Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Scandinavia

  Este necesar sprijinul din afară, dar membrii bisericii locale trebuie să facă tot ce ţine de ei. - Fac apel în mod deosebit la fraţii noştri din Scandinavia. Vreţi să începeţi lucrarea pe care va dato Dumnezeu? Vreţi să lucraţi cu toate puterile voastre pentru a ajuta instituţiile strâmtorate financiar de pe teritoriul vostru? Nu priviţi disperaţi, zicând: „Nu putem face nimic.” încetaţi să vă mai exprimaţi descurajarea. Prindeţivă de braţul Puterii Infinite. Aduceţivă aminte că fraţii voştri din alte ţări se unesc pentru a vă da ajutor. Nu vă lăsaţi şi nu fiţi descurajaţi! Domnul îi va susţine pe lucrătorii Săi din Scandinavia, dacă ei îşi vor împlini partea cu credinţă, rugăciune şi nădejde, făcând tot ce pot pentru înaintarea lucrării Sale şi pentru grăbirea venirii Sale.MMO 199.3

  Un efort foarte serios să fie depus de către membrii noştri din Anglia, pentru ai inspira pe fraţii lor din Scandinavia cu credinţă şi curaj. Fraţilor, noi trebuie să venim în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului împotriva celui puternic.MMO 200.1

  Aduceţivă aminte că, pe măsură ce ne apropiem de timpul venirii lui Hristos, trebuie să lucrăm tot mai zelos şi mai hotărât, deoarece ni se împotriveşte întreaga sinagogă a lui Satana. Nu avem nevoie de zel exagerat, ci de curajul acela care e născut din adevărata credinţă. - Mărturii, vol. 6, p. 474, 475 (1900)MMO 200.2

  E timpul pentru extinderea lucrării în Scandinavia. - E o lucrare de făcut în Scandinavia. Dumnezeu e tot atât de dispus să lucreze prin credincioşii scandinavi, ca şi prin credincioşii americani.MMO 200.3

  Fraţii mei, legaţivă soarta de Domnul, Dumnezeul oştirilor. De El să vă temeţi şi de El să vă înspăimântaţi. A sosit timpul ca lucrarea Lui să fie extinsă. În faţă ne stau vremuri tulburi, dar dacă rămânem uniţi în comuniune creştină, fără ca vreunul să se lupte pentru întâietate, Dumnezeu va lucra cu putere pentru noi. - Mărturii, vol. 8, p. 38 (1904)MMO 200.4

  Există mai multe ocazii decât lucrători care să iasă în întâmpinarea nevoilor. - În Suedia sa lucrat prea puţin până acum, iar rostirea adevărului a ajuns la numai câteva urechi; totuşi acesta este un câmp bun de lucru şi trebuie făcute eforturi serioase, perseverente pentru extinderea cunoaşterii adevărului. Dinspre Norvegia, Danemarca şi Suedia vin apeluri pentru susţinerea de adunări în oraşele mari, unde câţiva au fost stârniţi deja. Privim spre aceste oraşe cu durerea că nu avem mai mulţi misionari pe care săi trimitem în ele. Cei câţiva din diferite zone care au primit adevărul sunt lăsaţi aproape fără ajutor, când ar trebui vizitaţi des şi educaţi să devină lucrători. Ocaziile sunt multe; dar unde sunt lucrătorii?MMO 200.5

  În Suedia, majoritatea lucrătorilor noştri sunt săraci şi, privind la aparenţe, li se pare imposibil să facă suficient pentru a susţine lucrarea şi a o extinde. Însă în zilele de început ale lucrării în America, au trebuit întâmpinate greutăţi asemănătoare. - Review and Herald, 5 octombrie 1886MMO 201.1

  Ţările Scandinave sunt câmpuri de lucru promiţătoare. - În ultimii ani mia fost prezentată starea unora dintre aceste biserici, multe lucruri indicând că Danemarca, Norvegia şi Suedia erau câmpuri de lucru promiţătoare. Am ştiut că înaintea misionarilor din acest câmp stătea o mare lucrare. - Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventhday Adventists, p. 174 (1886)MMO 201.2

  Caracterul lucrării este judecat după modul în care ea este prezentată publicului. - Sunt convinsă că în Örebro [Suedia], ca şi în Copenhaga [Danemarca], am fi putut avea un bun auditoriu, dacă fraţii noştri ar fi obţinut o sală corespunzătoare care săi găzduiască pe oameni. Totuşi ei nu sau aşteptat la mult şi, ca urmare, nu au primit mult. Nu putem să ne aşteptăm ca oamenii să vină să audă un adevăr nepopular când anunţurile spun că adunările vor avea loc întrun demisol sau întro sală mică, unde încap numai o sută de persoane. Caracterul şi importanţa lucrării noastre sunt judecate în funcţie de eforturile făcute pentru a o aduce înaintea publicului. Dacă eforturile acestea sunt atât de reduse, se lasă impresia că solia pe care o prezentăm noi nu este vrednică de a fi luată în considerare. Astfel, prin lipsa lor de credinţă, lucrătorii noştri îşi îngreunează uneori singuri lucrarea întro măsură foarte mare. - Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventhday Adventists, p. 200 (Evanghelizare, p. 422). (1886)MMO 201.3

  Religia uşoară este populară. - Ni sa spus că oamenii din aceste ţări vor fi satisfăcuţi de cuvântările noastre dacă vom insista asupra dragostei lui Isus; că de acest subiect ei nu se satură niciodată, dar că suntem în pericolul să ne pierdem bisericile dacă zăbovim asupra subiectelor mai aride, precum datoria omului şi Legea lui Dumnezeu. Pretutindeni predomină o experienţă neautentică. Mulţi spun fără încetare: „Tot ce trebuie să facem este să credem în Hristos.” Ei susţin că nu avem nevoie decât de credinţă. În sensul lui deplin, lucrul acesta este adevărat; însă ei nu îl iau în sensul lui deplin. A crede în Isus înseamnă aL primi ca Răscumpărător şi ca Model al nostru. Dacă rămânem în El şi dacă El rămâne în noi, suntem părtaşi ai naturii Sale divine şi suntem împlinitori ai Cuvântului Său. Dragostea din inimă pentru Isus va duce la ascultarea de toate poruncile Sale. Dar dragostea care nu depăşeşte nivelul mărturisirii cu gura este o amăgire; ea nu va salva niciun suflet. Mulţi resping adevărurile Bibliei, deşi mărturisesc a avea o mare dragoste pentru Isus; dar apostolul Ioan declară: „Cine zice: «Îl cunosc» şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu este în el.” Este adevărat că Isus a făcut totul în privinţa meritelor, dar şi noi avem ceva de făcut în privinţa îndeplinirii condiţiilor. „Dacă Mă iubiţi”, a spus Mântuitorul nostru, „veţi păzi poruncile Mele”. - Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventhday Advenstists, p. 188, 189 (1886)MMO 201.4

  Copenhaga, Danemarca

  Există suflete sincere în ciuda societăţii seculare care îi înconjoară. - Copenhaga se aseamănă cu Atena din vremea lui Pavel. Căutarea de bogăţii şi de plăceri absoarbe atenţia oamenilor. Ateismul este popular. Subiectele de gândire şi de conversaţie sunt mâncarea şi băutura, dansul şi petrecerile. Sunt multe biserici mari şi frumoase; dar oamenii, asemenea unora dintre atenieni, se închină unui Dumnezeu necunoscut. Oraşul nu duce lipsă de doctori în teologie, de predicatori educaţi, însă ei nu cunosc religia Bibliei...MMO 202.1

  Se pare că este dificil să stârnim interesul faţă de lucrurile religioase în aceste oraşe mari; şi totuşi în ele sunt multe suflete sincere care vor primi lumina şi care vor reflecta razele ei asupra altora. Copenhaga trimite misionari pentru ai converti pe păgânii din ţări îndepărtate, când mulţi locuitori ai ei sunt la fel de necunoscători de Dumnezeu şi Cuvântul Său. Este nevoie de oameni cu spiritul lui Pavel, care săL propovăduiască pe Hristos, şi pe El răstignit. - Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventhday Advenstists, p. 185 (1886)MMO 202.2

  Lucrarea În Regiunile Îndepărtate

  Milioane de oameni care trăiesc în Africa şi în Asia au nevoie să audă adevărul. - În Africa, în China, în India sunt mii, ba chiar milioane de oameni care nu au auzit solia adevărului pentru acest timp. Ei trebuie să fie avertizaţi. Insulele mării tânjesc după cunoaşterea de Dumnezeu. În aceste insule trebuie să fie înfiinţate şcoli care săi pregătească pe elevi pentru a merge la şcoli superioare din apropiere, unde să fie educaţi şi instruiţi şi apoi trimişi înapoi, în insulele lor de origine, pentru a le duce şi altora lumina pe care ei au primito. - Mărturii, vol. 9, p. 51 (1909)MMO 203.1

  Întreaga lume are acelaşi drept la mila lui Dumnezeu, ca şi noi. - Întreaga lume se deschide pentru Evanghelie. Etiopia îşi întinde mâinile către Dumnezeu. Din Japonia, India şi China, din teritoriile încă întunecate ale propriului nostru continent, din fiecare zonă a acestei lumi răzbate strigătul inimilor lovite de păcat, cu dorinţa de aL cunoaşte pe Dumnezeul iubirii. Milioane şi milioane de oameni nici măcar nu au auzit de Dumnezeu sau de dragostea Sa descoperită în Hristos. Este dreptul lor să primească această cunoaştere. Ei au acelaşi drept ca şi noi la mila Mântuitorului. Iar nouă, celor care am primit această cunoaştere, şi copiilor noştri, cărora leo putem împărtăşi, ne revine datoria de a răspunde acestui strigăt. - Educaţie, p. 262, 263 (1903)MMO 203.2

  În ciuda dezavantajelor şi dificultăţilor, lumea trebuie avertizată. - Ultima solie a harului pentru o lume căzută trebuie să fie vestită în fiecare oraş şi în fiecare sat. În timp ce ne străduim să lucrăm în aceste zone lipsite de cunoaşterea adevărului, din ţările îndepărtate se aude strigătul: „Treci şi ajutăne.” Nu este uşor de ajuns în acele locuri şi probabil că ele nu sunt atât de pregătite pentru seceriş cum sunt câmpurile aflate în preajma noastră, dar nu trebuie să fie neglijate. Noi dorim să facem ca triumful crucii să ajungă cât mai departe. Cuvântul nostru de ordine este: „Înainte, tot înainte!” Nu putem să renunţăm la răspunderea noastră faţă de „ţinuturile de dincolo” până când întregul pământ nu va fi luminat de slava Domnului. - Australasian Union Conference Record, 1 ianuarie 1900 (Schiţe din viaţa mea, p. 375) MMO 204.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents