Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Helse og livsstil - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  3. AFHOLDENHED OG ÅNDELIGHED

  Overgivelse til Satan. — Ved at give efter for Satans fristelser til ikke at være afholdende bliver de ædlere ånds-evner underlagt de kødelige lyster og lidenskaber, og når disse får herredømmet, har den, der blev skabt lidet ringere end englene og med evner, der kunne opnå den højeste udvikling, overgivet sig til Satans magt. Og han har let adgang til dem, der er lystens trælle. Nogle mennesker ofrer halvdelen og andre to tredjedele af deres fysiske, intellektuelle og moralske kræfter, fordi de ikke er afholdende, og de bliver kastebolde for fjenden.HL 145.1

  Den, der ønsker at have en klar hjerne til at kunne opdage, hvad Satan har i sinde, må have sit fysiske begær under fornuftens og samvittighedens kontrol. De ædlere åndsevners moralske og livskraftige virksomhed er af væsentlig betydning for at fuldkomme en kristen karakter, og det har meget at gøre med vor brugbarhed her i verden og vor endelige frelse, om hjernen er kraftig eller svag.HL 145.2

  Det er beklageligt med den uvidenhed, der har været rådende med hensyn til Guds love for vor fysiske organisme. Uafholdenhed af enhver art er overtrædelse af livslovene. Åndssvaghed har fået et frygteligt omfang. Synden gøres til-lokkende ved den glans, som Satan omgiver den med, og det fryder ham, når han kan holde kristenheden fast i det daglige tyranni af skik og brug, hvor de som hedningerne lader sig beherske af appetitten.HL 145.3

  Legemlig og åndelig kraft sættes over styr. — Hvis intelligente mennesker får deres åndsevner svækket som følge af uafholdenhed på et eller andet område, står de ikke meget højere end hedningerne hvad angår flere af deres livsvaner. Satan søger ustandselig at drage menneskene bort fra at blive oplyst til frelse, og hen til skik og brug, selv om det skal ske på bekostning af den legemlige, sjælelige og åndelige sundhed. Den store fjende ved, at når appetit og lidenskab er det rådende, så ofres den legemlige sundhed og åndelige styrke på selvtilfredsstillelsens alter, og vedkommende går hurtigt sin undergang i møde. Men når en oplyst forstand holder tøjlerne og styrer de kødelige tilbøjeligheder, så de er underlagt de moralske kræfter, så ved Satan så udmærket, at han kun har meget lidt mulighed for at overvinde dem med sine fristelser.HL 145.4

  For at følge moden. — Man taler i vor tid om den mørke middelalder og roser sig af fremgang. Men denne fremgang har ikke bragt ondskab og forbrydelse til ophør. Det er beklageligt, at menneskene ikke er så naturlige mere, og at der er så meget kunstigt væsen. I den såkaldte mørke middelalder var sundhed, kræfter, skønhed og et langt liv ret almindeligt, men nu er det sjældent. Næsten alt, hvad der er attråværdigt, bliver sat over styr for at kunne følge med i det moderne liv.HL 146.1

  Store dele af kristenheden har ingen ret til at kalde sig kristne. Deres livsvaner, udskejelser, og som de almindeligvis behandler deres legeme, er overtrædelse af de fysiske love og imod Bibelens lære. Ved deres levemåde pådrager de sig legemlig lidelse og åndelig og moralsk svaghed.HL 146.2

  I mange henseender har Satan ved sine påfund gjort familielivet så fuldt af forviklinger og bekymringer for at følge moden. Hans hensigt med det er at holde menneskene så stærkt optagede af det, der hører dette liv til, at de kun kan ofre lidt opmærksomhed på det, som er det vigtigste for dem. Frådseri og modegalskab har i den grad grebet den kristne verden, at man ikke tager tid til at blive bekendt med livslovene i den hensigt at adlyde dem. Det betyder kun lidt at bekende sig som kristen, når livet ikke er i overensstemmelse med Guds vilje, som den findes åbenbaret i hans ord. ...HL 146.3

  Helliggørelsen bliver en umulighed. — En overvejende del af alle de skrøbeligheder, som menneskene er besværede af, er en følge af deres egne dårlige vaner, fordi de med vilje er blinde for eller ringeagter det lys, Gud har sendt angående lovene for deres tilværelse. Det er umuligt at ære Gud, når man lever i overtrædelse af livslovene. Hjertet har ikke mulighed for at være helliget til Gud, så længe man føjer en lidenskabelig appetit. Et sygeligt legeme og en forvirret forstand som følge af stadig eftergivenhed for ondt begær gør helliggørelsen af legeme og sjæl til en umulighed.HL 146.4

  Apostelen forstod betydningen af en fysisk god sundheds-tilstand for at kunne fuldkomme en kristen karakter. Han siger: »Jeg er hård mod mit legeme og holder det i ave, for at ikke jeg, der har prædiket for andre, selv skal blive forka-stet.«21Redemption; or the Temptation of Christ, s. 57-62.HL 147.1

  Vaner, smag og tilbøjeligheder skal retledes. — Intet kan være mere anstødeligt for Gud, end når de evner, han har givet os til at bruge i tjenesten for ham, bliver svækket og misbrugt. Der står skrevet: »Enten I nu spiser eller drikker, eller hvad I gør, så gør det alt til Guds ære!«HL 147.2

  I ethvert arbejde af betydning opstår der kriser, hvor der er stort behov for, at de, der er knyttet til arbejdet, har en klar hjerne. Det må være mænd, der ligesom apostelen Paulus forstår, hvor vigtigt det er at være afholdende i alt. Vi har en gerning at gøre, et hårdt og alvorligt arbejde for Mesteren. Alle vore vaner, vor smag og tilbøjeligheder må bringes i overensstemmelse med livets og sundhedens love. Derved kan vi sikre os den bedst mulige fysik og blive klare i tanken til at kunne skelne mellem det onde og det gode.HL 147.3

  Uafholdenhed af enhver art sløver opfattelsesevnen og svækker hjernens nervekraft, så de evige realiteter ikke bliver værdsat, men stilles lige med almindelige ting. De fine åndsevner, som skulle bruges til ædle formål, bliver underlagt de lavere lidenskaber. Hvis vi ikke har gode fysiske vaner, kan vi ikke have stærke intellektuelle og moralske kræfter, fordi der består en nær forbindelse mellem det legemlige og det åndelige. Det forstod apostelen Peter, og han løftede advarende sin røst: »I elskede! jeg formaner jer som fremmede og udlændinge: hold jer fra de kødelige lyster, som fører krig imod sjælen.«HL 147.4

  De højere interesser bringes i fare. — Her advarer Guds ord os tydeligt om, at hvis vi ikke holder os fra de kødelige lyster, vil det fysiske komme i konflikt med det åndelige. Skadelige nydelser strider imod sundhed og fred. Der er erklæret krig mellem de gode og de dårlige egenskaber hos mennesket. De lavere tilbøjeligheder, som er stærke og aktive, undertrykker sjælen. Og menneskets højeste interesser bringes i fare ved at give efter for en vanhellig appetit.22Signs of the Times, 27. januar 1909.HL 148.1

  En lærdom for syvende dags adventister. — Eksemplet med Arons sønner er nedskrevet til gavn for Guds folk og skal særlig være til påmindelse for dem, der bereder sig for Kristi andet komme, om at eftergivenhed for en fordærvet appetit ødelægger sjælens ædlere følelser og dermed påvirker forstandsevnerne, Gud har givet os, således at det åndelige og hellige mister sin hellighed. Ulydighed virker tiltalende i stedet for grænseløst syndig.23Signs of the Times, 8. juli 1880.HL 148.2

  Sejre over enhver dårlig vane. — Afholdsprincipperne er meget omfattende, og der er fare for, at de, der har fået megen oplysning om dette emne, ikke vil påskønne lyset. Gud kræver, at hans folk i de sidste dage skal sejre over enhver dårlig vane og bringe deres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer, så de kan tage sæde ved hans højre hånd.HL 148.3

  Det er vor pligt at beherske os og kæmpe for at bringe vort sind, vor vilje og vor smag i overensstemmelse med Skaberens krav. Det kan Guds nåde alene sætte os i stand til; ved dens kraft må vort liv bringes i overensstemmelse med rette principper. Det, vi sår, skal vi høste, og det er kun dem, der underkaster sig Guds vilje, som virkelig er forstandige.24Brev 69, 1896.HL 148.4

  Kontrolleret af en oplyst samvittighed. — Dersom de kristne ville bringe alle deres lyster og lidenskaber under en oplyst samvittigheds kontrol og føle det som en pligt, de skylder Gud og deres medmennesker, at adlyde livets og sundhedens love, så ville de blive velsignet med legemlig og åndelig kraft; de ville få moralsk mod til at tage kampen op med Satan, og i hans navn, som sejrede på deres vegne, ville de selv mere end sejre.25Christian Temperance and Bible Hygiene, s. 39. 40.HL 148.5

  Hvorfor mange vil falde. — Det er vort ønske, at vore søstre, som nu ødelægger sig selv med deres dårlige vaner, vil lægge dem af og komme frem i forreste række og arbejde for en reform. Årsagen til, at mange af os vil falde i træng-selstiden, vil være en slap holdning til afholdenhed og efter-givenhed for appetitten.HL 149.1

  Moses talte meget om dette emne, og når folket ikke kom ind i det forjættede land, skyldtes det, at de igen og igen gav efter for appetitten. Ni tiendedele af børnesygdomme i dag skyldes uafholdenhed med hensyn til at spise og drikke. Adam og Eva mistede Eden, fordi de gav efter for appetitten, og vi kan kun få det tilbage ved at fornægte den.26Review and Herald, 21. oktober 1884.HL 149.2

  Løb således, at I kan vinde den! — Der er herlige sejre at vinde, og de, der vinder i denne kamp mod appetitten og verdens lyst, vil få livets sejrskrans, som aldrig visner, og et lykkeligt hjem i byen, hvis porte er perler og hvis grundstene består af ædelstene. Er denne sejrspris ikke anstrengelsen værd? Er den ikke værd, at vi gør os al mulig umage? Lad os da løbe således, at vi kan vinde den !27Signs of the Times, 1. september 1887.HL 149.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents