Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vägledning För Församlingen II.

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  I varje församling

  Hälsovårdsverksamheten skulle vara en del av arbetet i varje församling. Skild från församlingen blir den snart ett virrvarr av oorganiserade åtgärder. Den konsumerar, men producerar ingenting. I stället för att verka som Guds hjälpande hand för att föra evangelium vidare, suger den livet och kraften ur församlingen och försvagar budskapet. Om detta arbete blir självständigt, kommer det inte endast att sluka förmågor och medel som behövs på andra områden, men om själva hjälparbetet skils från Ordets förkunnelse, försätter det människorna i en ställning där de kommer att driva gäck med den bibliska sanningen.VFF2 541.1

  Det evangeliska arbetet behövs för att ge varaktighet och stadga åt hälsovårdsarbetet. Förkunnelsen behöver hälsovårdsverksamheten för att visa vad evangelium förmår i det praktiska livet. Ingendera delen av arbetet är fullständigt utan den andra.VFF2 541.2

  Budskapet om den snart återkommande Frälsaren måste förkunnas i alla delar av världen, och en allvarlig värdighet skulle utmärka det i alla dess grenar. Vi har en stor vingård att odla, och den kloke husbonden arbetar så att varje del av den bär sin frukt. Om hälsovårdsverksamheten bevarar sanningens levande principer rena, obefläckade av allt som kan fördunkla dess glans ,skall Herren leda arbetet. Om de som bär de tunga bördorna, förblir principerna trogna, skall Herren uppehålla och understödja dem.VFF2 541.3

  Den förening som ‘skulle existera mellan hälsovårdsarbetet och det evangeliska arbetet, är klart skildrad i Jes. 58. Det finns visdom och välsignelse för den som vill engagera sig i det verk som här framställs. Detta kapitel är tydligt och klart, och det ger tillräckligt ljus för att upplysa var och en som önskar göra Guds vilja. Det påvisar en mängd tillfällen att tjäna den lidande mänskligheten, samtidigt som den tjänande kan vara ett redskap i Guds hand att föra sanningens ljus till en värld, som håller på att gå under. Om den tredje ängelns budskap förkunnas på ett rätt sätt, får inte den evangeliska verksamheten en underordnad ställning, inte heller blir de fattiga och sjuka försummade. I sitt ord har Gud förenat dessa två grenar av sitt verk, och ingen människa skulle skilja dem åt.VFF2 542.1

  Det ligger en fara i arbetet för de fattiga, nämligen att förlora ur sikte sanningens viktiga principer, men vi skulle alltid minnas, att då vi utför detta,arbete måste det andliga behovet komma först. I våra ansträngningar att fylla de lekamliga behoven hotas vi av faran att skilja från evangelii sista budskap dess viktigaste grunddrag. Såsom arbetet har bedrivits på en del platser, har hälsovårdsverksamheten dragit till sig både förmågor och medel som tillhörde andra grenar av verket, och arbetet på det direkt. andliga området har försummats.VFF2 542.2

  På grund av de ständigt växande möjligheterna att fylla de timliga behoven inom alla klasser, finns det en risk att detta arbete undanskymmer det budskap som Gud gett oss att förkunna i varje stad, budskapet om Kristi, snara ankomst och nödvändigheten av att lyda Guds lag och tro på Jesu vittnesbörd. Detta budskap är huvudtemat i vårt verk. Det skall förkunnas med högt rop och skall gå ut över hela världen. Både i hemlandet och på missionsfälten måste hälsoprinciperna vara förenade med det, men inte vara oberoende av det och inte heller på något sätt ersätta det. Inte heller skulle detta arbete ägnas så mycken uppmärksamhet att det: förringar andra arbetsgrenar. Gud har sagt oss att vi skall ta hänsyn till verkets alla grenar, så att det kan utvecklas symmetriskt, med de rätta proportionerna och med god balans.VFF2 542.3

  Sanningen för vår tid omfattar hela evangeliet. Rätt framställt verkar det hos människan den förvandling, som är ett bevis för Guds nåds makt över ett hjärta. Det kommer att utföra ett fullgott arbete och utveckla en fullkomlig människa. Ut därför inte någon skiljelinje gå mellan den sanna hälsovårdsmissionen och den evangeliska missionen. Låt dessa tvåförena sig i inbjudningen: “Kommen, ty allt är redo.” Må de vara oupplösligt förenade, såsom armen är förenad med kroppen.VFF2 543.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents