Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Helse og livsstil - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  5. LITTERATURENS INDFLYDELSE

  Afholdslitteratur. — Vi har en gerning at gøre i afholdets interesse foruden den at tale offentligt. Vi må fremholde vore principper i pjecer og i vore blade.76Evangeliets tjenere, s. 285.HL 244.1

  Hver adventist bør udbrede den. — Guds folk bør give afholdssagen fuld støtte. Drikkeriet er ved at tage overhånd, nydelsessygen breder sig, og der er stort behov for litteratur om sundhedsreformen. Sådan litteratur vil understøtte evangeliet og få folk til at læse i Bibelen for at få et bedre kendskab til sandheden. Advarslen mod uafholdenhed skal forkyndes, og skal det ske, må enhver sabbatsholder lære og praktisere den undervisning, der findes i vore sundheds-blade og -bøger. Og ikke bare det, men de må også gøre noget virkeligt for at udbrede denne litteratur blandt deres naboer. 77Counsels on Health, s. 462.HL 244.2

  Vi må nå ind til mennesker på det plan, de står. — Udbredelsen af vor sundhedslitteratur er en særdeles vigtig opgave. Det er et arbejde, som alle, der tror på de særlige sandheder for vor tid, burde være levende interesserede i. Gud ønsker, at mennesker nu som aldrig før skal virkelig vækkes op til at studere det alsidige afholdsspørgsmål og principperne, som ligger til grund for en realistisk sundhedsreform. Menneskets fysiske liv skal omhyggeligt dannes, plejes og udvikles, så den guddommelige natur kan komme fuldt til udtryk. Såvel de legemlige og åndelige kræfter som karakteregenskaberne skal opøves til at nå den højeste grad af effektivitet. Reform, stadig reform, må fremholdes for folket. ...HL 244.3

  Det lys, som Gud har givet over sundhedsreformen, er til vor frelse, og til verdens frelse. Menneskene må have oplys-ning om det legeme, som Skaberen har dannet til sin bolig, og som han ønsker vi skal forvalte med troskab. Disse ophøjede sandheder må forkyndes for hele verden. Vi må nå ind til mennesker på det plan, de står, og ved ord og eksempel få dem til at se det skønne ved en bedre levevis. ...HL 244.4

  Tænk ikke, at udbredelsen af sundhedsbladene er mindre væsentlig. Alle burde omfatte dette arbejde med større interesse og gøre noget mere ud af det. Gud vil rigt velsigne dem, der for alvor går ind for det, for det er et arbejde, der bør have vor opmærksomhed i denne tid.HL 245.1

  Prædikanterne kan og bør gøre noget mere for at fremme udbredelsen af sundhedsbladene. Hvert menighedsmedlem burde virke lige så ivrigt med disse blade som med vore andre skrifter. ...HL 245.2

  Udbredelsen af sundhedsbladene vil være en stor hjælp til at gøre mennesker modtagelige for de særlige sandheder, som skal berede dem for Menneskesønnens snarlige komme.78Counsels on Health, s. 445-447.HL 245.3

  Alle medlemmer bør gøre en indsats. — Lad jeres lys skinne, hvor som helst I færdes. Giv vore blade og småskrifter til mennesker, I træffer, når I rejser med toget, er på besøg eller samtaler med jeres naboer. Benyt enhver anled-ning til at tale et ord i rette tid. Helligånden vil få sæden til at spire i nogles hjerter. ...HL 245.4

  Jeg har et opmuntrende ord i anledning af det særnummer [afholdsblad] afWatchman [Tidernes tegn],som forlaget Southern Publishing House snart sender ud. Det skulle glæde mig at se vore konferenser støtte dette arbejde ved at aftage et større antal af dette nummer til uddeling. Læg ikke hindringer i vejen for dette arbejde, men lad alle tage fat på at udbrede dette afholdsnummer mest muligt.HL 245.5

  Der kunne ikke vælges noget bedre tidspunkt for et frem-stød af denne art end netop nu, da afholdsspørgsmålet har vakt så stor interesse ude omkring. Alle vore medlemmer bør gøre en beslutsom indsats for at oplyse folk om vort standpunkt til afholdsspørgsmålet. Lad der blive gjort alt muligt for at udbrede kraftige, appellerende opråb om lukning af salonerne. Lad dette blad blive en magtfaktor i det godes tjeneste. Vort afholdsarbejde skal være mere ildfuldt, mere målbevidst.79 Review and Herald, 18. juni 1908.HL 245.6

  Vor forpligtelse i denne alvorlige tid. — Gud har givet os meget lys og der påhviler os en højtidelig forpligtelse til at henlede tænkende mænds og kvinders opmærksomhed på betydningen af den almindeligt udbredte drukkenskab og kriminalitet, de er så bekendt med. Vi må give dem en forstå-else af skrifterne, som tydeligt skildrer de tilstande, der vil råde lige forud for Kristi andet komme. ...HL 246.1

  I disse tider, hvor aviserne bringer mange uhyggelige detaljer om den modbydelige drukkenskab og forfærdelige kriminalitet, er der en tilbøjelighed til at blive så fortrolig med forholdene, som de nu er, at man ikke er klar over, hvad betydning der ligger i, at det står sådan til. Der sker volds-handlinger i landet. Der nydes stærke drikke mere end nogen sinde før. Og aviserne omtaler meget udførligt de efter-følgende forbrydelser. Men trods de mange beviser på den tiltagende lovløshed er der kun få, der standser op og tænker alvorligt over, hvad alt dette kan betyde. Næsten uden und-tagelse roser alle sig af den oplysning og fremgang, der er i vor tid. ...HL 246.2

  Hvor vigtigt er det ikke, at Guds udsendinge gør statsmænd, redaktører og tænkende mænd overalt opmærksomme på den store betydning, det har med al den drukkenskab og vold, der nu hærger landet med ødelæggelser og død! Som Guds trofaste medarbejdere må vi udtale os klart og tydeligt om afholdsspørgsmålet. ...HL 246.3

  Nu er der en gylden anledning til at samarbejde med himmelske intelligensvæsener i at oplyse mennesker, der grunder over, hvad de hastigt tiltagende forbrydelser og ulykker kan betyde. Når vi trofast gør vor del, vil Herren vel-signe vore bestræbelser til frelse for mange dyrebare sjæle. 80Review and Herald, 25. oktober 1906.HL 246.4

  Med hænderne fulde af læsestof. — Sundhedslitteraturen kan nå mange mennesker, som ikke vil se eller læse noget om Bibelens vigtige emner. Tilfredsstillelsen af fordærvede lyster virker dødbringende. Alkoholismen må bekæmpes. Ved fælles hjælp må der på en forstandig måde skabes oplysning om det syndige i at svække de evner, Gud har givet os, ved at nyde vin og stærke drikke. Sandheden om sundhedsreformen må frem for offentligheden. Det er påkrævet for at kunne tiltrække opmærksomheden til den bibelske sandhed.HL 246.5

  Gud kræver af sit folk, at de skal være afholdende i alt. De kan ikke og vil ikke blive helliggjorte ved sandheden, med-mindre de praktiserer afholdenhed. Tankerne og sindet tager skade. Mange, der betragtes som håbløst alkoholskadede, vil med en passende oplysning om deres sundhedsfarlige livsførelse blive tiltrukket af sandheden. Da kan de blive højnet, forbedret, helliggjort og klar til brug for Mesteren. Gå ud med hænderne fulde af egnet læsestof og hjerterne fulde af Kristi kærlighed og find dem, hvor de er.81Manuskript 1, 1875.HL 247.1

  Tilrettelæg og organisér et effektivt arbejde.Vi må arbejde i afholdsreformens interesse og blive levende optaget af dette spørgsmål. Her er der mulighed for at blive menneskefiskere. Der kan gøres et godt arbejde med at ud-brede vor litteratur. Slut jer sammen i grupper og følg et levende arbejde op. Lær at tale sådan, at det ikke virker an-stødeligt. Væn jer til at tale på en behagelig måde. Lad Kristi nåde i rigt mål bo hos jer, så I taler opmuntrende til hverandre. Jeg appellerer indtrængende til alle vore medlemmer om at slutte op. 82Manuskript 99, 1908.HL 247.2

  Lad advarslen lyde. — Guds folk skal være beredvillige og hurtige til at øjne en anledning og benytte sig af den til fremme for Guds sag. De har et budskab at forkynde. I skrift og tale skal de lade advarslen lyde. Kun få vil høre efter, kun få vil have øren at høre med. Satan har snedigt opfundet mange metoder, hvorved han kan bevare sin indflydelse over mennesker. Han forleder dem til at svække deres legemsorganer ved at tilfredsstille en forvendt appetit og hengive sig til verdslig fornøjelse. Berusende drikke, tobak, teater, væddeløb og meget andet sløver sanserne og får mange til at vende det døve øre til Guds nådige påmindelser.83Review and Herald, 23. juni 1903.HL 247.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents