Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Umysł, charakter, osobowość I - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Część 7 — Wiek dojrzewania

  Rozdział 31 — Problemy wieku młodzieńczego

  Młodzież jest otwarta i pełna nadziei — Młodzież cechuje się otwartością i świeżymi pomysłami, jest pełna zapału i nadziei. Gdy raz posmakuje błogosławieństwa samozaparcia, będzie się stale chciała uczyć o Wielkim Nauczycielu. Pan otworzy nowe horyzonty przed tymi, którzy odpowiedzą na Jego wezwanie. — Testimonies for the Church VI, 471 (1900).UCO1 241.1

  Młodzież musi wybrać życiowy los — Myśli i uczucia młodego człowieka w pierwszych latach jego życia określają jego przyszłość. Nawyki właściwego zachowania, szlachetności i męstwa, ukształtowane w młodości, staną się częścią charakteru i zazwyczaj będą znaczyć drogę człowieka przez całe jego życie. Młodzi mogą się stać nikczemni albo szlachetni, zależnie od ich wyboru. Mogą zasłynąć wiernymi i szlachetnymi czynami albo wielkimi zbrodniami i nikczemnością. — The Signs of the Times, 11 październik 1910; Jak wychować dziecko 143.UCO1 241.2

  Wychowanie skutkujące słabością umysłową i moralną — Surowe wychowywanie młodzieży bez odpowiedniego ukierunkowania jej myślenia i działania stosownie do tego, na co pozwalają jej umiejętności umysłowe i usposobienie, przez co mogłaby rozwijać myślenie, poczucie godności osobistej i pewność siebie, stworzy ludzi słabych umysłowo i moralnie. Gdy tacy młodzi będą musieli samodzielnie działać, okaże się, że tresowano ich jak zwierzęta, a nie wychowywano. Zamiast odpowiednio pokierować ich wolą, zarówno rodzice, jak nauczyciele zmuszali ich do uległości surową dyscypliną. — Testimonies for the Church III, 133 (1872).UCO1 241.3

  Umysł powinien być kształcony do panowania nad życiem — Dzieci mają inteligentną wolę, którą należy kierować, aby panowała nad wszystkimi ich siłami. Nieme stworzenia trzeba tresować, bo nie mają rozumu ani intelektu. Ludzki umysł trzeba jednak uczyć panowania nad sobą. Należy kształcić go, by kontrolował człowieka, podczas gdy zwierzęta są kontrolowane przez właściciela i tresowane tak, aby okazywać mu posłuszeństwo. To właściciel za nie myśli, osądza i decyduje. Dziecko można do tego stopnia błędnie wychować, że podobnie jak zwierzę, nie będzie miało własnej woli. Nawet indywidualność dziecka — wola, cele i zamiary — może zostać podporządkowana indywidualności nauczyciela. Dzieciom wychowanym w taki sposób zawsze będzie brakowało moralnej siły i poczucia osobistej odpowiedzialności. Nie nauczono ich rozumowania przyczynowo-skutkowego. Ich wola została zawładnięta przez wolę innej osoby, a umysł nie rozwinął się ani nie wzmocnił przez ćwiczenie. Nie były kierowane ani dyscyplinowane stosownie do swoich osobowości i możliwości umysłowych, tak by w razie potrzeby mogły wykorzystać swoje najlepsze zdolności. Nauczyciele nie powinni na tym poprzestawać, tylko zwracać szczególną uwagę na rozwijanie słabszych zdolności, tak aby wszystkie zdolności były używane i wzrastały stopniowo, umożliwiając zrównoważony rozwój umysłu. — Testimonies for the Church III, 132 (1872).UCO1 241.4

  Wielu młodych ludzi nie potrafi samodzielnie myśleć — Istnieje wiele rodzin, w których znajdują się dzieci na pierwszy rzut oka dobrze wychowane, zdyscyplinowane, ale gdy system zasad, który im wpojono, na jakimś etapie ulega zachwianiu, okazuje się, że dzieci takie są niezdolne do samodzielnego myślenia, działania ani decydowania. Dziećmi tymi tak długo rządzono żelazną ręką, nie pozwalając na samodzielne myślenie i działanie w sprawach, w których powinny wykazać samodzielność, że nie mają wcale pewności siebie ani własnego zdania.UCO1 242.1

  Gdy takie dzieci opuszczają rodziców i zaczynają żyć na własną rękę, łatwo ulegają złym wpływom. Nie mają stabilnego charakteru. Nie były nigdy postawione w sytuacji wymagającej szybkiego wydawania własnych opinii i dlatego ich umysły należycie się nie rozwinęły ani nie umocniły. Dzieci takie znajdowały się tak długo pod całkowitą kontrolą rodziców, że w pełni na nich polegały. To rodzice za nie myśleli i decydowali. — Testimonies for the Church III, 132-133 (1872).UCO1 242.2

  Rezultaty sprawowania kontroli siłą lub strachem — Rodzice i nauczyciele, którzy przechwalają się, że sprawują całkowitą kontrolę nad umysłami i wolą dzieci znajdujących się pod ich opieką, przestaliby się chlubić, gdyby ujrzeli przyszłe życie dzieci, które obecnie okazują uległość pod wpływem siły lub strachu. Dzieci takie nie są prawie w ogóle przygotowane do podejmowania trudnych zadań życiowych. Gdy taka młodzież wyjdzie spod skrzydeł rodziców i nauczycieli i siłą rzeczy zostanie zmuszona do samodzielnego myślenia i działania, niemal na pewno pójdzie w niewłaściwym kierunku i ulegnie sile pokusy. Jej życie nie będzie pomyślne, co więcej, te same braki dadzą się zauważyć w życiu religijnym. — Testimonies for the Church III, 133-134 (1872).UCO1 242.3

  Dyscyplina, która pobudza i wzmacnia — Oprócz dyscypliny w domu i w szkole wszyscy muszą stawić czoła surowej dyscyplinie życia. To, jak należy się mądrze przygotować na jej spotkanie, powinno być jasno wyłożone każdemu dziecku i nastolatkowi. Owszem, Bóg kocha nas, działa dla naszego dobra i szczęścia i gdybyśmy byli posłuszni Jego prawu, nigdy byśmy nie zaznali cierpienia. Ale też nie wolno zapominać, że skutki grzechu w tym świecie — cierpienia, troski i brzemiona — pojawiają się w życiu każdego. Dzieciom i młodzieży oddamy przysługę na całe życie, jeśli nauczymy ich odważnie stawiać czoło tym trudnościom i ciężarom. Powinniśmy okazywać współczucie, ale nie takie, by zaczęli się nad sobą użalać. Trzeba ich pobudzać i wzmacniać, a nie osłabiać. — Education 295 (1903).UCO1 243.1

  Reakcja na żelazne zasady — Niech w waszym sposobie utrzymywania dyscypliny nie będzie ani odrobiny surowości. Nie poddawajcie młodzieży sztywnym nakazom. To właśnie te żelazne zasady i rozkazy czasami powodują, iż młodzi ludzie czują, że muszą zrobić i w końcu robią to, czego im się zabrania. Ostrzegając młodych ludzi lub udzielając im nagany, czyńmy to jako ci, którzy są żywo zainteresowani ich dobrem. Pozwólcie im dostrzec szczere pragnienie tego, aby w księgach nieba z ich życia powstało dobre sprawozdanie. — Letter 67, 1902; Medyczna praca misyjna 175.UCO1 243.2

  Młodzieży trudno ponosić ciężary — Młodzież może wywrzeć potężny wpływ, jeśli zrezygnuje z pychy i samolubstwa i poświęci się Bogu. Ale na ogół nie będzie ponosić ciężarów za innych, musi nieść własne brzemiona. Nadszedł czas, kiedy Bóg wymaga zmiany pod tym względem. Wzywa młodszych i starszych, aby okazali gorliwość i uderzyli się w piersi. Jeśli nadal pozostawać będą w stanie letniości, Pan oświadczył, że wypluje ich ze swoich ust. Świadek Wierny mówi: “Znam uczynki twoje”. Młody mężczyzno, młoda kobieto, wasze uczynki są znane niezależnie od tego, czy są dobre czy złe. Czy jesteście bogaci w dobre uczynki? Jezus podpowiada wam: “Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał”. Objawienie 3,18. — Testimonies for the Church I, 485 (1867).UCO1 243.3

  Myśli wchodzą w krew — Musimy stale mieć świadomość uszlachetniającej mocy nieskalanych myśli. Jedynym bezpieczeństwem dla każdej duszy są czyste myśli, człowiek bowiem jest taki, jakim jest w “myśli swej”. Przypowieści 23,7 (BG). Siła panowania nad sobą rośnie przez ćwiczenie. To, co z początku wydaje się trudne, dzięki stałemu powtarzaniu stanie się łatwe, aż czyste myśli i czyny wejdą w krew. Jeśli chcemy, możemy się odwrócić od wszystkiego, co małowartościowe i poślednie, i wznieść na wyższy poziom. Możemy być szanowani przez ludzi i miłowani przez Boga. — The Ministry of Healing 491 (1905).UCO1 244.1

  Smutne przykłady z historii — Charakter Napoleona został w znaczniej mierze ukształtowany przez nauczanie odebrane w dzieciństwie. Niemądrzy nauczyciele zarazili go zamiłowaniem do podbojów, ucząc tworzyć armie na niby i nimi dowodzić. W ten sposób położono podwaliny pod jego karierę pełną potyczek i przelewu kr wi. Gdyby tyle samo troski i wysiłku włożono w uczynienie go dobrym człowiekiem, wlewając w jego młode serce ducha ewangelii, jakże by inaczej mogła się potoczyć historia. Mówi się, że Hume*David Hume (1711-1776) — przedstawiciel filozofii sceptycyzmu, pisarz i historyk, autor m.in. dzieł: Traktat o naturze ludzkiej, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Badania dotyczące zasad moralności (przyp. red. pol.)., wielki sceptyk, we wczesnych latach życia żarliwie wierzył Słowu Bożemu. W klubie dyskusyjnym, do którego należał, wyznaczono mu zadanie przedstawienia argumentów na rzecz niewiary. Studiował gorliwie i wytrwale, aż jego bystry, żywy umysł napełnił się pokrętnymi, sceptycznymi argumentami. Wkrótce przyjął te zwodnicze nauki i jego dalsze życie nosiło mroczne piętno niewiary. — The Signs of the Times, 11 październik 1910; Child Guidance 196.UCO1 244.2

  Wpływ lektur*Zobacz rozdział 13. — Wielu młodych ludzi pochłania każdą książkę, która wpadnie im w ręce. Apeluję do rodziców, aby zapanowali nad tą skłonnością swoich dzieci. Nie pozwalajcie, aby na waszych stołach leżały gazety z historiami miłosnymi. Zastąpcie je książkami, które pomogą waszym dzieciom budować ich charaktery z najlepszego materiału: z miłości i bojaźni Bożej, ze znajomości Chrystusa. Zachęcajcie dzieci, aby gromadziły w umysłach wiedzę wartościową, tak aby to, co dobre, zajmowało duszę i kontrolowało jej siły, nie dając miejsca na niskie, niecne myśli. Ograniczajcie pragnienia dzieci do czytania tego, co nie jest dobrą pożywką dla ich umysłów. Pieniądze wydawane na czasopisma mogą nie być wielkie, ale to i tak za dużo, zważywszy że prowadzi to w złym kierunku i nie przynosi nic dobrego. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 133 (1913).UCO1 244.3

  Umysł dostosowuje się poziomem do tego, co widzi — Umysł dostosowuje się poziomem do tego, co jest mu znane. Gdyby wszyscy zgłębiali Pismo Święte*Zobacz rozdział 11., widzielibyśmy dookoła ludzi bardziej rozwiniętych umysłowo, zdolnych do wnikliwszego myślenia i okazujących większy stopień inteligencji niż wtedy, gdy zgłębia się nauki przyrodnicze i historię. Biblia daje prawdziwemu poszukiwaczowi prawdy większą dyscyplinę umysłową. Rozmyślanie o niebiańskich sprawach wzbogaca zdolności i uniża własne ja, a Boga i objawioną przezeń prawdę wywyższa. — The Review and Herald, 21 sierpień 1888; Fundamentals of Christian Education 130.UCO1 245.1

  Wartość osobistego doświadczenia religijnego — Bóg powinien być najwyższym przedmiotem naszych myśli. Rozmyślanie o Nim i zwracanie się do Niego o pomoc uwzniośla duszę i ożywia miłość. Lekceważenie rozmyślań i modlitwy na pewno doprowadzi do spadku zainteresowania sprawami religijnymi. Następnie da się zauważyć zobojętnienie i lenistwo.UCO1 245.2

  Pobożność to nie zwykła emocja ani uczucie. To zasada wpleciona w codzienne obowiązki i sprawy. Nie należy się podejmować niczego ani angażować w żadne zadania, które by uniemożliwiały jej stosowanie. Aby zachować czystą, nieskalaną pobożność, trzeba działać, nie ustając w wysiłkach. Musimy zrobić wszystko sami. Nikt nie może wykonać za nas tego, co należy do nas. Tylko my sami możemy z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawować. Oto dzieło, które Pan dał nam do wykonania. — Testimonies for the Church II, 505-506 (1870).UCO1 245.3

  Młodzież potrzebuje dyscypliny w pracy — I dziś, tak samo jak za dni Izraela, każdy młody człowiek powinien być pouczony o obowiązkach praktycznego życia. Każdy powinien przyswoić sobie znajomość jakiegoś rzemiosła, dzięki któremu, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie mógł mieć utrzymanie. Jest to ważne nie tylko w celu zabezpieczenia się przed życiowymi niespodziankami, ale także ze względu na znaczenie, jakie ma to dla fizycznego, umysłowego i moralnego rozwoju. Nawet jeśli jest pewne, że ktoś nigdy nie będzie musiał uciekać się do fizycznej pracy, by zarobić na utrzymanie, to i tak powinien się nauczyć fizycznie pracować. Bez wysiłku fizycznego nikt nie może mieć dobrego i pewnego zdrowia, a dyscyplina dobrze zorganizowanej pracy fizycznej jest tak samo ważna dla zachowania silnego, aktywnego umysłu i szlachetnego charakteru. — Patriarchowie i prorocy 452-453 (1890).UCO1 245.4

  Lenistwo to grzech — Idea, jakoby nieznajomość pożytecznego zajęcia stanowiła bardzo ważną cechę charakteryzującą prawdziwego dżentelmena lub damę, całkowicie kłóci się z zamierzeniem Bożym co do stworzenia człowieka. Lenistwo to grzech, a nieznajomość zwykłych obowiązków jest wynikiem braku rozsądku, co w późniejszym życiu przyniesie mnóstwo okazji do gorzkich żalów. — The Signs of the Times, 29 czerwiec 1882; Fundamentals of Christian Education 75.UCO1 246.1

  Nie lekceważyć uczenia spełniania obowiązków domowych — Zarówno w dzieciństwie, jak i w wieku młodzieńczym wiedzę książkową należy łączyć z ćwiczeniami praktycznymi. Trzeba uczyć dzieci, że powinny mieć udział w spełnianiu obowiązków domowych. Powinno się je pouczać, jak pomagać rodzicom w drobnych rzeczach. Należy ćwiczyć ich umysły w myśleniu i rozwijaniu pamięci, aby zapamiętywały wyznaczoną im pracę. W celu przyzwyczajenia dzieci do pracy, by mogły stać się pożyteczne w swoich domach, powinny podejmować obowiązki stosownie do wieku. Jeśli będą otrzymywać właściwe wychowanie w domu, nie będą się szwendać po ulicach, gdzie by, tak jak to się dzieje w przypadku wielu dzieci, otrzymały przypadkowe wychowanie. Rodzice, którzy darzą swoje pociechy rozsądną miłością, nie pozwolą im na lenistwo ani nieznajomość wykonywania obowiązków domowych. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 149 (1913).UCO1 246.2

  Na czym każda kobieta powinna się znać — Wiele kobiet, które uważane są za dobrze wychowane i ukończyły z wyróżnieniem jakąś uczelnię, nie zna się, choć to wstyd, na spełnianiu codziennych obowiązków domowych. Są pozbawione kwalifikacji niezbędnych do właściwego funkcjonowania rodziny, a co za tym idzie do jej szczęścia. Potrafią rozprawiać na temat wyższych potrzeb kobiet i ich praw, a im samym daleko do prawdziwej kobiecości.UCO1 246.3

  Przywilejem każdej córki Ewy jest dokładne poznanie obowiązków domowych i otrzymanie stosownego na tym polu wykształcenia. Każda młoda kobieta winna zostać tak wychowana, aby, jeśli zostanie żoną i matką, mogła się czuć w swoim domu królową. Powinna stać się osobą w pełni kompetentną, aby pouczać i wychowywać swoje dzieci. (...).UCO1 247.1

  Jej przywilejem jest zrozumienie mechanizmu funkcjonowania ludzkiego ciała i zasad higieny, spraw żywienia i ubioru, pracy i wypoczynku oraz wielu, wielu innych, które ściśle dotyczą pomyślności ogniska domowego. Jej przywilejem jest posiadanie takiej znajomości najlepszych metod leczenia chorób, aby mogła dbać o chore dzieci, zamiast powierzać te drogocenne skarby w ręce obcych pielęgniarek i lekarzy. — The Signs of the Times, 29 czerwiec 1882; Fundamentals of Christian Education 75.UCO1 247.2

  Zaniedbywanie przez kobiety ćwiczenia umysłu — Kobiety, które ogólnie uważają się za pobożne, często zaniedbują ćwiczenia umysłu. Nie panują nad myślami, pozwalając im chodzić własnymi ścieżkami. To wielki błąd. Wiele sprawia wrażenie, jakby nie miało sił umysłowych. Nie nauczyły się myśleć i dlatego uważają, że tego nie potrafią. Rozmyślania i modlitwa są nieodzowne do wzrastania w łasce.UCO1 247.3

  Zmienność kobiet wynika ze słabej kultury umysłowej i z niedostatecznego rozmyślania. Utrzymywanie umysłu w stanie bezczynności jest równoznaczne ze zrzuceniem na innych wysiłku umysłowego, planowania, myślenia i pamiętania. W ten sposób coraz bardziej narasta bezużyteczność takich kobiet. Niektóre potrzebują zdyscyplinowania umysłu przez ćwiczenia. Powinny zmuszać go do myślenia. Skoro polegają na kimś innym, aby za nie myślał i rozwiązywał ich problemy, oraz nie chcą obarczać własnego umysłu myśleniem, to niezdolność zapamiętywania, przewidywania i wydawania osądów będzie się utrzymywać. Należy więc czynić poważne osobiste starania w kierunku ćwiczenia umysłu. — Testimonies for the Church II, 187-188 (1868).UCO1 247.4

  Ubiór kobiety świadczy o stanie umysłu — Ubiór świadczy o stanie umysłu i serca. To, co zdobi człowieka na zewnątrz, jest świadectwem tego, co kryje się wewnątrz. Strojenie się nie wymaga inteligencji ani kultury umysłu. Sam fakt, że niewiasty obwieszają się taką ilością niepotrzebnych ubrań, wskazuje na to, że nie poświęcają czasu na rozwijanie intelektu ani gromadzenie użytecznej wiedzy. — Manuscript 76, 1900.UCO1 247.5

  Potrzeba czystości w myślach i czynach — Apeluję do was o konieczność zachowania czystości każdej myśli, każdego słowa, każdego uczynku. Każdy z nas musi się osobiście rozliczyć z Bogiem i sam wykonać pracę, której nikt za nas wykonać nie może. Możemy uczynić świat lepszym dzięki Bożym zasadom, osobistej pracy i przykładnemu życiu. Mamy być ludźmi towarzyskimi nie tylko dla rozrywki, ale w celu ratowania dusz. — The Review and Herald, 10 listopad 1885; Evangelism 495. UCO1 248.1

  Masturbacja upadla umysł — Niektóre osoby zaczynają się onanizować już we wczesnym dzieciństwie, a z biegiem czasu ich pożądliwe namiętności rozwijają się i nasilają. Umysł nie zaznaje spokoju. Dziewczęta pragną towarzystwa chłopców, a chłopcy dziewcząt. Ich zachowanie nie jest powściągliwe ani skromne. Osoby takie są śmiałe, aroganckie i nieprzyzwoicie swobodne. Nawyk onanii upadla umysł i bruka duszę. Ohydne myśli oraz czytanie powieści, historii miłosnych i nieprzyzwoitych książek pobudzają wyobraźnię i podobają się ich zdemoralizowanym umysłom.UCO1 248.2

  Nie lubią pracować, a gdy już się w coś zaangażują, ciągle narzekają na zmęczenie. Bolą ich plecy i głowa. Czy jest jakaś ku temu przyczyna? Czy naprawdę są zmęczeni pracą? Skądże! Rodzice jednak pobłażają tym skargom i zwalniają dzieci od pracy i odpowiedzialności. To najgorsza rzecz, jaką można dla nich zrobić. W ten sposób rodzice usuwają niemal jedyną barierę, która uniemożliwia szatanowi pełny dostęp do osłabionych umysłów dzieci. Pożyteczna praca poniekąd ochroniłaby je przed jego zdecydowanym przejęciem nad nimi kontroli. — Testimonies for the Church II, 481 (1870).UCO1 248.3

  Młodzież musi spożytkować energię — Nasze zbory potrzebują utalentowanych, dobrze wyszkolonych i zorganizowanych młodych ludzi. Młodzież musi w jakiś sposób spożytkować energię, którą tryska. Jeśli nie skieruje jej we właściwą stronę, będzie ją wykorzystywać ze szkodą dla własnej duchowości i otoczenia. — Gospel Workers 211 (1915).UCO1 248.4

  Młodzież potrzebuje aktywności — Młodzi ludzie potrzebują w sposób naturalny aktywności, jeśli zaś nie znajdują właściwego ujścia dla energii, uśpionej w salach szkolnych, stają się krnąbrni i niecierpliwi z powodu sprawowanej nad nimi kontroli, tak że zajmują się prymitywnymi, niskimi rozrywkami, które przynoszą hańbę tak wielu szkołom, a nawet czynią z nich miejsca rozpusty. Wielu młodych ludzi, którzy opuścili swoje domy niewinni, zostało zdemoralizowanych przez szkolnych towarzyszy. — The Signs of the Times, 29 czerwiec 1882; Fundamentals of Christian Education 72.UCO1 248.5

  Przyjmowanie rad — Wypoczynek, który służy wyłącznie samym dzieciom i młodzieży, nigdy nie będzie dla nich tak wielkim błogosławieństwem jak ten, w którym są pomocą dla innych. Młodzież z natury jest wrażliwa, łatwo ulega wpływom, chętnie przyjmuje rady. Planując uprawę roślin, nauczyciel powinien rozbudzić w uczniach pragnienie upiększania i ozdabiania klasy i terenu wokół szkoły. Będzie z tego podwójna korzyść. Tego, co sami będą upiększać, uczniowie nigdy nie zniszczą. Ponadto wyrobi się im gust, polubią porządek, zaczną wykazywać troskliwość. Duch koleżeństwa i współpracy okaże się dla nich dobrodziejstwem na całe życie. — Education 212-213 (1903).UCO1 249.1

  Czasem nie widzimy w Bogu kochającego Ojca — Młodzi na ogół zachowują się tak, jakby drogocenne godziny czasu łaski miały trwać w nieskończoność i były jednym wielkim dniem świątecznym, a oni żyli w tym świecie tylko dla zabawy, zadowoleni i szczęśliwi, gdy towarzyszy im nieustanna ekscytacja. Szatan dokłada szczególnych starań, aby szukali szczęścia w światowych rozrywkach i usprawiedliwiali się, starając się wykazać, jakoby były one nieszkodliwe, niewinne, a nawet pożyteczne dla zdrowia. Niektórzy lekarze utrzymują nawet, że uduchowienie i poświęcenie się Bogu szkodzi zdrowiu, co tylko raduje nieprzyjaciela ludzkich dusz. — Testimonies for the Church I, 501 (1867).UCO1 249.2

  Chorobliwe wyobrażenia ukazują fałszywy obraz Boga — Są ludzie o chorej wyobraźni, którzy ukazują fałszywy obraz religii Chrystusa. Tacy ludzie nie mają czystej biblijnej pobożności. Niektórzy biczują się całe życie z powodu grzechów i widzą tylko wiecznie obrażonego Boga, domagającego się sprawiedliwości. Nie dostrzegają Chrystusa ani Jego zbawczej mocy dostępnej dzięki zasługom Jego krwi. Nie mają wiary. Ludzi tego pokroju cechuje zwykle brak równowagi umysłowej.UCO1 249.3

  Choroba przekazana im przez rodziców i błędne wychowanie w latach młodzieńczych sprawiają, że mają złe nawyki, które szkodzą całemu organizmowi i mózgowi, osłabiają moralność oraz uniemożliwiają racjonalne myślenie i działanie w każdej sprawie. Takim ludziom brak równowagi umysłowej. Pobożność i sprawiedliwość nie są szkodliwe dla zdrowia, przeciwnie, są właśnie zdrowiem dla ciała i wzmocnieniem duszy. — Testimonies for the Church I, 501-502 (1867).UCO1 249.4

  Ryzy — Zawsze działaj zgodnie z zasadą, a nigdy pod wpływem impulsu. Powściągaj wrodzoną popędliwość swojej natury łagodnością i uprzejmością. Nie pobłażaj żadnej drobnej rzeczy czy błahostce. Niech żaden trywialny dowcip nie wyjdzie z twoich ust. Nawet myślom nie wolno popuszczać cugli. Muszą być utrzymane w ryzach i zniewolone do posłuszeństwa Chrystusowi. Pozwól, by były skoncentrowane na świętych rzeczach. Wtedy dzięki łasce Chrystusa będą czyste i prawe. — Śladami Wielkiego Lekarza 365 (1905).UCO1 250.1

  Unikanie ckliwości — Jesteś obecnie w trakcie studiów, niech więc Twój umysł skupi się na sprawach duchowych. Trzymaj się z dala od wszelkiej ckliwości. Sam pilnie szukaj wskazówek w kwestii tego, co należy czynić, i panuj nad sobą. Znajdujesz się obecnie w okresie kształtowania charakteru, więc nic, co Ciebie dotyczy, nie powinno być uważane za błahe albo nieważne, jeżeli odciąga Cię od skupienia uwagi na wzniosłych, świętych sprawach i obniża Twoją skuteczność w przygotowaniu do pracy, którą wyznaczył Ci Bóg.UCO1 250.2

  Zachowuj zawsze prostotę w działaniu, utrzymując przy tym wysokie standardy w celu harmonijnego okazywania i doskonalenia swoich zdolności umysłowych. Bądź zdecydowany skorygować każdy błąd. Odziedziczone skłonności mogą zostać przezwyciężone: nagłe, gwałtowne wybuchy gniewu mogą dzięki łasce Bożej zostać całkowicie pokonane. Każdy z nas powinien wziąć pod uwagę to, że jesteśmy poddawani “obróbce” w Bożym warsztacie. — Letter 23, 1893.UCO1 250.3

  W obliczu potrzeby dobrej rady — Młodzi ludzie nie powinni poddawać się myśleniu i działaniu niezależnie od osądu swoich rodziców i nauczycieli. Powinno się nauczyć dzieci, aby szanowały osąd ludzi doświadczonych oraz poddawały się prowadzeniu rodziców i nauczycieli. Powinno się je tak wychowywać, by ich umysły stanowiły jedno z umysłami rodziców i nauczycieli, i tak pouczać, by widziały stosowność przyjmowania ich rad. Dzięki temu, kiedy wyfruną spod skrzydeł rodziców i nauczycieli, ich charaktery nie będą podobne do trzciny chwiejącej się na wietrze. — Testimonies for the Church III, 133 (1872).UCO1 250.4

  Bóg chce, żebyśmy byli jak najlepiej wykształceni — Pan pragnie, byśmy otrzymywali wszelkie możliwe wykształcenie, a potem dzielili się wiedzą z innymi. Nikt nie wie, gdzie ani jak będzie powołany do pracy lub przemawiania ku chwale Bożej. Ojciec niebieski sam widzi, co może zrobić z ludźmi. Umożliwia nam rzeczy, których nie dostrzega nasza słaba wiara. Mamy być tak wykształceni, byśmy w razie potrzeby potrafili wyłożyć prawdy biblijne najwyższym autorytetom ziemskim, tak żeby uwielbić Jego imię. Trzeba wykorzystywać każdą sposobność ćwiczenia naszych umysłów do pracy na niwie Pańskiej. — Christ's Object Lessons 333-334 (1900).UCO1 250.5

  Umysł zawsze aktywny — Umysł nigdy nie ustaje w działaniu. Jest otwarty na dobre lub złe wpływy. Jak ludzki wyraz twarzy zostaje utrwalony przez promienie słońca na wypolerowanej przez artystę płytce*Chodzi o dagerotypię, wczesną formę fotografii ogłoszoną publicznie w 1839 i wypartą w l. 50 XIX w. przez nowsze techniki. Obraz powstawał wskutek naświetlenia warstewki jodku srebra na polerowanej, posrebrzanej powierzchni miedzianej płytki (przyp. red. pol.)., tak myśli i wrażenia utrwalają się w umyśle dziecka. Bez względu na to, czy są przyziemne, czy też dotyczą sfery moralności i religii, pozostają omal niezatarte.UCO1 251.1

  Kiedy w dziecku budzą się zdolności do rozumowania, umysł jest najbardziej podatny na wpływy i dlatego pierwsze lekcje mają największe znaczenie, odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu charakteru. Jeśli są właściwe i jeśli w miarę upływu lat dziecko z uporczywą cierpliwością korzysta z nich, doczesny i wieczny los zostanie ukształtowany ku dobremu. Pan mówi: “Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości”. Przypowieści 22,6. — Special Testimonies on Education 71 (ok. 1897); Counsels to Parents, Teachers, and Students 143.UCO1 251.2

  Młodość czasem sposobności — Serca młodych są podatne na kształtowanie jak wosk i można je skłonić do umiłowania chrześcijańskiego charakteru, ale za kilka lat mogą już stwardnieć na kamień. — The Review and Herald, 21 luty 1878; Fundamentals of Christian Education 51.UCO1 251.3

  To w młodości uczucia są najbardziej gorące, pamięć najbardziej chłonna, serce najbardziej podatne na niebiański wpływ. To za młodu siły umysłowe i fizyczne powinny być zaangażowane do działania, aby można było osiągnąć jak największe postępy w świecie teraźniejszym i przyszłym. — The Youth's Instructor, 25 październik 1894; Sons and Daughters of God 78.UCO1 251.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents