Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Kodin Ihanteita - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Luku 81—Liikunta, joka suo pysyvän tyydytyksen

  Pyri kehittämään kättä, mieltä ja luonnetta. — Suurinta hyötyä ei saada liikunnasta, joka tehdään vain leikin tai liikunnan itsensä vuoksi. Jotakin hyötyä toki raittiissa ilmassa oleskelusta ja lihasten harjoituksesta on, mutta jos sama määrä energiaa käytetään hyödyllisten askareiden suorittamiseen, hyöty on suurempi, ja tekijä tuntee tyydytystä, sillä tällainen harjoitus saa ihmisen tuntemaan itsensä hyödylliseksi, ja omatunto antaa tunnustuksen hyvin suoritetusta velvollisuudesta.1 Fundamentals of Christian Education, s. 418KI 478.1

  Lapsissa ja nuorissa tulisi herättää halu liikuntaan, joka on hyödyksi heille itselleen ja avuksi toisille. Liikunta, joka kehittää mieltä ja luonnetta ja opettaa kädet hyödyllisiin askareisiin, lisää ruumiin voimia ja kehittää kaikkia kykyjä. Lisäksi ahkera toimeliaisuus ja tavaksi muodostunut hyvän tekeminen palkitsevat tekijänsä. 2Fundamentals of Christian Education, s. 418, 419KI 478.2

  Mikään sellainen virkistys, josta on hyötyä vain lapsille ja nuorille itselleen, ei tuota heille niin suurta siunausta kuin sellainen, jonka avulla he voivat hyödyttää muita. Luonnostaan helposti innostuvina ja vaikutuksille altiina nuoret myöntyvät helposti ehdotuksiin.3Education, s. 212KI 478.3

  Nuoren Jeesuksen esimerkki. — Jeesuksen elämä oli hyvin työteliästä, ja hänen harjoittamansa liikunta koostui erilaisista tehtävistä, jotka olivat sopusoinnussa hänen kehittyvien ruumiinvoimiensa kanssa. Hän suoritti hänelle annetut tehtävät, eikä hänelle jäänyt aikaa osallistua jännittäviin mutta hyödyttömiin huvituksiin. Hän ei osallistunut mihinkään, mikä olisi myrkyttänyt siveellistä luonnetta ja heikentänyt ruumiinkuntoa, vaan hänet kasvatettiin hyödylliseen työhön ja vieläpä kestämään vaikeuksia. 4The Youth’s Instructor, 27. 7.1893KI 478.4

  Maanpäällisen elämänsä aikana Kristus oli esimerkkinä koko ihmisperheelle, ja kotona hän oli kuuliainen ja avulias. Hän oppi puusepän ammatin ja työskenteli omilla käsillään pienessä nasaretilaisessa verstaassa. —KI 479.1

  Raamattu sanoo Jeesuksesta: “Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä.” Hänen työskennellessään lapsena ja nuorukaisena sekä mieli että ruumis kehittyivät. Hän ei käyttänyt voimiaan kevytmielisesti, vaan harjoitti niitä tavalla, joka säilyttäisi ne hyvinä, jotta hän pystyisi tekemään kaikki asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Hän ei halunnut olla puutteellinen edes työkaulujen käytössä. Hänen taitonsa käsityöläisenä oli yhtä täydellinen kuin hänen luonteensa. Sanallaan ja esimerkillään Kristus ylevöitti hyödyllisen työn.5Fundamentals of Christian Education, s. 417, 418KI 479.2

  Vaihtelu työssä virkistää. — Nuorten miesten tulisi muistaa olevansa vastuussa kaikista nauttimistaan etuoikeuksista, ajan käytöstä ja kykyjensä oikeasta hyödyntämisestä. He saattavat kysyä: “Eikö meillä saa olla lainkaan huvituksia ja virkistystä? Pitääkö meidän raataa työssä ilman mitään vaihtelua?” 6Counsels to Teachers, Parents, and Students, s. 337KI 479.3

  Voi olla tarpeen, että he saavat hetkeksi vaihtelua ruumiillisesta työstä, joka on rasittanut heidän voimiaan ankarasti, jotta he pystyisivät tarttumaan siihen uudestaan ja ponnistelemaan suuremmalla menestyksellä. Täydellinen lepo ei kenties silti ole tarpeen eikä edes paras vaihtoehto heidän ruumiinvoimiensa kannalta. Heidän ei ole tarpeen tuhlata kallisarvoisia hetkiään edes silloin, kun ovat uupuneet yhdenlaisesta työstä. Tällöin he voivat suorittaa vähemmän rasittavia tehtäviä, jotka silti ovat siunaukseksi heidän äidilleen ja sisarilleen. Kun he keventävät näiden huolia ottamalla kantaakseen näiden raskaimmat taakat, he löytävät huvituksen, joka perustuu periaatteeseen ja tuo heille todellisen onnen, eikä heidän aikansa kulu laiskotteluun ja itsensä hemmotteluun. He voivat aina käyttää aikansa hyödyksi, ja vaihtelu tuo heille jatkuvasti virkistystä. Silti jokainen hetki koituu jollekin hyödyksi.7Testimonies for the Church, osa 3, 223KI 479.4

  Monet väittävät, että ruumiillisen terveyden säilyttäminen vaatii itsekkäitä huvituksia. On totta, että ruumiin suotuisa kehitys vaatii vaihtelua, sillä vaihtelu virkistää ja elähdyttää mieltä ja ruumista. Tätä päämäärää ei kuitenkaan saavuteta kevytmielisillä huvituksilla, jotka syrjäyttävät päivittäiset velvollisuudet, jotka nuorison tulisi suorittaa.8The Youth’s Instructor, 27. 7.1893 KI 480.1

  Opiskelijoille laadittu ohjelma, jonka Jumala siu- nasi. — Meidän tulee kasvattaa nuoria harjoittamaan sekä henkisiä että ruumiillisia voimiaan. Koko olemuksen terve harjoittaminen tarjoaa laajan ja monipuolisen kasvatuksen.KI 480.2

  Australiassa jouduimme ponnistelemaan ankarasti saadaksemme vanhemmat ja nuoret ymmärtämään tämän periaatteen. Emme levänneet ennen kuin he olivat oppineet, että perusteellinen kasvatus edellyttää ajan jakamista kirjatiedon ja käytännön taitojen hankkimisen välillä.KI 480.3

  Osa jokaisesta päivästä käytettiin hyödylliseen työhön, ja opiskelijat oppivat raivaamaan ja viljelemään maata sekä rakentamaan taloja aikana, joka muuten olisi käytetty pelien pelaamiseen tai huvitusten etsimiseen. Herra siunasi opiskelijoita, jotka näin käyttivät aikansa oppiakseen hyödyllistä työtä.9Kirje 84,1909KI 480.4

  Jumala on antanut terveyden edistämiseksi hyödyllisiä tehtäviä jotka lisäksi opettavat nuoria huolehtimaan itsestään ja auttamaan muita.10Review and Herald, 25.10.1898KI 480.5

  Sen sijaan että järjestettäisiin ajanvietettä vain huvitusta silmällä pitäen, tulisi pyrkiä siihen, että toiminnalla olisi myönteisiä vaikutuksia.11Pamphlet, Recreation, s. 47KI 480.6

  Lähetystoiminta on ihanteellista harjoitusta. — Maailmassamme on niin paljon tarpeellista ja hyödyllistä työtä tehtävänä, että huvitukset ovat lähes täysin tarpeettomia. Aivot, luut ja lihakset vahvistuvat ja voimistuvat, kun niitä käytetään määrätietoisesti, kun tehdään tarmokasta ajatustyötä ja laaditaan suunnitelmia, jotka kehittävät nuorten älyn voimia ja ruumiin kuntoa. Tällä tavalla nuoret voivat käyttää Jumalan antamia kykyjä hänen kunniakseen.12Notebook Leaflet, Education, No. 6, s. 1KI 480.7

  Velvollisuutemme on aina auttaa nuoria käyttämään Jumalan antamia aivoja ja lihaksia tavalla, joka on hyödyksi muille, keventää muiden taakkoja, lohduttaa surevia, rohkaisee masentuneita ja puhuu lohdutuksen sanoja toivottomille ja kääntää opiskelijoiden ajatukset pois huveista ja kujeista, jotka usein alentavat heidän arvoaan miehinä ja naisina sekä tuottavat heille häpeää. Herra toivoo, että mieli jalostuisi ja pyrkisi olemaan hyödyksi ylevämmällä, jalommalla tavalla.13Notebook Leaflet, Education, No. 6, 8. 2KI 481.1

  Sama voima, jota käytetään mielen ja lihasten harjoittamiseen, voisi suuntautua korkeatasoisempaan harjoitukseen lähetystyön piirissä. Se tekisi harjoittajistaan Jumalan työtovereita ja tekisi heistä hyödyllisempiä tässä elämässä, koska he tekevät hyödyllistä työtä, joka on mitä olennaisin osa kasvatusta. — -KI 481.2

  Eikö jokaisen nuoren pitäisi pyrkiä tekemään tällaista työtä Kristuksen antamien suuntaviittojen mukaisesti? Kristus on apunanne. Opiskelijoiden näkemykset avartuvat. Niistä tulee kauaskantoisia, ja käyttökelpoisuus kasvaa opiskeluaikanakin. Jumalan antamia käsivarsia ja käsiä tulee käyttää hyvän tekemiseen, jossa on taivaan leima, niin että te lopulta kuulette sanat: “Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija.” 14Notebook Leaflet, Education, s. 1, 2KI 481.3

  Neuvo sairaille. — Minulle on opetettu, että kun sairaita rohkaistaan lähtemään huoneistaan ja viettämään aikaa ulkoilmassa hoitaen kukkia tai tehden muuta kevyttä, miellyttävää työtä, heidän mielensä kääntyy pois omasta minästä asioihin, jotka edistävät terveyttä paremmin. Heille tulisi määrätä liikuntaa ulkoilmassa, sillä se on elähdyttävää ja terveydelle välttämätöntä.15Medical Ministry, s. 234 KI 481.4

  Emme voi muuta kuin iloita kuunnellessamme onnellisten lintujen laulua ja antaessamme silmiemme levätä kukoistavilla niityillä ja puutarhoissa. Meidän tulisi saada mielemme kiinnostumaan kaikista verrattomista asioista, jotka Jumala meille niin auliisti on antanut. Kun mietimme näitä hänen rakkautensa ja huolenpitonsa runsaita osoituksia, unohdamme vaivamme, ja voimme olla iloisia ja laulaa sydämessämme Herralle.16Health Reformer, heinäkuu 1871KI 482.1

  Vuosien mittaan minulle on toistuvasti näytetty, että sairaille tulisi opettaa, että on väärin luopua kaikesta ruumiillisesta työstä siksi, että saisi terveytensä takaisin. Kun menetellään tällä tavalla, tahto vajoaa horrokseen, veri kiertää elimistössä hitaasti ja muuttuu yhä epäpuh- taammaksi. Jos potilas on vaarassa kuvitella tilansa huonommaksi kuin se todellisuudessa on, niin laiskuus tulee varmasti aiheuttamaan mitä onnettomimpia sairauksia. Hyvin säännöstelty työ saa sairaan tuntemaan, ettei hän ole aivan hyödytön maailmassa, vaan hänestä on ainakin jonkin verran hyötyä. Tämä tuottaa hänelle tyydytystä, rohkaisee häntä ja antaa hänelle elinvoimaa, jota turhat henkiset huvitukset eivät koskaan voi antaa.17Testimonies for the Church, osa 1, s. 555KI 482.2

  Jumalan antama keino todellisen mielihyvän löytämiseksi. — Jumala on asettanut jokaisen ulottuville mielihyvän, josta voivat nauttia niin rikkaat kuin köyhätkin — mielihyvän, joka löytyy ajatuksen puhtaudesta ja epäitsekkäästä teosta, mielihyvän, joka seuraa myötätuntoisia sanoja ja ystävällisiä tekoja. Tällaista palvelusta suorittavista henkilöistä loistaa Kristuksen valo, joka kirkastaa monien murheiden synkentämän elämän.18Testimonies for the Church, osa 9, s. 57KI 482.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents