Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Secretele Fericirii Şi Ale Sănătăţii - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bucuraţi-Vă

  „O inimă veselă este un bun leac” (Proverbe 17,22). Recunoştinţa, bucuria, bunăvoinţa, încrederea în dragostea şi în grija lui Dumnezeu - acestea protejează sănătatea foarte bine. Pentru israeliţi, acestea trebuiau să fie însăşi esenţa vieţii lor.SFS 110.4

  Călătoria de trei ori pe an cu ocazia sărbătorilor anuale de la Ierusalim şi locuirea în corturi timp de o săptămână la Sărbătoarea Corturilor erau momente potrivite pentru recrearea în aer liber şi pentru relaţiile sociale. Aceste sărbători erau ocazii de bucurie, care deveneau şi mai plăcute şi mai impresionante prin ospitalitatea manifestată faţă de străini, leviţi şi săraci.SFS 110.5

  ,,Apoi să te bucuri cu levitul şi cu străinul care va fi în mijlocul tău de toate bucuriile pe care ţi le-a dat Domnul, Dumnezeul tău, ţie şi casei tale” (Deuteronom 26,11).SFS 110.6

  Astfel, după mai mulţi ani, când Legea lui Dumnezeu a fost citită robilor întorşi din Babilon şi când poporul plângea din cauza nelegiuirilor lor, au fost rostite cuvintele îndurătoare:SFS 110.7

  „Să nu plângeţi! (...) Duceţi-vă de mâncaţi cărnuri grase şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi şi câte o pane şi celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră” (Neemia 8,9.10).SFS 110.8

  Şi vestea aceasta s-a răspândit „în toate cetăţile lor şi la Ierusalim: ‘Duceţi-vă la munte, aduceţi ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic şi ramuri de copaci stufoşi ca să faceţi corturi, cum este scris’. Atunci, poporul s-a dus şi a adus ramuri şi au făcut corturi pe acoperişul caselor lor, în curţile lor, în curţile Casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porţii apelor şi pe locul deschis de la poarta lui Efraim. Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie au făcut conuri şi au locuit în aceste corturi... Şi a fost foarte mare veselie.” (Neemia 8, 15-17).SFS 111.1

  Dumnezeu i-a dat poporului Israel instrucţiuni cu privire la toate principiile esenţiale ale sănătăţii fizice şi morale şi despre aceste principii El le-a poruncit, la fel ca şi despre Legea Morală, următoarele:SFS 111.2

  „Şi poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere- aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.” (Deuteronom 6, 6-9).SFS 111.3

  „Când fiul tău te va întreba într-o zi: ‘Ce înseamnă învăţăturile acestea, legile acestea şi poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul, Dumnezeul nostru?’ să răspunzi fiului tău... ‘Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi şi să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiţi şi să ne ţină în viaţă, cum face astăzi.’” (Deuteronom 6,20-24).SFS 111.4

  Dacă ar fi ascultat de învăţăturile primite şi dacă ar fi fructificat privilegiile acestora, ei ar fi fost pentru lume un model de sănătate şi prosperitate. Ca popor, dacă ar fi trăit în conformitate cu planul lui Dumnezeu, ei ar fi fost protejaţi de bolile pe care le aveau alte naţiuni. Mai mult decât alţi oameni, ei ar fi avut tărie fizică şi vigoare intelectuală. Ar fi fost cea mai puternică naţiune de pe pământ. Dumnezeu a zis:SFS 111.5

  „Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele.” (Deuteronom 7, 14).SFS 112.1

  „Şi azi, Domnul ţi-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ţi-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui şi îţi va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut: întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie şi vei fi un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.” (Deuteronom 26, 18.19)SFS 112.2

  „Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău: Vei fi binecuvântat în cetate şi vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coşniţa şi postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta şi vei fi binecuvântat la plecarea ta. (...) Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale şi în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ţi-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului, Dumnezeului tău, şi vei umbla pe căile Lui. Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului, şi se vor teme de tine. Domnul te va copleşi cu bunătăţi, înmulţind rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini.” (Deuteronom 28, 2-6.8-13)SFS 112.3

  Marele preot Aaron şi fiii lui au primit următoare poruncă:SFS 113.1

  „Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi:
  ’Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
  Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine
  şi să se îndure de tine!
  Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!’
  Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel,
  şi Eu îi voi binecuvânta.”
  SFS 113.2

  (Numeri 6,23-27)

  „Zăvoarele tale să fie de fier şi de aramă, şi puterea ta să ţină cât zilele tale!
  Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel,
  El trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor,
  trece cu măreţie pe nori.
  Dumnezeul cel veşnic este un loc de adăpost,
  şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare...
  Israel este fără frică în locuinţa lui,
  Izvorul lui Iacov este deoparte,
  într-o ţară plină de grâu şi de must, şi cerul lui picură rouă.
  Ferice de tine, Israele!
  Cine este ca tine, un popor mântuit de Domnul,
  Scutul care îţi dă ajutor şi sabia care te face slăvit?”
  SFS 113.3

  (Deuteronom 33, 25-29)

  Israeliţii nu au reuşit să împlinească scopul lui Dumnezeu şi astfel nu au primit binecuvântările ce ar fi putut să fie ale lor. Dar în Iosif şi Daniel, Moise şi Ilie şi în mulţi alţii, vedem ilustraţiile impresionante ale rezultatelor adevăratului plan de viaţă. Astăzi, credincioşia asemănătoare cu a lor va fi urmată de consecinţe asemănătoare. Pentru noi stă scris: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” (1 Petru 2,9).SFS 113.4

  „Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul
  şi a cărui nădejde este Domnul!”
  SFS 113.5

  (Ieremia 17,7)

  SFS 113.6

  „Cel fără prihană înverzeşte ca finicul
  şi creşte ca cedrul din Liban.
  Cei sădiţi în Casa Domnului
  înverzesc în curţile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi.”
  SFS 113.7

  (Psalmi 92, 12-14)

  „Nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
  Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii
  şi-ţi vor aduce multă pace.
  Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău
  şi piciorul nu ţi se va poticni.
  Când te vei culca, vei fi fără teamă
  şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
  Nu te teme nici de spaima năpraznică, nici de o năvălire din partea
  celor răi;
  căci Domnul va fi nădejdea ta
  şi El îţi va păzi piciorul de cădere.”
  SFS 114.1

  (Proverbe 3, 1.2.23-26)

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents