Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Výchova

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  18. kapitola — Tajemství Bible

  “Dokážeš vystihnout Boha?” Jób 11,7.Vy 101.1

  Žádný smrtelný člověk nedokáže plně pochopit povahu a dílo nekonečného Boha. Není možno jej objevit studiem a bádáním. Tato svatá bytost musí zůstat zahalena tajemstvím pro vzdělané i prosté. Ale i když si uvědomujeme, že “oblak a mrákota jsou kolem něho”, přesto můžeme vědět, že “spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu” Žalm 97,2. Jeho jednání s námi dokážeme pochopit jen natolik, nakolik jsme schopni postřehnout jeho bezmeznou milost spojenou s nekonečnou mocí. Můžeme porozumět jen těm jeho záměrům, které jsme schopni pochopit. Ve všem ostatním smíme důvěřovat ruce, která je všemocná, a srdci, které je plné lásky.Vy 101.2

  Boží slovo a povaha jeho Autora představují určité tajemství, které smrtelné bytosti nikdy plně nepochopí. Bůh však dal v Bibli dostatečný důkaz její božské autority. Mnohá logická svědectví apelující na náš rozum ukazují na Boží existenci, na jeho charakter a na pravdivost jeho slova. Nezbavil nás tak ale možnosti pochybovat. Víra totiž musí spočívat na svědectví, nikoli na důkazech. Lidé, kteří chtějí pochybovat, mají možnost. Ale ti, kdo touží po poznání pravdy, najdou pro víru dostatečný základ.Vy 101.3

  Nemáme důvod zpochybňovat Boží slovo jen proto, že nedokážeme porozumět všem tajemstvím jeho prozřetelnosti. Vždyť i v přírodě jsme stále obklopeni divy, které přesahují možnosti našeho chápání. Nemělo by tedy pro nás být překvapením, když i v duchovním světě nacházíme tajemství, která nedokážeme pochopit. Problém spočívá jen ve slabosti a omezenosti lidského myšlení.Vy 101.4

  Tajemství, která v Bibli nacházíme, nemohou být argumentem proti ní. Patří naopak mezi nejsilnější důkazy její božské inspirace. Kdyby Bible obsahovala pouze takové záznamy o Bohu, které můžeme plně pochopit, a kdyby jeho velikost a majestát mohly být vystiženy ohraničenou lidskou myslí, pak bychom Bibli jen sotva mohli připisovat Boží autorství. Velkolepost jejích témat by nás měla vést k uznání Bible jako Božího slova.Vy 101.5

  Bible odhaluje pravdu s krásnou jednoduchostí a přiměřeně potřebám a touhám lidského srdce. Udivuje a okouzluje ty nejvzdělanější, ale zároveň objasňuje pokornému a prostému člověku cestu života. “Kdo půjde po této cestě, nezbloudí …” Izajáš 35,8.Vy 102.1

  Vůbec nikdo nemusí bloudit, půjde-li v záři čistého a svatého světla. Avšak i ty nejjednodušeji vyjádřené pravdy se dotýkají vznešených a dalekosáhlých témat, která nekonečně přesahují možnosti lidského chápání. Toho, kdo upřímně hledá pravdu, naplňují hlubokou úctou a vírou. Čím více studujeme Bibli, tím více docházíme k přesvědčení, že je to skutečně slovo živého Boha, a lidský rozum se sklání před Božím majestátem.Vy 102.2

  Bůh chce, aby se před tím, kdo toužebně hledá, neustále otevíraly pravdy jeho slova. “Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám.” 5. Mojžíšova 29,28. Názor, že některým částem Bible není možné porozumět, vedl k zanedbávání některých velmi důležitých pravd. Bible neobsahuje tajemství proto, že by Bůh chtěl před námi pravdu ukrýt, ale protože kvůli vlastní slabosti a neznalosti nejsme schopni pravdu plně pochopit. To je třeba zdůraznit a často připomínat! Problém není v Božím záměru, ale v našich omezených možnostech. Bůh si přeje, abychom právě těm částem Písma, které často zanedbáváme jako nepochopitelné, porozuměli alespoň natolik, nakolik nám to naše rozumové schopnosti dovolí. “Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.” 2. Timoteovi 3,16.17.Vy 102.3

  Lidská mysl není schopná stoprocentně pochopit ani jednu z biblických pravd. Každá z nich zachycuje Boží slávu z jiného pohledu, ale my dokážeme postřehnout pouze odlesky. Plná záře přesahuje naše možnosti.Vy 102.4

  Přemýšlíme-li o velkých pravdách Božího slova, je to podobné, jako kdybychom se dívali na pramen, který se nám před očima rozšiřuje a prohlubuje. Jeho šířka a hloubka přesahují možnosti našeho poznání. Nakolik ho studujeme, náš rozhled se rozšiřuje, a nakonec vypadá jako nekonečné bezbřehé moře.Vy 102.5

  Takové studium však má oživující moc. Mysl a srdce získávají novou sílu, nový život.Vy 102.6

  Tato zkušenost je nejvyšším důkazem božské autority Bible. Můžeme přijímat Boží slovo jako potravu pro duši se stejnou samozřejmostí jako chléb pro tělo. Chléb uspokojuje naše tělesné potřeby a působí blahodárně na celý organismus.Vy 102.7

  Zkuste to i s Biblí. Jaké výsledky přineslo, když se její zásady staly skutečně stavebními prvky vašeho charakteru? Co se změnilo ve vašem životě? “Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!” 2. Korintským 5,17. V její síle dokázali mnozí muži i ženy zpřetrhat pouta hříšných návyků. Zbavili se sobectví. Hrubým lidem vrátila uctivost, opilcům střízlivost a prostopášníkům čistotu. Duše, které nesly satanovu podobu, se změnily k Božímu obrazu. Taková změna je tím největším zázrakem. Změna způsobená Božím slovem je jedním z nejhlubších tajemství. Nemůžeme je pochopit. Můžeme mu jen věřit ve smyslu Písma, které prohlašuje: “Kristus ve vás, ta naděje slávy.” Koloským 1,27.Vy 102.8

  Poznání tohoto tajemství nám nabízí klíč ke všem ostatním poznáním. Otevírá před člověkem poklady vesmíru a možnosti nekonečného rozvoje.Vy 103.1

  K tomuto rozvoji dochází při neustálém poznávání Božího charakteru — to je sláva a tajemství Písma. Kdybychom mohli plně porozumět Bohu a jeho slovu, pak bychom už nemohli objevit žádnou další pravdu a získat další poznání. Bůh by ztratil svoji svrchovanost a člověk by se přestal rozvíjet.Vy 103.2

  Díky Bohu, že tomu tak není. Protože je Bůh nekonečný a také jsou v něm obsaženy všechny poklady moudrosti, můžeme je po celou věčnost zkoumat a studovat. Přesto však nikdy nevyčerpáme bohatství jeho moudrosti, dobroty a moci.Vy 103.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents