Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Kodin Ihanteita - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Luku 28—Lapsen ensimmäinen koulu

  Jumalan alkuperäinen kasvatussuunnitelma. -Eede- nissä perustettu kasvatusjärjestelmä keskittyi perheeseen. Aadam oli Jumalan poika (Luuk. 3: 38), ja Korkeimman lapset saivat opetusta Isältään. Heidän koulunsa oli todellinen perhekoulu.KI 167.1

  Jumalallisessa kasvatussuunnitelmassa, joka ottaa huomioon ihmisen langenneen tilan, Kristus edustaa isää ja on yhdistävä rengas Jumalan ja ihmisen välillä. Hän on ihmiskunnan suuri opettaja. Hän asetti miehet ja naiset edustajikseen. Perhe on koulu, ja vanhemmat opettajia.KI 167.2

  Patriarkkojen päivinä kasvatus oli perhekeskeistä. Näin perustettuihin kouluihin Jumala järjesti luonteen kehitykselle suotuisat olot. Jumalan johdossa olleet noudattivat edelleen Jumalan alussa antamaa sunnitelmaa. Ne, jotka erosivat Jumalasta, rakensivat itselleen kaupunkeja ja kokoontuivat niihin pitämään iloa ja nauttimaan ylellisyydestä ja paheista, joista nykyajan kaupungit ylpeilevät ja turmeltuvat. Mutta ne, jotka pitivät kiinni Jumalan säätämistä elämän periaatteista, asuivat kedoilla ja kukkuloilla. He olivat maanviljelijöitä ja karjanhoitajia. Tällainen vapaa, riippumaton elämä tarjosi hyvät mahdollisuudet työntekoon, opiskeluun ja mietiskelyyn. Ihmiset oppivat tuntemaan Jumalaa ja opettivat lapsilleen hänen tekojaan ja teitään.KI 167.3

  Jumala toivoi, että tätä kasvatusmenetelmää olisi noudatettu Israelissa. 1Education, s. 33,34KI 167.4

  Koti oli sekä koulu että kirkko ja vanhemmat opettivat lapsilleen arkielämän toimien parissa sekä maallisia että hengellisiä asioita. 2Education, s. 41KI 167.5

  Perhepiiri kouluna. — Viisaudessaan Herra on päättänyt, että perhe on kasvattajista tärkein. Lapsen kasvatus alkaa kodissa. Siellä on ensimmäinen koulu. Vanhempien toimiessa opettajina lapsi oppii asioita, jotka tulevat opastamaan häntä koko elämän ajan: arvonantoa, kunnioitusta, kuuliaisuutta, itsehillintää. Kodissa saatu kasvatus vaikuttaa ratkaisevasti joko hyvään tai huonoon suuntaan. Kodin vaikutukset ovat usein huomaamattomia ja vähittäisiä, mutta oikein kohdistettuina ne muodostavat totuutta ja vanhurskautta edistävän voiman, jonka vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen. Jos lapsi ei saa kotona kunnollista opetusta, saatana tulee käyttämään omia keinojaan hänen kasvattamisekseen. Miten tärkeä kodin muodostama koulu siis onkaan! 3Counsels to Teachers, Parents, and Students, s. 107KI 168.1

  Pitäkää perhepiiriä kouluna, jossa te valmistatte lapsenne kohtaamaan velvollisuutensa kotona, yhteiskunnassa ja seurakunnassa.4Signs of the Times, 10.9.1894KI 168.2

  Kotikasvatus tärkeintä. — Nykyajan nuorten kotikasvatus on lyöty laimin. Tämän murheellisen asian myöntävät lähes kaikki. 5Review and Herald, 30.8.1881KI 168.3

  Mikään toimintakenttä ei ole tärkeämpi kuin kodin perustajan ja hoitajan tehtävä. Mistään ihmisille uskotusta työstä ei saada parempia tai kauaskantoisempia tuloksia kuin isien ja äitien työstä.KI 168.4

  Nykyajan nuoret ja lapset päättävät minkälainen on tulevaisuuden yhteiskunta, ja kodeista riippuu, minkälaisia nämä nuoret ja lapset ovat. Oikean kotikasvatuksen puutteesta johtuu valtaosa ihmiskunnan kirouksena olevista sairauksista, kurjuudesta ja rikollisuudesta. Jos kotielämä olisi puhdasta ja rehellistä, jos kodeista maailmalle lähtevät lapset olisivat valmistautuneita kantamaan elämän vastuun ja vaarat, miten toisenlainen maailma nykyisin olisikaan! 6Ministry of Healing, s. 351KI 168.5

  Kaikki muu toissijaista. — Jokainen maailmaan saatettu lapsi kuuluu Jeesukselle Kristukselle, ja hänet tulee sanoin ja esimerkin avulla opettaa rakastamaan ja tottelemaan Jumalaa. Ylivoimaisesti suurin osa vanhemmista on laiminlyönyt Jumalalta saamansa tehtävän eikä ole ryhtynyt opettamaan lapsiaan tuntemaan Kristuksen rakkautta heti, kun ymmärryksen ensi valo on syttynyt heidän mielessään. Vanhempien on tunnollisesti seurattava lapsen vastaanottavan mielen avautumista ja asetettava kotielämässään kaikki muu toissijaiseksi Jumalan määräämän tärkeän velvollisuuden rinnalla: kasvattaa lapset Herran rakkaudessa ja pelossa.7Käsikirjoitus 126,1896KI 168.6

  Vanhempien ei tule sallia taloudellisten huolten, maailmallisten tapojen tai tottumusten eikä muodin vaikuttaa itseensä, niin että he laiminlyövät lapsensa vauvaiässä eivätkä anna heille asiaankuuluvaa opetusta heidän varttuessaan vuosi vuodelta.8Signs of the Times, 17. 9.1894KI 169.1

  Yksi suuri syy siihen, että maailmassa on nykyään niin paljon pahaa, on se, että vanhemmat täyttävät mielensä muilla kuin kaikkein tärkeimmällä velvollisuudellaan: kärsivällisesti ja ystävällisesti opettaa lapsensa kulkemaan Herran tietä. Jos verho voitaisiin vetää syrjään, huomaisimme, että monet eksyneet lapset ovat tämän laiminlyönnin vuoksi jääneet osattomiksi hyvistä vaikut-teista. Vanhemmat, onko teillä varaa siihen, että tämä toistuu teidän kohdallanne? Teillä ei saa olla mitään niin tärkeää tehtävää, että se estäisi teitä antamasta lapsillenne sitä aikaa, joka on tarpeen, jotta he oppisivat, mitä merkitsee totella Herraa ja luottaa häneen täysin. —KI 169.2

  Entä minkä korvauksen te saatte ponnisteluistanne? Te huomaatte lasten seisovan rinnallanne, valmiina yhteistoimintaan ehdottamallanne tavalla. Te huomaatte työnne muuttuneen helpoksi. 9Käsikirjoitus 53,1912KI 169.3

  Jumalan asettamana opettajana kodissa. Vanhempien tulisi pitää itseään Jumalan asettamina opettajina, joiden tehtävänä on Aabrahamin tavoin opettaa lapsensa kulkemaan Herran tietä. Heidän on tutkittava huolellisesti Raamattua oppiakseen tuntemaan Herran tien, niin että he voivat opastaa perheensä sille tielle. Mi ka sanoo: “Mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä” [Miika 6: 8]. Voidakseen olla opettajia vanhempien on oltava oppilaita, etsittävä jatkuvasti valoa Jumalan sanasta sekä sanoin ja esimerkkinsä avulla tuotava tämä kallisarvoinen valo lastensa kasvatukseen. 1oChristian Temperance and Bible Hygiene, s. 145KI 169.4

  Jumalan antaman valon perusteella tiedän, että miehen ja vaimon on kodissaan oltava sananjulistaja, lääkäri, sairaanhoitaja ja opettaja. Heidän on liitettävä lapset itseensä ja Jumalaan, koulutettava heidät karttamaan jokaista tapaa, joka millään lailla sotii Jumalan työtä vastaan heidän ruumiissaan, ja opetettava heidät huolehtimaan elimistönsä jokaisesta osasta. 11Käsikirjoitus 100,1902KI 170.1

  Lasten kasvatus kuuluu aina ensisijaisesti äidille. Koska tärkeät ja vaativat velvollisuudet vievät isän ajan, äidin tulee olla lasten erityinen opettaja ja kumppani etenkin varhaislapsuuden herkkien vuosien aikana, jolloin hän on lähes jatkuvasti heidän seurassaan. Hänen on huolellisesti opetettava lapsilleen siisteyttä ja järjestystä sekä ohjattava heitä hyvien tapojen ja tottumusten muodostamisessa; hänen on koulutettava heidät ahkeriksi, itseensä luottaviksi ja avuliaiksi; hänen on opetettava heidät elämään ja toimimaan, niin kuin he olisivat aina Jumalan edessä. 12Pacific Health Journal, tammikuu 1890KI 170.2

  Vanhemmilla sisaruksilla on voimakas vaikutus perheen nuorempiin jäseniin. Nuoremmat, jotka seuraavat vanhempien esimerkkiä, perustavat toimintansa jäljittelyyn enemmän kuin usein toistettuihin käskyihin. Vanhimman tyttären tulee pitää kristillisenä velvollisuutenaan äidin auttamista tämän raskaassa työssä. 13Testimonies for the Church, osa 3, s. 337KI 170.3

  Vanhempien tulee olla paljon kotona. Sanoin ja esimerkein heidän tulee opettaa lapsille Jumalan rakkautta ja pelkoa. Heidän on opetettava lapsia olemaan älykkäitä, seurallisia ja helliä, kehittämään ahkeruutta, taloudellisuutta ja itsensäkieltämistä. Antamalla lapsille kotona rakkautta, myötätuntoa ja rohkaisua vanhemmat voivat valmistaa heille turvallisen ja tervetulleen pakopaikan monilta maailman kiusauksilta.14Fundamentals of Christian Education, s. 65KI 170.4

  Valmistaa seurakuntakouluun. — Kotona poikamme ja tyttäremme valmistuvat seurakuntakoulua varten. Vanhempien on pidettävä tämä aina mielessään ja kodin opettajina pyhitettävä kaikki voimansa Jumalalle, niin että he voisivat täyttää arvokkaan ja pyhän velvollisuutensa. Tunnollinen, uskollinen kodissa saatu opetus on parasta valmennusta, mitä lapset voivat saada kouluvuosia varten.15Counsels to Teachers, Parents, and Students, s. 150KI 171.1

  Jumalan käskyt kaikkein tärkeimmät. — Raamatusta löytyy ohjeet kaikille, niin vanhemmille kuin lapsillekin. Niiden esittämästä pyhästä ja korkeasta tasosta ei voi tinkiä. Jumalan käskyjen tulee olla kaiken yläpuolella. Perheen isän ja äidin tulee levittää Jumalan sanaa hänen, sydänten tutkijan, edessä ja vilpittömästi tiedustella: “Mitä Jumala on sanonut?”16Review and Herald, 15.9.1891KI 171.2

  Opettakaa lapsenne rakastamaan totuutta sen itsensä vuoksi ja siksi, että heidät on pyhitettävä totuuden kautta ja tehtävä kelvollisiksi seisomaan suurella tuomiolla, jossa pian tullaan ratkaisemaan, ovatko he kelvollisia ryhtymään arvokkaampaan työhön ja tulemaan kuninkaallisen perheen jäseniksi, taivaallisen Kuninkaan lapsiksi.17Signs of the Times, 10.9.1894KI 171.3

  Valmistukaa tulevaan taisteluun. — Saatana kokoaa joukkojaan; olemmeko itse kukin valmiita pelottavaan taisteluun, joka on aivan edessämme? Valmennammeko lapsiamme suureen kriisiin? Olemmeko me ja perheemme selvillä vastustajien asemasta ja heidän sodankäynti- tavoistaan? Ovatko lapsemme oppineet päättäväisyyttä, joka auttaa heitä pysymään lujina ja peräänantamattomina kaikissa periaatetta ja velvollisuutta koskevissa asioissa? Minä rukoilen, että me kaikki ymmärtäisimme ajan merkit ja valmistautuisimme lastemme kanssa, niin että Jumala voisi olla meidän turvamme ja apumme hädän hetkenä.18Review and Herald, 23.4.1889KI 171.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents