Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Fundamenty chrześcijańskiego wychowania - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 21 — Książki w naszych szkołach

  W dziele kształcenia młodzieży w naszych szkołach będzie trudną sprawą zachować wpływ Bożego Ducha Świętego i w tym samym czasie trzymać się mocno błędnych zasad. Światło świecące na tych, którzy mają oczy by patrzeć, nie może być zmieszane z ciemnością herezji i błędu znajdującą się w wielu podręcznikach rekomendowanych studentom w naszych uczelniach. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie myślą że aby otrzymać wykształcenie jest koniecznym studiować produkty pisarzy, którzy uczą niewierności ponieważ ich dzieła zawierają trochę jasnych klejnotów myśli. Ale kto był twórcą tych klejnotów myśli? — Bóg i tylko Bóg, gdyż On jest źródłem wszelkiej światłości. Czy te wszystkie rzeczy nie są istotne dla zdrowia i wzrostu duchowego i moralnej natury znajdujących się na stronach świętych Pism? Czy Chrystus nie jest naszą żywą głową? I czy nie mamy wzrastać w Niego do pełnych wymiarów mężczyzn i kobiet? Czy nieczyste źródło wysyła słodkie wody? Dlaczego mamy przechodzić przez masy błędu zawarte w dziełach pogan i niewierzących dla sprawy otrzymania korzyści kilku intelektualnych prawd, kiedy cała prawda jest na nasze żądanie?FW 167.1

  Człowiek nie może uczynić nic dobrego bez Boga. Jest On twórcą każdego promienia światłości, które przeszywają ciemności świata. Wszystkie te wartości pochodzą od Boga i należą do Niego. Jest powód, dla którego agenci wroga czasami ukazują znaczącą mądrość. Szatan osobiście był wykształcony i szkolony w niebiańskich komnatach i ma znajomość dobra jak i zła. Miesza to co cenne z tym co nikczemne i to daje mu moc zwodzenia synów ludzkich. Ale ponieważ szatan ukradł strój niebios po to aby mógł wywierać wpływ w swym uzurpowanym dominium, to ci, którzy znajdowali się w ciemnościach i zobaczyli wielkie światło, odwrócą się od światła i będą polecać ciemność? Czy ci, którzy poznali słowo Boga będą zalecać naszym studentom by czytali książki, które wyrażają uczucia pogan czy niewiernych aby mogli stać się inteligentni? Szatan ma swych agentów, wykształconych jego metodami, zainspirowanych jego duchem i dostosowanych do jego dzieł ale czy my będziemy współpracować z nimi? Czy my jako chrześcijanie rekomendujemy dzieła jego agentów jako wartościowe a nawet podstawowe dla zdobycia wykształcenia?FW 167.2

  Pan osobiście zaznaczył że szkoły powinny być zakładane wśród nas po to aby prawdziwa wiedza mogła być zdobyta. Żaden nauczyciel w naszych szkołach nie powinien sugerować poglądu że po to aby mieć właściwą dyscyplinę, jest istotne aby studiować podręczniki wyrażające uczucia pogan i niewiernych. Studenci tak kształceni nie są kompetentni by stać się wychowawcami ze swej strony gdyż są napełnieni subtelną sofistyką wroga. Studium dzieł, które w każdy sposób wyrażają uczucia niewiernych, jest jak bawienie się rozżarzonymi ogniami gdyż człowiek nie może pozostać niezanieczyszczony na umyśle jeśli myśli według sposobu sceptyków. Czy tak zdobywając wiedzę nie odwracamy się od śniegu Libanu by pić z mętnych wód doliny?FW 168.1

  Ludzie, którzy odwracają się od poznania Boga, stawiają swe umysły pod kontrolą swego mistrza, szatana, a on szkoli ich na swe sługi. Im mniej produktów niewierzących stawiamy przed młodzieżą tym lepiej. Źli aniołowie są zawsze czujni aby mogli wywyższać przed umysłami młodzieży to co czyni im szkodę a gdy książki wyrażające uczucia niewiernych i pogan są czytane, ci niewidzialni agenci zła dążą by wywrzeć na tych, którzy je studiują, ducha kwestionowania i niewiary. Ludzie pijący z tych zanieczyszczonych kanałów nie pragną wód życia gdyż są zaspokojeni dziurawymi cysternami świata. Myślą że mają skarby poznania a tymczasem gromadzą tylko to co jest drewnem, słomą, plewami nie wartymi zdobycia ani zachowania. Ich zadufanie w sobie, pogląd że sztuczna wiedza tworzy wychowanie, czyni ich zuchwałymi i zadowolonymi z siebie podczas gdy są tak jak Faryzeusze ignorantami Pism i mocy Boga.FW 168.2

  O, aby nasza młodzież gromadziła wiedzę, która nie ginie aby mogła ją nieść ze sobą w przyszłe nieśmiertelne życie — wiedzę przedstawioną jako złoto, srebro, cenne kamienie! Grupa wychowawców i nauczycieli, która uważa się za mądrych, nie wie nic z tego co powinna wiedzieć. Muszą się nauczyć pokory i cichości w szkole Chrystusa aby mogli więcej docenić to co niebo uznaje za wspaniałe. Ci, którzy otrzymują wartościowe wykształcenie — takie, które wytrzyma wieczność — nie będą uznani za najlepszych na świecie wykształconych ludzi. Lecz Pisma twierdzą że bojaźń Boga jest początkiem mądrości. Ten rodzaj poznania nie jest doceniany przez świat a jednak jest podstawą dla każdego młodzieńca by stał się mądrym w Pismach jeśli chce mieć życie wieczne. Apostoł mówi: “Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”. Jest to wystarczająco obszerne. Niech wszyscy dążą do zrozumienia, do pełnego wytężenia swych sił w znaczeniu słowa Boga. Powierzchowne czytanie natchnionego słowa niewiele da korzyści gdyż każde stwierdzenie na świętych stronach wymaga gruntownego rozważenia. To prawda że niektóre cytaty nie wymagają tak żarliwej koncentracji jak inne gdyż ich znaczenie jest bardziej oczywiste. Ale student słowa Boga powinien szukać zrozumienia znaczenia jednego tekstu wobec drugiego w łańcuchu prawdy objawionym jego widzeniu. Żyły cennego złota są ukryte pod powierzchnią ziemi, tak samo duchowe bogactwa są ukryte w fragmentach świętych Pism co wymaga umysłowego wysiłku i pełnej modlitwy uwagi by odkryć ukryte znaczenie słowa Boga. Niech każdy student, który docenia niebiański skarb, wysili swe umysłowe i duchowe siły, zanurzy się głęboko w kopalni prawdy aby mógł otrzymać niebiańskie złoto, mądrość, która uczyni go mądrym ku zbawieniu.FW 169.1

  Gdyby połowa gorliwości objawionej w dążeniu do zrozumienia błyskotliwych poglądów niewierzących była okazana w studiowaniu planu zbawienia, tysiące ludzi znajdujących się teraz w ciemności oczarowanych byłoby mądrością, czystością, wywyższeniem opatrzności Boga na naszą korzyść, byliby uniesieni i odsunięci od siebie w zdziwieniu i zdumieniu odnośnie miłości i uniżenia się Boga w wydaniu swego Jednorodzonego Syna za upadłą rasę. Jak to jest że tak wielu zadowala się piciem z mętnych strumieni wypływających z mrocznych dolin podczas gdy mogą odświeżyć swą duszę w żywych strumieniach gór? Prorok pyta: “Czy człowiek opuści śnieg Libanu, który wychodzi ze skał polnych? Czy chłodne wody wypływające z innych miejsc będą zapomniane? Pan odpowiada: Mój lud zapomniał o mnie, palili kadzidła na próżno, zachwiali się w swych drogach od dawna i ich nie porzucili”.FW 170.1

  Jest smutnym faktem że ludzie, którym powierzono wspaniałe zdolności by użyli je w służbie Boga, sprzedali je w służbie zła, położyli swe talenty u stóp wroga. Poddali się najbardziej srogiej niewoli księcia zła odrzucając służbę Chrystusowi jako upokarzającą i niepożądaną. Patrzyli na dzieło naśladowcy Chrystusa jako poniżej ich ambicji wymagające zstąpienia ze swej wielkości, coś w rodzaju niewolnictwa, które zaangażowałoby ich siły i ograniczyło by obszar ich wpływu. Ten, który uczynił nieskończoną ofiarę aby mogli być uwolnieni z niewoli zła, został usunięty jako niegodny ich najlepszych wysiłków najbardziej wzniosłej służby.FW 170.2

  Ci mężowie otrzymali swe talenty od Boga a każdy klejnot myśli, który oszacowali za godny uwagi nauczycieli i myślicieli, należy nie do nich ale do Boga wszelkiej mądrości, którego nie uznali. Przez tradycję, przez fałszywe wykształcenie ci mężowie są wywyższeni na wychowawców świata ale ich studenci są w niebezpieczeństwie akceptacji złego z cennym gdyż przesądy, przemądrzałe rozumowanie i błąd są pomieszane z elementami prawdziwej filozofii i nauki. To pomieszanie czyni tą część trującą dla duszy pozbawioną wiary w Boga wszelkiej prawdy. Ci, którzy mają pragnienie wiedzy, nie muszą iść do zanieczyszczonych źródeł gdyż są zaproszeni aby przyjść do źródła i pić swobodnie. Przez badanie słowa Boga mogą znaleźć ukryty skarb prawdy, który tak długo był pogrzebany pod śmieciami błędu, ludzkiej tradycji i opinii ludzi.FW 170.3

  Biblia jest wielkim wychowawcą ponieważ nie jest możliwe by z modlitwą studiować jej święte strony bez posiadania zdyscyplinowanego, uszlachetnionego, oczyszczonego i wypławionego intelektu. “Tak mówi Pan: Niech mędrzec nie chwali się swą mądrością a potężny mąż niech się nie chełpi swą potęgą, a bogacz nie chełpi się swymi bogactwami ale niech chlubi się tym że zrozumiał i poznał mnie, że Ja jestem Pan, który ukazuje uprzejmość, wyrok, sprawiedliwość na ziemi: gdyż w tych sprawach znajduję zadowolenie, mówi Pan. Oto nadchodzi dzień, mówi Pan, że ukażę wszystkich, obrzezanych i nieobrzezanych”.FW 171.1

  Ci, którzy mają się za chrześcijan i wierzą w prawdę a jednak piją z zanieczyszczonych źródeł niewierności, przez naukę i przykład odciągają innych od chłodnych śnieżnych wód Libanu, są głupcami chociaż wierzą że są mądrzy. “Wysłuchaj słowa, które Pan mówi do ciebie. O, domu Izraela! Tak mówi Pan: Nie uczcie się dróg pogan i nie niepokójcie się znakami z nieba gdyż poganie się nimi martwią”. “Lecz Pan jest prawdziwym Bogiem, On jest żywym Bogiem i wiecznym Królem, na Jego gniew ziemia zadrży a narody nie będą zdolne uniknąć Jego oburzenia. Tak powie do nich: Bogowie, którzy nie uczynili niebios i ziemi, znikną z ziemi i spod niebios. Uczynił ziemię swą mocą, ustanowił świat swą mądrością i rozciągnął niebiosa według swego uznania. Gdy On przemawia swym głosem to jak mnóstwo wód na niebiosach a para zstępuje z krańców ziemi. On czyni błyskawice z deszczem i wyprowadza wiatr ze swej skarbnicy. Każdy człowiek jest jak bydlę w swym poznaniu, każdy twórca jest otoczony rytym obrazem gdyż jego ryty obraz jest fałszem, nie ma w nim oddechu. Są próżnością i dziełem błędów a w czasie swego nawiedzenia zginą. Dział Jakuba nie jest z nimi gdyż On jest twórcą wszystkich rzeczy a Izrael jest berłem Jego dziedzictwa, Pan Zastępów imię Jego”. “Tak mówi Pan: Przeklęty człowiek, który ufność pokłada w człowieku, czyni ciało swą radą a jego serce odchodzi od Pana. Będzie jak wrzos na pustyni, nie zobaczy kiedy dobro przychodzi ale zamieszka spieczoną ziemię na pustkowiu, w ziemi słonej, niezamieszkanej. Błogosławiony człowiek, który ufa w Panu i którego nadzieją jest Pan. Będzie on jak drzewo zasadzone nad wodami, które wyciąga swe korzenie do rzeki i nie widzi kiedy żar nadchodzi lecz jego liść jest zawsze zielony, nie będzie zatroskany w roku suszy ani nie przestanie wydawać owocu”. “O Panie, nadziejo Izraela, wszyscy, którzy się Ciebie wyrzekli, będą zawstydzeni, a ci, którzy odstąpią ode mnie, będą zapisani na ziemi, ponieważ wyrzekli się Pana, źródła żywych wód. Uzdrów mnie o Panie a będę uzdrowiony, ocal mnie a będę ocalony gdyż Ty jesteś mą chwałą”.FW 171.2

  Niech wierzący w prawdę na ten czas odwrócą się od autorów, którzy uczą niewiary. Niech dzieła sceptyków nie pojawiają się na półkach naszych bibliotek by dzieci nie miały do nich dostępu. Niech ci co zasmakowali dobrego słowa Boga i jego mocy nie zaciemniają dłużej tej podstawowej cechy dobrego wykształcenia by mieć poznanie pism, które zaprzeczają istnieniu Boga i rzucają pogardę na Jego święte słowo. Nie dawajcie miejsca agentom szatana aby nie było niczego co wywyższa ich czyny — czyste nie może wychodzić z nieczystego. — The Review and Herald, 10 listopad 1891.FW 172.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents