Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Fundamenty chrześcijańskiego wychowania - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 61 — Specjalne świadectwo odnośnie polityki

  Do nauczycieli i przywódców naszych szkół:

  Ci, którzy są odpowiedzialni za nasze instytucje i szkoły, powinni strzec siebie pilnie aby słowami i uczuciami nie prowadzili uczniów na fałszywe ścieżki. Ci, którzy nauczają Biblii w naszych zborach i szkołach, nie mają swobody by jednoczyć się w czynieniu oczywistym swych poglądów za lub przeciw politykom lub środkom gdyż tak czyniąc pobudzają umysły innych prowadząc każdego do obrony swych ulubionych teorii. Pośród tych, którzy wyznają że wierzą w prawdę na czas obecny, są ci, którzy będą tak wyrażać swe uczucia i polityczne preferencje że do zboru wprowadzą podziały.FW 475.1

  Pan chce aby Jego lud pogrzebał polityczne kwestie. W tych kwestiach milczenie jest elokwencją. Chrystus wzywa swych naśladowców by zjednoczyli się na czystych zasadach ewangelii jasno objawionych w słowie Boga. Nie możemy bezpiecznie głosować na partie polityczne gdyż nie wiemy na kogo oddajemy głos. Nie możemy bezpiecznie brać udziału w jakichkolwiek politycznych sprawach. Nie możemy pracować by podobać się ludziom, którzy będą używali swego wpływu do tłumienia wolności religijnej by wprowadzać w użytek środki represji, by prowadzić lub zmusić swych towarzyszy do zachowania niedzieli jako sabatu. Pierwszy dzień tygodnia nie jest dniem jaki ma być czczony. Jest to fałszywy sabat a członkowie rodziny Pana nie mogą współdziałać z ludźmi, którzy wywyższają ten dzień i gwałcą prawo Boga poprzez deptanie Jego sabatu. Lud Boga nie ma głosować by tacy ludzie znaleźli się w urzędzie gdyż kiedy to uczynią, są uczestnikami z nimi w grzechach jakich się dopuścili będąc w tym urzędzie.FW 475.2

  Nie mamy iść na kompromis w zasadach poddając się opiniom i uprzedzeniom jakie mogliśmy popierać przed przyłączeniem się do ludu zachowującego przykazania Boga. Zaciągnęliśmy się do armii Pana i nie mamy walczyć po stronie wroga ale po stronie Chrystusa gdzie możemy być zjednoczoną całością w uczuciach, działaniu, duchu, koleżeństwie. Ci, którzy naprawdę są chrześcijanami, będą gałęziami prawdziwego wina, będą przynosić taki sam owoc jak wino. Będą działać w harmonii, w chrześcijańskim towarzystwie. Nie będą nosić politycznych oznak ale oznakę Chrystusa.FW 475.3

  Co mamy robić zatem? — Niech kwestie polityczne zostaną odłożone. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliałem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Co zatem może być wspólnego pomiędzy tymi partiami? Nie może być koleżeństwa ani wspólnoty. Słowo koleżeństwo oznacza uczestnictwo, partnerstwo. Bóg używa najsilniejszych obrazów by pokazać że nie powinno być związku pomiędzy światowymi partiami a tymi, którzy szukają sprawiedliwości Chrystusa. “Jaki związek może być pomiędzy światłością a ciemnością, prawdą a niesprawiedliwością?” — Żaden. Światło reprezentuje sprawiedliwość, ciemność błąd, grzech, niesprawiedliwość. Chrześcijanie mają wyjść z ciemności do światłości. Mają założyć Chrystusa i przybrać oznakę prawdy i posłuszeństwa. Mają być kierowani przez wywyższone i święte zasady jakie Chrystus wyraził w swym życiu. Lecz świat jest rządzony przez zasady nieuczciwości i niesprawiedliwości.FW 476.1

  “Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu lecz wyrzekliśmy się tego co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy lecz Chrystusa Jezusa że jest Panem, o sobie zaś żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym”. Są tu ukazane dwie grupy, pokazane jest także że nie może być łączności pomiędzy nimi.FW 476.2

  Ci nauczyciele w zborze czy w szkole, którzy wyróżniają się zaangażowaniem w politykę, powinni być usunięci ze swej pracy i odpowiedzialności bez zwłoki gdyż Pan nie będzie z nimi współpracować. Nie powinno się używać dziesięciny by opłacać nikogo za wypowiedzi na polityczne kwestie. Każdy nauczyciel, sługa czy przywódca w naszych szeregach, pobudzony pragnieniem przewietrzenia swych opinii w kwestiach politycznych, powinien być nawrócony przez wiarę w prawdę lub zaniechać swej pracy. Jego wpływ musi przemawiać jako pracownika razem z Chrystusem w zdobywaniu dusz dla Chrystusa gdyż inaczej jego listy uwierzytelniające muszą być mu zabrane. Jeśli nie czyni zmiany, będzie czynił szkodę i tylko szkodę.FW 477.1

  W imieniu Pana, mówię do nauczycieli w naszych szkołach, miejcie udział w wyznaczonej wam pracy. Nie jesteście powołani przez Boga by angażować się w politykę. Wszyscy jesteście braćmi, oświadcza Chrystus, “jako jedno macie stać pod banderą księcia Emmanuela”. “Czego Pan twój Bóg wymaga od ciebie, jak nie bać się Pana twego Boga, chodzić wszystkimi Jego drogami, kochać Go, służyć Panu, twemu Bogu, z całego twego serca i z całej duszy twojej by zachowywać przykazania Pana i jego przepisy jakie nakazałem tobie tego dnia dla twego dobra? ... Gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, wielki Bóg, potężny, straszny, który nie ma względu na osobę ani na nagrodę. On sądzi sierotę i wdowę i miłuje obcego dając mu pokarm i szatę. Miłujcie zatem obcych gdyż i wy byliście obcymi w ziemi Egiptu. Będziesz bał się Pana twego Boga, Jemu będziesz służył i Jemu będziesz oddawał cześć i przysięgał na Jego imię. On jest twą chwałą i On jest twym Bogiem”.FW 477.2

  Pan dał wielkie światło i przywileje swemu ludowi. “Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, mówi On, przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą: Zaprawdę, mądry i roztropny jest ten naród. Bo który wielki naród ma bogów tak bliskich jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe jak cały ten zakon, który wam dziś nadaję. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów”.FW 478.1

  Jako lud mamy stać pod banderą Jezusa Chrystusa. Mamy poświęcić się Bogu jako inny, oddzielony i szczególny lud. Mówi do nas: “Nastaw swe ucho i przyjdź do mnie, a dusza twa będzie żyła, a Ja uczynię wieczne przymierze z tobą jak pewne są zasługi Dawida. W sprawiedliwości będziesz umocniony, będziesz daleki od ucisku gdyż nie będziesz się bał i od strachu gdyż to nie przyjdzie na ciebie. Zobacz, oto oni zbiorą się z pewnością razem ale nie przeze mnie, ktokolwiek zbierze się przeciwko tobie, zginie dla twej sprawy... Żadna broń przygotowana przeciwko tobie nie przetrwa a każdy język jaki powstanie przeciwko tobie z wyrokiem, będzie potępiony. To jest dziedzictwo sług Pana a ich sprawiedliwość jest moją, mówi Pan”.FW 478.2

  Wzywam mych braci wyznaczonych do kształcenia by zmienili swój sposób postępowania. Jest waszym błędem by łączyć wasze interesy z jakąś partią, by dawać na nich wasz głos. Ci, którzy stoją jako wychowawcy, słudzy, pracownicy razem z Bogiem w każdej dziedzinie, nie mają walk do stoczenia w świecie politycznym. Ich obywatelstwo jest w niebie. Pan nawołuje ich by stanęli jako oddzielny i szczególny lud. Nie chce żadnych rozłamów w ciele wierzących. Jego lud ma posiadać elementy pojednania. Czy jego dziełem jest czynienie wrogów w świecie polityki? — Nie, nie. Mają trwać jako poddani królestwa Chrystusa niosąc sztandar, na którym jest napisane: “Przykazania Boże i wiara Jezusa”. Mają nieść brzemię szczególnej pracy, specjalnego poselstwa. Mamy osobistą odpowiedzialność i ma to być okazane przed niebiańskim uniwersum, przed aniołami, przed ludźmi. Bóg nie nakazuje nam byśmy poszerzali nasz wpływ poprzez mieszanie się ze społeczeństwem, poprzez wiązanie się z ludźmi w kwestiach politycznych ale poprzez trwanie jako indywidualne części Jego wielkiej całości z Chrystusem jako naszą głową. Chrystus jest naszym księciem i jako Jego poddani, mamy czynić dzieło wyznaczone nam przez Boga.FW 478.3

  Jest sprawą o najwyższym znaczeniu by młodzież rozumiała że lud Chrystusa ma być zjednoczony w jedno gdyż ta jedność wiąże ludzi z Bogiem poprzez złote łańcuchy miłości i stawia każdego pod zobowiązaniem by pracował dla swych bliźnich. Przywódca naszego zbawienia umarł za ludzką rasę aby ludzie mogli być uczynieni jedno z Nim i z każdym innym. Jako członkowie ludzkiej rodziny jesteśmy indywidualnymi częściami jednej potężnej całości. Żadna dusza nie może być niezależna od reszty. Nie ma być żadnego stronniczego sporu w rodzinie Boga gdyż dobro każdego jest szczęściem całości. Żadne ściany podziału nie mają być budowane pomiędzy ludźmi. Chrystus jako wielkie centrum musi jednoczyć wszystkich w jedno.FW 479.1

  Chrystus jest naszym nauczycielem, naszym przywódcą, naszą mocą, naszą sprawiedliwością, w Nim jesteśmy zobowiązani unikać wszelkiego działania mogącego spowodować rozłam. Kwestie występujące w świecie nie mają być tematem naszych rozmów. Jesteśmy powołani na świat by widzieć i wywyższać Zbawiciela, poprzez którego jesteśmy niezbędni dla siebie nawzajem i dla Boga. Chrystus szkoli swych poddanych by naśladowali Jego zalety, pokorę i cichość, dobroć, cierpliwość i miłość. W ten sposób poświęca serce i rękę do swej służby czyniąc człowieka kanałem, przez który miłość Boga może płynąć bogatymi strumieniami dla błogosławieństwa innych. Zatem nie będzie cienia sporu pomiędzy Adwentystami Dnia Siódmego. Zbawiciel zaprasza każdą duszę: “Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie gdyż jestem cichego i pokornego serca a znajdziecie odpocznienie dla waszych dusz. Gdyż moje jarzmo jest lekkie a moje brzemię miłe”. Ten, kto zbliża się najbardziej do doskonałości boskiej dobroczynności Chrystusa, powoduje radość pośród niebiańskich aniołów. Ojciec raduje się nad nim w śpiewie gdyż czy on nie pracuje w duchu Mistrza, jedno z Chrystusem, jak On jest jedno z Ojcem?FW 479.2

  W naszych periodykach nie mamy wywyższać dzieła i charakterów ludzi mających pozycje wpływu, stale zachowując ludzkie istoty przed ludem. Ale tak bardzo jak to wam sprawia przyjemność możecie wywyższać Chrystusa, naszego Zbawiciela. “My wszyscy z odsłoniętymi obliczami widząc jak za szkłem chwałę Pana jesteśmy zmieniani na ten sam obraz z chwały w chwałę, (z charakteru w charakter) za sprawą Ducha Pana”. Ci, którzy kochają Boga i służą mu, mają być światłością świata świecąc pośród moralnych ciemności. Ale w miejscach gdzie dano największe światło, gdzie ewangelia była głoszona najbardziej, lud — ojcowie, matki i dzieci — działał mocą niską by zjednoczyć swe interesy ze światowymi działaniami i przedsięwzięciami.FW 480.1

  Wielka ślepota jest w zborach a Pan mówi do swego ludu: “Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie a Ja przyjmę was i będę wam Ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący”.FW 480.2

  Warunkiem przyjęcia do rodziny Pana jest wyjście ze świata, oddzielenie się od wszystkich jego plamiących wpływów. Lud Boga ma nie mieć związku z bałwochwalstwem w żadnej postaci. Mają sięgać wyższego standardu. Mają być odróżnieni od świata a potem Bóg powie: “Przyjmę was jako członków mej królewskiej rodziny, dzieci niebiańskiego Króla.” Jako wierzący w prawdę mamy być w praktyce odróżnieni od grzechu i grzeszników. Nasze obywatelstwo jest w niebie.FW 481.1

  Powinniśmy uświadomić sobie bardziej jasno wartość obietnic jakie Bóg uczynił dla nas i głębiej docenić honor dla śmiertelników w adoptowaniu ich do Jego rodziny, w daniu im przywileju nazywania Go Ojcem. Nie ma degradacji w staniu się dziećmi Boga. “Mój lud pozna moje imię, oświadcza Pan, poznają zatem w tym dniu że Ja do nich mówię: Spójrzcie, oto Ja. Pan Bóg rządzi wszechpotężnie. Jakże piękne są stopy w górach tego, który przynosi dobre wieści, tego, kto ogłasza pokój, który przynosi dobre wieści o dobrym, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg rządzi! Twój strażnik podnosi głos, z którym razem będą śpiewać gdyż ujrzą oko w oko gdy Pan zgromadzi znowu Syjon”.FW 481.2

  Dlaczego jest tak wiele uwagi danej ludzkim czynnikom podczas gdy jest tak mało sięgania umysłem do wiecznego Boga? Dlaczego ci, którzy się mają za dzieci niebiańskiego króla, są tak zaabsorbowanymi w sprawach tego świata? Niech Pan będzie wywyższony. Niech słowo Pana będzie wysławiane. Niech ludzkie istoty będą poniżone a Pan wywyższony. Pamiętajcie że ziemskie królestwa, narody, monarchowie, mężowie stanu, doradcy, wielkie armie i cała światowa wspaniałość i chwała są prochem na wadze. Bóg rozlicza się ze wszystkimi narodami. Każde królestwo będzie poniżone. Ludzki autorytet będzie uczyniony próżnym. Chrystus jest królem świata i Jego królestwo ma być wywyższone.FW 481.3

  Pan pragnie by wszyscy niosący poselstwo na te ostatnie dni zrozumieli że jest wielka różnica pomiędzy profesorami religii, którzy nie są czynicielami słowa ani dziećmi Boga, którzy nie są uświęceni przez prawdę, nie mają wiary, która działa poprzez miłość i oczyszcza duszę. Pan mówi o tych, którzy twierdzą że wierzą w prawdę na ten czas a nie widzą nic niespójnego w swym uczestnictwie w polityce, w mieszaniu się z rywalizującymi elementami tych ostatnich dni, jako o obrzezanych, którzy mieszają się z nieobrzezanymi, oświadcza że zniszczy obie grupy ludzi razem bez odróżnienia. Czynią dzieło jakiego Bóg nie wyznaczył im do wykonywania. Znieważają Boga poprzez swego stronniczego ducha i rywalizację, potępi obie grupy tak samo.FW 482.1

  Można zadać pytanie: Czy nie mamy mieć jakiegokolwiek związku ze światem? Słowo Pana ma być naszym przewodnikiem. Każdy związek z niewiernymi i niewierzącymi jaki mógłby nas zidendyfikować z nimi jest zakazany przez słowo. Mamy wyjść z nich i być oddzieleni. W żadnym wypadku nie mamy wiązać się z nimi, w ich planach czy działaniu. Lecz nie mamy prowadzić odludnego życia. Mamy czynić dla światowych wszelkie dobro jakie możemy. Chrystus dał nam przykład tego. Kiedy był zapraszany by jeść z celnikami i grzesznikami, nie odmawiał gdyż w żaden inny sposób jak mieszając się z nimi nie mógłby dosięgnąć tej grupy. Lecz przy każdej okazji dawał im talenty słowa i wpływu. Otwierał tematy rozmowy, które sprowadzały sprawy wieczne ich umysłom. I ten Nauczyciel dołącza do nas: “Niech wasze światło świeci przed ludźmi aby mogli widzieć wasze dobre czyny i wielbić waszego Ojca, który jest w niebie”. W kwestiach wstrzemięźliwości zajmujcie stanowisko bez wahania. Bądźcie mocni jak skała. Nie bądźcie uczestnikami grzechów innych ludzi. Czyny nieuczciwości w sprawach zawodowych, u wierzących czy niewierzących, powinny być ganione a jeśli nie dają dowodów reformy, wyjdźcie spośród nich i bądźcie oddzieleni.FW 482.2

  Winnica do pielęgnowania jest duża ale chrześcijanie mający pracować pośród niewierzących nie mają wyglądać jak światowcy. Nie mają spędzać swego czasu na rozmowach o polityce czy na działaniu jak politycy gdyż czyniąc tak dają możliwość wrogowi by wszedł i spowodował różnice i niezgodę. Ci w służbie, którzy pragną być politykami, powinni mieć zabrane listy uwierzytelniające gdyż tego dzieła Bóg nie dał ani wysokiemu ani niskiemu pośród swego ludu. Bóg wzywa wszystkich służących nauką by trąba dała pewny dźwięk. Wszyscy, którzy przyjęli Chrystusa, słudzy i członkowie zboru, mają powstać i świecić gdyż wielkie niebezpieczeństwo jest tuż przed nami. Szatan porusza moce ziemi. Wszystko na świecie jest w zamieszaniu. Bóg wzywa swój lud by trzymał sztandar wysoko w górze niosąc poselstwo trzeciego anioła. Nie mamy iść do Chrystusa przez żadną ludzką istotę ale przez Chrystusa mamy rozumieć dzieło jakie nam dał do czynienia dla innych.FW 483.1

  Bóg wzywa swój lud mówiąc: “Wyjdźcie spośród nich i oddzielcie się”. Prosi aby miłość jaką im pokazał mogła być zwrócona i objawiona w chętnym posłuszeństwie Jego przykazaniom. Jego dzieci mają oddzielić się od polityki, od każdego uzależnienia od niewierzących. Nie mają wiązać swych interesów z interesami świata. “Dajcie dowód swej podległości mnie”, mówi, “stojąc jako moje wybrane dziedzictwo, jako lud gorliwy w dobrych uczynkach.” Nie bierzcie udziału w politycznych sporach. Oddzielcie się od świata i powstrzymajcie od wnoszenia do zboru poglądów, które doprowadzą do sporu czy nieporządku. Różnica poglądów jest moralną trucizną wprowadzoną do organizmu przez ludzkie istoty, które są samolubne. Bóg chce by Jego słudzy mieli jasne postrzeganie, prawdziwe i szlachetne dostojeństwo aby ich wpływ mógł okazywać moc prawdy. Chrześcijańskie życie nie ma być przypadkowe, emocjonalne. Prawdziwy chrześcijański wpływ wywierany dla wykonania dzieła jakie Bóg wyznaczył jest cennym czynnikiem i nie może być jednoczony z polityką lub wiązany związkiem z niewierzącymi. Bóg ma być centrum przyciągania. Każdy umysł, na który oddziałuje Duch Święty, będzie z Niego zadowolony.FW 483.2

  Bóg wzywa nauczycieli w naszych szkołach by nie interesowali się studiami kwestii politycznych. Wprowadźcie poznanie Boga do naszych szkół. Wasza uwaga może być zwrócona na światowych mędrców, którzy nie są mądrzy wystarczająco by zrozumieć co Pisma mówią odnośnie praw Bożego królestwa ale odwróćcie się od tego, do Tego, który jest źródłem wszelkiej mądrości. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Uczyńcie to pierwszym i ostatnim. Najżarliwiej szukajcie poznania Tego, którego właściwe poznanie jest życiem wiecznym. Chrystus i Jego sprawiedliwość to zbawienie duszy. Nauczajcie małe dzieci co posłuszeństwo i poddanie oznacza. W naszych szkołach nauka literatury, malowania, muzyki i całego tego światowego nauczania nie ma być na pierwszym miejscu. Niech poznanie Tego, w którym jest skoncentrowane nasze życie wieczne, będzie pierwszym. Pielęgnujcie w sercach uczniów że to co upiększa charakter i dostosowuje duszę poprzez uświęcenie Ducha, to nauka lekcji od największego Nauczyciela jaki świat kiedykolwiek znał. Tak uczniowie będą dostosowani by być dziedzicami królestwa Boga. — Letter 95, 16 czerwiec 1899.FW 484.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents