Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Helse og livsstil - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  5. OPLÆRING I SELVFORNÆGTELSE OG SELVBEHERSKELSE

  I den spæde alder. — Børnene bør oplæres i selvfornæg-telse og selvbeherskelse; det bør så vidt muligt indskærpes dem, fra de er spæde. Og allerførst er det vigtigt, at de små belæres om, at de spiser for at leve og ikke omvendt, og at appetitten skal underordnes viljen, og viljen beherskes af en rolig, oplyst forstand.32Signs of the Times, 20. april 1882.HL 179.2

  Undervis i sundhedsreformen. — Fædre og mødre, vær nøje på vagt mod umådeholdenhed i enhver form. Lær jeres børn principperne i en sand sundhedsreform. Lær dem, hvad de skal undgå for at bevare helbredet. Guds vrede er allerede begyndt at hjemsøge ulydighedens børn. Hvilke forbrydelser, hvilke synder, hvilke forkastelige handlinger vi ser overalt omkring os !33Vejledning for menigheden III, s. 316.HL 179.3

  Hensigten med livet. — Udførlig undervisning er givet i Guds ord. Disse principper bør moderen efterleve med støtte og samarbejde af faderen, og børnene bør, fra de er spæde, vænnes til at vise selvbeherskelse. De bør belæres om, at livets hensigt ikke er at tilfredsstille kødelige lyster, men at ære Gud og være til velsignelse for sine medmennesker.HL 179.4

  Fædre og mødre, arbejd alvorligt og samvittighedsfuldt i forventning om nåde og visdom fra Gud. Vær bestemte, og alligevel milde. Alle jeres befalinger skal sigte mod børnenes bedste, og I skal tilse, at de bliver adlydt. Jeres handlekraft og afgørelser skal være urokkelige og altid underlagt Kristi Ånd. Da har vi også håb om at se »vore sønner som højvoksne planter, vore døtre ... som søjler, udhugget i tempelstil«. 34Signs of the Times, 13. september 1910.HL 179.5

  Forældrenes skyld, hvis børnene bliver drankere. — Der er en udbredt beklagelse over, at drikkeriet har taget et så frygteligt omfang, men den egentlige årsag er at finde hos forældrene, som har sat de ting frem på deres bord, som har givet børnene en trang til pirrende stimulanser. De har selv lagt spiren til drikfældighed i deres børn, og det er deres skyld, når de bliver drankere.35Health Reformer, maj 1877.HL 180.1

  Maden er ofte af en sådan art, at den vækker lysten til stærke drikke. I hjemmene sættes der luksusbetonede retter frem for børnene. De får krydret mad med fede sovse, kager, butterdejsbagværk og lignende. Disse krydrede retter irriterer maven og skaber trang til stærkere stimulanser. Børnene bliver ikke blot fristet til at spise upassende og usund mad, som de får lov at forsyne sig af så meget de har lyst. Men de får også lov til at spise mellem måltiderne. Og når de er kommet op i tolv-fjorten års alderen, er deres mave helt ødelagt.HL 180.2

  I har måske set billeder af mavesækken hos pesoner, som har været drankere. Men stærke krydderier har en lignende virkning på maven som stærke drikke. Når maven bliver irri-teret på denne måde, vækkes der trang til noget stærkere, som kan stille appetittens krav, og den kræver stadig stærkere og stærkere ting. Det næste er, at du kan finde dine børn ude på gaden i færd med at ryge.36Råd og vink, s. 190. HL 180.3

  Den slagne vej til alkoholisme. — 1 deres uvidenhed eller ligegyldighed giver forældrene deres børn de første lektio-ner i uafholdenhed. De dækker bordet med fede retter, farlige krydderier og krydrede småtterier, og barnet får smag for de ting, der er skadelige for det, og som irriterer mavens følsomme slimhinder, ophidser blodet og styrker de køde- lige lidenskaber. Appetitten kræver snart stærkere ting, og så tyr man til tobakken for at stille denne trang. Denne nydelse øger blot den unaturlige trang til stimulerende midler, og snart tager man sin tilflugt til spiritus, og drukkenskab bliver resultatet. Dette er den slagne vej til alkoholisme.37Review and Herald, 6. september 1877.HL 180.4

  De moralske kræfter lammet. — Gennem appetitten opflammes lidenskaberne og de moralske kræfter bliver lammet, så forældrenes undervisning i grundsætningerne for moral og sand godhed nok høres, men ikke påvirker hjertet. De alvorligste advarsler og trusler i Guds ord er ikke kraftige nok til at vække den lammede tænkeevne og den krænkede samvittighed.HL 181.1

  Sindet bliver rastløst og svækket af at føje appetit og lidenskab, og det forringer evnen til at lade sig belære. Vor ungdom har brug for at blive uddannet i fysiologi såvel som i andre litterære og videnskabelige fag. Det er vigtigt for dem at have kendskab til den indflydelse, som deres spiseog drikkevaner og almindelige tilbøjeligheder har på liv og hel-bred. Når de kender deres egen konstitution, vil de forstå, hvordan de kap. værge sig mod svaghed og sygdom. Med et godt helbred kan man næsten udrette alt. Godhed, kærlighed og pietetsfølelse kan udvikles. Mangel på fysisk kraft vil give sig til kende i svag moralsk styrke. Apostelen siger: »Lad derfor ikke synden have herredømmet i jeres dødelige legeme, så I lyder dets lyster.«38Health Reformer, december 1872.HL 181.2

  Det angår i høj grad andre. — I burde lære at vise mådehold i alle ting. I må lære det, når I spiser og drikker. Men I siger: »Det kommer ikke andre ved, hvad jeg spiser og drikker, eller hvad jeg sætter på mit bord.« Jo, det angår i høj grad andre, hvis I da ikke foretrækker at lukke børnene inde eller flytte ud i en ørken, hvor I ikke vil være til besvær for andre, og hvor jeres urolige, ustyrlige børn ikke kan øve en fordærvelig indflydelse.39Råd og vink, s. 199. HL 181.3

  Undervis i moralsk selvstændighed. — Forældre bør oplære deres børn til moralsk selvstændighed og ikke til at følge tilskyndelser og tilbøjeligheder, men bruge deres fornuft og handle efter principper. Mødrene skal ikke spørge efter den sidste mode, men efter pligt og brugbarhed, og så lede deres børn i den retning. En enkel levevis, en god moral og en ædel selvstændighed vil være af større værdi for de unge end den genialitet, lærdom og ydre glans, som verden kan give dem. Lær jeres børn at vandre på retfærds veje, så vil de også lede andre ind på dem. Og så vil I til sidst få at se, at I ikke har levet forgæves, fordi I har været medvirkende til at bringe dyrebare neg ind i Guds lade. 40Review and Herald, 6. november 1883.HL 181.4

  Forældre bør kende livslovene. — Forældre bør først og fremmest sætte sig for at forstå livets og sundhedens love, for at de ikke med madlavningen eller ved nogen vane skal gøre noget, der vil udvikle forkerte tilbøjeligheder hos deres børn. Mødrene bør søge at finde ud af, hvordan de kan dække bordet med den enkleste og sundeste kost, så for-døjelsesorganerne ikke bliver svækket og nerverne kommer ud af ligevægt, og for at den undervisning, som de bør give dem, ikke bliver modarbejdet med den mad, der sættes for dem. De indre organer bliver enten svækket eller styrket af maden, der betyder meget for at kunne holde børnenes le-gemlige og moralske sundhed under kontrol. Børnene hører Gud til, købt med Jesu blod. Hvilket helligt hverv har forældre ikke fået overdraget, idet de skal værne om deres børns legemlige og moralske sundhed, for at nervesystemet kan blive velafbalanceret og sjælen ikke bringes i fare ! 41Barnet i hjemmet, s. 390.HL 182.1

  Børnene skal også have kendskab til fysiologi. — Forældre bør søge at vække deres børns interesse for at studere fysiologi. Så snart intelligensen vågner, bør sindet oplyses om den legemlige struktur. Vi kan betragte og beundre Guds værk i naturen, men det menneskelige legeme er det vidunderligste af alt. Det er derfor af største betydning, at fysiologi får en fremskudt plads blandt de fag, der afsættes til børnene. Alle børn skulle studere det. Og forældrene bør derefter sørge for, at der føjes praktisk hygiejne til.HL 182.2

  Børnene skal lære at forstå, at alle legemsorganer og åndsevner er en gave fra den gode, alvise Gud, og skal bruges til hans ære. Der må holdes strengt på gode kostvaner og hvad der angår påklædningen. Dårlige vaner gør de unge mindre modtagelige for Bibelens undervisning. Børnene bør værnes mod at føje appetitten, og specielt mod at bruge stimulanser og narkotiske midler.42Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 125. 126. HL 183.1

  Forberedt på at møde fristelser. — Børnene bør opdrages og undervises med tanke på, at de skal møde vanskeligheder, fristelser og farer. De bør være forberedt til at møde livet, til at øve selvkontrol og til at overvinde vanskelig-heder. Dersom de ikke med vidende og vilje kaster sig ud i farer og unødigt udsætter sig for fristelser, og dersom de prøver at undgå nedbrydende indflydelser og dårlige kam-merater, vil de få styrke fra Gud til at stå fast med uplettet moral, når de bliver tvunget til at være i dårligt selskab. Unge mennesker, som er blevet rigtigt opdraget, og som har sat deres lid til Gud, vil have moralsk styrke til at stå fast selv i den hårdeste prøve. 43Det kristne hjem, s. 366. HL 183.2

  Hvis de rette principper med hensyn til afholdenhed blev indprentet i de unge, som skal forme og danne samfundet, ville det næsten blive unødvendigt med afholdskampagner. En fast karakter og moralsk selvbeherskelse ville være frem-herskende, og fristelserne i disse de sidste dage ville blive modstået i Jesu kraft.44Christian Temperance and Bible Hygiene, s. 79. HL 183.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents