Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość I

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 38 — Równowaga w edukacji

  Skutki wieczne edukacji — Edukacja jest dziełem, którego skutki będą widoczne przez całą niekończącą się wieczność. — Testimonies for the Church VI, 154 (1900).UCO1 305.1

  Przywrócenie człowiekowi harmonii — Prawdziwym celem kształcenia powinno być odnowienie w duszy obrazu Boga. Na początku Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, obdarzył go szlachetnymi przymiotami. Umysł człowieka był zrównoważony, a wszystkie władze organizmu harmonijnie współgrały. Upadek człowieka w grzech oraz jego następstwa wypaczyły jednak te dary. Grzech zeszpecił i niemal zatarł obraz Boga w człowieku. Aby odnowić ten obraz, obmyślono plan zbawienia, a człowiekowi dano na próbę życie. Przywrócenie człowiekowi pierwotnej doskonałości jest wielkim celem życia, któremu podporządkowane są wszystkie inne życiowe cele. Zadaniem rodziców i nauczycieli w wychowaniu młodzieży jest współdziałanie z tym boskim zamiarem. Kiedy tak czynią, stają się “współpracownikami Bożymi”. 1 Koryntian 3,9. — Patriarchs and Prophets 595 (1890).UCO1 305.2

  Należy rozwijać wszystkie zdolności — Wszelkie zdolności umysłu, duszy i ciała są dane przez Boga po to, by ludzie osiągnęli jak najwyższy stopień doskonałości. Człowiek nie może ich jednak wykorzystywać wyłącznie dla siebie samego, bo charakter Boga, do którego mamy się upodabniać, zasadza się na miłości i łasce. Wszelkie zdolności i cechy, w które wyposażył nas Stworzyciel, mają być użyte ku Jego chwale i podźwignięciu bliźnich. Tak oto wykorzystamy je w najczystszy, najszlachetniejszy, najtrafniejszy sposób. — Patriarchs and Prophets 595 (1890).UCO1 305.3

  Prawdziwa edukacja ma rozległy charakter — Prawdziwa edukacja to coś więcej niż chodzenie przez jakiś czas do szkoły. To coś znacznie rozleglejszego. Obejmuje ona harmonijny rozwój wszystkich sił fizycznych i zdolności umysłowych. Polega na uczeniu miłości i bojaźni Bożej i przygotowuje do wiernego spełniania obowiązków życiowych. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 64 (1913).UCO1 305.4

  Wszechstronny rozwój przygotowujący do spełnienia każdego obowiązku — Wszyscy, którzy chcą być współpracownikami Bożymi, muszą dążyć do doskonałości ducha oraz całego ciała. Prawdziwa edukacja przygotowuje fizyczne, umysłowe i moralne siły do spełnienia każdego obowiązku, ćwiczy ciało, umysł i duszę do służby Bogu. Takie wykształcenie będzie trwać po wieczne czasy. — Christ's Object Lessons 330 (1900). UCO1 306.1

  Wszystkie siły mają osiągnąć najwyższy poziom — Bóg pragnie, aby nasza szkoła w Battle Creek stała na wyższym poziomie intelektualnym i moralnym niż jakakolwiek inna instytucja tego typu w kraju. Młodzież należy uczyć, jak ważne jest takie rozwijanie sił fizycznych, umysłowych i moralnych, by nie tylko osiągnęła jak najlepsze wyniki w nauce, ale by przez znajomość Boga mogła się nauczyć, jak Go wielbić. Powinna harmonijnie rozwijać charakter, żeby w pełni przygotować się do wykonywania pożytecznej pracy w tym świecie i nadawać się pod względem moralnym do życia wiecznego. — Testimonies for the Church IV, 425 (1880).UCO1 306.2

  Wszechstronna wiedza naukowa to potęga — Szkoły założone przez nas mają doniosłe znaczenie i spoczywa na nich wielka odpowiedzialność. Są szczególnym widowiskiem dla aniołów i ludzi. Wszechstronna wiedza naukowa to potęga, a Bóg pragnie, aby w naszych szkołach panował wysoki poziom nauki przysposabiającej do dzieła, które poprzedzi ostatnie wydarzenia w historii ziemi. Prawda ma dotrzeć do najodleglejszych zakątków naszego globu przez przygotowane do tego ludzkie narzędzia. Ale choć wiedza naukowa jest potęgą, to jednak wiedzą, którą Jezus osobiście przyszedł zaszczepić człowiekowi, była ewangelia. Światło prawdy miało mocno zajaśnieć we wszystkich zakątkach świata, a przyjęcie lub odrzucenie przesłania Bożego decydowało o wiecznym losie każdej duszy. — The Review and Herald, 1 grudzień 1891; Fundamentals of Christian Education 186.UCO1 306.3

  Młodzi mają być wyćwiczeni w myśleniu — Każda istota ludzka, stworzona na Boży obraz i podobieństwo, obdarzona jest podobną Jemu zdolnością, tj. umiejętnością samodzielnego myślenia i działania. Ludzie, którzy mają tę zdolność rozwiniętą, piastują odpowiedzialne stanowiska, kierują różnymi przedsięwzięciami i oddziałują na charaktery innych. Prawdziwa edukacja polega na rozwijaniu tej zdolności, na uczeniu młodzieży samodzielnego myślenia, a nie jedynie powtarzaniu myśli innych. Zamiast ograniczać horyzonty młodzieży tym, co ktoś napisał lub powiedział, trzeba prowadzić ją do źródeł prawdy, na szerokie pole do badań przyrody i prawd objawionych. Niech rozmyśla nad swoimi doniosłymi obowiązkami i przeznaczeniem, a jej umysł rozwinie się i wzmocni. Zamiast wypuszczać z uczelni wykształconych słabeuszy, należy postarać się o to, by naukę kończyły osoby wyćwiczone w myśleniu i działaniu, niebędące niewolnikami okoliczności, lecz ich panami, jasno myślącymi jednostkami o szerokich horyzontach i odważnych poglądach. — Education 17-18 (1903).UCO1 306.4

  Prawdziwa edukacja rozwija charakter — Kształcenie i ćwiczenie młodzieży to uroczyste, ważne dzieło. Pier wszorzędnym celem powinno być właściwe rozwijanie charakteru, aby człowiek mógł się należycie przygotować do podjęcia obowiązków obecnego życia, a w końcu wkroczyć w nieśmiertelne, przyszłe życie. Wieczność pokaże, w jaki sposób praca ta była wykonywana. Gdyby pastorzy i nauczyciele potrafili w pełni poczuć spoczywającą na nich odpowiedzialność, świat byłby inny. Ale niestety mają zbyt ograniczone poglądy i cele. Nie zdają sobie sprawy z wagi wykonywanej przez siebie pracy ani jej skutków. — Testimonies for the Church IV, 418 (1880).UCO1 307.1

  Największą wartością budowanie charakteru — Studenci [szkoły w Avondale] pracują ciężko i wytrwale. Zyskują dzięki temu tężyznę fizyczną i zdrowy system nerwowy. Oto właściwe kształcenie, które sprawi, że z naszych szkół nie wyjdzie młodzież słaba, nieudolna ani jednostronnie wykształcona, lecz wyćwiczona wszechstronnie, tj. fizycznie, umysłowo i moralnie.UCO1 307.2

  Budowniczym charakteru nie wolno zapominać o położeniu fundamentu, który przyda wykształceniu niezwykłej wartości. Wymagać to będzie samozaparcia, ale koniecznie trzeba to zrobić. Właściwie poprowadzone ćwiczenia fizyczne przygotują do wysiłku umysłowego. Ale jedno bez drugiego zawsze czyni człowieka ułomnym.UCO1 307.3

  Połączenie wysiłku fizycznego z umysłowym utrzymuje umysł i moralność w lepszym stanie, co daje znacznie lepsze wyniki w pracy. Młodzież uczona w takich warunkach opuści nasze szkoły przyuczona do życia praktycznego, umiejąca jak najlepiej wykorzystać zdolności intelektualne. Jeśli chcemy należycie wykształcić młodzież, musimy połączyć aktywność fizyczną i umysłową. Pracujemy tu [w Australii] nad tym planem z pełnym powodzeniem mimo niedogodności, w których studentom przychodzi się uczyć. — Special Testimonies, seria A IV, 16 (27 sierpień 1895); Testimonies to Ministers and Gospel Workers 241.UCO1 307.4

  Wielu nie rozumie prawdziwych zasad — Liczni studenci tak się śpieszą zakończyć naukę, że nie są zbyt dokładni w niczym, czego się podejmują. Tyko garstka ma na tyle odwagi i samokontroli, aby działać według zasad. Większość nie rozumie prawdziwego celu edukacji i dlatego nie podejmuje właściwych działań, które by pozwoliły go osiągnąć. Zabierają się do studiowania matematyki lub języków, a lekceważą zgłębianie dziedziny o wiele bardziej pomagającej osiągnąć szczęście i powodzenie w życiu. Wielu z tych, którzy przemierzają ziemię z geologami albo kosmos z astronomami, nie wykazuje najmniejszego zainteresowania cudowną maszynerią własnego ciała. Inni potrafią wyliczyć kości i narządy w ludzkim ciele, ale nie znają się na prawach rządzących zdrowiem ani na leczeniu chorób, zupełnie jakby życiem kontrolował ślepy los, nie zaś niezmienne, określone prawo. — The Signs of the Times, 29 czerwiec 1882; Fundamentals of Christian Education 71-72.UCO1 308.1

  Wykształcenie nie obejmuje samego mózgu — Niech studenci, którzy zdobyli wiedzę książkową, a nie praktyczną, nie mniemają, jakoby mieli harmonijne wykształcenie. Wysiłek, jaki należało włożyć we wszechstronny rozwój, zmarnowano. Wykształcenie nie polega na nauczeniu posługiwania się samym mózgiem. Wysiłek fizyczny stanowi niezbędny element wyszkolenia potrzebnego każdemu młodemu człowiekowi. Jeśli studenta nie uczy się, jak zaangażować się w użyteczną pracę fizyczną, pomija się istotny aspekt kształcenia. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 307-308 (1913).UCO1 308.2

  Ciało i umysł należy jednakowo obciążać — Wiele powiedziano i napisano na temat wagi wyćwiczenia umysłu w wykonywaniu jak najlepszej pracy. Prowadziło to czasem do mniemania, że jeśli umysł człowieka jest wyćwiczony w wykorzystywaniu swoich najlepszych zdolności, wzmocni on fizyczne i moralne siły sprzyjające rozwojowi całego człowieka. Czas i doświadczenie pokazały, że to błędne rozumowanie. Widzieliśmy ludzi opuszczających szkoły, a przy tym niemających za grosz zdolności do robienia właściwego użytku ze wspaniałego organizmu, którym obdarzył ich Bóg. Całe ciało przeznaczone jest do działania, a nie bezczynności.UCO1 308.3

  Jeśli sił fizycznych nie obciąża się na równi z umysłowymi, te drugie się forsują. Jeżeli każda część maszynerii ludzkiego organizmu nie spełnia swoich zadań, umysł nie może cały czas pracować na najwyższych obrotach. Siłami naturalnymi muszą rządzić prawa przyrody, a zdolności trzeba tak ćwiczyć, aby z nimi współgrały. Jeżeli nauczyciele w naszych szkołach bagatelizują któryś z tych elementów, uchylają się od odpowiedzialności. Pycha może ich skłonić do dążenia do wysokich standardów intelektualnych, tak aby studenci brylowali, ale gdy przychodzi do pokazania solidnej wiedzy, czyli niezbędnego przygotowania do każdej sytuacji w życiu, okazuje się, że są oni jedynie częściowo przysposobieni do osiągnięcia w życiu sukcesu. Wadliwa edukacja prowadzi nieraz do fiaska we wszystkim, czego się imają. — Testimonies for the Church V, 522 (1889).UCO1 309.1

  Nieunikanie ciężarów życia — Należy uświadomić młodzieży, że wykształcenie nie ma jej nauczyć unikania nieprzyjemnych życiowych zadań i ciężkich brzemion, lecz ułatwić pracę, ucząc lepszych metod i wyższych celów. Uczcie młodzież, że prawdziwym celem życia nie jest zdobywanie dla siebie jak największych korzyści, tylko oddawanie czci Stwórcy przez wykonywanie pracy dla społeczeństwa oraz niesienie pomocy słabszym i mniej świadomym. — Education 221-222 (1903).UCO1 309.2

  Konieczny harmonijny rozwój — Prawidłowe wykorzystanie swoich zdolności to najcenniejsza lekcja. Nie można poprzestać na pracy umysłowej ani na wysiłku fizycznym. Musimy zrobić jak najlepszy użytek z różnych części maszynerii naszego organizmu: z mózgu, kości, mięśni, ciała, głowy i serca. — The Youth's Instructor, 7 kwiecień 1898; Sons and Daughters of God 171.UCO1 309.3

  Niewiedza nie powoduje wzrostu uduchowienia — Młodzi ludzie nie powinni się brać do wyjaśniania Pisma Świętego ani wykładania proroctw, jeśli nie znają ważnych prawd biblijnych, które próbują tłumaczyć innym. Może im brakować wiedzy w powszechnych dziedzinach wykształcenia i dlatego nie są w stanie wykonać tak wiele dobrej pracy, którą mogliby zrealizować, gdyby skończyli dobrą szkołę. Niewiedza nie powoduje wzrostu pokory ani uduchowienia zdeklarowanych naśladowców Chrystusa. Prawdy Słowa Bożego najlepiej ocenić może chrześcijanin wyrobiony intelektualnie. Chrystus może być najlepiej uwielbiony przez tych, którzy służą mu rozumnie. Wielkim celem edukacji jest nauczenie nas takiego używania sił, które dał nam Bóg, aby jak najlepiej reprezentować religię Biblii i głosić chwałę Boga. — Testimonies for the Church III, 160 (1872).UCO1 309.4

  Wykształcenie wymaga ciężkiego wysiłku — Nauczyciele powinni prowadzić uczniów do myślenia i wyraźnego zrozumienia prawdy. Nie wystarcza, że nauczyciel wyjaśnia ani że uczeń wierzy. Należy wzbudzić zainteresowanie, ponadto uczeń ma być zachęcany do wyrażania prawdy własnym językiem: w ten sposób dowiedzie, że dostrzega jej moc i ją stosuje. Przez ciężki wysiłek żywotne prawdy powinny odcisnąć na umyśle piętno. Może to być proces powolny, ale ma on o wiele większą wartość niż pobieżne, pozbawione głębszego namysłu przechodzenie nad ważnymi zagadnieniami. Bóg oczekuje, że Jego instytucje przewyższą podobne instytucje w świecie, bo reprezentują Jego samego. Ludzie naprawdę mający łączność z Bogiem pokażą światu, że u steru stoi ktoś większy niż człowiek. — Testimonies for the Church VI, 154 (1900).UCO1 310.1

  Ustawić widoczne drogowskazy — Niech młodzież ustawi widoczne drogowskazy, które pomogą jej w potrzebie. Gdy zbliża się kryzys wymagający aktywnych, rozwiniętych sił fizycznych i jasnego, zdecydowanego, praktycznego myślenia, gdy trzeba wykonać trudną pracę, przy której każdy argument musi przemówić, a wszelkim trudnościom można sprostać, jedynie szukając mądrości u Boga, wówczas młodzież, która nauczyła się przezwyciężać problemy gorliwą pracą, może odpowiedzieć na wezwanie do pracowników słowami: “Oto jestem, poślij mnie!” Izajasza 6,8. Niech serca młodych mężczyzn i kobiet okażą się czyste niczym kryształ. Niech żadna myśl nie okaże się płocha, lecz uświęcona cnotą i świętością. Nie wolno im być innymi. Z czystymi myślami ich życie, dzięki uświęceniu przez Ducha Świętego, może doznać odnowy, uwznioślenia i uszlachetnienia. — Special Testimonies, seria B I, 31 (lipiec 1900).UCO1 310.2

  Znaczenie kształtowania właściwych nawyków — Każdy młody człowiek powinien się starać stawiać sobie wysokie cele, mając na uwadze plany życiowe. W różnych sprawach życiowych należy stosować biblijne normy. Jest to chrześcijański obowiązek, który powinien też sprawiać mu przyjemność. Pielęgnujcie szacunek do samych siebie, bo jesteście drogo odkupioną własnością Chrystusa.UCO1 310.3

  Powodzenie w kształtowaniu właściwych nawyków, postęp w tym, co szlachetne i sprawiedliwe, da wam wpływ, który wszyscy docenią. Nie żyjcie tylko dla samych siebie.UCO1 311.1

  Jeśli wasze motywy są czyste i bezinteresowne, jeśli zawsze rozglądacie się za pracą, którą ktoś musi wykonać, jeśli jesteście zawsze w pogotowiu, wykazując życzliwe zainteresowanie i wyświadczając innym przysługi, to jesteście ludźmi nieświadomie budującymi sobie pomnik. Tak wygląda praca, do której Bóg wzywa wszystkie dzieci i młodzież. — Special Testimonies, seria B I, 32 (lipiec 1900).UCO1 311.2

  Zaradność ważnym elementem edukacji — Liczni uczniowie zdobyliby cenną rzecz, gdyby sami na siebie zarabiali. Młodzież obojga płci powinna polegać na własnych siłach, zamiast zaciągać długi lub być zależna od wyrzeczeń rodziców. W ten sposób pozna wartość pieniądza, czasu, energii i sposobności oraz stanie się znacznie mniej podatna na pokusy gnuśnego, marnotrawnego życia. Nauczona oszczędzania i pilności, samozaparcia, gospodarności i upartego dążenie do celu, zdobędzie najważniejszą broń w życiowych walkach. Zaradność, której się nauczy, uchroni placówki oświatowe przed długami, z którymi tak wiele z nich się boryka, a które upośledzają ich użyteczność. — Education 221 (1903).UCO1 311.3

  Edukacja kształtuje strukturę społeczną — W społeczeństwach na całym świecie panuje bałagan, więc trzeba je gruntownie zreformować. Edukacja, którą otrzymuje młodzież, kształtuje całą strukturę społeczną. — The Ministry of Healing 406 (1905).UCO1 311.4

  Potrzeba szkół uczących uprawy roli — Nasze szkoły mogłyby w istotny sposób przyczynić się do poprawy losu bezrobotnych. Tysiące bezradnych, głodujących ludzi, których tysiące dzień po dniu zasilają szeregi przestępców, mogłoby osiągnąć samowystarczalność i wieść szczęśliwe, zdrowe, niezależne życie, gdyby nauczyło się biegłej, pilnej pracy przy uprawie roli. — Education 220 (1903).UCO1 311.5

  Nauka trwa przez całe życie — Szkole Chrystusa nigdy nie ma końca. Wśród uczniów są i młodsi, i starsi. Ci, którzy zważają na wskazania boskiego Nauczyciela, stale wzrastają w mądrości, doskonałości i szlachetności duszy i zostają w ten sposób przygotowani do podjęcia nauki w wyższej szkole, gdzie postęp będzie tr wał całą wieczność. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 51 (1913).UCO1 311.6

  Prawdziwa ambicja — Droga młodzieży, jakie są wasze cele i zamierzenia w życiu? Czy pragniecie się kształcić, aby zyskać dobre imię i pozycję w świecie? Czy marzycie po cichu, że moglibyście któregoś dnia sięgnąć intelektualnych wyżyn, zasiadać w szacownych gremiach opiniodawczych i prawodawczych, pomagać w ustanawianiu praw dla narodu? W takich ambicjach nie ma nic złego. Każdy z was może wytyczyć sobie cel. Nie powinniście się zadowalać byle osiągnięciami. Mierzcie wysoko i nie szczędźcie trudu w dążeniu do celu. — The Review and Herald, 19 sierpień 1884; Fundamentals of Christian Education 82.UCO1 312.1

  Najważniejsza gałąź wiedzy — Niech młodzież przyswaja sobie wiedzę w takim stopniu i tak szybko, jak tylko potrafi. (...). Ucząc się, niech dzieli się nią z innymi. W ten sposób młode umysły będą zdyscyplinowane i prężne. O wartości edukacji młodzieży świadczy użytek, jaki robi ze swej wiedzy. Spędzanie długiego czasu na nauce bez prób dzielenia się swoimi osiągnięciami raczej przeszkadza, aniżeli pomaga w prawdziwym rozwoju. W szkole i w domu student powinien się uczyć, jak studiować i jak przekazywać zdobytą wiedzę. Bez względu na swoje powołanie musi być uczniem i nauczycielem do końca życia. — The Ministry of Healing 402 (1905).UCO1 312.2

  Najważniejszy element wykształcenia dzisiejszej młodzieży, który uzdolni ją wstąpienia do niebiańskiej szkoły, to nauczenie się objawiać światu Bożą wolę. — The Review and Herald, 24 październik 1907; Fundamentals of Christian Education 512.UCO1 312.3

  Podstawową wiedzą jest poznanie Boga i Tego, którego On posłał. Każde dziecko, każdy młody człowiek powinien poznać samego siebie. Powinien znać dane mu od Boga ciało oraz prawa, które utrzymują je w zdrowiu. Wszyscy powinni być obeznani w powszechnych dziedzinach wiedzy. Wszyscy powinni otrzymać zawodowe wykształcenie, które uczyni ich zdolnymi do spełniania obowiązków, które niesie codzienność. Należy do tego dodać teoretyczne i praktyczne wyszkolenie z różnych form pracy misyjnej. — The Ministry of Healing 402 (1905).UCO1 312.4

  Który uniwersytet temu dorówna? — “Bliski jest wielki dzień Pana” (Sofoniasza 1,14) i musi być o tym powiadomiony cały świat. (...). Tysiące młodych ludzi (...) powinno poświęcić się tej pracy (...). Niech każdy chrześcijański wychowawca (...) zachęca młodzież do tego, by przygotowywała się do wstąpienia w szeregi misjonarzy, i niech jej w tym pomaga.UCO1 312.5

  Nie ma żadnej innej pracy, w której młodzi mogą otrzymać większe błogosławieństwo. (...). Są współpracownikami aniołów, a raczej narzędziami, za pomocą których aniołowie wykonują swoją misję. Aniołowie przemawiają ich głosem i pracują ich rękami. W ten sposób ziemscy pracownicy, współpracując z istotami niebieskimi, zdobywają cenne wykształcenie i doświadczenie. Który uniwersytet temu dorówna? — Education 270-271 (1903).UCO1 313.1

  Zaszczepianie wiedzy nieodzowne — Pełne wykształcenie wymaga, aby studenci mieli czas na wykonywanie pracy ewangelizacyjnej, czas na zapoznanie się z duchowymi potrzebami rodzin w środowisku, w którym się obracają. Nie powinno się na nich wkładać tak wiele obowiązków związanych z nauką, żeby nie mieli czasu na spożytkowanie wiedzy, którą zdobywają. Powinno się ich zachęcać do podejmowania gorliwej pracy ewangelizacyjnej wśród ludzi tkwiących w błędzie, do zapoznania się z nimi i zaniesienia im prawdy. Praca w pokorze, w szukaniu mądrości u Chrystusa, w modlitwie i czuwaniu sprawi, że będą dzielić się z innymi wiedzą, która ubogaciła ich własne życie. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 545-546 (1913).UCO1 313.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents