Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen III. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Betydelsen av personligt arbete

  Medlemmarna i våra församlingar borde utföra mera arbete från hem till hem med att ge bibelstudier och sprida vår litteratur. En kristen karaktär kan utvecklas symmetriskt och fullständigt bara när människan betraktar det som en förmån att få arbeta osjälviskt med att förkunna sanningen och stödja Guds sak med sina medel. Vi måste så vid alla vatten, bevara våra egna sinnen i Guds kärlek, arbeta medan dagen varar och använda de medel Herren har gett oss till att utföra vilken som helst plikt som ligger oss närmast. Vadhelst våra händer kan finna att göra, skall vi utföra i trohet. Vilket offer vi än blir uppmanade att frambära, skall vi frambära det med glädje. När vi sår vid alla vatten, kommer vi att uppleva att “den som sår rikligt, han skall ock skörda riklig välsignelse”. (2 Kor. 9: 6.)VFF3 374.1

  De som bekänner sig vara Kristi barn måste följa hans exempel. Hjälp era medmänniskor i deras fysiska behov, så kommer deras tacksamhet att bryta ned fördomar och göra det möjligt för er att nå fram till deras sinnen. Överväg denna sak allvarligt. Som församlingar har ni haft tillfälle att verka som Guds medarbetare. Om ni hade varit lydiga mot Guds ord och tagit itu med detta arbete, skulle ni ha blivit välsignade och uppmuntrade och ha uppnått en rik erfarenhet. Som Guds redskap skulle ni med allvar ha arbetat metodiskt för att rädda, återupprätta och förkunna frälsning. Denna metod skulle inte ha varit fixerad utan progressiv och gå framåt från nåd till nåd och från kraft till kraft.VFF3 374.2

  Herren har visat mig det arbete som måste utföras i våra städer. De troende i dessa städer skulle arbeta för Gud i närheten av sina hem. De skall arbeta stilla och ödmjukt och förmedla himmelens atmosfär varhelst de kommer. Om de håller. det egna jaget borra och alltid hänvisar till Kristus, kommer man att märka kraften i deras inflytande.VFF3 375.1

  Det är inte Herrens avsikt att man skall överlåta åt predikanten att utföra den största delen av arbetet att så sanningens. säd. Människor som inte har blivit kallade till att predika, skall arbeta för Mästaren med de olika gåvor de har. När någon oförbehållsamt överlämnar sig åt Herrens tjänst, får han en erfarenhet som gör det möjligt för honom att arbeta för Mästaren med större och större framgång. Det inflytande som drog honom till Kristus hjälper honom att dra andra till Kristus. Uppgiften som offentlig talare kanske aldrig läggs på honom,. men han blir ändå Guds tjänare och hans verksamhet vittnar om att han är född av Gud.VFF3 375.2

  Kvinnor kan likaväl som män ta del i arbetet att så ut sanningens säd på platser där de kan arbeta sig fram och finna fotfäste. De kan inta sin plats i arbetet i denna kris och Herren kommer att verka genom dem. Om de förstår sin plikt och arbetar under inflytande av den helige Ande kommer de att tillägna sig den självtillförsikt som är nödvändig i denna tid. Frälsaren kommer att låta sitt ansiktes ljus lysa över dessa självuppoffrande kvinnor. Detta kommer att ge dem kraft som övergår männens. I familjer kan de utföra ett arbete som män inte kan utföra, ett arbete som utövar inflytande på det inre livet. De kan påverka sinnen som män inte kan nå. Deras arbete behövs. Taktfulla och ödmjuka kvinnor kan utföra ett gott arbete genom att förklara sanningen för människor i deras egna hem. När Guds ord på det sättet förklaras kommer det att verka som en surdeg och genom dess inflytande kommer hela familjer att bli omvända.VFF3 375.3

  Mina bröder och systrar, tänk över dessa planer. Grip varje tillfälle till att tala med era grannar och med dem med vilka ni umgås, eller till att läsa något för dem ur böcker som innehåller sanningen för vår tid. Visa dem att ni betraktar människors frälsning som av den allra största vikt, människor för vilka Kristus har framburit ett så Stort offer.VFF3 375.4

  När ni arbetar för människor som håller på att gå förlorade, har ni änglar med er. Tusen gånger tusen och tio tusen gånger tio tusen väntar på att få samarbeta med medlemmarna i våra församlingar för att förmedla det ljus som Gud så givmilt har gett oss, för att ett folk skall beredas för Kristi återkomst. “Se, nu är den välbehagliga tiden, se, nu är frälsningens dag!” Varje enskild familj bör söka Herren i allvarlig bön om hjälp att utföra Guds verk.VFF3 376.1

  Gå inte förbi de små tillfällena för att söka efter större uppgifter. Kanske du skulle kunna utföra en mindre uppgift men skulle komma att fullständigt misslyckas med ett större arbete och så bli ett offer för modlöshet. Börja varhelst du ser att det finns något som kan utföras. Vare sig du är rik eller fattig, betydelsefull eller anspråkslös, kallar Gud dig till aktiv tjänst för honom. Om du med din kraft gör allt som dina händer finner att göra, kommer du att utveckla din begåvning och lämplighet för arbetet. Om du försummar dina dagliga tillfällen kommer du att bli ofruktbar och vissna bort. Detta är orsaken till att så många ofruktsamma träd finns i Herrens trädgård.VFF3 376.2

  I hemmet, i din grannes vardagsrum och vid sjuksängen kan au i stillhet läsa Bibeln och tala ett ord om Jesus och sanningen. På det sättet kan du strö nt dyrbara sädeskorn som kommer att spira och bära frukt kanske efter lång tid.VFF3 376.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents