Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen III. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Beredelse för den sista krisen

  Den stora krisen ligger alldeles framför oss. För att möta dess svårigheter och frestelser, för att fullgöra dess förpliktelser kommer uthållig tro att krävas av oss. Men vi kan vinna en härlig seger. Inte en enda vakande, bedjande, troende människa kommer att kunna snärjas av fienden.VFF3 11.1

  I den tid av svårigheter som ligger framför oss kommer Guds löfte om trygghet att gälla alla dem som har tagit vara på hans bud om ståndaktighet. Kristus kommer att säga till sina trogna: “Välan då, mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig; göm dig ett litet ögonblick, till dess att vreden har gått förbi.” (Jes. 26:20.) Lejonet av Juda, så fruktansvärt för dem som förkastar hans nåd, kommer att vara Guds Lamm för de lydiga och trogna. Molnstoden, som kommer att betyda vrede och hemsökelse för överträdarna av Guds lag, är ljus och innebär barmhärtighet och befrielse för dem som håller hans bud. Den arm som skall slå de upproriska kommer att med kraft befria de trogna. Varje trogen människa kommer att bli funnen. “Han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.” (Matt. 24:31.)VFF3 11.2

  Mina syskon för vilka Guds sannings ord har blivit uppenbarat, vilken del kommer ni att ta i de avslutande scenerna i denna världs historia? Är ni medvetna om dessa allvarliga verkligheter? Är ni medvetna om det väldiga arbete av förberedelser som pågår i himmelen och på jorden? Alla ni som har tagit emot ljuset, som har haft tillfälle att läsa och höra profetiorna, skall ge akt på allt det som är skrivet däri, ty “tiden är nära”. Ingen får nu experimentera med synden - källan till all misär i vår värld. Dröj inte längre kvar i sömnaktighet och enfaldig likgiltighet. Låt inte din själs eviga öde hänga på någon ovisshet. Förvissa dig om att du helt står på Herrens sida. Låt frågan komma från allvarligt hjärta och darrande läppar: “Vem skall kunna bestå?” Har du i dessa sista, dyrbara timmar av beredelse sätt in det bästa möjliga material i din karaktärsbyggnad? Har du renat din själ från varje fläck? Har du följt ljuset? Overensstämmer dina gärningar med din trosbekännelse?VFF3 11.3

  Arbetar Guds nåds uppmjukande, tyglande inflytande med er? Har ni hjärtan som kan känna, ögon som kan se, öron som kan höra? Är det förgäves som eviga sanningar har uppenbarats beträffande jordens nationer? De står under fördömelse och bereds för Guds domar. Och i denna tid, som är fylld av eviga resultat, borde det folk som valts att vara förvaltare av enorma sanningar förbli i Kristus. Låter du ditt ljus upplysa nationerna som är på väg att förgås i sina synder? Inser du att du skall stå såsom försvarare av Guds bud inför dem som överträder dem?VFF3 12.1

  Det är möjligt att vara en ensidig, formell kristen och ändå bli bedömd som bristfällig och förlora det eviga livet. Det är möjligt att praktisera några av Bibelns föreskrifter och bli betraktad som kristen, och ändå förgås på grund av att man saknar kvalifikationer som är väsentliga för den kristna karaktären. Om du ringaktar eller med likgiltigbet behandlar de varningar som Gud har gett, om du omhuldar eller ursäktar synd beseglar du din själs öde. Du kommet att bli vägd på en våg och befunnen för lätt. Nåd, frid och förlåtelse kommer att för alltid dras tillbaka, Jesus kommer att ha gått förbi för att aldrig mer komma inom räckhåll för dina böner och vädjanden. Låt oss medan nåden ännu dröjer kvar, medan Frälsaren alltjämt medlar, utföra ett genomgripande verk för evigheten.VFF3 12.2

  Kristi återkomst till vår värld kommer inte att bli fördröjd mycket länge. Låt detta vara nyckeltemat i varje budskap.VFF3 13.1

  Det saliga hoppet om Kristi andra ankomst med dess allvarliga verkligheter behöver ofta framställas för folket. Att se fram mot vår Herres snara återkomst skall leda oss till att betrakta jordiska ting som tomhet och intighet.VFF3 13.2

  Harmagedon-kampen kommer snart att utkämpas. Han, på vilkens dräkt har skrivits detta namn: “Konungarnas konung och herrarnas herre”, skall snart komma i spetsen för himmelens härar.VFF3 13.3

  Det kommer nu inte att dröja länge förrän de som vittnar för Gud kommer att ha utfört sitt verk att bereda väg för Herren.VFF3 13.4

  Vi måste lägga åt sidan våra begränsade, själviska planer, och minnas att vi har ett verk av den största storleksordning och högsta betydelse. Detta arbete innebär att vi förkunnar den första, andra och tredje ängelns budskap och därigenom blir beredda för den därefter följande ängelns ankomst, han som kommer ned från himmelen för att upplysa hela jorden med sin härlighet.VFF3 13.5

  Herrens dag närmar sig oförmärkt, men de som menar sig vara klarsynta och förståndiga, känner inte ‘till tecknen på Kristi återkomst och världens slut. Ogudaktigheten är omfattande och kärleken hos många har kallnat.VFF3 13.6

  Tusentals och åter tusentals, miljoner och åter miljoner människor fattar nu sina beslut som avgör dem för det eviga livet eller för den eviga döden. De människor som är helt absorberade i sina affärsföretag, de människor som finner nöje i att sitta vid spelborden, de som alskar att hänge sig åt en fördärvad, omättlig aptit, de som älskar nöjen, de som frekventerar teatrar och danssalonger räknar inte med evigheten. Deras enda livsintresse är vad de skall äta, vad de skall dricka och vad de skall kläda sig med? De finns inte med i den skara som vandrar mot himmelen. De leds av den store förföraren och med honom kommer de att gå under.VFF3 13.7

  Med mindre vi förstår betydelsen av de ögonblick som snabbt passerar in i evigheten och bereder oss för att bestå på Guds stora dag, kommer vi att betraktas som otrogna förvaltare. Väktaren måste veta hur natten fortskrider. Allt som händer är nu så allvarligt att de som tror sanningen för denna tid borde inse det. Allt deras handlande skulle vara inriktat på Guds dag. Guds domar är på väg att falla över världen, och vi behöver bereda oss för denna stora dag.VFF3 14.1

  Vår tid är dyrbar. Vi har bara mycket få dagar av beredelse kvar, nnder vilka vi skall bereda oss för det framtida och eviga livet. Vi har. inte någon tid över till att handla godtyckligt. Vi skulle vara angelägna om att inte bara skumma på ytan av Guds ord.VFF3 14.2

  Det är lika sant nu som när Kristus vandrade på jorden att varje intrång som evangelium gör på fiendens marker, kommer att mötas av häftig opposition från hans stora arméer. Den konflikt som ligger alldeles framför oss, kommer att bli den mest fruktansvärda som någonsin inträffat. Men även om Satan framställs som “en stark man, fullt väpnad”, kommer hans nederlag att bli fullständigt, och var och en som förenat sig med honom i att välja upprorets väg, snarare än trohetens, kommer att gå under med honom.VFF3 14.3

  Guds återhållande Ande håller redan nu på att dras bort från världen. Orkaner, stormar, cykloner, eld och översvämningar, katastrofer till sjöss och lands följer varandra i snabb följd. Vetenskapen försöker ge en förklaring till allt detta. Tecknen tätnar omkring oss och talar om för oss att Guds Sons ankomst är nära, men de tillskrivs alla andra orsaker utom den verkliga. Människor kan inte se hur den övervakande ängeln håller tillbaka de fyra vindarna så att de inte skall blåsa, förrän Guds tjänare blivit beseglade, men när Gud skall befalla sina änglar att lösa vindarna, kommer en tid av sådan strid att uppstå att ingen penna kan skildra den.VFF3 14.4

  Den som är likgiltig i denna tid varnar Kristus: “Då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.” (Upp. 3:16.) Bilden av att bli utspydd ur hans mun, betyder att han inte kan föra era böner och era uttryck av kärlek vidare till Gud. Han kan inte ge sitt godkännande till er undervisning i hans Ord eller ert andliga arbete i andra avseenden. Han kan inte framlägga er kristna verksamhet med en begäran om att nåd skall ges er.VFF3 15.1

  Om ridån kunde dras undan, om ni kunde urskilja Guds syften och domar som är på väg att falla över en dömd värld, om ni kunde se er egen attityd, skulle ni darra och frukta för era själar och för era medmänniskors själar. Allvarliga böner av hjärterannsakande oro skulle nå upp till himmelen. Ni skulle gråta “mellan förgården och altaret” och bekänna er andliga blindhet och hur ni glidit tillbaka.VFF3 15.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents