Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Kodin Ihanteita - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Luku 75—Lasten seurustelutapojen valvonta

  Pahan vaikutus lähes ylivoimainen. — Lapsiamme ympäröivän pahan vaikutusta on melkein mahdoton vastustaa. Se turmelee heidän mielensä ja johtaa heidät tuhoon. Nuori mieli on taipuvainen hullutuksiin, ja ennen luonteen ja arvostelukyvyn kypsymistä nuoret mieltyvät usein tovereihin, joilla on heihin vahingollinen vaikutus.1Testimonies for the Church, osa 1, s. 400,401KI 440.1

  Jos ääneni voisi saavuttaa vanhemmat kaikkialla maassa, varoittaisin heitä myöntymästä lastensa tahtoon itse valita ystävänsä ja toverinsa. Vanhemmat eivät juurikaan pane merkille sitä, että nuoret ottavat paljon helpommin vastaan vahingollisia kuin jumalallisia vaikutteita. Siksi heidän toveriensa tulisi parhaalla mahdollisella tavalla edistää armon kasvua ja Jumalan sanassa ilmoitetun totuuden juurtumista sydämeen.2Testimonies for the Church, osa 5, s. 544,545KI 440.2

  Asetettakoot nuoret mahdollisimman suotuisaan ympäristöön, sillä seura, jossa he ovat, periaatteet, jotka he omaksuvat, ja tavat, jotka he muodostavat, tulevat vuorenvarmasti ratkaisemaan kysymyksen heidän käyttökelpoisuudestaan täällä ja heidän tulevasta ikuisesta kohtalostaan.3Testimonies for the Church, osa 5, s. 545KI 440.3

  Rajattoman vapauden vaara. — Vanhemmat, teidän poikianne ja tyttäriänne ei valvota kunnolla. Teidän ei tulisi milloinkaan sallia heidän tulla ja mennä mielensä mukaan ilman teidän suostumustanne. Tässä iässä lapsille suotu rajaton vapaus on koitunut tuhansien tuhoksi. Miten monet saavatkaan viettää illat kaduilla, eivätkä vanhemmat välitä, kenen kanssa heidän lapsensa seurus televat. Liian usein valitaan ystäviä, joiden vaikutus on yksinomaan turmeleva.KI 440.4

  Pimeyden turvin pojat kokoontuvat ryhmiin opettelemaan kortinpeluun, uhkapelin, tupakoinnin sekä viinin- tai oluenjuonnin alkeita. Uskovien vanhempien pojat uskaltautuvat kapakoihin osteri-illallisille tai muihin vastaaviin nautintoihin ja asettavat näin itsensä kiusaukselle alttiiksi. Näiden paikkojen ilmapiiri huokuu jumalanpilkkaa ja saastaisuutta. Kukaan ei voi viipyä siinä kauan saastumatta. Tällaisessa seurassa lupaavat nuoret muuttuvat juomareiksi ja rikollisiksi. On varottava, ettei paha saa ensimmäistäkään jalansijaa. Vanhemmat, mikäli ette tiedä ympäristön olevan täysin moitteeton, älkää salliko lastenne mennä iltahämärissä kaduille leikkimään tai tapaamaan muita poikia huvin vuoksi. Jos tästä säännöstä pidetään tiukasti kiinni, sen noudattaminen muodostuu tavaksi, ja halu rikkoa sitä katoaa nopeasti.4Fundamentals of Christian Education, s. 63KI 441.1

  Vanhempien tulee valita lastensa toverit. — Vanhempien on muistettava, että löyhämoraalisten ja karkea- luonteisten toverien kanssa seurusteleminen vaikuttaa nuoriin haitallisesti. Jos vanhemmat eivät valitse lapsilleen sopivaa seuraa, vaan sallivat näiden kulkea siveelliseltä tasoltaan epäilyttävien nuorten kanssa, he lähettävät nämä — tai sallivat näiden mennä — kouluun, jossa opiskellaan tapainturmelusta. He saattavat ajatella, että heidän lapsensa ovat riittävän vahvoja vastustamaan kiusausta, mutta miten he voivat olla siitä varmoja? On paljon helpompi suostua kiusaukseen kuin vastustaa sitä. Ennen kuin vanhemmat huomaavatkaan, heidän lapsensa saattavat joutua toveriensa hengen täyttämiksi ja rappion tai tuhon omiksi.5Counsels to Teachers, Parents, and Students, s. 120KI 441.2

  Nuoria uhkaavat vaarat lisääntyvät suuresti heidän joutuessaan seuraan, jossa on paljon heidän ikäisiään tovereita, joilla on erilaiset luonteet ja elintavat. Tällaisissa olosuhteissa monilla vanhemmilla on taipumus hellittää pikemmin kuin kaksinkertaistaa omat ponnistuksensa lastensa vartioimiseksi ja valvomiseksi. 6Counsels to Teachers, Parents, and Students, s. 332KI 441.3

  Isän ja äidin tulisi rukoillen ja yksissä tuumin kantaa vakava vastuu lastensa ohjaamisesta oikealle tielle. Vaikka he laiminlöisivät mitkä muut asiat tahansa, heidän ei milloinkaan pitäisi sallia lastensa vaeltaa synnin poluilla. Monet vanhemmat antavat lastensa tulla ja mennä mielensä mukaan, huvitella ja valita huonoja tovereita. Tuo-miolla tällaiset vanhemmat saavat tietää, että heidän lapsensa menettivät taivaan, koska heitä ei pidetty kotona kurissa. 7Review and Herald, 8.9.1904KI 442.1

  Missä illat vietetään? — Jokainen poika ja tytär tulee vaatia tilille, jos hän on illalla poissa kotoa. Vanhempien tulisi tietää, missä seurassa heidän lapsensa ovat ja kenen kodissa he viettävät iltansa. Jotkut lapset pettävät vanhempiansa valheilla välttääkseen väärien harrastustensa ilmitulon.8Counsels to Teachers, Parents, and Students, s. 332, 333KI 442.2

  Rikkaruohot täyttävät viljelemättömän pellon. — Isät ja äidit antavat liian usein lastensa itse valita huvituksensa, toverinsa ja harrastuksensa. Tulos on helppo arvata. Jätä pelto viljelemättä, niin se kasvaa orjantappuroita ja ohdakkeita. Et milloinkaan näe kauniin kukan tai hienon pensaan kohoavan rumien, myrkyllisten rikka-ruohojen yläpuolelle. Arvottomat piikkipensaat kasvavat rehevästi ilman huolenpitoa, kun taas kasvit, joita arvostetaan hyödyn tai kauneuden vuoksi, vaativat huolellista viljelyä. Näin on myös nuortemme laita. Jos hyviä tapoja ja periaatteita halutaan kehittää, on tehtävä lujasti työtä. Jos huonoja tapoja halutaan oikoa, tarvitaan ahkeruutta ja sitkeyttä.9Review and Herald, 13.9.1881KI 442.3

  Totuta lapsi luottamaan vanhempien arvostelukykyyn. — Vanhemmat, vaalikaa lastenne periaatteita ja tapoja kuin silmäteräänne. Älkää antako heidän seurustella kenenkään kanssa, jonka luonnetta ette tunne hyvin. Älkää salliko heidän solmia läheisiä tuttavuuksia, ennen kuin olette varmoja, ettei niistä ole heille vahinkoa. Totuttakaa lapsenne luottamaan teidän arvostelukykyynne ja kokemukseenne. Opettakaa heille, että te havaitsette luonteenlaadun selvemmin, kuin he vähäisellä kokemuksellaan voivat, ja että teidän päätöksiinne ei saa suhtautua piittaamattomasti. 10Counsels to Teachers, Parents, and Students, s. 120KI 442.4

  Valvonnan oltava tiukkaa mutta ystävällistä. — Vanhempien ei pidä antaa periksi lasten haluille vaan seurata velvollisuuden selvää polkua, jonka Jumala on viitoittanut. Heidän tulee pitää lapsensa kurissa ystävällisesti, kieltäytyä lujasti ja päättäväisesti mutta samalla rakastavasti toteuttamasta heidän vääriä toivomuksiaan ja vilpittömin, hartain ja kestävin ponnistuksin johtaa heidän askeleensa pois maailmasta kohti taivasta. Lapsia ei pidä jättää ajelehtimaan omien taipumustensa varaan ja kulkemaan teitä, jotka ovat avoinna joka suuntaan ja vievät pois oikealta polulta. Kukaan ei ole niin suuressa vaarassa kuin se, joka ei näe vaaraa ja suhtautuu kärsimät- tömästi varoituksiin ja neuvoihin.11Testimonies for the Church, osa 5, s. 545, 546KI 443.1

  Varjele lapsiasi niin monilta haitallisilta vaikutteilta kuin mahdollista. Juuri lapsuudessa he ovat kaikkein alttiimpia omaksumaan, joko siveellisesti yleviä, puhtaita ja luonnetta kaunistavia, tai itsekkyyttä, epäpuhtautta ja tottelemattomuutta edistäviä vaikutteita. Jos napinan, ylpeyden, turhamaisuuden ja epäpuhtauden henki pääsee kerrankin vaikuttamaan heihin, tahrasta saattaa tulla elinikäinen.12Signs of the Times, 16. 4.1896KI 443.2

  Juuri kotikasvatuksen puutteellisuus tekee nuoret haluttomiksi alistumaan asianmukaiseen valvontaan. Minä olen itsekin äiti, tiedän mistä puhun kun sanon, että nuoret eivät järkevän valvonnan alaisina ole ainoastaan paremmassa turvassa vaan onnellisempia kuin seuratessaan omia taipumuksiaan.13Fundamentals of Christian Education, s. 62, 63KI 443.3

  Omin päin tehdyt vierailut epäilyttäviä. — Muutamat vanhemmat erehtyvät antamaan lapsilleen liikaa vapautta. Joskus he luottavat lapsiinsa niin paljon, etteivät näe heidän virheitään. On väärin antaa lasten tehdä pitkiä ja kalliita vierailumatkoja ilman vanhempien tai jonkun saattajan seuraa. Sillä on lapsiin huono vaikutus. He alkavat tuntea itsensä tärkeiksi ja ottaa tiettyjä vapauksia, ja jos niitä ei heille suoda, he pettyvät. He viit- taavat toisiin lapsiin, jotka saavat mennä ja tulla vapaasti ja joilla on paljon enemmän etuoikeuksia kuin heillä.KI 443.4

  Äiti pelkää, että lapset pitävät häntä epäoikeudenmukaisena ja suostuu heidän toivomuksiinsa, mikä lopulta koituu lapsille suureksi vahingoksi. Nuoret kyläilijät, joita vanhempien valvova silmä ei ole seuraamassa ja ojentamassa, saavat usein vaikutteita, joista vapautuminen saattaa kestää kuukausia.14Testimonies for the Church, osa 1, s. 401,402KI 444.1

  Miten suhtautua huonoihin neuvoihin. — Pidä lapset kotona. Jos ihmiset sanovat sinulle: “Lapsesi eivät opi käyttäytymään maailmassa”, kerro ystävällesi, ettet ole siitä kovin huolissasi, vaan haluat viedä heidät Mestarin siunattaviksi, kuten äidit muinoin veivät lapsensa Jeesuksen luo. Sano neuvonantajillesi: “Lapset ovat Herran perintö, ja haluan osoittautua uskolliseksi luottamustehtävässäni. — — Lapseni tulee kasvattaa niin, ettei maailman vaikutus horjuta heitä, vaan he pystyvät sanomaan suo-raan ja lujasti ei, kun heitä houkutellaan syntiin.” — — Kerro ystävillesi ja naapureillesi, että haluat nähdä koko perheesi taivaan porttien sisäpuolella. 15Signs of the Times, 23.4.1894KI 444.2

  Voimakkaat koetukset nuortemme edessä. — Lapset tulisi kasvattaa ja kouluttaa niin, että he osaavat odottaa vaikeuksia, kiusauksia ja vaaroja. Heidät tulisi opettaa hallitsemaan itsensä ja voittamaan vaikeudet jalosti. Jos he eivät tieten tahtoen syöksy kohti vaaraa ja tarpeettomasti aseta itseään alttiiksi kiusaukselle, jos he karttavat huonoja vaikutteita ja paheellista seuraa ja siitä huolimatta joutuvat pakosta olemaan vaarallisten toverien parissa, niin heillä on riittävästi luonteenlujuutta puolustaa oi- keutta ja säilyttää periaatteensa, ja he astuvat esiin Jumalan voimassa ja luonne tahrattomana. Asianmukaisen kasvatuksen saaneiden nuorten Siveellinen voima riittää kestämään voimakkaimmankin koetuksen, jos he turvaavat Jumalaan.16Health Reformer, joulukuu 1972KI 444.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents