Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Helse og livsstil - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KAPITEL 2—ALKOHOLEN OG SAMFUNDET

  1.TILSKYNDER TIL FORBRYDELSE

  Forbrydelser sker i landet. — I denne tid, hvor synd og forbrydelser af enhver art hurtigt tager til, er der en tendens til at blive så fortrolige med de eksisterende forhold, at vi overser årsagen til dem og den betydning, de har. Der drikkes mere af berusende drikke i dag, end nogen sinde før. Af de rystende detaljer ved den forfærdelige drukkenskab og de grusomme forbrydelser bringer aviserne kun en delvis omtale af den lovløshed, det fører med sig. Der sker voldshandlinger i landet.1Drunkenness and Crime, s. 3.HL 25.1

  En dommers udtalelse. — Den forbindelse, der består mellem forbrydelser og drikfældighed, bliver klart erkendt af mænd, der må tage sig af personer, der overtræder landets love. En dommer i Philadelphia udtaler: »Fire femtedele af de forbrydelser, der begås, kan føres tilbage til påvirkning af spiritus. Der er ikke et tilfælde ud af tyve, hvor en mand bliver dømt for livet, uden at spiritus er den direkte eller indirekte årsag til mordet. Spiritus og blod, jeg mener blodsudgydelse, går hånd i hånd.«2Drunkenness and Crime, s. 7.HL 25.2

  En høj procent forbrydelser skyldes spiritus. — Ni af hver ti, som sættes i fængsel, har lært at drikke. 3Review and Herald, 8. maj 1894.HL 25.3

  Forbindelsen mellem drikkeri og forbrydelser. — Når man giver efter for lysten til spirituøse drikke, fører man en drik til sine læber, som nedværdiger den, der er skabt i Guds billede, til at stå lavere end dyrene. Forstanden bliver lammet, intellektet svækkes, de dyriske lidenskaber ophidses, og så følger forbrydelser af værste slags. 4Testimonies for the Church III, s. 561.HL 25.4

  Hvorfor alkohol og forbrydelser følges ad. — De mennesker, der søger til salonerne, som er åbne for alle, der er dumme nok til at give sig af med de farlige ting, de byder på, følger en sti, som fører til evig død. De sælger sig selv med legeme, sjæl og ånd til Satan. Under påvirkning af drikken, de indtager, ledes de til at gøre noget, som de i forfærdelse ville være veget tilbage for, hvis de ikke havde smagt på den forrykte rusgift. Når de er under påvirkning af den våde gift, er de i Satans magt. Han hersker over dem og de samarbejder med ham. 5Brev 166, 1903.HL 26.1

  De forbrydelser, der begås i fuldskab. — Resultatet af at drikke spiritus viser sig i de afskyelige mord, der finder sted. Hvor ofte erfarer man ikke, at røveri, ildspåsættelse og mord bliver begået under påvirkning af spiritus. Alligevel bliver drikkeriets forbandelse tilladt ved lov og fører til umådelig ødelæggelse i hænderne på dem, der elsker at give sig af med noget, der ruinerer ikke blot det stakkels offer, men hele hans familie. 6Review and Herald, 1. maj 1900.HL 26.2

  Prostitutionens og lastens huler, retssale, fængsler, fattig-gårde, sindssygehospitaler er alle i stor udstrækning fyldt som følge af vinhandlerens forretning. Ligesom det mystiske Babylon i Johannes’ Åbenbaring handler han med »slaver, ja, menneskesjæle«. Bag vinhandleren står den mægtige sjælefjende, og ethvert påfund, som Jord eller Helvede kan komme med, tages i brug for at drage menneskene ind under hans magt.HL 26.3

  I byen og på landet, i jernbanetogene, på de store damp-skibe, i forretningslokaler, på forlystelsessteder, på apoteket, ja, endog i kirken ved nadverbordet er hans snarer lagt. Intet lades ugjort for at skabe og opelske lysten til berusende midler. På næsten hvert eneste gadehjørne ligger et værtshus fuldt oplyst, og indenfor er der liv og lystighed, som ikke blot virker dragende på arbejdsmanden og den rige lediggænger, men også på den intetanende ungdom.... Dag efter dag, måned efter måned og år efter år fortsættes dette arbejde. 7Sundhed og livslykke, s. 113. 114.HL 26.4

  Drankeren ikke uden undskyldning. — Enhver tænkelig forbrydelse bliver begået i beruset tilstand, og alligevel er gerningsmændene i mange tilfælde blevet undskyldt, fordi de ikke vidste, hvad de gjorde. Men det gør ikke skylden mindre. Når han med egen hånd fører glasset til munden og drikker rigeligt af de ting, som han ved vil ødelægge hans forstandsevner, så bliver han ansvarlig for al den skade, han forvolder under beruselsen, i det øjeblik han lader begæret beherske ham og bytter forstanden bort for berusende drikke. Det var hans egen handling, som satte ham endog lavere end dyrene, og forbrydelser, som bliver begået i en tilstand af beruselse, bør straffes lige så hårdt, som hvis vedkommende havde sin fulde forstand. 8Spiritual Gifts IV, s. 125.HL 27.1

  Drukkenskab og forbrydelser før og nu. — Alt det onde, som er så åbenbart i vore dage, er det samme, som førte til undergang for den gamle verden. »I dagene før syndfloden« var drukkenskab en af de fremherskende synder. Fra beret-ningen i Første Mosebog hører vi, at »Jorden fordærvedes for Guds øjne, og Jorden blev fuld af uret«. Forbrydelser var almindelige og livet var usikkert. Personer, som med beru-sende drikke havde sat forstanden fra styret, regnede det ikke for noget at tage et andet menneskes liv.HL 27.2

  »Ligesom i Noas dage, således skal det gå ved Menneske-sønnens komme.« Den drukkenskab og forbrydelse, der råder nu, er blevet forudsagt af Frelseren. Vi lever i de sidste dage af denne Jords historie. Det er en meget alvorlig tid. Alting tyder på Herrens snarlige genkomst. 9Review and Herald, 25. oktober 1906.HL 27.3

  Guds straffedomme i vore dage. — Guds straffedomme kommer over Jorden i dag på grund af den ondskab, der hovedsagelig skyldes nydelsen af spiritus. 10Counsels on Health, s. 432.HL 27.4

  Eksemplet med San Francisco. — En tid efter det store jordskælv langs Californias kyst gav myndighederne i San Francisco og nogle af de mindre byer ordre til, at alle saloner, hvor der blev udskænket spiritus, skulle lukkes. Så påfaldende var virkningen af denne strengt gennemførte forordning, at tænkende mænd over hele Amerika, og specielt på Stillehavskysten, fik deres opmærksomhed rettet mod fordelene ved en permanent lukning af alle saloner. Adskillige uger efter jordskælvet i San Francisco forekom der meget lidt drukkenskab. Der blev ikke solgt berusende drikke. Den forvirrede og usikre tilstand i byen var grund nok for øvrigheden til at forvente en usædvanlig stigning af uroligheder og forbrydelser, men de blev storlig overraskede ved at erfare det modsatte. De personer, man havde regnet med at få besværligheder med, var forholdsvis fredelige. Denne bemærkelsesværdige fritagelse for voldshandlinger og forbrydelser skyldtes for en stor del, at man var ophørt med at nyde berusende drikke.HL 27.5

  Redaktørerne for nogle af de førende dagblade indtog den holdning, at det ville betyde varig bedring af samfunds-forholdene og udfoldelse af byens bedste interesser, om salonerne forblev lukkede for stedse. Men alle gode råd blev fejet til side, og få uger efter fik restauratørerne tilladelse til at genåbne deres forretninger på betingelse af en betragteligt højere licens, end der forhen havde været indbetalt til byens hovedkasse.HL 28.1

  Med den katastrofe, som ramte San Francisco, havde Herren til hensigt at udrydde salonerne, som havde været årsag til så meget ondt, så megen elendighed og forbrydelse; og alligevel har de, der bærer ansvaret for offentlighedens velfærd, vist sig tilliden uværdige ved at legalisere spiritussalget ... De ved godt, at de dermed faktisk giver tilladelse til at begå forbrydelser og alligevel afskrækker det dem ikke at vide, hvad de visse følger vil blive.... Indbyggerne i San Francisco skal svare for Guds domstol for at have genåbnet salonerne i denne by. 11Review and Herald, 25. oktober 1906.HL 28.2

  Betydningen af de nuværende forhold. — Trods de mange beviser på, hvordan forbrydelser og lovløshed tager til, standser man sjældent op for at tænke alvorligt over, hvad disse ting kan betyde. Næsten uden undtagelse praler alle mennesker af oplysningen og fremgangen i vor tid.HL 28.3

  Der hviler et højtideligt ansvar på dem, som Gud har givet stort lys, om at henlede deres medmenneskers opmærk-somhed på betydningen af den tiltagende drukkenskab og forbrydelse. De burde også gøre andre bekendt med skriftens ord, som tydeligt skildrer tilstanden, som den vil være lige forud for Kristi andet komme. Trofast burde de føre Guds banner frem og hæve deres stemme mod lovbestemmelser med tilladelse til forhandling af spiritus.12Drunkenness and Crime, s. 3.HL 29.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents