Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Fundamenty chrześcijańskiego wychowania - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 55 — Prawdziwe wyższe wykształcenie

  Bóg jest miłością. Zło, które jest w świecie, wychodzi nie z Jego rąk ale od naszego wielkiego przeciwnika, którego dziełem jest zawsze deprawowanie człowieka, osłabienie i zepsucie jego zdolności. Ale Bóg nie zostawił nas w ruinie uczynionej przez upadek. Każda możliwość została umieszczona w zasięgu ręki przez naszego niebiańskiego Ojca aby ludzie mogli przez dobrze nakierowane wysiłki odzyskać swą pierwszą doskonałość stając się kompletnym w Chrystusie. W tym dziele Bóg oczekuje że wykonamy swoją część. Jesteśmy Jego nabytą własnością. Ludzka rodzina kosztuje Boga i jego Syna nieskończoną cenę.FW 429.1

  Odkupiciel świata, jednorodzony Syn Boga, przez swe doskonałe posłuszeństwo prawu, przez swe życie i charakter odkupił to co zostało stracone przy upadku i uczynił możliwym dla człowieka by był posłusznym świętemu prawu sprawiedliwości, które Adam przestąpił. Chrystus nie zamienił swej boskości na ludzkość ale połączył ludzkość z boskością a w ludzkości żył prawem na rzecz ludzkiej rodziny. Grzechy każdego kto przyjmie Chrystusa zostały mu zaliczone a On był w pełni usatysfakcjonowany sprawiedliwością Boga.FW 429.2

  Cały plan odkupienia jest wyrażony w tych cennych słowach: “Albowiem Bóg tak umiłował świat że dał swego jednorodzonego Syna aby każdy kto wierzy w Niego nie zginął ale miał żywot wieczny”. Chrystus w rzeczywistości poniósł karę za grzechy świata aby Jego sprawiedliwość mogła być udzielona grzesznikom, aby przez skruchę i wiarę mogli stać się jak On w świętości charakteru. Powiedział: “Niosę winę za grzechy człowieka. Niech poniosę karę a pokutujący grzesznik niech stanie przed Tobą niewinny”. W chwili kiedy grzesznik wierzy w Chrystusa, staje w oczach Boga niepotępiony gdyż sprawiedliwość Chrystusa jest jego, doskonałe posłuszeństwo Chrystusa jest mu udzielone. Ale musi współpracować z boską mocą i wytężyć swój ludzki wysiłek by ujarzmić grzech i stanąć kompletnym w Chrystusie. Okup zapłacony przez Chrystusa jest wystarczający dla zbawienia wszystkich ludzi ale to będzie korzyścią tylko dla tych, którzy staną się nowymi stworzeniami w Chrystusie Jezusie, lojalnymi poddanymi wiecznego królestwa Boga. Jego cierpienie nie ochroni od kary niepokutującego nielojalnego grzesznika.FW 429.3

  Dziełem Chrystusa było przywrócić człowieka do jego pierwotnego stanu by go uzdrowić przez boską moc z ran i skaleczeń dokonanych przez grzech. Częścią człowieka jest trzymać się przez wiarę zasług Chrystusa i współpracować z boskimi czynnikami w kształtowaniu prawego charakteru tak aby Bóg mógł zbawić grzesznika a Jego sprawiedliwe prawo było wywyższone.FW 430.1

  Cena zapłacona za nasze odkupienie spoczywa jako wielkie zobowiązanie nad każdym z nas. Jest naszym obowiązkiem zrozumieć co Bóg od nas wymaga i kim chce abyśmy byli. Wychowawcy młodzieży powinni uświadomić sobie zobowiązanie spoczywające na nich i czynić jak najlepiej potrafią by wymazać defekty czy to fizyczne czy umysłowe i moralne. Powinni celować w doskonałości w swym własnym przypadku aby uczniowie mogli mieć prawidłowy model.FW 430.2

  Nauczyciele powinni pracować ostrożnie. Ci, którzy są często z Bogiem w modlitwie, mają świętych aniołów u swego boku. Atmosfera, która otacza ich dusze, jest czysta i święta gdyż ich cała dusza jest przesiąknięta uświęcającym wpływem Ducha Boga. Powinni być uczniami w szkole Chrystusa każdego dnia aby mogli być nauczycielami pod wielkim Nauczycielem. Muszą uczyć się Chrystusa i stać się jedno z Nim w dziele szkolenia umysłów zanim będą mogli być skutecznymi nauczycielami w wyższym kształceniu — poznaniu Boga.FW 430.3

  Bóg jest objawiony w swym słowie. Gdyż cokolwiek zostało napisane dawniej zostało napisane dla naszego pouczenia abyśmy przez cierpliwość i wsparcie Pism mogli mieć nadzieję. Oddajcie chwałę Bogu wszyscy poganie, chwalcie go wszystkie narody. Jak powiedział Izajasz: “Oto korzeń Jessego, On powstanie by panować nad poganami, w Nim poganie znajdą ufność”.FW 430.4

  Prawdziwe wyższe wykształcenie czyni uczniów zapoznanymi z Bogiem i Jego słowem dostosowując ich do życia wiecznego. W tym życiu umieszczono w ich zasięgu to że Chrystus dał siebie na ofiarę za grzech. Jego cel miłości i miłosierdzia jest wyrażony w modlitwie za swych uczniów. To powiedział Jezus: “A podniósłwszy oczy swoje ku niebu rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina, uwielbij Syna swego aby Syn uwielbił ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczny aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”. Każdy instruktor młodzieży ma pracować w harmonii z tą modlitwą prowadząc uczniów do Chrystusa.FW 431.1

  Jezus kontynuuje wyrażając troskę o swą własność: “I już nie jestem na świecie lecz oni są na świecie a Ja do Ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia by się wypełniło pismo. A teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje a świat ich znienawidził ponieważ nie są ze świata jak Ja nie jestem ze świata”.FW 431.2

  Sądzę że chwytamy ducha tchniętego w tą modlitwę, która wzniosła się do nieba. Chrystus pokazuje tu jakie metody i siłę użył by zachować swych uczniów od praktyk światowych, maksym i skłonności. Ja dałem im słowo Twoje a świat ich znienawidził ponieważ nie są ze świata. Ich czyny, słowa, duch, nie są w harmonii ze światem tak jak Ja nie jestem ze świata. Zbawiciel dodaje: “Nie proszę abyś ich wziął ze świata lecz abyś ich zachował od złego”. Dzieci i młodzież powinny otrzymać edukację w sposób wskazany tu przez Chrystusa aby mogły być oddzielone od świata.FW 431.3

  “Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą”. Słowo Boga powinno być uczynione wielką kształcącą mocą. Jak studenci mogą poznać prawdę jak nie tylko przez dokładne, gorliwe, wytrwałe studium słowa? Tutaj jest wielki bodziec, ukryta moc, która ożywia umysłowe i fizyczne siły i kieruje życie we właściwe kanały. Tutaj w słowie jest mądrość, poezja, historia, biografia, najbardziej głęboka filozofia. Tutaj jest studium, które ożywia umysł do energicznego i zdrowego życia, pobudza do najwyższego ćwiczenia. Jest niemożliwe by studiować Biblię z pokornym chętnym do nauki duchem bez rozwinięcia i wzmocnienia intelektu. Ci, którzy stają się najlepiej zaznajomieni z mądrością i celem Boga, tak jak jest objawione w Jego słowie, stają się mężczyznami i kobietami umysłowej mocy a mogą stać się skutecznymi pracownikami z wielkim Wychowawcą, Jezusem Chrystusem.FW 432.1

  “Jak mnie posłałeś na świat tak Ja posłałem ich na świat”. Tutaj jest dzieło, które ma być wykonane dla świata, a Chrystus wysłał swych posłańców, którzy mają być pracownikami razem z Nim. Chrystus dał swemu ludowi słowa prawdy i wszyscy są powołani by wykonywać część w czynieniu Go znanym światu.FW 432.2

  I za nich poświęcam siebie samego aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Nauczyciele mogą przypuszczać że mogą nauczać w swej własnej mądrości zachowując swe ludzkie niedoskonałości ale Chrystus, boski Nauczyciel, którego dziełem jest przywrócić człowiekowi to co stracił przez upadek, poświęcił siebie dla swego dzieła. Ofiarował siebie Bogu jako ofiarę za grzech dając swe życie za życie świata. Chciałby aby ci, za których zapłacił taki okup, byli uświęceni przez prawdę i postawił ich jako przykład. Nauczyciel jest tym kim chciałby aby Jego uczniowie stali się. Nie ma uświęcenia poza prawdą — słowem. Zatem jak istotne jest by było zrozumiane przez każdego!FW 432.3

  Modlitwa Chrystusa obejmuje więcej niż tych, którzy byli wtedy Jego uczniami, dotyczy wszystkich, którzy przyjmują Go wiarą. Mówi: “A nie tylko za nimi proszę ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno jak Ty Ojcze we mnie a Ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno jak my jedno jesteśmy. Ja w nich a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności żeby świat poznał że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś jak i mnie umiłowałeś”.FW 433.1

  Cudowne, cudowne słowa, prawie poza zrozumieniem! Czy nauczyciele w naszych szkołach rozumieją je? Czy przyjmą słowo Boga jako podręcznik zdolny uczynić ich mądrymi ku zbawieniu? Ta księga jest głosem Boga mówiącym do nas. Biblia otwiera nam słowa życia gdyż zaznajamia nas z Chrystusem, który jest naszym życiem. Po to aby mieć prawdziwą wzrastającą wiarę w Chrystusie, musimy poznać Go takim jakim jest przedstawiony w słowie. Wiara jest godna ufności. To nie jest sprawa wygody i chwili zgodnie z impulsem i emocją chwili ale jest zasadą mającą fundament w Jezusie Chrystusie. A wiara musi być zachowywana w stałym ćwiczeniu przez pilne wytrwałe studium słowa. Słowo staje się w ten sposób żywym czynnikiem a my jesteśmy uświęceni przez prawdę.FW 433.2

  Duch Święty został nam dany jako pomoc w studium słowa. Jezus obiecał: “Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko co wam powiedziałem”. Ci, którzy są pod instrukcją Ducha Świętego będą zdolni uczyć się słowa inteligentnie. A kiedy jest czynione księgą studium z żarliwą prośbą o prowadzenie Ducha i pełnym poddaniem serca by było uświęcone przez prawdę, wykona wszystko co Chrystus obiecał. Rezultatem takiego studium Biblii będą dobrze zrównoważone umysły gdyż fizyczne, umysłowe i moralne siły będą harmonijnie rozwinięte. Nie będzie paraliżu w wiedzy duchowej. Zrozumienie będzie ożywione, zmysły pobudzone, sumienie stanie się wyczulone, uczucia i nastroje będą oczyszczone, zostanie stworzona lepsza atmosfera moralna, zostanie udzielona nowa moc do oparcia się pokusie. A wszyscy, tak nauczyciele jak i uczniowie, staną się aktywni i żarliwi w dziele Boga.FW 433.3

  Lecz jest skłonność ze strony wielu nauczycieli by nie być gruntownymi w wykształceniu religijnym. Są zadowoleni ze swojej służby połowicznego serca służąc Panu jedynie by uciec przed karą grzechu. Ich połowiczność w sercu wpływa na ich nauczanie. Doświadczenia, którego nie pragną dla siebie, nie chcą także z troską zdobyć dla uczniów. To, co dano im w błogosławieństwie, zostało odrzucone jako niebezpieczny element. Oferowane odwiedziny Ducha Świętego są napotykane słowami Feliksa do Pawła: “Na teraz dość, odejdź, w sposobnej chwili każę cię zawezwać”. Pragną innych błogosławieństw ale to co Bóg jest chętny dać bardziej od ojca, który dobre dary daje swym dzieciom, tego Ducha Świętego, który jest oferowany obficie zgodnie z nieskończoną pełnią Boga, a który przyjęty sprowadzi wszystkie inne błogosławieństwa za sobą — jakich słów użyję by właściwie wyrazić to co się do tego odnosi? Niebiański posłaniec jest odrzucany przez zdecydowaną wolę. “Tak dalece pójdziesz z moimi studentami ale nie dalej. Nie potrzebujemy entuzjazmu w naszej szkole ani poruszenia. Jesteśmy znacznie bardziej zadowoleni gdy pracujemy sami z naszymi uczniami.” W ten sposób pogardzają posłańcem łaskawego Boga, Duchem Świętym.FW 434.1

  Czy nauczyciele w naszych szkołach nie są w niebezpieczeństwie bluźnierstwa oskarżając Ducha Świętego Boga o bycie zwodniczą mocą prowadzącą do fanatyzmu? Gdzie są wychowawcy, którzy wybrali śniegi Libanu wychodzące ze skały czy chłodne, bystre wody wychodzące z innego miejsca zamiast mętnych wód doliny? Kolejne deszcze żywych wód nawiedziły was w Battle Creek. Każdy deszcz był poświęcającym przypływem boskiego wpływu ale wy nie rozpoznaliście go za taki. Zamiast pić obficie strumienie zbawienia tak hojnie ofiarowane przez wpływ Ducha Świętego, zwróciliście się do zwykłych ścieków i próbowaliście zaspokoić wasze spragnione dusze zanieczyszczonymi wodami ludzkich nauk. Efektem są zeschnięte serca w szkole i w zborze. Ci, którzy są zadowoleni z niewielkiej duchowości, doszli daleko w niedostosowaniu się do docenienia głębokich poruszeń Ducha Boga. Ale mam nadzieję że nauczyciele nie przekroczyli jeszcze granicy gdzie poddają się zatwardziałości serca i ślepocie umysłu. Jeśli znowu będą nawiedzeni przez Ducha Świętego, mam nadzieję że nie nazwą sprawiedliwości grzechem a grzechu sprawiedliwością.FW 434.2

  Jest potrzeba nawrócenia serc pośród nauczycieli. Szczera zmiana myśli i metod nauczania jest wymagana by znaleźć się tam gdzie będą mieć osobisty związek z żywym Zbawicielem. Jedna rzecz, to godzić się na dzieło Ducha w nawróceniu, a inna akceptować ten czynnik Ducha jako strofującego wzywającego do skruchy. Jest konieczne aby i nauczyciele i uczniowie nie tylko akceptowali prawdę ale i mieli głęboką praktyczną wiedzę działań Ducha. Jego ostrzeżenia są dawane z powodu niewiary tych, którzy wyznają że są chrześcijanami. Bóg przyjdzie bliżej do studentów ponieważ są wprowadzeni w błąd przez wychowawców, którym zaufali, ale tak nauczyciele jak i studenci muszą być zdolni do rozpoznania głosu Pasterza.FW 435.1

  Wy, którzy dawno straciliście ducha modlitwy, módlcie się, módlcie się żarliwie: “Godna pożałowania Twa cierpiąca sprawa, godzien pożałowania zbór, godni pożałowania indywidualni wierzący, Ojcze miłosierdzia. Zabierz od nas wszystko co zanieczyszcza, sprzeciwia się temu co Ty chcesz ale nie zabieraj od nas swego Ducha Świętego.”FW 435.2

  Są i zawsze będą osoby, które nie działają mądrze, które przy wymawianiu słów niewiary czy wątpliwości odrzucą przekonanie i wybiorą podążanie za swą własną wolą a z powodu ich braków, Chrystus jest znieważany. Biedni ograniczeni śmiertelnicy ocenili obfite i cenne wylanie Ducha i wydali wyrok na nie tak jak Żydzi wydali wyrok na dzieło Chrystusa. Niech zostanie zrozumiane w każdej instytucji w Ameryce że nie polecono wam by kierować dziełem Ducha Świętego i mówić jak ma siebie reprezentować. Jesteście winni uczynienia tego. Jest moją modlitwą aby Pan wam przebaczył. Zamiast tłumić i usuwać tak jak się to czyni, powinno się powitać i zachęcać do wizyty Ducha Świętego. Kiedy się uświęcacie przez posłuszeństwo słowu, Duch Święty da wam wgląd na niebiańskie rzeczy. Kiedy szukacie Boga z pokorą i żarliwością, słowa, które wypowiadacie w mrożący sposób, będą płonąć w waszych sercach, prawda nie zmarnieje na waszych językach.FW 435.3

  Sprawa wieczności powinna być wielkim tematem nauczycieli i uczniów. Dostosowaniu do świata powinno się dokładnie sprzeciwiać. Nauczyciele potrzebują uświęcenia przez prawdę a wszechważną rzeczą powinno być nawrócenie ich uczniów aby mogli mieć nowe serce i życie. Celem wielkiego Nauczyciela jest przywrócenie obrazu Boga w duszy i każdy nauczyciel w naszych szkołach powinien pracować w zgodności z tym celem.FW 436.1

  Nauczyciele, ufajcie w Bogu i idźcie naprzód. Moja łaska jest dla was wystarczająca, to zapewnienie wielkiego Nauczyciela. Chwyćcie się natchnienia słowa i nigdy, nigdy nie myślcie o wątpliwości i niewierze. Bądźcie pełni energii. Nie ma połowicznej służby w czystej i niesplamionej religii. “Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z wszystkich sił swoich, i z całego swego umysłu”. Naprawdę najwyższą uświęconą ambicją jest to dla tych, którzy wierzą słowu Boga.FW 436.2

  Nauczyciele, powiedzcie waszym uczniom że Pan Jezus Chrystus uczynił wszystko abyście szli naprzód jako zwycięzcy i by zwyciężać. Prowadźcie ich by zawierzyli boskiej obietnicy: “A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu”.FW 436.3

  Od Boga, źródła mądrości, wychodzi cała wiedza wartościowa dla człowieka, cała jaką intelekt może objąć czy uzyskać. Owoc z drzewa reprezentującego dobro i zło nie ma być gorliwie zbierany dlatego że jest rekomendowany przez kogoś kto kiedyś był promiennym aniołem w chwale. Powiedział że jeśli człowiek zje z niego, będzie znał dobro i zło. Ale zostawmy to. Prawdziwa wiedza nie pochodzi od niewierzących czy złych ludzi. Słowo Boga jest światłem i prawdą. Prawdziwe światło świeci od Jezusa Chrystusa, który oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat. Z Ducha Świętego wychodzi boska wiedza. Wie, co ludzkość potrzebuje by promować pokój, szczęście i odpoczynek tu w tym świecie i zapewnia wieczny spoczynek w królestwie Boga.FW 437.1

  “Ja, Jezus, wysłałem anioła mego by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten kto słyszy niech powie: Przyjdź! A ten kto pragnie niech przychodzi, a kto chce niech darmo weźmie wodę żywota”. — Special Testimonies on Education, 12 czerwiec 1896.FW 437.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents