Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vägledning För Församlingen II.

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Inte för att ge nytt ljus

  Genom dessa vittnesbörd avser Herren att varna och tillrättavisa, att ge råd och att inskärpa i era sinnen betydelsen av hans ords sanning. De skrivna vittnesbörden är inte ämnade att ge nytt ljus, utan att ge hjärtat ett levande intryck av de inspirationens sanningar som redan uppenbarats. Människans plikt mot Gud och hennes nästa är detaljerat beskrivna i Bibeln, men endast få av er följer det ljus ni fått. Ingen sanning har lagts till, men Gud har genom Vittnesbörden förenklat de stora sanningarna och på det sätt han själv valt, lagt fram dem för folket för att väcka och påverka deras sinnen, så att alla skall vara utan ursäkt.VFF2 290.2

  Stolthet, egenkärlek, själviskhet, hat, avund och svartsjuka har avtrubbat uppfattningsförmågan, och sanningen som kunde ha gjort er visa till frälsning, har förlorat sin makt att hänföra och kontrollera sinnet. Man förstår inte gudsfruktans principer, som är av så stor betydelse, därför att det inte finns någon hunger och törst efter kunskap i Bibeln, efter hjärtats renhet och ett helgat liv. Vittnesbörden förringar inte Bibeln, utan upphöjer den och leder tankarna till den, så att sanningen i sin sköna enkelhet skall kunna göra intryck på alla.VFF2 291.1

  Jag sade vidare: Såsom Bibeln på alla ‘sidor är omgivna av dessa böcker och traktater, så har Gud omgett er med tillrätta visningar, råd, varningar och uppmuntran. Här gråter ni ångestfullt inför Gud och ber om mera ljus. Jag har uppdrag från Gud att säga till er alla, att inte något som helst ljus genom Vittnesbörden skall lysa på er väg, förrän ni i praktiken omsatt det ljus ni redan fått. Herren har försett er med ljus, men ni har inte uppskattat det. Ni har trampat på det. Medan en del har förkastat ljuset, har andra försummat det eller följt det helt likgiltigt. Endast några få har följt det ljus som Gud gett dem.VFF2 291.2

  Några som genom vittnesbörd fått särskilda varningar har inom några veckor glömt dem. Vittnesbörden till en del syskon har upprepats flera gånger, men man har inte ansett dem vara tillräckligt betydelsefulla att fästa avseende vid. De har ansetts vara tomt tal. Om de aktat på det ljus de fått hade många hårda och kännbara förluster och prövningar undvikits. De har sig själva att skylla. De har själva lagt ett ok på sig, som de finner svårt att bära. Det är inte Kristi ok. Gud visade dem omsorg och kärlek, men deras själviska, onda, tvivlande sinnen kunde inte urskilja hans godhet och nåd. De rusar vidare i sin egen visdom, till dess de, överhopade av svårigheter och förvirrade, fastnar i Satans snaror. När ni tillvaratar allt det ljus som Gud har gett er i det förflutna, skall han ge er ännu mera ljus.VFF2 291.3

  Jag hänvisade dem till det gamla Israel. Gud gav dem sin lag men de ville inte åtlyda den. Han gav dem ceremonier och stadgar för att de, när de utförde dem och följde dem, skulle ha Gud i åminnelse. De var så benägna att glömma honom och hans krav, att det var nödvändigt att hålla dem uppmärksamma på deras skyldigheter att lyda och ära Skaparen. Hade de varit lydiga och älskat att följa Guds bud, skulle denna mängd av stadgar och ceremonier aldrig ha behövts.VFF2 292.1

  Om det folk, som nu bekänner sig vara Guds särskilda egendom, uppfyllde hans krav som de framställts i hans ord, skulle särskilda vittnesbörd inte behövts för att väcka dem att inse sin plikt och påvisa deras ‘syndfullhet och den fara som ligger i att försumma att lyda Guds ord. Samvetet har blivit avtrubbat, därför att ljuset satts åt sidan, försummats och föraktats.VFF2 292.2

  Någon stod vid min sida och sade: “Gud har kallat dig och gett dig ord att tala till folket och att nå hjärtan såsom han inte gjort med någon annan. Han har format dina vittnesbörd för att möta de fall som är i behov av hjälp. Du måste förbli oberörd av hån, åtlöje, förebråelse och kritik. För att kunna vara Guds särskilda redskap får du inte lita på någon annan, förtrösta endast på honom och kläng dig som vinrankan fast vid honom. Han vill göra dig till den kanal, genom vilken han skall meddela ljuset till folket. Du måste dagligen samla kraft från Gud för att vara stark nog, så att inte din omgivning fördunklar eller ställer i skuggan det ljus, som han har tillåtit lysa för sitt folk genom dig. Det är Satans ständiga mål att hindra detta ljus att nå Guds folk, vilket de i så hög grad behöver under denna sista tids faror.VFF2 292.3

  Din framgång ligger i din enkelhet. Så snart du avviker från den och formar dina vittnesbörd för att behaga någon annan, har du förlorat kraften. Nästan allting i denna tidsålder är bura fagert sken och overklighet, Världen är full av vittnesbörd som getts för att behaga och tjusa för stunden och för att upphöja jaget. Ditt vittnesbörd är av ett annat slag. Det skall beröra livets detaljer, och bevara den svaga tron fån att dö och förklara för de troende nödvändigheten av att lysa som ljus i denna värld.VFF2 293.1

  Gud har gett dig ditt vittnesbörd för att frambära det till dem som håller på att glida tillbaka och till syndaren, för att påvisa deras verkliga situation och den omätliga förlust de kommer att lida genom att fortsätta ett liv i synd. Gud har inpräntat detta i ditt hjärta genom de syner han gett dig, vilket han inte gjort för någon annan nu levande, och han kommer att hålla dig ansvarig för det. ‘Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.’ (Sak. 4: 6.) ‘Häv upp din röst såsom en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelse, för Jakobs hus deras synder!’” (Jes. 58: 1.)VFF2 293.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents