Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość I

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 27 — Boża miłość

  Bóg jest miłością — “Bóg jest miłością”. 1 Jana 4,16. Jego natura i prawo są miłością. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. “Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie” i którego “drogi są wieczne”, nie zmienia się. “U niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia”. Izajasza 57,15; Habakuka 3,6; Jakuba 1,17.UCO1 211.1

  Każdy przejaw twórczej mocy jest jednocześnie wyrazem nieskończonej miłości. Zwierzchność Boża zawiera w sobie pełnię błogosławieństwa dla wszystkich stworzonych istot. (...).UCO1 211.2

  Historia wielkiego konfliktu między dobrem a złem, od chwili gdy po raz pierwszy zaistniał on w niebie aż do zdławienia buntu i ostatecznego unicestwienia grzechu, jest również dowodem Bożej niezmiennej miłości. — Patriarchowie i prorocy 19 (1890).UCO1 211.3

  Miłość Boża objawiona w przyrodzie — Zarówno przyroda, jak i objawienie świadczą o Bożej miłości. Nasz Ojciec w niebie jest źródłem życia, mądrości i radości. Popatrzcie na cudowną, przepiękną przyrodę. Pomyślcie o tym, jak wspaniale jest przystosowana do zaspokajania potrzeb i zapewniania szczęścia nie tylko człowiekowi, ale wszystkim żywym istotom. Słońce i deszcz, które ożywiają i odświeżają ziemię, góry, morza i równiny — wszystko mówi nam o miłości Stworzyciela. To Bóg zaspokaja codzienne potrzeby wszystkich swoich stworzeń (...).UCO1 211.4

  Słowa Bóg jest miłością wypisane są na każdym rozwijającym się pączku i na każdym źdźble kiełkującej trawy. Piękne ptaki napełniające powietrze swoimi radosnymi melodiami, delikatnie ubarwione kwiaty w swojej doskonałości wydające cudowną woń, wyniosłe drzewa pokryte żywą zielenią liści — wszystko to świadczy o łagodnej ojcowskiej opiece naszego Boga i Jego pragnieniu uczynienia swoich dzieci szczęśliwymi. — Pokój za którym tęsknisz 7-8 (1892).UCO1 211.5

  Przykazania oparte na zasadzie miłości — Nakazy Dekalogu mają zastosowanie do całej ludzkości, zostały dane wszystkim, aby się z nich uczyli i rządzili się nimi. Dziesięć przykazań, krótkich, wszechstronnych i autorytatywnych, kryje w sobie obowiązki człowieka wobec Boga i wobec bliźniego, a wszystkie one wypływają z wielkiej, fundamentalnej zasady miłości. — Patriarchowie i prorocy 222-223 (1890).UCO1 212.1

  Jezus a prawo współczującej miłości — Prawo Boże było niezmienne i dlatego Chrystus złożył samego siebie w ofierze za upadłych ludzi, a Adam utracił Eden i wraz z wszystkimi potomkami został poddany okresowi próby.UCO1 212.2

  Gdyby po wypędzeniu szatana z nieba prawo Boże zostało choćby na jotę zmienione, uzyskałby on na ziemi po swoim upadku to, czego nie mógł osiągnąć w niebie przed upadkiem. Miałby wszystko, czego się domagał. Wiemy, że nie uzyskał nic. (...). Prawo (...) pozostaje niewzruszone jak tron Boży, a zbawienie każdej duszy jest uwarunkowane przez posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo. (...).UCO1 212.3

  Jezus przez prawo współczującej miłości wziął na siebie nasze grzechy, poniósł naszą karę i wypił kielich gniewu Bożego przeznaczony dla przestępcy prawa. (...). Poniósł krzyż samozaparcia i ofiarowania siebie za nas, abyśmy mogli wiecznie żyć. Czy gotowi jesteśmy ponieść krzyż Jezusa? — Letter 110, 1896; That I May Know Him 289.UCO1 212.4

  Czuła, pełna miłości natura Chrystusa — Jego życie od samego początku do końca było jednym wielkim pasmem aktów samozaparcia i ofiarowania samego siebie. Na krzyżu Golgoty złożył największą ofiarę ze swojego życia za wszystkich ludzi, aby cały świat, jeśli tylko tego zechce, mógł dostąpić zbawienia. Chrystus był skryty w Bogu, a Bóg został objawiony światu przez charakter Jego Syna. (...).UCO1 212.5

  Miłość do zgubionego świata przejawiała się każdego dnia w każdym aspekcie Jego życia. Ci, którzy są przepojeni Jego Duchem, będą postępować w taki sam sposób jak Chrystus. W Chrystusie światłość i miłość Boża objawiły się w ludzkiej naturze. Żadna istota ludzka nie miała nigdy tak wrażliwej natury jak bezgrzeszny, święty Bóg, który stał się głową i przedstawicielem tego, czym ludzkość może się stać za sprawą udzielenia jej boskiej natury. — The Youth's Instructor, 16 sierpień 1894; That I May Know Him 288.UCO1 212.6

  Miłość Boża źródłem życia — Miłość Boża nie jest stanem bierności, lecz zasadą czynną, źródłem żywym, nieustannie tryskającym dla błogosławieństwa innych. Jeżeli miłość Chrystusowa mieszka w nas, to nie tylko nie będziemy żywili do bliźniego żadnej nienawiści, lecz okażemy mu przy każdej sposobności miłość. — Nauki z Góry Błogosławienia 58 (1896).UCO1 212.7

  Wszechświat wyraża Bożą miłość — Dobrze by było, gdyby każdy był w stanie właściwie ocenić drogocenny dar dany światu przez naszego Ojca niebieskiego. Uczniowie czuli, że nie potrafią wyrazić miłości Chrystusa. Mogli jedynie powiedzieć: “Oto tu jest miłość”. Cały wszechświat wyraża tę miłość i bezgraniczną dobroć Boga.UCO1 213.1

  Bóg mógł posłać Syna na świat po to, aby świat potępić. Ale cóż za zdumiewająca łaska! Chrystus przyszedł ratować, a nie zatracać. Apostołowie nigdy nie poruszali tego tematu bez żarliwości w sercach natchnionej niezrównaną miłością Zbawiciela. Apostoł Jan nie mógł znaleźć odpowiednich słów na wyrażenie swoich uczuć. Wykrzyknął tylko: “Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał”. 1 Jana 3,1. Nigdy nie zmierzymy, jak bardzo umiłował nas Ojciec. Nie ma miary, do której można by to przyrównać. — Letter 27, 1901.UCO1 213.2

  Szatan odpowiedzialny za stworzenie obrazu groźnego, srogiego Boga — Szatan spowodował, że ludzie zaczęli postrzegać Boga jako istotę cechującą się przede wszystkim srogą sprawiedliwością, istotę będącą surowym sędzią i szorstkim, wymagającym wierzycielem. Malował obraz Stworzyciela, który podejrzliwym okiem wychwytuje błędy i potknięcia ludzi, tak aby mógł wykonać na nich wyrok. Jezus żył wśród ludzi, aby usunąć ten mroczny cień, objawiając światu nieskończoną miłość Boga. — Steps to Christ 11 (1892).UCO1 213.3

  Miłość między Ojcem a Synem symbolem — Choćby nie wiem jak wielka była miłość pasterza do jego owiec, bardziej kocha on jednak własnych synów i córki. Jezus jest nie tylko naszym pasterzem, ale i naszym “Ojcem Odwiecznym”. Izajasza 9,6. Mówi: “Znam swoje owce, i moje mnie znają. (...) Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca”. Jana 10,14-15. Jakże znamienne wyznanie! Łączność między Nim — jednorodzonym Synem, który jest na łonie Ojca i którego Bóg określił jako swego “towarzysza” (Zachariasza 13,7) — a wiekuistym Bogiem ma symbolizować łączność między Chrystusem a Jego dziećmi na ziemi! — The Desire of Ages 483 (1898).UCO1 213.4

  Bóg miłuje naśladowców Chrystusa tak jak swego jednorodzonego Syna. — Manuscript 67, 1894.UCO1 213.5

  Miłość Chrystusa ożywczą, uzdrawiającą siłą — Miłość, którą Chrystusa przenika całego człowieka, ma ożywczą moc. Uzdrawia każdy niezbędny do życia organ: mózg, serce, nerwy. Pobudza do działania najgłębsze pokłady sił witalnych. Uwalnia duszę od smutku i poczucia winy, od napięcia i niepokoju, które wysysają energię życiową. Towarzyszą jej spokój i opanowanie. Zaszczepia w duszy radość, której nie jest w stanie popsuć nic ziemskiego, radość w Duchu Świętym, obdarzającą zdrowiem i życiem. — The Ministry of Healing 115 (1905).UCO1 214.1

  Wizje Bożej miłości — Dziękujmy Bogu za wspaniałe wizje, jakie przed nami roztacza. Zbierzmy w naszych myślach wszystkie błogosławione zapewnienia Jego miłości, abyśmy stale mogli na nie spoglądać: na Syna Bożego opuszczającego tron Ojca, okrywającego swoją boskość człowieczeństwem, aby móc wyratować człowieka z mocy szatana; na Jego triumf odniesiony w naszym imieniu, otwierający ludziom drogę do nieba i odsłaniający przed człowiekiem przybytek, w którym Bóg objawia swoją chwałę; na upadły rodzaj ludzki podniesiony z dna przepaści, w której pogrążył go grzech, i na przywrócony do łączności z nieskończonym Bogiem; na ludzi, którzy przetrwali Boży sprawdzian dzięki wierze w naszego Odkupiciela, którzy będąc odziani w sprawiedliwość Chrystusa, zostaną wyniesieni do Jego tronu. Pan pragnie, abyśmy rozmyślali właśnie o tych sprawach. — Pokój za którym tęsknisz 116 (1892).UCO1 214.2

  Miłość przybliża nam niebo — To miłość Chrystusa przybliża nam niebo. Ale gdy usiłujemy coś o niej powiedzieć, brakuje nam słów. Myśląc o Jego życiu na ziemi, o Jego ofierze za nas, o Jego dziele w niebie w charakterze naszego obrońcy, o miejscach, które przygotowuje dla tych, co Go miłują, potrafimy tylko rzec: “Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze”. 1 Jana 4,10.UCO1 214.3

  Ale w naszych rozmyślaniach o Chrystusie tylko prześlizgujemy się po tej niezmierzonej miłości. Jego miłość podobna jest bezmiarowi oceanu o niewidocznym dnie ani brzegu. — The Review and Herald, 6 maj 1902.UCO1 214.4

  Miłość Boża nieskończona i niewyczerpana — Cała ojcowska miłość, jaka przechodziła z pokolenia na pokolenie kanałem ludzkich serc, wszelkie źródła czułości, jakie wytryskały w duszach ludzkich, są w porównaniu do nieskończonej, niewyczerpanej miłości Bożej tym, czym maleńki strumyk w porównaniu z bezkresnym oceanem. Język nie jest w stanie jej wyrazić, a pióro opisać. Możemy rozmyślać o niej przez całe życie, możemy przewertować pilnie całe Pismo Święte, chcąc ją zrozumieć; możemy zaangażować wszelką moc i zdolności, jakie dał nam Bóg, starając się zrozumieć miłość i współczucie Ojca niebieskiego — a jednak okaże się to niemożliwe. Możemy studiować tę miłość przez wieki, ale nigdy nie będziemy w stanie w pełni pojąć długości, szerokości, głębokości i wysokości miłości Bożej objawionej przez ofiarowanie Syna na śmierć za świat. Nawet wieczność nigdy nam jej w pełni nie objawi. Mimo to kiedy będziemy studiować Pismo Święte oraz rozmyślać nad życiem Chrystusa i planem odkupienia, będziemy coraz lepiej rozumieć te wspaniałe tematy. — Testimonies for the Church V, 740 (1889).UCO1 214.5

  Wzrost w Bożej miłości — Lata wieczności przynosić będą zbawionym coraz większe i wspanialsze objawienie Boga i Chrystusa. Wraz ze wzrostem wiedzy wzrastać będą także: miłość, szacunek i szczęście. Im bardziej odkupieni będą poznawać Boga, tym bardziej będą podziwiać Jego charakter. — The Great Controversy 678 (1911).UCO1 215.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents