Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vägledning För Församlingen II.

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ledare och lärare

  Då sabbatsskolans funktionärer väljs bör man vara säker på att inte personlig förkärlek för någon blir avgörande. Sätt på dessa förtroendeposter sådana som ni vet älskar och fruktar Gud och har honom till sin rådgivare. Saknas kärlek och gudsfruktan, hjälper det inte hur briljant intellektet än må vara, arbetet blir ändå misslyckat. Jesus säger: “Mig förutan kunnen I intet göra.” Uppgiften att tillsätta funktionärer skulle inte lämnas till sabbatsskolmedlemmarna. Att ofta byta funktionärer är en fördel för sabbatsskolan, för en människas sinne skall inte forma alla andras sinnen. Hon kan äga många utmärkta kvalifikationer och ändå sakna vissa andra. Den nya som väljs kan vara duglig just på det område där den förra var bristfällig. Olika sinnen och begåvningar kan föra med sig nya idéer och nya metoder, och det är nödvändigt. Men framför allt skall ni välja sådana som ödmjukt vandrar i sanningen, älskar och fruktar Gud och som tar emot undervisning i hans skola. Sådana kommer att hjälpa medlemmarna framåt och uppåt. Under visa lärares ledning får medlemmarna ökat intresse för Guds ord och en djupare insikt i Bibeln.VFF2 580.1

  Herren kallar unga män och kvinnor att rusta sig för ett livslångt, hängivet arbete i sabbatsskolan. Tillfälliga försök åstadkommer inte mycket gott och gör er inte framgångsrika i Guds verk. Men genom att tålmodigt fortsätta att verka det goda verket, blir ni Guds medarbetare. Räkna er som Guds tjänare dag för dag. Var nitiska i ert arbete en dag i taget och se till att ni inte gör krokiga stigar för era fötter så att den haltande leds bort från den rätta vägen på grund av era felsteg.VFF2 580.2

  Varje lärare i sabbatsskolan skulle vara en Jesu efterföljare. Och de som inte betraktar sig själva såsom Kristi lärjungar och som inte med sitt liv visar att de är kristna, skulle inte inbjudas som lärare i sabbatsskolan, för de behöver någon som först lär dem kärlekens och gudsfruktans grundprinciper. Kristus säger: “Mig förutan kunnen I intet göra.” (Joh. 15: 5.) Vilket värde har dens undervisning, som inte genom personlig erfarenhet känner Kristi kraft? Det skulle vara i högsta grad inkonsekvent att uppmana en sådan att undervisa i sabbatsskolan, men det är också oriktigt att tillåta en klass att undervisas Även lärare, vars sätt att klä sig och uppföra sig är en förnekelse av den Mästare, som han bekänner sig tjäna.VFF2 580.3

  De som undervisar i sabbatsskolan skulle i sina hjärtan vara värmda och styrkta genom Guds sanning, och de skulle vara inte endast dess hörare utan också dess görare. De skulle hämta sin näring från Kristus såsom grenarna får sin näring från vinstocken. Nådens dagg från himmelen skulle falla på dem, så att deras hjärtan liknar dyrbara plantor, vars knoppar öppnar sig, slår ut och sprider en ljuvlig doft såsom blommor i Guds örtagård. Lärarna skulle ivrigt studera Guds ord och alltid visa att de dagligen inhämtar lärdomar i Kristi skola och kunna dela med sig till andra av det ljus, de fått från honom, som är den store Läraren och världens Ljus.VFF2 581.1

  Lärarna skulle känna sitt ansvar och ta varje tillfälle i aJkt att förkovra sig, så att de kan tjäna på ett sätt, som leder till människors frälsning. (Samma källa, sid. 93, 94.)VFF2 581.2

  Gud har gett förstånd och intellekt till en såväl som till en annan, och i överensstämmelse med din förmåga skall du förvalta de pund du fått. Herren vill inte att någon av hans medarbetare skall vara enbart en skugga av någon annan, som han beundrar. Läraren måste växa till och bli fullvuxen intill Kristi fullhet, inte intill någon felande människas. Du skall växa till i nåden, och var finner vi nåden? Endast i Kristus, den gudomliga mönsterbilden.VFF2 581.3

  Må därför alla se upp till Kristus och efterlikna den gudomliga förebilden. Må var och en använda sina krafter till det yttersta för att verka enligt Guds plan. Må han lära i Kristi skola och få vishet att undervisa andra. De som är överlämnade åt sabbatsskollärarens omsorg behöver få all den visdom och all den erfarenhet, som Gud kan ge en Jesu lärjunge. Läraren bör av Kristus lära ödmjukhet och saktmod av hjärtat, så att han blir en sann lärare och vinner eleverna för Kristus, så att de i sin tur blir trogna missionärer på det stora skördefältet. (Samma källa, sid. 106.)VFF2 581.4

  Det råder brist på utbildade förmågor bland oss, och vi saknar sådana som är tillräckligt kunniga att göra rättvisa åt det stora uppdraget att leda våra sabbatsskolor och församlingar. Många som känner sanningen, förstår den fortfarande inte på ett sådant sätt, att de själva kan framställa den. De är inte beredda att framhålla den så, att dess heliga och upphöjda karaktär klart framstår för människorna. I stället för mindre skolning behöver de ännu mer utbildning. Det är omöjligt för någon att förutse vad han kan kallas till. Han kan komma i situationer, där han behöver en snabb urskiljning och sansade argument. Om antalet väl utbildade arbetare mång dubblades hos oss skulle vi därigenom ära Kristus. De blir då bättre förberedda att förkunna budskapet på ett klart och intelligent sätt, och sanningen skulle framställas, så långt möjligt är, på ett felfritt sätt. (Samma källa, sid. 156.)VFF2 582.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents