Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vägledning För Församlingen II.

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Utbildning för tjänst inom samfundet

  En stor uppgift för våra skolor är utbildningen av ungdom för tjänst vid våra institutioner och inom olika grenar av evangelii verk. Vi skall öppna Bibeln för människorna överallt. Tiden har kommit, den betydelsefulla tid, när genom Guds budbärare bokrullen skall öppnas för världen. Sanningen, som omfattar första, andra och tredje ängelns budskap, måste gå till varje folk, folkslag och tungomål. Det skall lysa upp mörkret på varje kontinent och nå havets öar. Inga mänskliga påfund får fördröja detta verk. För att detta skall kunna utföras, behövs det utbildade och helgade förmågor, människor som med Kristi ödmjukhet kan utföra ett utmärkt ,arbete därför att de låtit sitt eget jag uppgå i Kristus. Nybörjare kan inte tillfredsställande utföra uppgiften att avslöja de dolda skatter som skall berika människor i andliga ting. “Fatta rätt vad jag säger; Herren skall giva dig förstånd i allt.” “Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud såsom en som håller provet, en arbetare som icke behöver blygas, utan rätt förvaltar sanningens ord.” (2 Tim. 2: 7, 15.) Denna uppmaning till Timoteus skulle vara en uppfostrande kraft i varje familj och i varje skola.VFF2 426.1

  Det är nödvändigt att alla som har anknytning till våra institutioner inte endast vid våra skolor, utan även vid våra sanatorier och förlag, utbildas till att bli Guds medarbetare. Eleverna skall undervisas om hur de på ett intelligent sätt skall arbeta enligt Kristi metod och för dem som de umgås med visa en ädel, upphöjd kristen karaktär. De som har, ansvar for utbildningen av de unga inom någon gren av vårt verk, skulle vara personer med en djup känsla för en människas värde. Om de inte tar emot helig Ande i rikt mått, skall en ond vaktare komma att skapa prövande omständigheter. Uppfostraren skulle vara vis nog att inse, att medan trohet och vanlighet vinner människor vinnes aldrig någon med hårdhet. Hårda och egen mäktiga ord och handlingar väcker människohjärtats sämsta passioner. Hur kan bekännande kristna som inte lärt sig att tygla sitt eget onda och barnsliga temperament, vänta sig att bli aktade och respekterade?VFF2 427.1

  Vilken omsorg skulle man därför inte visa, när det gäller att finna rätta personer för lärarkallet, sådana som inte endast är trogna i sitt arbete men som har det rätta temperamentet! Om man inte kan lita på dem, skulle de bli avskedade. Gud skall hålla varje institution ansvarig för varje försummelse att tillse att vänlighet och kärlek praktiseras. Vi skulle aldrig glamma, att Kristus själv har uppsikten över våra institutioner.VFF2 427.2

  De bäst begåvade predikanterna skulle anställas som bibellärare vid våra skolor. De som väljs till detta arbete skulle känna sin bibel grundligt, ha en djup kristen erfarenhet och deras lön skulle betalas av tionden. Guds vilja är att alla våra institutioner skulle vara instrument för att fostra och utbilda människor som han inte blygs för och som kan sändas ut som välkvalificerade missionärer för att tjäna Mästaren. Men detta mål har man förlorat ur sikte. I många avseenden är vi långt efter i denna uppgift, och Herren kräver att en långt större iver visas i detta hänseende än vad som hitintills skett. Han har kallat oss ut från världen, till att vara vittnen för hans sanning, och i alla våra led skulle unga människor utbildas för positioner med inflytande och för att bli till nytta.VFF2 427.3

  Det är ett trängande behov av arbetare på evangelii fält. Unga människor behövs för detta arbete. Gud kallar dem. Deras utbildning är det viktigaste av allt vid våra skolor och i intet fall får den förbises och betraktas som en andrahandssak. Det är absolut fel av lärare att, genom att föreslå andra yrken, göra unga människor missmodiga, som annars skulle ha kvalifikationer för en tjänst inom evangelii verk. De som så hindrar unga människor från att göra sig dugliga för detta arbete, motverkar Guds planer, och de kommer att en gång få avlägga räkenskap for detta. Bland oss finns det mer än ett genomsnitt av dugliga män. Om deras kvalifikationer togs i bruk, skulle vi ha tjugo predikanter där vi nu har en.VFF2 428.1

  Unga män, som planerar att gå in i predikogärningen, skulle inte använda flera år bara för att få utbildning. Lärarna skulle kunna bedöma situationen och anpassa sin undervisning till behoven hos denna klass, och de skulle få möjlighet att få en kort men innehållsrik kurs inom de områden, som gör dem bäst passande för deras arbete. Men denna plan har inte följts. Predikantutbildningen har fått allt för liten uppmärksamhet. Vi har inte många år kvar att verka, och lärarna skulle vara fyllda med Guds Ande och arbeta enligt hans uppenbarade vilja, i stället för att driva igenom sina egna planer. Vi förlorar mycket varje är därför att vi inte följer de råd Herren gett på denna punkt.VFF2 428.2

  I våra skolor skulle sköterskor, som utbildas för missionsfälten, undervisas av välkvalificerade läkare, och som en del av sin utbildning skulle de lära sig, hur sjukdomar bekämpas och lära sig värdet av naturens egna läkemedel. Vi är i stort behov av detta arbete. Städer och samhällen är djupt sjunkna i synd och moraliskt fördärv, men ändå finns det män sådana som Lot i varje Sodom. Syndens gift verkar i samhällets hjärta och Gud kallar på reformatorer, som vill stå fasta i försvaret av den lag, som han grundat för att råda över den fysiska organismen. De skulle samtidigt hålla en hög standard vad galler sinnets utveckling och hjärtats bildning, så att den store Läkaren kan samarbeta med människan i barmhärtighetens verk i att lindra nöd och lidande.VFF2 428.3

  Det är också Herrens vilja, att våra skolor skall ge de unga en sådan utbildning att de kan undervisa i sa:bbatsskolans av delningar eller ta på sig ansvaret för vilket som helst uppdrag där. Vi skulle se en stor skillnad i nuvarande förhållanden om ett antal helgade unga personer ville ägna sig åt arbetet i sabbatsskolan, bemöda sig om att först utbilda sig själva för att sedan lära andra de bästa metoderna för att leda människor till Kristus. Detta är ett sätt att arbeta som ger resultat.VFF2 429.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents