Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Kodin Ihanteita - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Luku 54—Perheen uskonto

  Perheuskonnon määritelmä. — Perheuskonnon perustana on lasten kasvattaminen Herran kurissa ja nuhteessa. Jokaista perheenjäsentä tulee ravita Kristuksen opetuksilla, ja jokaisen sielun parasta on tarkkaan valvottava, jottei saatana pääsisi pettämään ja viettelemään ketään eroon Kristuksesta. Tähän tavoitteeseen pitäisi jokaisen perheen pyrkiä herpaantumatta tai masentumatta. Kun vanhemmat opettavat lapsiaan uutterasti ja valppaasti päämääränään Jumalan kunnia, he työskentelevät yhdessä Jumalan kanssa ja Jumala heidän kanssaan pelastaakseen lapset, joiden edestä Kristus on kuollut.1Käsikirjoitus 24b, 1994KI 297.1

  Uskonnon opetus on paljon enemmän kuin tavallista opetusta. Se merkitsee, että rukoilet lastesi kanssa ja opetat, miten he voivat lähestyä Jeesusta ja kertoa hänelle kaikki tarpeensa. Se merkitsee, että sinun tulee elämässäsi osoittaa, että Jeesus on sinulle kaikki kaikessa, että hänen rakkautensa tekee sinut Aabrahamin tavoin kärsivälliseksi, ystävälliseksi ja pitkämieliseksi ja silti lujaksi lasten kasvatuksessa.2Kirje 8a, 1896KI 297.2

  Sinut merkitään taivaan kirjoihin juuri sellaisena kuin kotona olet. Ihmisen, joka haluaa tulla pyhäksi taivaassa, on ensin tultava pyhäksi omassa perheessään. Jos isät ja äidit ovat tosi kristittyjä kotona, he ovat myös hyödyllisiä seurakunnan jäseniä, jotka kykenevät hoitamaan seurakunnan ja yhteiskunnan asioita samaan tapaan kuin hoitavat perheensä asioita. Vanhemmat, älköön uskontonne olko pelkästään tunnustuksellista, vaan antakaa sen toteutua käytännössä.3Käsikirjoitus 53, ei päiväystäKI 297.3

  Uskonto osaksi kotikasvatusta. — Kodissa harjoitettavaa uskontoa on lyöty laimin pelottavalla tavalla. Ulko- lähetystyöhön kiinnitetään paljon huomiota. Ihmiset antavat siihen runsaasti varoja ja koettavat siten tyynnyttää omaatuntoaan ja luulevat, että Jumalan työhön uhraaminen sovittaa heidän laiminlyöntinsä olla oikeana esimerkkinä kodissa. Mutta koti on heidän tärkein kenttänsä, eikä Jumala hyväksy sen laiminlyömisen puolusteluja.4Signs of th e Times, 23.8.1899KI 297.4

  Kodissa jossa uskontoa harjoitetaan käytännössä, saadaan paljon hyvää aikaan. Uskonto ohjaa vanhemmat toimimaan juuri niin kuin Jumalan tarkoituksen mukaan kodissa pitäisi toimia. Lapsia kasvatetaan Herran kurissa ja nuhteessa.5Review and Herald, 13.3.1894KI 298.1

  Nykynuorten vähäinen kiinnostus uskontoon johtuu puutteellisesta kasvatuksesta. Ei ole todellista rakkautta lapsia kohtaan, että vanhemmat sallivat heidän tyydyttää omia halujaan tai jättävät sääntöjen rikkomisen rankaisematta. Mihin suuntaan nuori taimi taivutetaan, sinnepäin puu kallistuu.6Testimonies for the Church, osa 2, s. 701KI 298.2

  Jotta uskonto vaikuttaisi yhteiskunnassa, sen täytyy ensin vaikuttaa kodissa. Jos lapsia harjoitettaisiin kotona rakastamaan ja pelkäämään Jumalaa, he olisivat maailmalle lähtiessään valmiit kasvattamaan omia perheitään palvelemaan Jumalaa, ja niin totuuden periaatteet juurtuisivat yhteiskuntaan ja niillä olisi huomattava vaikutus maailmaan. Uskontoa ei pitäisi erottaa kotikasvatuksesta.7Signs of th e Times, 8.4.1886KI 298.3

  Kodin uskonto seurakunnan uskonnon edellytyksenä. — Seurakunnan menestyksen perustus lasketaan kodissa. Kotielämään vaikuttavat asiat heijastuvat seurakunnan elämään. Siksi seurakunnallisten velvollisuuksien pitäisi alkaa kotona.8Signs of the Times, 1. 9.1898KI 298.4

  Kun kodissamme harjoitettavan uskonnon taso on korkea, kokoustemme taso on erinomainen. Pidä kodin asiat kunnossa. Pyhitä perheesi Jumalalle ja puhu ja toimi sitten kotona niin kuin kristityn tulee. Ole ystävällinen, pitkämielinen ja kärsivällinen kotona tietäen, että olet opettaja. Jokainen äiti on opettaja, ja jokaisen äidin pitäisi käydä Kristuksen koulua oppiakseen opettamaan ja voidakseen muovata lastensa luonnetta oikein.9Käsikirjoitus 70, ei päiväystäKI 298.5

  Kodissa, jossa ei harjoiteta uskontoa, uskon tunnustaminen on arvotonta. — — Monet pettävät itseään, kun luulevat, että luonne muutetaan Kristuksen tullessa, mutta hänen ilmestyessään ei tapahdu mitään sydämen muuttumista. Meidän on kaduttava luonteemme virheitä täällä, ja Kristuksen armon avulla meidän on voitettava ne koetus- ajan kestäessä. Täällä me tulemme soveliaiksi ylhäällä olevaan perheeseen.10Signs of th e Times, 14.11.1892KI 299.1

  Kodissa tarvitaan kipeästi uskontoa. Siellä lausumiem- me sanojen tulisi olla oikeita ja soveliaita, tai muuten seu-rakunnassamme esittämämme todistukset eivät ole minkään arvoisia. Uskontosi on turhaa, ellet kotonasi osoita lempeyttä, ystävällisyyttä ja kohteliaisuutta. Jos kodeissa harjoitettaisiin enemmän tosi uskontoa, seurakunnassa olisi enemmän voimaa.11Messages to Young People, s. 327KI 299.2

  Uskonnollisen opetuksen viivyttäminen paha virhe. — On vakava virhe antaa lasten kasvaa vailla Jumalan tuntemusta.12Signs of the Times, 23.4.1894KI 299.3

  Vanhemmat tekevät pahan virheen lyödessään laimin lastensa uskonnollisen kasvatuksen ja ajatellessaan, että kaikki kyllä kääntyy parhain päin tulevaisuudessa ja että lapset alkavat itse kaivata uskonnollista kokemusta iän kartuttua. Vanhemmat, ettekö käsitä, että ellette kylvä sydämeen totuuden, rakkauden ja taivaallisten ominaisuuksien arvokasta siementä, saatana kylvää sydämen peltoon lustetta.13Signs of th e Times, 6.8.1912KI 299.4

  Liian usein lasten sallitaan kasvaa ilman uskontoa siksi, että heidän vanhempansa pitävät heitä liian nuorina noudattamaan kristillisiä velvollisuuksia. — -KI 299.5

  Kysymys lasten uskonnollisista velvollisuuksista on ratkaistava ehdottomasti ja viivytyksittä heidän ollessaan vielä perheen jäseniä. 14Review and Herald, 13.4.1897KI 299.6

  Vanhempien tulee Jumalan edustajina kertoa lapsilleen päättäväisesti ja täysin itsensä hilliten, mitä lasten tulee tehdä ja mitä he eivät saa tehdä. Jokainen ystävällinen ja hillitty pyrkimys heidän hyväkseen auttaa heitä kehittämään luonteen lujuutta ja päättäväisyyttä. — Isien ja äitien velvollisuus on selvittää tämä kysymys jo varhain, jotta lapsi pitäisi yhtä luonnollisena olla rikkomatta sapattia, lyömättä laimin jumalanpalvelusta ja kodin rukous- hetkeä kuin olla varastamatta. Vanhempien on omin käsin rakennettava tällainen suojamuuri.15Käsikirjoitus 119,1899KI 299.7

  Kristuksen opetuksen mukainen viisas kasvatus tulee aloittaa mahdollisimman varhain. Ikuisia arvoja tulee opettaa silloin, kun lasten sydän on altis vaikutteille. Vanhempien tulee muistaa, että Jumala näkee ja kuulee, kuinka he elävät ja mitä he puhuvat ja tekevät.16Review and Herald, 13.3.1894KI 300.1

  Vanhemmat, miten te menettelette? Toimitteko sen näkemyksen mukaisesti, ettei lapsia pitäisi uskonnollisissa asioissa mitenkään ohjata? Ettekö neuvo ja kehota heitä koko lapsuuden ja nuoruuden aikana? Annatteko heidän toimia oman mielensä mukaan? Jos näin teette, laiminlyötte Jumalalta saamanne vastuun.17Review and Herald, 13. 3.1894KI 300.2

  Ikään sopivaa opetusta. — Heti kun pikkulapset kykenevät ymmärtämään, vanhempien pitäisi esittää heille kertomus Jeesuksesta, niin että he voisivat omaksua totuuden Beetlehemin seimen lapsesta. Painakaa lasten mieleen yksinkertaisia uskon perusasioita heidän ikäänsä ja käsityskykyynsä sopivassa muodossa. Kantakaa lapsenne rukouksin Jeesuksen luo, sillä hän on tehnyt uskonnon oppimisen heille mahdolliseksi sitä mukaa, kuin he oppivat muodostamaan äidinkielensä sanoja.18Signs of th e Times, 27.8.1912KI 300.3

  Lapset ovat jo hyvin nuorina alttiita jumalallisille vaikutteille. Herra ottaa lapset erityiseen hoivaansa, ja kun heitä kasvatetaan Herran kurissa ja nuhteessa, heistä on vanhemmilleen apua eikä harmia. 19Signs of th e Times, 23.4.1912KI 300.4

  Vaalikoot vanhemmat yhdessä uskontoa kodissa. — Isä ja äiti ovat vastuussa uskonnon harjoittamisesta kodissa.2oKäsikirjoitus 47,1908 KI 300.5

  Älköön äiti kerätkö itselleen niin paljon tekemistä, ettei häneltä riitä aikaa perheensä hengellisiin tarpeisiin. Anokoot vanhemmat Jumalalta johdatusta työhönsä. Ollessaan polvillaan hänen edessään he saavat oikean käsityksen suuresta vastuustaan, ja siinä he voivat uskoa lapsensa hänelle, joka ei koskaan neuvo eikä opeta väärin. — -KI 300.6

  Perheen isä ei saisi jättää kaikkea hengellistä opetusta äidin huoleksi. Isillä ja äideillä on suuri työ tehtävänään, ja kummankin pitäisi tehdä osansa lastensa valmistamiseksi suurta tuomiota varten.21Kirje 90,1911KI 301.1

  Vanhemmat, ottakaa lapsenne mukaan hartaudenhar- joituksiinne. Kietokaa uskon käsivartenne heidän ympärilleen ja pyhittäkää heidät Kristukselle. Älkää salliko minkään saada teitä luopumaan vastuustanne kasvattaa heitä hyvään ja oikeaan, älkääkä lyökö heitä laimin minkään maailmallisen harrastuksen vuoksi. Älkää koskaan antako hengellisen elämänne eristää heitä teistä. Tuokaa heidät mukananne Herran luo ja tutustuttakaa heidät jumalalliseen totuuteen. Antakaa heidän seurustella niiden kanssa, jotka rakastavat Jumalaa. Tuokaa heidät Jumalan kansan pariin lapsina, joita koetatte auttaa muovaamaan ikuisuuteen soveliasta luonnetta.22Signs of the Times, 23.4.1912KI 301.2

  Mitä uskonto voikaan saada kodissa aikaan! Juuri sen, minkä Jumala tarkoitti sen tehtäväksi jokaisessa perheessä. Lapsia kasvatetaan Herran kurissa ja nuhteessa, ei seurapiiri-ihmisiksi, vaan Herran perheen jäseniksi.23Käsikirjoitus 7,1899KI 301.3

  Lapset odottavat vanhempiensa elävän johdonmukaisesti. — Nuori mieli on altis kaikille vaikutteille. Nuori tarkkailee kasvonilmeitä, äänensävy vaikuttaa häneen herkästi ja hän jäljittelee tarkasti toisten käytöstä. Ärtyisiltä, kiukkuisilta isiltä ja äideiltä lapset oppivat asioita, joista eroon päästäkseen he jossakin elämänsä vaiheessa antaisivat koko maailman, jos se olisi heidän vallassaan. Lasten täytyy saada nähdä vanhempiensa elävän uskontonsa mukaisesti. Elämällä johdonmukaisesti ja hillitysti vanhemmat voivat muovata lastensa luonnetta.24Testimonies for the Church, osa 4, s. 621KI 301.4

  Jumala kunnioittaa järjestystä noudattavaa perhettä. — Ne isät ja äidit, jotka asettavat Jumalan ensimmäiselle sijalle kodissaan ja opettavat lapsilleen, että Herran pelko on viisauden alku, voivat kirkastaa Jumalaa enkelien ja ihmisten edessä kasvattamalla perheensä noudattamaan järjestystä ja kuria ja rakastamaan ja tot-telemaan Jumalaa eikä kapinoimaan häntä vastaan. Kristus ei ole vieras heidän kodissaan. Hänen nimensä on tuttu, sitä kunnioitetaan ja ylistetään. Enkelit riemuitsevat kodissa, jossa Jumala hallitsee ja jossa lapsia opetetaan kunnioittamaan uskontoa, Raamattua ja Luojaansa. Sellaiset perheet voivat omistaa itselleen lupauksen: “Minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat.”25Testimonies for the Church, osa 5, s. 424KI 302.1

  Miten Kristus saadaan kodin asukkaaksi. —Kun Kristus on perheenjäsenten sydämessä, hän tulee myös perheeseen. Isä ja äiti käsittävät, miten tärkeää on elää kuuliaisena Pyhälle Hengelle, niin että taivaan enkelit, jotka on lähetetty palvelemaan autuuden perillisiä, opettavat heitä kodissa kasvattaen ja harjoittaen heitä opettamaan lapsiaan. Koti voi näin olla pieni seurakunta, joka kunnioittaa ja kirkastaa Lunastajaa.26Käsikirjoitus 102,1901KI 302.2

  Tehkää uskonto puoleensavetäväksi. — Tehkää kristillinen elämä puoleensavetäväksi. Puhukaa maasta, jonka Kristuksen seuraajat saavat kodikseen. Kun teette näin, Jumala johdattaa lapsenne kaikkeen totuuteen täyttäen heidät halulla valmistua niihin asuinsijoihin, joita Kristus on mennyt valmistamaan niille, jotka häntä rakastavat.27Review and Herald, 29.1.1901KI 302.3

  Vanhempien ei tule pakottaa lapsiaan omaksumaan muodollista uskontoa, vaan heidän tulee esittää iankaikkiset periaatteet heille miellyttävästi.28Review and Herald, 27. 8.1912KI 302.4

  Vanhempien tulee tehdä Kristuksen uskonto puoleensavetäväksi iloisuudellaan, kristillisellä kohteliaisuudellaan ja hellällä myötätunnollaan. Mutta toisaalta heidän on lujasti vaadittava kunnioitusta ja tottelevaisuutta. Lapsen mieleen on juurrutettava oikeita periaatteita.29Review and Herald, 27.6.1899KI 302.5

  Meidän tulee houkutella nuoret tekemään sitä, mikä on oikein. Tähän eivät hopea ja kulta riitä. Ilmaiskaamme heille Kristuksen rakkaus, armo ja rakastettavuus, hänen sanansa kalleus ja voittajan riemu. Näin toimiessasi teet hyvää työtä, jonka arvo säilyy ikuisesti.30Käsikirjoitus 93,1909KI 303.1

  Miksi jotkut vanhemmat epäonnistuvat. — Jotkut vanhemmat tunnustautuvat uskonnollisiksi, mutta eivät muistuta lapsilleen, että heidän tulee palvella ja totella Jumalaa ja etteivät mukavuus, huvit tai halut saisi estää heitä täyttämästä hänen vaatimuksiaan. “Herran pelko on viisauden alku.” Tämä tosiasia pitäisi punoa erottamatto-maksi osaksi elämää ja luonnetta. Lasten mieleen pitäisi painaa oikea käsitys Jumalasta meidän pelastuksemme tähden kuolleen Kristuksen tuntemuksen kautta.31Review and Herald, 24.6.1890KI 303.2

  Vanhemmat, saatatte ajatelle, ettei teiltä riitä aikaa tähän kaikkeen, mutta teidän on varattava aikaa tämän teille kuuluvan tehtävän suorittamiseen perheessänne, sillä muutoin saatana täyttää jättämänne aukot. Poistakaa elämästänne kaikki sellainen, mikä estää tämän työn tekemistä, ja kasvattakaa lapsenne Jumalan tahdon mukaisesti. Kieltäytykää mistä tahansa ajallisesta, tyytykää elämään säästäväisesti ja hillitkää halujanne, mutta älkää Kristuksen tähden lyökö laimin omaa ja lastenne uskonnollista kasvatusta.32Käsikirjoitus 12,1898KI 303.3

  Olkoon jokainen perheenjäsen Jumalalle pyhittäytynyt. — Mooseksen antamat pääsiäisjuhlaa koskevat ohjeet ovat erittäin merkityksekkäitä ja soveltuvat tämän maailmanajan vanhempiin ja lapsiin. --KI 303.4

  Isän tuli toimia perheen pappina, ja isän kuoltua vanhimman elossa olevan pojan piti juhlallisesti sivellä oven- päällinen ja pihtipielet verellä. Tämä on vertauskuva jokaisessa perheessä suoritettavasta työstä. Vanhempien tulee koota lapsensa kotiin ja esittää Kristus heille heidän pääsiäislampaanaan. Isän tulee pyhittää kotinsa jokainen asukas Jumalalle ja suorittaa pääsiäisjuhlan kuvaama työ. On vaarallista jättää tämä juhlallinen ja vakava velvollisuus toisten huoleksi.33Review and Herald, 21. 5.1895KI 303.5

  Päättäkööt kristityt vanhemmat pysyä uskollisina Jumalalle, ja kootkoot he lapsensa kotiinsa kanssaan ja sivel- kööt oven pihtipielet verellä, joka kuvaa Kristusta ainoana turvana ja pelastuksena, jotta tuhoojaenkeli kulkisi rakkaan perhepiirin ohi. Saakoon maailma nähdä, että koti on inhimillistä korkeamman vaikutuksen alaisena. Säilyttäkööt vanhemmat elävän yhteyden Jumalaan, asettukoot he Kristuksen puolelle ja osoittakoot hänen armonsa avulla, miten paljon hyvää vanhempien vaikutus voi saada aikaan.34Review and Herald, 19. 2.1895 KI 304.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents