Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Kodin Ihanteita - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Jakso 1—Ihannekoti

  Luku 1—Kodin ilmapiiri

  Koti kaiken toiminnan keskus. — Yhteiskunta muodostuu perheistä, ja se on sellainen, millaiseksi perheiden päät sen tekevät. “Sydämestä elämä lähtee” (Sanani. 4: 23), ja koti on yhteiskunnan, seurakunnan ja kansakunnan sydän. Yhteiskunnan hyvinvointi, seurakunnan menestys ja kansan onni riippuvat kodin vaikutuksesta.1Ministry of Healing, s. 349KI 13.1

  Aikamme nuorten elintavat ja moraali vaikuttavat tulevaisuuden yhteiskunnan muotoutumiseen joko jalompaan tai turmeltuneempaan suuntaan. Jos nuoria kasvatetaan ja heidän luonnettaan muovataan lapsuusvuosina opettamalla heille hyviä tapoja, itsehillintää ja raittiutta, heidän vaikutuksensa yhteiskuntaan on sen mukainen. Mutta jos he jäävät vaille ohjausta ja valvontaa kasvamaan itsekkäiksi sekä ruokahalunsa ja himojensa hallitsemiksi, sellaiseksi heidän vaikutuksensa muovaa myös yhteiskuntaa. Seura, jota nuoret nyt etsivät, tavat, joita he nyt muodostavat, ja periaatteet, joita he nyt omaksuvat, osoittavat, mihin suuntaan yhteiskunta on kehittymässä.2Pacific Health Journal, kesäkuu 1890KI 13.2

  Taivaan esimakua. — Koti pitäisi saada kaikin tavoin tuon sanan sisältöä vastaavaksi. Sen pitäisi olla pieni taivas maan päällä, paikka, missä hellyyttä opetellaan ilmaisemaan sen sijaan, että sitä harkitusti tukahdutettaisiin. Onnemme riippuu keskinäisen rakkauden, myötätunnon ja tosi kohteliaisuuden ilmaisemisesta.3Testimonies for the Church, osa 3, s. 539KI 13.3

  Kodissa, jossa Herran Henki vallitsee, on taivaan esimakua. Jos Jumalan tahtoa noudatetaan, aviomies ja -vaimo kunnioittavat toisiaan ja vaalivat keskinäistä rakkautta ja luottamusta.4Signs of th e Times, 20.6.1911KI 13.4

  Kodin ilmapiirin tärkeys. — Isän ja äidin olemuksesta huokuva ilmapiiri täyttää koko kodin ja tuntuu siellä kaikkialla.5Käsikirjoitus 49,1898KI 14.1

  Vanhemmat luovat suureksi osaksi kodin ilmapiirin, ja milloin isän ja äidin välillä on epäsopua, sama mieliala tarttuu lapsiinkin. Tehkää kotinne ilmapiiri hellän huomaavaiseksi. Jos suhteenne on viilentynyt ettekä ole olleet Raamatun opetuksen mukaisia kristittyjä, kääntykää, sillä Kristuksen tullessa luonteenne tulee olemaan sellainen, millaiseksi sen koetusaikana olette muodostaneet. Jos haluat olla pyhä taivaassa, sinun on ensin pyrittävä pyhyyteen maan päällä. Niitä luonteenpiirteitä, joita hellit elämässäsi, ei muuteta kuolemassa eikä ylösnousemuksessa. Sinulla on haudasta noustessasi sama luonne kuin eläessäsi kotipiirissäsi ja toisten seurassa. Jeesus ei muuta luonnetta tullessaan. Muutostyön on tapahduttava nyt. Päivittäinen elämämme ratkaisee kohtalomme.6Kirje 18b, 1891KI 14.2

  Puhtaan ilmapiirin luominen. — Jokaisella kristityllä kodilla pitäisi olla säännöt, ja vanhempien tulisi puheissaan ja keskinäisissä suhteissaan antaa lapsille hyvä, elävä esimerkki siitä, millaisia he toivovat näiden olevan. Puheen tulisi aina olla puhdasta ja käytöksen kristillistä. Vanhemmat, opettakaa lapsia ja nuoria arvostamaan itseään ja olemaan periaatteellisia ja Jumalalle uskollisia. Opettakaa heitä kunnioittamaan ja noudattamaan Jumalan lakia. Kun nämä periaatteet valvovat heidän elämäänsä, he noudattavat niitä myös seurustellessaan toisten kanssa.He luovat puhtaan ilmapiirin, joka rohkaisee heikkoja sieluja pyrkimään ylöspäin pyhyyteen ja taivaaseen johtavalla polulla. Olkoon jokainen opetus kohottava ja jalostava, jottei teidän tarvitsisi tuomiolla hävetä taivaan muistokirjaan tehtyjä merkintöjä.KI 14.3

  Tällaista opetusta saaneet lapset — ovat valmiita täyttämään vastuullisia paikkoja ja auttavat jatkuvasti ohjeillaan ja esimerkillään toisia menettelemään oikein. Ne, joiden moraalinen taju ei ole turmeltunut, antavat arvoa oikeille periaatteille; he osaavat arvioida oikein luonnon- lahjansa ja käyttää fyysisiä, henkisiä ja siveellisiä kykyjään parhaalla tavalla. Tällaiset yksilöt ovat hyvässä turvassa kiusauksilta; heitä ympäröivä suojamuuri ei hevin murru.7Special Testimonies, sarja B, Nro 16, s. 4, 5KI 14.4

  Jumala haluaisi perheittemme olevan esikuvia taivaallisesta perheestä. Muistakoot vanhemmat ja lapset tämän joka päivä ja suhtautukoot toisiinsa kuten Jumalan perheen jäseniin. Silloin heidän elämänsä tulee olemaan maailmalle esimerkkinä Jumalaa rakastavasta ja hänen käskyjään noudattavasta perheestä. Kristus tulee kirkastetuksi; hänen rauhansa, armonsa ja rakkautensa leviää hyvän tuoksun tavoin koko perhepiiriin.8Review and Herald, 17.11.1896KI 15.1

  Isän ja äidin osuus on tässä merkittävä. Heidän tulee pitää hyvä kuri lujin, ystävällisin ottein, ja heidän tulee pyrkiä vakavasti pitämään yllä järjestystä ja nuhteetto- muutta perhepiirissä, jotta taivaan enkelit kaipaisivat päästä tuomaan sinne rauhaa ja hyvää henkeä.99Käsikirjoitus 14,1905KI 15.2

  Tehkää kotinne valoisaksi ja onnelliseksi. — Älkää koskaan unohtako, että teidän tulee Vapahtajan luonnetta heijastamalla tehdä kodistanne valoisa ja onnellinen paikka, jossa viihdytte lastenne kanssa. Jos Kristuksen henki vallitsee kodissanne, opitte erottamaan hyvän pahasta. Silloin voitte auttaa lapsianne kasvamaan vanhurskauden puiksi, jotka tuottavat Hengen hedelmää.10Kirje 29,1902KI 15.3

  Huolia saattaa kyllä tulla, mutta ne ovat ihmiskunnan osa. Tuokoon kärsivällisyys, kiitollisuus ja rakkaus auringonpaistetta sydämeen pilvisimpinäkin ja synkimpinäkin päivinä.11Ministry of Healing, s. 393KI 15.4

  Koti saattaa olla vaatimaton, mutta se voi olla paikka, jossa keskustellaan iloisesti ja muistetaan toisia ystävällisin teoin ja jossa kohteliaisuus ja rakkaus viihtyvät.12Review and Herald, 9.7.1901KI 15.5

  Käyttäkää viisautta ja rakkautta valvoessanne kodin sääntöjen noudattamista, ei rautaista valtikkaa. Lapset tottelevat mielellään, jos heitä ohjataan rakastavasti. Kiit täkää lapsia aina kun siihen on aihetta. Tehkää heidän elämänsä niin onnelliseksi kuin voitte. — Muokatkaa sydämen maaperää rakastavasti ja hellästi otolliseksi totuuden kylvölle. Muistakaa, että Herra ei anna maalle vain pilvien varjoa ja sadetta vaan myös suloista päivänpaistetta, joka saa siemenen itämään ja kukat puhkeamaan. Muistakaa, että lapset eivät tarvitse vain nuhdetta ja ojennusta, vaan myös rohkaisua ja kiitosta, lämmittäviä ystävällisiä sanoja.13Counsels to Teachers, Parents, and Students, s. 114KI 15.6

  Älkää salliko riitaa kodissanne. “Ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.” Kodeissamme kaivataan lempeyttä ja rauhaa.14Käsikirjoitus 9,1893KI 16.1

  Yhteen liittäviä helliä siteitä. — Perhesiteet ovat läheisimmät, hellimmät ja pyhimmät siteet maailmassa. Ne on tarkoitettu ihmiskunnan siunaukseksi. Ja siunaukseksi ne muodostuvatkin aina siellä, missä avioliitto solmitaan järkevästi, jumalanpelossa ja tietoisina sen tuomista velvollisuuksista.15Ministry of Healing, s. 356, 357.KI 16.2

  Jokaisen kodin tulisi olla rakkauden maja, jossa Jumalan enkelit viihtyvät ja vaikuttavat rauhoittavasti ja hillit- sevästi vanhempien ja lasten mieleen.16Kirje 25,1904KI 16.3

  Meidän on tehtävä kotimme Beeteliksi ja sydämemme alttariksi. Siellä, missä Jumalan rakkautta vaalitaan sydämessä, on rauhaa, valoa ja iloa. Avatkaa Jumalan sana perheellenne rakkauden hengessä ja kysykää: “Mitä Jumala on puhunut?”17Kirje 24a, 1896KI 16.4

  Kristuksen läsnäolo tekee kodista kristityn. — Enkelit vierailevat mielellään rakkaudella, myötätunnolla ja hellyydellä kaunistetussa kodissa, jossa kunnioitetaan Jumalaa. Varmin suoja maailman turmelusta vastaan lapsuus- ja nuoruusvuosina on hyvin hoidetun kristillisen kodin vaikutus. Sellaisen kodin ilmapiirissä lapset oppivat rakastamaan sekä maallisia vanhempiaan että taivaallista Isäänsä.18Käsikirjoitus 126,1903KI 16.5

  Lapset tarvitsevat pienestä pitäen lujan muurin erottamaan heidät maailmasta, sen turmelevasta vaikutuksesta.19Counsels to Teachers, Parents, and Students, s. 119KI 17.1

  Jokaisen kristityn perheen tulisi todistaa maailmalle kristillisyyden voimakkaasta vaikutuksesta ja paremmuudesta. — Vanhempien pitäisi käsittää olevansa vastuussa kotinsa moraalisesta puhtaudesta.20Review and Herald, 9.10.1900KI 17.2

  Kodin tulisi olla Jumalalle pyhitetty. — — Vanhempien ja lasten tulee kasvattaa itseään yhteistyöhön Jumalan kanssa. Heidän tulee saada tapansa ja tottumuksensa sopusointuun Jumalan suunnitelmien kanssa.21Kirje 9,1904KI 17.3

  Perhesuhteen tulisi vaikuttaa pyhittävästi. Jumalan suunnitelman mukaisesti perustetut ja hoidetut kristityt kodit tukevat kristillisen luonteen muodostamista.Vanhempien ja lasten tulisi yhdessä palvella rakkaudesta Jumalaa, joka yksin voi pitää inhimillisen rakkauden puhtaana ja jalona.22Käsikirjoitus 16,1899KI 17.4

  Kristityssä kodissa on tärkeintä huolehtia siitä, että Kristuksen Henki viihtyy siellä ja että kodin jokainen jäsen voi ottaa ristinsä ja seurata Jeesuksen johdatusta.23Käsikirjoitus 17,1891KI 17.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents