

  Който пренебрегне светлината в един въпрос, закоравява сърцето си и започва да я пренебрегва и по други въпроси. Който наруши моралните задължения по въпросите на яденето, пиенето и обличането, подготвя пътя за нарушаване на Божиите изисквания относно въпросите с вечна стойност...ДХ 33.3

  Водените от Бога хора са особен народ. Те не трябва да бъдат като светските. Ако следват Божието ръководство, ще постигнат поставените от Него цели и ще Му предадат своята воля. Христос ще обитава в сърцата им. Божият храм ще бъде свят. “Телата ви са храм на Светия Дух”, казва апостолът.ДХ 33.4

  Бог не изисква от Своите чада да се откажат от себе си до такава степен, че да навредят на физиката си. Той изисква да спазват природните закони, за да запазят здравето си. Пътят на природата е отбелязаният от Бога път, достатъчно широк за всеки християнин. Бог с щедра ръка е дал различни дарове за поддържане на живота и за щастието ни. Но за да се наслаждаваме на естествения вкус, с който предпазваме здравето и удължаваме живота, Той ограничава апетита. Господ ни казва: “Бъдете внимателни, обуздавайте, не допускайте неестествения апетит”. Ако си извратим апетита, нарушаваме законите на тялото и ставаме отговорни за злоупотребата с него и за болестите, които си нанасяме.
  3 С, с. 61-64, 1872 г.
  ДХ 33.5

  Отдайте дължимото място на здравното дело

  99. Безразличието, с което мнозина се отнасят към книгите със здравна тематика, е оскърбление за Бога. Не е според Неговия план да отделяме здравната дейност от основната част на делото. Истината засяга здравната реформа в степен, в каквато я засягат и останалите елементи на евангелското дело. Никоя част, отделена от другите, не може да бъде съвършено цяло.ДХ 33.6

  Евангелието на здравето има способни поддръжници, но тяхната работа е затруднена, тъй като много проповедници, председатели на конференции*Според географското и административно деление на Адвентната църква Генералната конференция е разделена на дивизии, дивизиите — на съюзи, а по-големите съюзи — на конференции — бел. ред. и други служители на влиятелни постове не отдават полагащото се внимание на въпроса за здравната реформа. Не виждат, че тя е свързана с вестта, както дясната ръка с тялото. Макар че мнозина миряни и някои проповедници не се интересуват особено от този въпрос, Господ разкрива значителното Си внимание към здравната реформа, като й е дал благоуспяване.ДХ 33.7

  Когато се извършва правилно, здравното дело е клин, който проправя път, та другите истини да стигнат до сърцето. Когато вестта на третия ангел се приеме в пълнота, на здравната реформа ще се оказва внимание в заседанията на конференциите, в работата на църквата, в дома, край масата и във всички домашни приготовления. Тогава дясната ръка ще действа и ще защитава тялото.ДХ 33.8

  Но въпреки че здравното дело има своето място в разгласяването на третата ангелска вест, неговите поддръжници не трябва да се опитват да я заместват с него.
  6 С, с. 327, 1900 г.
  ДХ 33.9

  Необходимост от самоконтрол

  100. Една от най-жалките последици от първоначалния грях бе загубата на силата за самоконтрол. Истински напредък може да има само когато тази сила се възвърне.ДХ 34.1

  Тялото е единственото средство, чрез което умът и душата се развиват и изграждат характера. Ето защо противникът на душите насочва изкушенията си към отслабване и деградиране на физическите сили. Ако успее в това, значи цялото естество ще се предаде на злото. Наклонностите на физическото ни естество със сигурност ще доведат до развала и смърт, ако не са подвластни на по-висша сила.ДХ 34.2

  Тялото трябва да бъде подчинено. Необходимо е да управляват висшите сили на разума. Страстите трябва да бъдат контролирани от волята, която от своя страна се подчинява на Бога. Важно е пълна власт в нашия живот да има царската сила на разума, осветена от Божествената благодат.ДХ 34.3

  Божиите изисквания трябва да се възприемат от съвестта. Хората трябва да се събудят за задължението да се контролират, за чистотата, за свободата от всеки покваряващ апетит и оскверняващ навик. Необходимо е да помнят, че всичките им душевни и телесни сили са дар от Бога и трябва да бъдат запазени във възможно най-добро състояние за служба на Него.
  СВЛ, с. 129, 130, 1905 г.
  ДХ 34.4

  Съгласувани действия между проповедници и миряни

  101. Важна част от проповедническата дейност е здравната реформа да се представи вярно като неделима част от вестта на третия ангел и от делото, свързано с нея. Самите проповедници не трябва да пропускат да я приемат и да я представят на всички, твърдящи, че вярват в истината.
  1 С, с. 469, 470, 1867 г.
  ДХ 34.5

  102. Беше ми показано, че здравната реформа е част от третата ангелска вест и така тясно свързана с нея, както ръката с тялото. Видях, че ние като народ трябва да предприемем стъпки за напредъка на това велико дело. Проповедници и миряни трябва да действат в съгласие. Предстои им не Бог, а те за себе си да извършат делото, което Той им е оставил — всеки за себе си; никой не може да го извърши вместо друг.
  1 С, с. 476, 1867 г.
  ДХ 34.6

  Здравната реформа е част от вестта, а не цялата вест

  103. Здравната реформа е тясно свързана с третата вест, но все пак не е самата вест. Нашите проповедници трябва да я преподават, без да я правят основна тема вместо вестта. Тя заема важно място сред въпросите, които обясняват как да се подготвим, за да посрещнем провъзгласените от вестта събития. Трябва да възприемаме с усърдие всяка реформа, но все пак е важно да не създаваме впечатление, че се колебаем или сме се поддали на фанатизъм.
  1 С, с. 559, 1867 г.
  ДХ 34.7

  104. Здравната реформа е така тясно свързана с вестта на третия ангел, както ръката с тялото. Ръката обаче не може да замести цялото тяло. Провъзгласяването на третата ангелска вест, Божиите заповеди и свидетелството Исусово са основна страна на нашето дело. Тя трябва да се прогласи с “висок вик” и да бъде разнесена по целия свят. Представянето на здравните принципи трябва да бъде свързано, а не независимо от нея, или пък да заема нейното място.
  Писмо 57, 1896 г.
  ДХ 34.8

  Значението на здравната реформа за медицинските центрове

  105. Основаването на санаториумите трябва да бъде тясно и неразделно свързано с евангелието. Господ е наредил то да бъде разгласено, а в него се включва и здравната реформа във всичките й фази. Необходимо е нашето дело да просвещава човечеството, защото то е сляпо за събитията, подготвящи пътя за язвите*Язва — остаряла дума да бедствие, нещастие, Божие наказание — бел. ред , които Бог ще допусне да сполетят света. Божиите верни стражи трябва да отправят предупреждението...ДХ 34.9

  Необходимо е здравната реформа да се изявява много повече в провъзгласяването на третата ангелска вест. Принципите й се намират в Божието слово. Евангелието на здравето трябва да бъде здраво свързано с проповядването на Словото. Божият план е благотворното влияние на здравната реформа да бъде част от последното голямо усилие да се разгласи евангелската вест.ДХ 34.10

  Нашите лекари трябва да бъдат Божии служители. Важно е да са хора с осветени и преобразени от Христовата благодат способности. Влиянието им трябва да бъде съединено с истината, която се представя на света. Делото на здравната реформа ще разкрие дадената му от Бога сила в съвършеното и пълно единство с евангелската дейност. Под влияние на евангелието, посредством медицинската мисионерска дейност ще се извършват велики реформи. Отделете медицинската мисионерска дейност от евангелието и делото ще осакатее.
  Ръкопис 23, 1901 г.
  ДХ 35.1

  106. Нашите санаториуми и църкви могат да се издигнат до по-висок и свят стандарт. Необходимо е хората ни да преподават и да практикуват здравната реформа. Господ призовава към пробуждане за принципите й. На адвентистите от седмия ден имат им предстои извършат специално дело като вестители и да работят за душите и телата на хората.ДХ 35.2

  Христос казва за Своя народ: “Вие сте светлината на света”. Ние сме посочени от Бога да провъзгласим истините с небесен произход. В големите градове трябва да има здравни институти, които да се грижат за болните и да преподават важните принципи на здравната реформа.
  Писмо 146, 1909 г.
  ДХ 35.3

  Средство за проникване

  107. Бях поучена, че не бива да се бавим за осъществяване на делото в рамките на здравната реформа. Чрез него ще стигнем до души по “ пътища и кръстопътища”.
  Писмо 203, 1905 г.
  ДХ 35.4

  108. В Божието провидение виждам, че медицинската мисионерска работа трябва да бъде средство — като острието на клин, за проникване до болната душа.
  СВЛ, с. 535, 1893 г.
  ДХ 35.5

  За да се премахнат предразсъдъците, увеличете влиянието

  109. Повечето предразсъдъци, които пречат истината на третата ангелска вест да стигне до сърцата на хората, могат да бъдат премахнати, ако се отдаде по-голямо внимание на здравната реформа. Когато хората се заинтересуват от нея, често се открива път за задълбочаване и в други истини. Видят ли, че сме разумни по отношение на здравето, ще бъдат по-склонни да разберат, че сме разумни и в библейските учения.ДХ 35.6

  Този дял от Господнето дело не е получил полагащото му се внимание и ако има пренебрежение, може да бъде загубено много. В случай, че църковните членове проявяват по-голямо внимание към реформите, влиянието им би било много по-силно. Бог е говорил на людете Си и желае те да чуят и да послушат гласа Му. Макар че здравната реформа не е третата ангелска вест, тя е тясно свързана с нея. Разгласяващите вестта трябва да проповядват и здравната реформа. Това е въпрос, който трябва да разберем и да му отредим важно място, за да се подготвим за предстоящите събития. Сатана и неговите посредници се опитват да попречат на реформата и ще правят всичко възможно да объркват и обезсърчават хората, заели се с цяло сърце с нея. Въпреки всичко никой не бива да се обезкуражава или да прекратява усилията си. Пророк Исая описва една от характерните черти на Христос по следния начин: “Няма да отслабне, нито да се съкруши, догдето установи правосъдие на земята”. Нека Неговите последователи да не говорят за неуспехи и отчаяние, а да си спомнят платената за спасението цена та човек да не загине, а да има вечен живот.
  ХВБХ, с. 121, 122, 1890 г.
  ДХ 35.7

  110. Делото на здравната реформа е Божието средство за намаляване на страданията в нашия свят и за очистване на Неговата църква. Учете хората, че за възстановяване на физическото и духовното здраве могат да действат като Божии помощници в сътрудничество с Главния Работник. Това дело носи печата на небето и ще отвори врати за проникването на други ценни истини. Има поле на дейност за всички, които се заемат разумно с него. [Виж “ Медицинска служба” , ч. 2 — “Божественият план за медицинската мисионерска работа” и ч. 13 — “Медицинското мисионерско дело и евангелското служене”.]
  9 С, с. 112, 113, 1909 г.
  ДХ 35.8

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents