Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Życie i działanie Ellen G. White - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 48 — Niebezpieczeństwo przyjęcia świeckiego sposobu postępowania w dziele Bożym

  Co do niektórych rad danych podczas wizji w Salamance oraz doświadczeń i ostrzeżeń, które doszły do pracowników w dziele Bożym podczas następnych kilku tygodni, Ellen White napisała:ZD 319.1

  3. listopada 1890 roku podczas pracy w Salamanca N.Y. gdy byłam połączona z Bogiem w nocy, zostałam wzięta na spotkania w różne strony gdzie zaniosłam zdecydowane świadectwo nagany i ostrzeżeń. W Battle Creek rada kaznodziejów i odpowiedzialnych ludzi z domu wydawniczego i innych instytucji została zwołana, słyszałam zebranych tam, nie mieli ducha łagodnego i nalegali na przyjęcie ich punktów widzenia co napełniało mnie obawą i niepokojem.ZD 319.2

  Lata przedtem zostałam wezwana by przejść przez podobne doświadczenia, Pan odsłonił mi wtedy wiele spraw o życiowej wadze, dał mi ostrzeżenia, które muszę dostarczyć tym co są w niebezpieczeństwie. Owej nocy 3. listopada było mi przyprowadzone na pamięć napomnienie i zostało mi przykazane abym je przedstawiła tym, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska zanim upadną i nie zniechęcą się. Przedstawiono mi także niektóre sprawy, których nie mogłam pojąć ale otrzymałam zapewnienie że Pan nie pozwoli aby Jego lud poruszał się we mgle światowego sceptycyzmu i niewierności wiążąc się ze światem ale jeśli tylko będą słuchać i podążać za Jego głosem, posłuszni Jego przykazaniom, poprowadzi ich ponad mgłą sceptycyzmu i niewiary i położą swoje nogi na Skale gdzie będą mogli odetchnąć atmosferą bezpieczeństwa i triumfu.ZD 319.3

  “Gdy byłam pogrążoną w żarliwej modlitwie, straciłam poczucie tego co dzieje się wokół mnie. Pokój napełnił się światłem a ja otrzymałam poselstwo do zgromadzenia, które wyglądało na Generalną Konferencję. Zostałam poruszona przez Ducha Bożego by przekazać najbardziej żarliwy apel gdyż dotknęło mnie wielkie niebezpieczeństwo grożące dziełu. Byłam wciąż dotknięta przygnębieniem ducha i ciała, obciążona myślą że muszę zanieść poselstwo do naszego ludu w Battle Creek by ostrzec ich przeciwko linii działania pragnącej oddzielić Boga od domu wydawniczego.”ZD 320.1

  “Oczy Pańskie spoczywały nad ludem w smutku i niezadowoleniu i wypowiedziano słowa: ‘Mam nieco przeciwko tobie ponieważ porzuciłeś pierwszą miłość. Pamiętaj tedy skądeś wypadł a pokutuj i czyń uczynki pierwsze, jeśli nie chcesz, przyjdę przeciwko tobie rychło a poruszę świecznik twój z miejsca swego jeślibyś nie pokutował’”. Objawienie 2,4-5.ZD 320.2

  “Ten kto płakał nad niepokutującym Izraelem zauważając ich nieznajomość Boga i Chrystusa, ich Zbawiciela, spojrzał na centrum dzieła w Battle Creek. Wielkie niebezpieczeństwo było nad ludem ale niektórzy nie widzieli tego. Niewiara i brak pokuty zaślepiły ich, zaufali ludzkiej mądrości w prowadzeniu najważniejszych spraw dzieła Bożego łącznie z działalnością wydawniczą. W niemocy ludzkiego osądu ludzie gromadzili w swych ograniczonych możliwościach narzędzia kontroli podczas gdy Boża wola, sposób i rada nie były traktowane jako niezbędne. Ludzie o upartej żelaznej woli, zarówno w biurze jak i poza, łączyli się razem, zdecydowani wprowadzić pewne zmiany, które zgadzałyby się z ich własnym osądem.”ZD 320.3

  Powiedziałam im: “Nie możecie tego robić. Kontrola tych obszernych działań nie może być oddana całkowicie w ręce tych, którzy okazują małe doświadczenie w sprawach Bożych i nie mają duchowego postrzegania spraw. Lud Boży nie może wiele działać z powodu nieudolności ludzi błądzących, którzy uzyskali wielkie zaufanie pracując w głównych sprawach dzieła mających decydujący wpływ na nasze zbory w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Jeśli kładziecie swoją rękę na działalności wydawniczej, tego wielkiego narzędzia Boga, by kontrolować ją zgodnie ze swoją wolą, okaże się że to będzie niebezpieczne dla waszych dusz i zgubne dla dzieła Bożego. Będzie to wielki grzech w Jego oczach, taki jak grzech Ozy, który położył rękę na arkę. Są to ci, którzy wkraczają w pracę innych a wszystko czego Bóg od nich wymaga to aby byli sprawiedliwymi, kochali miłosierdzie, byli pokornymi względem Niego. Pracują będąc świadomymi tego że są zatrudnionymi przez lud, który mu zaufał oddając dzieło w ich ręce. Niektórzy upadli o czym świadczą ich czyny. Jak wielka byłaby ich pozycja i odpowiedzialność gdyby mieli autorytet nawet jak Achab i uznali że Bóg jest nad nimi, że Jego suwerenność jest najwyższa.ZD 321.1

  Nie powinno być żadnego związku z niewierzącymi ani nie powinniście się wiązać z pewną wybraną grupą, która myśli tak jak wy i powie amen na wszystko co wy zaproponujecie podczas gdy inni są wyłączeni jeśli nie są w zgodzie z wami. Pokazano mi wielkie niebezpieczeństwo szkodliwego działania w ten sposób.”ZD 321.2

  “Tak bowiem Pan rzekł do mnie ująwszy mnie za rękę i dał mi przestrogę żebym nie chodził drogą ludu tego mówiąc: Nie mówcie: Sprzysiężenie. Kiedykolwiek ten lud mówi: Sprzysiężenie, nie strachajcie się jako oni ani się lękajcie. Pana Zastępów samego poświęcajcie, a on niech będzie bojaźnią waszą i on strachem waszym. Do zakonu raczej i do świadectwa ale jeśli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którym nie masz żadnej zorzy”. Izajasza 8,11-13.20. Świat nie jest naszym kryterium. Niech Pan działa, niech głos Pański będzie słyszany.ZD 322.1

  “Zatrudnieni w każdym dziale dzieła Bożego po to aby mógł być zmieniony świat, nie mogą wchodzić w sojusz z tymi, którzy nie znają prawdy. Świat nie zna Ojca ani Syna, nie potrafi rozróżnić spraw duchowych ani charakteru naszej pracy, ani tego co robimy i tego co nie robimy. Musimy słuchać rozkazów, które przychodzą z wysokości. Nie jesteśmy po to aby słuchać rad lub podążać za planami niewierzących. Sugestie tych co nie znają dzieła, które Bóg wykonuje w tym czasie, będą osłabiać moc służących Bogu, akceptując takie sugestie powodujemy że rady Chrystusa uznajemy za nic.”ZD 322.2

  Oko Pańskie spoczywa nad całym dziełem, wszystkimi planami, wszystkimi umysłami. On widzi to co ukryte rozróżniając myśli i intencje serca. Nie ma dzieła ciemności, planu, zamiaru serca, myśli, umysłu, których by nie czytał jak w otwartej księdze. Każdy czyn, słowo, motyw, jest wiernie zanotowany w zapisach wielkiego Badacza serc, który powiedział “Znam twoje uczynki”.ZD 322.3

  Pokazano mi że szaleństwa Izraela w dniach Samuela będą powtarzane wśród ludu Bożego dziś jeśli nie będzie większej pokory, mniejszego zaufania do siebie a większego do Pana Boga Izraela, Władcy ludu. Tylko jeśli Boska moc współpracuje z ludzkimi wysiłkami, praca może zdać egzamin. Jeśli ludzie nie będą dłużej polegać na człowieku i jego własnych sądach ale zaufają Bogu, to w każdej chwili objawi się to skromnością ducha, mniejszą ilością przemówień i poważniejszymi modlitwami, ostrożnością w planach i działaniach. Tacy ludzie odkryją że są zależni od Boga oraz mają charakter Chrystusa.ZD 323.1

  “Stale pokazywano mi że lud Boży w tych ostatnich dniach nie mógłby być bezpieczny ufając ludziom i opierając się na sprawach cielesnych. Potęga prawdy wyciągnęła ich ze świata jako szorstkie kamienie po to aby ociosywać i wygładzać ich na potrzeby niebiańskiej budowli. Muszą być ociosywani przez proroków za pomocą nagany, ostrzeżenia, upomnienia, rady, aby dopasowali się do boskiego wzoru. Jest to szczególne dzieło Pocieszyciela, przemienić serca i charaktery aby ludzie mogli iść ścieżką Pańską.”ZD 323.2

  Od 1845 roku niebezpieczeństwa grożące ludowi Bożemu były mi od czasu do czasu przedstawiane. Pokazywano mi zagrożenia, które będą nawiedzać resztkę w ostatnich dniach. Te niebezpieczeństwa odsłaniane były przede mną aż do dzisiaj. Wielkie sceny, które nadejdą wkrótce, otwarły się przede mną. Pan przychodzi z wielką mocą i chwałą. A szatan wie że jego uzurpowany autorytet wkrótce skończy się na zawsze. Teraz jest ostatnia możliwość aby uzyskał kontrolę nad światem i uczyni zdecydowane wysiłki by zniszczyć mieszkańców ziemi. Ci, którzy wierzą w prawdę, muszą być tak wierni jak strażnicy na wieżach gdyż świat będzie im wygrażał, schlebiał i dawał złudne uzasadnienia dla ich poglądów aby przyjęli opinie całkowicie sprzeczne ze świętymi zasadami wiary. Wrogi stosunek szatana będzie manifestowany coraz bardziej aż zbierze swoje siły do ostatniej rebelii. Każda dusza, która nie jest całkowicie poddana Bogu i podtrzymywana przez Boską moc, wejdzie w sojusz z szatanem przeciwko niebiosom i przyłączy się do walki przeciwko władzy wszechświata.ZD 323.3

  W wizji w 1880 roku spytałam: “Gdzie jest bezpieczeństwo dla ludu Bożego w tych dniach zagrożenia?” Odpowiedź była następująca: “Jezus wstawił się za swój lud chociaż szatan stawiał Mu opór”. Pan powiedział do szatana: “Pan czyni ci zarzut, diable, Pan, który wybrał Jeruzalem, On cię zgromi, czy nie jest to piętno wypalone ogniem?”, gdy ludzki Orędownik i Adwokat Jezus będzie prowadził tych, co chcą być prowadzeni, mówiąc: “Prowadź mnie drogą w górę, krok po kroku gdzie jasne światło Słońca Sprawiedliwości świeci”.ZD 324.1

  “Ale nie wszyscy podążają za światłem. Niektórzy poruszają się z dala od bezpiecznej ścieżki, która zawsze jest ścieżką pokory. Bóg powierzył swoim sługom poselstwo na dany czas ale poselstwo to nie w każdym szczególe zbieżne jest z poglądami przywódców i niektórzy krytykują je i posłanników. Ośmielają się nawet odrzucić słowa nagany wysyłane przez Boga przez Jego Świętego Ducha.ZD 324.2

  “Jakże ograniczoną moc ma Pan nad tymi, którzy odrzucają Jego ostrzeżenia i nagany oraz traktują Świadectwa Ducha Bożego jako źródło nie ważniejsze niż mądrość ludzka.”ZD 324.3

  Co zaoferujecie na sądzie Bogu jako wymówkę za to że odwróciliście się od dowodów, które Bóg daje swoją działalnością? “Po owocach ich poznacie je”. Nie jestem w stanie pokazać wam dowodów danych przez Boga w ostatnich dwóch latach za pośrednictwem wybranych sług. Ale obecny dowód Jego działania jest odsłonięty przed wami a wy teraz macie w to uwierzyć. Nie możecie lekceważyć Bożego poselstwa ostrzeżenia, nie możecie go odrzucać lub traktować lekko gdyż grozi to wieczną zgubą.ZD 325.1

  Złośliwość, oszczerstwo, fałszerstwo, może być tolerowane jedynie kosztem poniżenia waszych dusz. Użycie takich środków nie da wam cennych zwycięstw ale raczej ubóstwo umysłu, oddzielenie duszy od Boga. Święte sprawy są zrzucane do poziomu pospolitego a wszystko to dzieje się na prośby księcia ciemności i ze zniewagą Ducha Bożego. Złośliwość i krytycyzm czynią duszę próżną od rosy łaski tak jak wyżyna Gielboe była pozbawiona deszczu. Zaufanie nie może być okazane tym, którzy pobłażają oszczerstwom i fałszom. Żadnej wagi nie można przywiązywać do rady i uwag takich osób. Musisz mieć boskie listy uwierzytelniające zanim zdecydujesz się nadawać kształt pracy w dziele Bożym.ZD 325.2

  “Oskarżenie i krytykowanie tych, których Bóg używa, jest oskarżaniem i krytykowaniem Pana, który ich posłał. Wszyscy mają potrzebę kultywowania ich religijnych uzdolnień aby mogli właściwie rozróżnić sprawy wiary. Niektórzy zawiedli w odróżnianiu czystego złota od czczych błyskotek, pomiędzy rzeczywistością a cieniem.”ZD 325.3

  “Uprzedzenia i opinie, które przeważyły w Mineapolis, nie zginęły całkowicie. Ziarna zasiane w niektórych sercach są gotowe do obudzenia się by przynieść żniwo. Wierzchołki są ścięte ale korzenie nigdy nie były zmiecione i wciąż znoszą owoce zatrute nieuświęceniem, błędnym pojmowaniem, błędnym zrozumieniem tych, z którymi się jest związanym, tak wobec poselstwa jak i posłańców. Poprzez całkowite wyznanie zniszczysz gorzki korzeń widząc światło w Bożym świetle. Bez tej kompletnej pracy nigdy nie uczynicie swych dusz jasnymi. Potrzebne jest aby studiować Słowo Boże celowo, nie utwierdzając się we własnych poglądach ale przyjmować je, odrzucić lub poprawić, jeśli nie są w harmonii ze Słowem Bożym. Biblia powinna być waszym stałym towarzyszem. Powinniście studiować Świadectwa nie wybierając pewnych zdań po to aby pasowały do waszych pomysłów, by umacniać wasze twierdzenia, jednocześnie nie bacząc na najprostsze dowody dane po to by zmienić wasz sposób działania.ZD 326.1

  Pojawiło się oddzielenie od Boga pośród nas i gorliwa pokuta oraz powrót do pierwszej miłości istotnej dla powrotu do Boga i odnowy serc, nie jest jeszcze uczyniona. Niewierność uczyniła wyłom w naszych szeregach gdyż modą się stało odchodzenie od Chrystusa i przyjęcie sceptycyzmu. U wielu serce mówiło: “Nie chcemy tego człowieka nad nami. Baal, Baal jest naszym wybrańcem. Religia wielu z nas będzie religią upadłego Izraela gdyż pokochali własną drogę i odrzucili drogę Pańską. Prawdziwa religia to religia Biblii, która uczy przebaczenia jedynie w zasługach ukrzyżowanego i wywyższonego Zbawcy, która przemawia za sprawiedliwością przez wiarę w Syna Bożego, który był lekceważony, obmawiany, wyszydzany, odrzucony. Uznano że to prowadzi do entuzjazmu i fanatyzmu. Ale Jezus Chrystus żyje w duszy, jest to aktywna zasada miłości użyczonej przez Ducha Świętego, która sama może doprowadzić duszę do wydania owoców w postaci dobrej pracy. Miłość Jezusa jest siłą i mocą Bożą poselstwa, które kiedykolwiek było przekazane ludzkimi ustami. Jaka przyszłość jest przed nami jeśli uchybimy w jedności wiary?ZD 326.2

  “Gdy jesteśmy zjednoczeni jednością, o którą modlił się Jezus, długi konflikt, który czynił nas narzędziem szatana, skończy się, nie będziemy widzieć ludzi tworzących plany oparte na światowym zwyczaju z powodu nieposiadania duchowego spojrzenia na duchowe sprawy. Widzimy ludzi chwiejących się jak drzewa, potrzebujących boskiego dotknięcia aby mogli być podobni do Boga i pracować jak Jezus. Wtedy strażnik Syjonu głośno zatrąbi właściwy ton na trąbie gdy będzie widział nadchodzący miecz i zobaczą niebezpieczeństwo, w które lud Boży popadł.ZD 327.1

  Waszą potrzebą jest czynić ścieżki prostymi aby ci co mają braki odpadli. Jesteśmy otoczeni przez ludzi niedoskonałych i hamujących wzrost w wierze. Macie im pomóc nie poprzez zatrzymywanie się ale stanie mocno jak na skale w swych zasadach, jak ci co są wypróbowani i doświadczeni. Wiem że musi być wykonana praca dla ludu i wielu nie będzie przygotowanych na przyjęcie światła od anioła wysłanego z niebios by rozświetlić ziemię Jego chwałą. Nie myślcie że zostaniecie jako godne naczynia w czasie późnego deszczu by otrzymać chwałę Bożą jeśli wasze dusze napełnione są próżnością, będziecie mówić przewrotne rzeczy, potajemnie pielęgnować korzeń gorzkiego ducha.ZD 327.2

  Bóg będzie z pewnością rozgniewany na każdą duszę mającą upodobanie w tym źródle niezgody, posiadającą ducha niepodobnego do Ducha Chrystusowego.ZD 328.1

  “Gdy Duch Pański spoczął na mnie, zdało mi się że byłam obecna na jednym z waszych narad. Jedna z osób powstała, jego zachowanie było zdecydowane i poważne gdy podniósł gazetę przed wami. Mogłam łatwo odczytać tytuł: Był to ‘American Sentinel’. Gazeta została skrytykowana i artykuły w niej zawarte. Osoby na naradzie wskazywały na pewne urywki oświadczając że jedne muszą zniknąć, inne muszą być zmienione. Ostre słowa krytycyzmu oraz ostry niechrześcijański duch zwyciężyły. Głosy były stanowcze i wyzywające.ZD 328.2

  Mój przewodnik dał mi słowa ostrzeżenia i nagany dla tych, którzy mieli udział w tym zebraniu, którzy nie powstrzymali swych oskarżeń i potępień. W istocie była to następująca nagana: Pan nie przewodniczył na tej naradzie a duch sporu był wśród uczestników. Umysły i serca tych ludzi nie są pod kontrolującym wpływem Ducha Bożego. Niech przeciwnicy naszej wiary proponują i realizują te pomysły jakie wy teraz dyskutujecie. Z punktu widzenia świata, te plany nie budzą sprzeciwu ale nie mogą być przyjmowane przez tych, którzy mają światło niebios. Światło od Boga winno być respektowane nie tylko dla naszego bezpieczeństwa ale także dla bezpieczeństwa zboru Bożego. Kroki podejmowane teraz przez niewielu nie mogą być krokami ostatków ludu Bożego. Wasz kurs nie może być popierany przez Pana. Jest oczywiście stwierdzone na podstawie waszego działania że zrealizowaliście wasze pomysły bez pomocy Tego, który jest potężnym doradcą, ale Pan będzie działał. Krytykujący dzieło Boże muszą przejrzeć na oczy gdyż zbyt polegali na swej sile. Jest tylko Jeden, który potrafi związać siłę silnego i zniszczyć radę przebiegłych.ZD 328.3

  Poselstwo, które zanosimy nie jest poselstwem, które ludzie mieliby się bać głosić. Nie mamy ukrywać i dążyć do zatajenia jego pochodzenia i celu. Jako przedstawiciele sprawy Pańskiej nie mogą w niebezpieczeństwie milczeć dzień i noc. A ci, co uczynili uroczyste śluby Bogu, którym zwierzono misję posłańców Chrystusa jako szafarze tajemnic łaski Bożej, są zobowiązani do wiernego przekazywania dokładnie i w całości Bożych rad. Nie możemy czynić mniej ważnymi specjalne prawdy, które oddzielają nas od świata i czynią tymi kim jesteśmy. Są pełne praw wiecznych. Bóg dał nam światło odnośnie rzeczy, które teraz mają miejsce w ostatecznym czasie, i piórem oraz głosem mamy ogłaszać prawdę światu, nie w łagodny, pozbawiony ducha sposób ale z Duchem i mocą Bożą. Największe konflikty mają miejsce jako następstwo poselstwa a rezultaty głoszenia mają znaczenie dla nieba i ziemi.”ZD 329.1

  “Konflikt pomiędzy dwiema wielkimi mocami, dobrem i złem wkrótce się skończy ale do tego czasu będzie trwać ostra rywalizacja. Powinniśmy dążyć jak Daniel i jego przyjaciele w Babilonie aby być szczerym wobec zasad czyniąc to co możliwe. Płonący, ognisty piec, rozpalony siedem razy mocniej niż zwykle nie spowodował że wierni słudzy Boga odrzucili lojalność wobec prawdy. Stali mocno w czasie próby, zostali wrzuceni do pieca ale Bóg ich nie opuścił. Postać czwartego była widziana jak spacerowała w płomieniach i oni wyszli nie mając nawet znaku spalenizny na swych ubraniach”.ZD 329.2

  “Dziś świat jest pełen pochlebców i udających ale Bóg zakazał aby ci co mianują się być strażnikami świętych nadziei zdradzali interesy Bożej sprawy poprzez przemycenie wskazówek i planów wrogowi wszelkiej sprawiedliwości.ZD 330.1

  Nie ma teraz czasu aby stawać w szeregach przestępców Bożego prawa by widzieć ich oczami, słuchać ich swymi uszami, pojmować ich zwyrodniałe zmysły. Musimy się jednoczyć. Musimy pracować by być jednością, by być świętymi w życiu i z czystym charakterem. Niech ci, którzy wyznają że są sługami żywego Boga, nie kłaniają się dłużej bożkom ludzkiej opinii, niech nie będą dłużej uczestnikami bezwstydnego pożądania, niech dłużej nie zanoszą Panu zanieczyszczonych ofiar, grzechem splamionych dusz”.ZD 330.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents