Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Kodin Ihanteita - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Luku 74—Vaarattomat ja vaaralliset ystävyyssuhteet

  Asioita, jotka vaikuttavat meihin ja lapsiimme. — Jokainen solmimamme ystävyyssuhde, oli se miten pinnallinen hyvänsä, vaikuttaa meihin jollakin tavalla. Vaikutuksen voimakkuus riippuu seurustelun läheisyydestä ja kiinteydestä sekä mieltymyksemme ja kunnioituksemme määrästä toveriamme kohtaan. 1Testimonies for the Church, osa 5, s. 222, 223KI 433.1

  Jos valitsemme tovereita, joiden vaikutuksesta pyrimme unohtamaan ne korkeat vaatimukset, jotka Herralla on meihin nähden, me asetamme itsemme alttiiksi kiusauksille ja siveelliset voimamme heikkenevät, niin ettemme pysty vastustamaan houkutuksia. Me tulemme osallisiksi toveriemme hengestä, pidämme arvossa heidän ajatuksiaan ja asetamme pyhät ja ikuiset asiat heidän mielipiteittensä alapuolelle. Lyhyesti sanoen me turmellumme, kuten vanhurskauden vihollinen on suunnitellutkin.KI 433.2

  Jos lapset joutuvat tällaiselle vaikutukselle alttiiksi, se vaikuttaa heihin helpommin kuin vanhempiin. Kaikki vaikuttaa heidän mieleensä: kasvot joita he näkevät, äänet joita he kuulevat, paikat joissa he käyvät, ystävät joiden kanssa he seurustelevat ja kirjat joita he lukevat. On mahdoton yliarvioida valitsemiemme toverien vaikutusta itseemme ja ennen kaikkea lapsiimme sekä tässä että tule-vassa maailmassa.2Testimonies for the Church, osa 5. s. 543KI 433.3

  Jumalattomien kanssa seurustelemisen vaarat. — Maailma ei saa olla meidän mittapuumme. Emme saa seurustella jumalattomien kanssa ja osallistua heidän henges tään, sillä he johtavat sydämen pois Jumalasta palvelemaan vääriä jumalia. Vakaa sielu, uskossa luja, voi tehdä paljon hyvää. Hän voi välittää arvokkaita siunauksia niille, joiden kanssa seurustelee, sillä Jumalan laki on hänen sydämessään. Emme kuitenkaan voi tieten tahtoen seurustella niiden kanssa, jotka polkevat jalkoihinsa Ju-malan lain, ja säilyttää uskomme puhtaana ja tahrattomana. Me osallistumme heidän hengestään, ja mikäli emme eroa heistä, meidät sidotaan lopulta yhteen heidän kanssaan ja joudumme osallisiksi myös heidän tuomiostaan. 3Käsikirjoitus 6,1892KI 433.4

  Seurustelu epäjumalanpalvojien kanssa ja osallistuminen heidän juhlamenoihinsa sai heprealaiset rikkomaan Jumalan lain ja hänen rangaistuksensa kohtaamaan kansaa. Samoin saatanan onnistuu nykyäänkin parhaiten vietellä Kristuksen seuraajia syntiin saattamalla heidät seurustelemaan jumalattomien kanssa ja yhtymään heidän huveihinsa. “Sentähden: ‘Lähtekää pois heidän kes- keltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko”‘ (2 Kor. 6: 17). Jumala vaatii kansaansa karttamaan maailmaa, sen tapoja ja periaatteita nykyään yhtä tarkoin kuin muinoin Israeliakin.4Patriarchs and Prophets, s. 458KI 434.1

  Simsonin tietoinen valinta. — Jumala oli varjellut Simsonia kaitselmuksellaan, jotta hän olisi kyennyt suorittamaan saamansa tehtävän. Elämän alkuvaiheista lähtien Simsonilla oli suotuisat edellytykset kehittyä fyysisesti voimakkaaksi, henkisesti älykkääksi ja siveellisesta puhtaaksi. Mutta jumalattoman seuran vaikutuksesta hän irrotti otteensa Jumalasta, joka on ihmisen ainoa turva, ja niin pahuuden virta tempaisi hänet mukaansa. Ne, jotka velvollisuuttaan täyttäessään joutuvat koettelemuksiin, saavat olla varmoja Jumalan varjeluksesta, mutta ne jotka tahallaan antautuvat alttiiksi kiusaukselle, lankeavat ennemmin tai myöhemmin.5Patriarchs and Prophets, s. 568KI 434.2

  Pahuuden salakavala hapatus. — Rakkaat oppilaat, vanhempienne rukoukset seuraavat teitä päivin ja öin. Kuunnelkaa heidän pyyntöjään ja varoituksiaan älkääkä valitko kevytmielisiä ystäviä. Ette edes huomaa, miten salakavalasti pahuuden hapatus turmelee mielenne ja tapanne ja saa teidät kehittämään huonon luonteen. Te ette ehkä näe mitään vaaraa ja ajattelette voivanne tehdä oikein yhtä helposti kuin ennen kiusaukseen lankeamistanne, mutta tämä on erehdys. Jumalaa rakastavat vanhemmat ja opettajat saattavat varoittaa, pyytää ja neuvoa, mutta se on turhaa, jos ette jätä itseänne Jumalalle ja kehitä lahjoja, jotka hän on antanut teille, jotta edistäisitte hänen kunniaansa. 6The Youth’s Instructor, 18. 1.1894KI 434.3

  Varo ystäviä, jotka suhtautuvat uskontoon välin-pitämättömästi. — Jos lapset seurustelevat niiden kanssa, jotka puhuvat joutavista maallisista asioista, heidän mielensä madaltuu samalle tasolle. Jos he kuulevat uskonnollisista periaatteista puhuttavan halventavasti ja uskoamme vähäteltävän, jos heidän kuultensa esitetään vastaväitteitä totuutta kohtaan, nämä asiat tarttuvat heidän mieleensä ja muovaavat heidän luonnettaan. 7Testimonies for the Church, osa 5, s. 545KI 435.1

  Mikään ei voi tehokkaammin tukahduttaa tai karkottaa vakavia ajatuksia ja hyviä aikomuksia kuin seurustelu turhamaisten, huolimattomien ja mieleltään turmeltuneiden henkilöiden kanssa. Vaikka tällaisten henkilöiden nokkeluus, ivallisuus ja pilailu tuntuisivatkin kiehtovilta, heidän kevytmielinen ja välinpitämätön suhtautumisensa uskontoon on riittävä syy heidän seuransa karttamiseen. Mitä viehättävämpiä he ovat muissa suhteissa, sitä enemmän heidän vaikutustaan tovereina tulee pelätä, koska he saavat jumalattoman elämän näyttämään vaarallisen houkuttelevalta. 8Testimonies for the Church, osa 3, s. 126KI 435.2

  Maailmalliset ystävät kiehtovat ja hämmentävät mielen, niin etteivät hurskaus, jumalanpelko, uskollisuus ja lojaalisuus enää kykene säilyttämään ihmisiä järkkymättömän lujina. Kristuksen nöyrä, vaatimaton elämä ei tunnu lainkaan viehättävältä. Monille, jotka väittävät olevansa Jumalan poikia ja tyttäriä, taivaan majesteetti on “kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta.” 9Käsikirjoitus 6,1892KI 435.3

  Älä keskitä rakkauttasi maailmallisiin sukulaisiin.- Emme voi samanaikaisesti palvella Jumalaa ja maailmaa. Meidän ei tule keskittää rakkauttamme maailmallisiin sukulaisiin, jotka eivät halua oppia tuntemaan totuutta. Me voimme kaikin keinoin yrittää antaa valomme loistaa ollessamme heidän seurassaan, mutta meidän ei tule antaa heidän käsityksiensä ja tapojensa vaikuttaa meidän sanoihimme, käytökseemme, tapoihimme ja tottu- muksiimme pienimmässäkään määrin. Meidän on tuotava julki totuus kaikessa seurustellessamme heidän kanssaan. Jos me emme kykene tähän, niin on sitä parempi omalle hengellisyydellemme mitä vähemmän olemme tekemisissä heidän kanssaan. 10Testimonies for the Church, osa 5, s. 543KI 436.1

  Karta niitä, joilla on matala siveellinen taso ja löyhä moraali. — On väärin, että kristityt seurustelevat niiden kanssa, joilla on löyhä moraali. Läheinen päivittäinen seurustelu, joka vie aikaa mutta ei vahvista lainkaan älyä tai moraalia, on vaarallista. Jos ihmistä ympäröivä siveellinen ilmapiiri ei ole puhdas ja pyhittynyt vaan tur-meluksen saastuttama, tulevat tätä ilmaa hengittävät huomaamaan, että se vaikuttaa hyvin salakavalasti myrkyttäen ja tuhoten älyn ja sydämen. On vaarallista seurustella niiden kanssa, joiden mieli luonnostaan liikkuu alhaisissa asioissa. Ne, jotka ovat luonnostaan omantunnon- tarkkoja ja rakastavat puhtautta, laskeutuvat asteittain ja huomaamatta samalle tasolle ja osallistuvat typeryydestä ja moraalisesta hedelmättömyydestä, jonka kanssa ovat jatkuvasti kosketuksissa. 11Testimonies for the Church, osa 3, s. 125KI 436.2

  Hyvä maine on kultaa kalliimpi. Nuorilla on taipumus seurustella niiden kanssa, joilla on alhainen mieli ja moraali. Mitä todellista onnea nuoret voivat odottaa siitä, että he vapaaehtoisesti liittyvät sellaisiin, joilla on alhainen ajatusmaailma ja käytös sekä alhaiset tunteet? Joil lakin on turmeltuneet aistit ja inhottavat tavat, ja kaikki heidän seuraansa liittyvät jäljittelevät heitä. Elämme nyt vaarallista aikaa, jota kaikkien ihmissydänten tulisi pelätä. 12Testimonies for the Church, osa 4, s. 588KI 436.3

  Monet antavat periksi kiusaukselle pilkan pelosta.- Lapsilla — tulee olla tovereita, jotka eivät pilkkaa puhtaita ja arvokkaita asioita, vaan pikemminkin edistävät hyvää. Pilkan pelko saa monen nuoren antamaan periksi kiusaukselle ja vaeltamaan jumalattomien tietä. Äidit voivat sekä esimerkillään että neuvoillaan opettaa lapsensa pysymään suoraselkäisinä ivan ja pilkan keskellä. 13Review and Herald, 31. 3. 1891KI 437.1

  Miksi nuoremme eivät ota huomioon sitä että ne, jotka ovat valmiita johtamaan muita kielletyille poluille, lankeavat helposti kiusaukseen ja edistävät saatanan välikappaleina huonoja tapoja ja nauravat niille, jotka ovat oman- tunnontarkkoja ja haluavat säilyttää luonteensa puhtaana? 14The Youth’s Instructor, 18.1.1894KI 437.2

  Eläkää muukalaisten edessä niin kuin eläisitte Jumalan edessä. — Nuoret ystävät, älkää viettäkö tuntiakaan niiden seurassa, jotka tekisivät teidät sopimattomiksi Jumalan puhtaaseen ja pyhään työhön. Älkää tehkö muukalaisten edessä mitään, mitä ette tekisi isänne ja äitinne edessä tai mitä häpeäisitte tehdä Kristuksen ja pyhien enkelien edessä.KI 437.3

  Jotkut saattavat ajatella, etteivät sapatinpitäjät tarvitse tällaisia varoituksia, mutta ne, joita asia koskee, ymmärtävät mitä tarkoitan. Minä kehotan teitä, nuoret miehet, varomaan: ette voi tehdä mitään, mikä ei olisi avointa enkelien ja Jumalan silmille. Ette voi tehdä pahaa tekoa, joka ei vaikuttaisi muihin. Samalla kun menettelynne paljastaa, millaista ainesta oma luonteenne on, sillä on voimakas vaikutus toisiin. Älkää koskaan unohtako, että kuulutte Jumalalle, että hän on maksanut teistä hinnan ja että joudutte tekemään hänelle tilin jokaisesta leiviskästä, jonka hän on teille uskonut. 15Testimonies for the Church, osa 5, s. 398, 399KI 437.4

  Erityistä apua luvattu. — Meidän ei pidä lähettää lapsiamme paikkoihin, joissa he joutuvat seurustelemaan turmeltuneiden ja pahojen toverien kanssa. Joskus Jumala saattaa kaitselmuksessaan saattaa nuoremme kosketuksiin epäpuhtaiden ja epäraittiiden ihmisten kanssa. Jos he haluavat työskennellä yhdessä hänen kanssan, hän tulee antamaan heille päättäväisyyttä ja voimaa vastustaa kiusausta, niin kuin hän antoi Danielille ja tämän tovereille Babylonissa. Heidän on jatkuvasti oltava yhteydessä Jumalaan. Heidän on säilytettävä itsensä puhtaana, kieltäydyttävä tekemästä mitään, mikä häpäisisi Jumalaa, ja tavoiteltava aina yksin hänen kunniaansa. Heidän on etsittävä sieluja, työskenneltävä vilpittömästi niiden hyväksi, joissa Jumalan kuva on turmeltunut, pyrkien uudistamaan, innostamaan ja jalostamaan heitä. 16Käsikirjoitus 18,1892KI 438.1

  Valitse vakavamielisiä ystäviä. — Nuoret, jotka ovat sopusoinnussa Kristuksen kanssa, valitsevat tovereita, jotka auttavat heitä tekemään oikein, ja karttavat seuraa, joka ei lainkaan edistä oikeiden periaatteiden ja jalojen pyrkimysten kehittymistä. Kaikkialta löytyy nuoria, joiden luonne on muovautunut ala-arvoiseksi. Joutuessaan tekemisiin tähän ryhmään kuuluvien kanssa ne, jotka ovat varauksetta asettuneet Kristuksen puolelle, pitävät lujasti kiinni siitä, minkä järki ja omatunto todistavat oikeaksi. 17Counsels to Teachers, Parents, and Students, s. 226KI 438.2

  Valitkoot kaikki, jotka tahtovat muodostaa oikean luonteen, vakavia, syvällisiä ja uskonnollismielisiä tovereita. Niiden, jotka ovat laskeneet kustannukset ja haluavat rakentaa ikuisuutta varten, täytyy rakentaa hyvistä aineista. Jos he hyväksyvät lahoja rakennusaineita tyytyen puutteelliseen luonteeseen, niin heidän rakennuksensa on tuomittu sortumaan. Katsokoon kukin, miten hän rakentaa. Kiusausten myrsky on syöksyvä rakennusta kohti, ja ellei se ole lujasti ja huolellisesti rakennettu, se ei kestä koetusta. 18Testimonies for the Church, osa 4, s. 588KI 438.3

  Seurustelemalla periaatteellisten ihmisten kanssa suruttomatkin voivat oppia rakastamaan vanhurskautta. Ja kun jatkuvasti menetellään oikein, sydämessä kehittyy vastenmielisyys kaikkea sellaista kohtaan, joka on halpahintaista, alhaista ja vastoin Jumalan sanan periaatteita. 19Counsels to Teachers, Parents, and Students, s. 222KI 439.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents