Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen III. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kristlig anspråkslöshet i våra byggnadsplaner

  Gud önskar att den ödmjuka, saktmodiga och stilla Ande som präglade vår Mästare, han som är himmelens majestät och härlighetens konung, alltid skall prägla våra institutioner. Kristi första ankomst blir inte studerad som den borde. Han kom för att bli vårt exempel i allting. Hans liv var präglat av sträng självförsakelse. Om vi följer hans exempel kommer vi aldrig att använda våra medel på ett onödigt sätt. Vi får aldrig trakta efter utvärtes prakt. Låt allt det vi visar fram vara sådant att sanningens ljus kan lysa genom våra goda gärningar, så att Gud kan bli ärad genom att vi använder de allra bästa metoder för att bota sjuka och lindra lidande. Det som sätter prägel på vårt arbete är inte de medel som investeras i stora byggnader, utan det är upprättandet av den sanna normen för kristna principer och ett liv som är präglat av ädel Kristus-likhet.VFF3 125.3

  De misstag som har gjorts i det förgångna, då man uppfört byggnader, borde vara en hälsosam varning för oss för framtiden. Vi bör lägga märke till var andra gjort misstag och i stället för att upprepa deras misstag bör vi göra förbättringar. När vi vidgar vår verksamhet måste vi alltid räkna med nödvändigheten av sparsamhet. Vi får inte dra på oss onödiga utgifter. Herren kommer snart och våra utgifter för byggnader bör överensstämma med vår tro. Våra medel bör användas till att åstadkomma ändamålsenliga rum, sund omgivning och hälsosam kost.VFF3 126.1

  Våra idéer om hur vi skall bygga våra institutioner och utrusta dem bör formas även sann praktisk kunskap om vad det betyder att vandra i ödmjukhet inför Gud. Vi får aldrig tro att det är nödvändigt att ge dem intryck av välstånd. Vi bör inte vara beroende av det yttre när det gäller att vinna framgång. Då bedrar vi oss själva. Önskan om att åstadkomma ett inttyck som inte i alla avseenden står i överensstämmelse med det verk som Gud gett oss att utföra, ett yttre som bara kan upprätthållas genom användande och insättande av stora penningsummor är en skoningslös tyrann. Den är lik en kräftsvulst som ständigt äter sig in i de vitala organen.VFF3 126.2

  Människor med sunt förnuft sätter större värde på bekvämlighet än på överflöd och lyx. Man tar fel om man tror att man skall få fler patienter på det sättet och kunna tjäna mer pengar om man upprätthåller ett yttre sken. Men även om ett sådant tillvägagångssätt kommer att skaffa oss ett större klientel kan vi inte gå med på att våra sanatorier utrustas i överensstämmelse med tidens överdådiga krav. Ett kristligt inflytande är för värdefullt för att kunna offras på det sättet. All omramning av våra institutioner, såväl invändigt som utvändigt, måste överensstämma med Kristi lära och vara ett uttryck för vår tro. Vår verksamhet måste i alla sina grenar vara uttryck för ett helgat omdöme och inte för lyx och överdåd.VFF3 126.3

  Det som kommer att ge vårt arbete inflytande och framgång är inte stora, dyrbara byggnader, inte eleganta möbler, inte heller bord som dignar av delikata rätter. Det som gör den troende till en livets doft till liv och gör det möjligt för Gud att välsigna hans arbete, är den tro som är verksam i kärlek och som renar själen genom att den helige Ande verkar på sinne och hjärta.VFF3 127.1

  Gud kan tala med sitt folk idag och ge dem förstånd att göra hans vilja på samma sätt som han uppenbarade sig för sitt folk i forntiden och gav dem förstånd att bygga tabernaklet. Då denna byggnad uppfördes gav han en framställning av sin makt och sitt majestät och hans namn skall äras genom de byggnader som uppförs för honom idag. Trofasthet, stabilitet och ändamålsenlighet måste komma i första rummet inom varje område.VFF3 127.2

  De som fått uppgiften att bygga hälsovårdsinstitutioner skall representera sanningen genom att arbeta i Guds anda och i kärlek. Liksom Noa varnade världen då han byggde arken, skall det trofasta arbete som utförs idag, då vi bygger Herrens institutioner, förkunna samma budskap, och någras hjärtan kommer att bli övertygade och omvända. Därför bör arbetarna vara besjälade av den innerligaste önskan om ständig hjälp ifrån Kristus för att de institutioner som upprättas inte skall bli ineffektiva.VFF3 127.3

  Medan byggnadsarbetet pågår bör de tänka på att liksom Gud på Noas och Mose tid gav föreskrifter om varje enskild del av arken eller av tabernaklet så lägger han också idag märke till hur arbetet utförs vid hans institutioner. Vi bör tänka på att den store Byggmästaren avser att leda sitt verk genom sitt ord, genom sin Ande och genom sin försyn. De bör ta tid till att bedja honom om råd. Ljudet av bön och helig sång bör stiga upp som en välbehaglig rökelse. Alla bör inse sitt fullständiga beroende av Gud. De bör tänka på att de håller på att bygga en institution där man skall utföra ett arbete som har eviga konsekvenser och att de skall vara Guds medarbetare medan de utför denna uppgift. “Se på Jesus” bör alltid vara vårt motto. Och försäkringen är: “Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra; jag vill giva dig råd och låta mitt öga vaka över dig.” (Ps. 32: 8.)VFF3 127.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents