Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Infracţionalitatea Şi Corupţia

  „Epidemia de fărădelegi” se răspândeşte pretutindeni. - Trăim în mijlocul unei „epidemii de fărădelegi”, la care oamenii profunzi şi temători de Dumnezeu de pretutindeni privesc consternaţi. Pana omenească nu este în stare să descrie corupţia care predomină. Fiecare zi aduce descoperiri proaspete cu privire la dispute politice, mită şi înşelăciune. Fiecare zi aduce raportul ei respingător despre violenţă şi nelegiuire, despre indiferenţa faţă de suferinţa umană, despre distrugerea brutală şi diabolică a vieţii omeneşti. Fiecare zi mărturiseşte despre înmulţirea nebuniei, a crimelor şi a sinuciderilor. Cine se poate îndoi că agenţii satanici se află la lucru printre oameni, intensificânduşi activitatea de distragere şi corupere a minţii, de profanare şi distrugere a corpului?MMO 47.1

  Iar în timp ce lumea este plină de aceste rele, Evanghelia este prea adesea prezentată întro manieră atât de nepăsătoare, încât lasă o impresie slabă asupra conştiinţelor sau vieţilor oamenilor. Pretutindeni există inimi care strigă după ceva ce nu au. - Divina vindecare, p. 142, 143 (1905)MMO 47.2

  Oraşele de pe tot globul sunt pline de fărădelege. - Peste tot în lume, oraşele devin focare de viciu. Imaginile şi sunetele răului se găsesc la tot pasul. Pretutindeni se găsesc încurajări la senzualitate şi risipă. Valul de corupţie şi fărădelege creşte continuu. Fiecare zi îşi prezintă raportul privitor la violenţă - jafuri, crime, sinucideri şi fărădelegi care nu pot fi numite. - Divina vindecare, p. 363 (1905)MMO 47.3

  Infracţionalitatea crescută este rezultatul respingerii lui Dumnezeu. - Peste locuitorii oraşelor vine cu grăbire şi în mod sigur o vinovăţie aproape universală, din cauza creşterii continue a unei fărădelegi voite. [...]MMO 48.1

  În toate veacurile, Satana a căutat săi ţină pe oameni în neştiinţă cu privire la planurile binefăcătoare ale lui Iehova. El se străduieşte să îndepărteze dinaintea lor lucrurile cele mari ale Legii lui Dumnezeu - principiile dreptăţii, milei şi dragostei pe care le susţine ea. Oamenii se îngâmfă pentru progresul minunat şi pentru iluminarea veacului în care trăim; dar Dumnezeu vede pământul plin de nelegiuire şi violenţă. Oamenii declară că Legea lui Dumnezeu a fost abrogată, că Biblia nu este autentică şi, ca urmare, un val de nelegiuire cum na mai fost din zilele lui Noe şi din vremea Israelului apostat inundă lumea. Nobleţea sufletului, amabilitatea, evlavia sunt părăsite pentru mulţumirea poftei după lucrurile oprite. Raportul întunecat al delictelor săvârşite pentru câştig este suficient pentru a îngheţa sângele şi pentru a umple sufletul de groază.MMO 48.2

  Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al milei. El îi tratează pe călcătorii Legii Sale cu îndelungă răbdare şi cu milă plină de bunătate. Şi, cu toate acestea, chiar în zilele noastre, când bărbaţii şi femeile au atât de multe ocazii să cunoască Legea divină aşa cum a fost descoperită în Cartea Sfântă, Marele Conducător al universului nu poate privi cu satisfacţie cetăţile nelegiuite, unde domnesc violenţa şi infracţiunea. Sfârşitul răbdării lui Dumnezeu faţă de aceia care persistă în neascultare se apropie cu repeziciune. - Profeţi şi regi, p. 275, 276 (1917)MMO 48.3

  Infracţionalitatea în oraşe creşte continuu. - Tinerii din oraşele noastre respiră atmosfera întinată şi poluată a infracţionalităţii. Influenţa rea ajunge apoi până în mediul rural şi toată comunitatea devine contaminată. Conducătorii nu sunt oameni de valoare morală, ci oameni bine aprovizionaţi cu bunurile lumii acesteia şi nu au nici dorinţa şi nici înclinaţia de a ţine în frâu creşterea acestei rădăcini de amărăciune, care este tot mai mare de la an la an, fiind stimulată şi hrănită tocmai de astfel de publicaţii, în prezent disponibile peste tot, şi de astfel de poveşti şi de descrieri ale practicilor criminale care se găsesc în ziarele de azi. - Manuscrisul 13, 1895 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 226)MMO 48.4

  Dumnezeu priveşte cu blândeţe la infractorii tineri. — Ei [adulţii şi ceilalţi tineri] consideră că aceştia [infractorii tineri] sunt slăbiţi, decăzuţi, fără forţă morală, nişte epave morale care le transmit altora practicile lor rele. Inimile părinţilor sunt zdrobite. Fraţii, surorile şi rudele spun că aceste suflete sărmane nu mai au nicio speranţă, dar Dumnezeu priveşte la ei cu ... tristeţe şi cu bunătate. El cunoaşte toate circumstanţele care iau dus în ispită, care iau separat de El. Cum pot scăpa tinerii din această generaţie de dezonoarea teribilă adusă de risipirea moştenirii primite de la Dumnezeu, de vinderea dreptului de întâi născut - asemenea lui Esau - de trădarea intereselor sacre care leau fost încredinţate pentru binecuvântarea omenirii? Ei îşi îngăduie satisfacerea apetitului nestăpânit şi, prin lăcomia de a câştiga bani, cad în practici necinstite.MMO 49.1

  Aceste suflete sărmane au nevoie să fie aduse în legătură cu principiile înalte şi curate ale Bibliei. Dar mai întâi lucrarea de refacere trebuie să înceapă cu oferirea unei hrane sănătoase şi a celor necesare pentru aşi păstra trupul şi hainele curate, iar atunci vor începe să se vadă câteva scântei ale recunoştinţei. - Manuscrisul 14a, 1897MMO 49.2

  Judecăţile Lui Dumnezeu Asupra Oraşelor

  Fărădelegile aduc judecăţile lui Dumnezeu. - În timp ce mă aflam la Loma Linda, California, pe 16 aprilie 1906, pe dinaintea mea a trecut un tablou uimitor. În timpul unei viziuni de noapte, mă aflam pe o înălţime de unde puteam vedea case clătinânduse ca o trestie în vânt. Clădiri mari şi mici cădeau la pământ. Localuri de petrecere, teatre, hoteluri şi case ale celor bogaţi erau zguduite şi dărâmate. Multe vieţi erau distruse şi văzduhul era plin de ţipetele celor răniţi şi îngroziţi.MMO 49.3

  Îngerii nimicitori ai lui Dumnezeu erau la lucru. O singură atingere, şi clădiri atât de solid construite, încât oamenii le considerau sigure împotriva oricărui pericol, deveneau întro clipă mormane de gunoi. Nu era nicăieri nicio garanţie că locul este sigur. Nu mă simţeam în vreun pericol deosebit, dar nu pot găsi cuvinte să descriu grozăvia scenelor care treceau prin faţa mea. Se părea că răbdarea lui Dumnezeu ajunsese la capăt şi Ziua Judecăţii venise.MMO 50.1

  Îngerul care stătea lângă mine mia arătat apoi că doar câţiva erau conştienţi de nelegiuirea care există în lumea noastră şi, în special, de nelegiuirea din oraşele mari. El declara că Domnul stabilise un timp când săi cerceteze cu mânia Sa pe aceia care au persistat în călcarea Legii Sale.MMO 50.2

  Cât de teribil a fost tabloul care mia trecut pe dinainte! Ceea ce sa întipărit cel mai viu în mintea mea a fost instrucţiunea pe care am primito în legătură cu el. Îngerul care stătea lângă mine a declarat că stăpânirea supremă a lui Dumnezeu şi sfinţenia Legii Sale trebuie să le fie descoperite acelora care, în mod stăruitor, refuzau săI dea ascultare Împăratului împăraţilor. Aceia care aleg să rămână necredincioşi trebuie să primească, în mila Lui, anumite pedepse, pentru ca, dacă este posibil, să poată fi treziţi ca să-şi dea seama de păcătoşenia purtării lor. - Mărturii, vol. 9, p. 92, 93 (1909)MMO 50.3

  Nelegiuirea nu se găseşte doar întrun anumit oraş. — Să ne gândim la oraşul San Francisco. Ce anume a adus judecăţile lui Dumnezeu asupra acestui oraş? Citim răspunsul la această întrebare în descoperirile făcute privitoare la corupţia celor care sau aflat în poziţii înalte. Corupţia, beţiile şi jafurile sunt descoperite la tot pasul. Iar starea aceasta de corupţie nu se găseşte numai în San Francisco. Noi, cei care avem adevărul, înţelegem semnificaţia acestor situaţii şi evenimente.MMO 50.4

  Trăim în ultima noapte a istoriei lumii. Nu este oare timpul ca fiecare suflet să se aşeze întro relaţie corectă cu Dumnezeu pentru aşi împlini individual partea la zidirea Împărăţiei lui Hristos? - Manuscrisul 73, 1909 (Sermons and Talks, vol. 2, p. 314, 315)MMO 51.1

  Afirmaţiile Senzaţionale Împiedică Evanghelizarea În Oraşe

  Să nu se facă afirmaţii alarmante. - „Nu cu mulţi ani în urmă, un frate care lucra în New York City a publicat câteva note foarte incitante cu privire la distrugerea acestui oraş. Eu leam scris imediat celor ce conduceau lucrarea de acolo, spunândule că nu a fost înţelept să publice astfel de note, pentru că în felul acesta putea fi stârnită o agitaţie care ar fi condus la o mişcare fanatică, prejudiciind cauza lui Dumnezeu. Observaţiile incitante sunt în defavoarea progresului lucrării.” [...]MMO 51.2

  „Acum a început să se spună că eu am declarat că oraşul New York va fi spulberat de un val uriaş. Eu nu am afirmat niciodată acest lucru. Când priveam marile clădiri ce se înălţau în acel oraş, etaj peste etaj, am declarat: «Ce scene teribile vor avea loc când Domnul va începe să zguduie pământul cu putere! Atunci se vor împlini cuvintele din Apocalipsa 18:13.» Întregul capitol optsprezece din Apocalipsa constituie o avertizare cu privire la ce va veni pe pământ. Dar eu nu am nicio lumină specială referitoare la ceea ce se va întâmpla în New York. Tot ce ştiu este că, întro zi, marile clădiri de acolo vor fi doborâte la pământ de puterea distrugătoare a lui Dumnezeu. Din lumina care mia fost dată, ştiu că timpul a venit. Un singur cuvânt din partea Domnului, o singură atingere a puterii Sale teribile, şi aceste structuri masive se vor prăbuşi. Nu ne putem imagina cât de îngrozitoare vor fi scenele care vor avea loc.” [...]MMO 51.3

  „Duhul lui Dumnezeu se străduieşte să câştige inima multora. Pentru cei care nu au avut nicio ocazie de a auzi adevărul, timpul judecăţilor nimicitoare ale lui Dumnezeu este un timp al harului. Domnul priveşte spre ei cu duioşie. Inima Sa plină de milă este impresionată, mâna Sa încă este întinsă spre a salva.” [...]MMO 52.1

  „Ultima dată când am fost în New York, am avut o viziune de noapte în care mi sa spus să privesc clădirile ce se înălţau etaj după etaj, până la cer. Aceste clădiri erau garantate împotriva incendiilor şi fuseseră ridicate spre slava proprietarilor lor. Construcţiile se înălţau sus, tot mai sus, folosinduse material costisitoare ...MMO 52.2

  În timp ce construiau acele clădiri înalte, proprietarii se bucurau cu o mândrie ambiţioasă că aveau suficienţi bani pe care săi folosească pentru glorificarea eului ... Cea mai mare parte a banilor investiţi de ei în acest fel fusese obţinută prin opresiune, prin sudoarea feţei celor săraci. În cărţile cerului este păstrat un raport al fiecărei tranzacţii. Acolo este înregistrat fiecare act necinstit şi fraudulos. Vine timpul când oamenii vor atinge o culme a insolenţei şi a fraudei pe care Domnul nu le va permite să o depăşească, iar ei vor învăţa că îndelunga răbdare a lui Iehova are o limită.MMO 52.3

  Următoarea scenă care sa ivit înaintea mea a fost aceea a unei alarme de incendiu. Oamenii priveau clădirile înalte pe care le considerau rezistente la foc şi spuneau: «Sunt întru totul sigure.” Dar acele clădiri au ars ca şi când ar fi fost făcute din smoală. Pompierii au fost incapabili să folosească pompele de incendiu.MMO 52.4

  Mia fost descoperit că atunci când va veni timpul Domnului, dacă nu va avea loc o schimbare în inimile mândre şi ambiţioase ale fiinţelor omeneşti, oamenii vor vedea că braţul care a fost puternic pentru a salva va fi puternic ca să distrugă. Nicio putere pământească nu se poate împotrivi braţului lui Dumnezeu. Niciun material folosit în construirea clădirilor nu îi va feri de distrugere atunci când vine timpul stabilit de Dumnezeu pentru ai pedepsi pe oameni pentru insolenţa lor şi pentru desconsiderarea Legii Sale.” - Schiţe din viaţa mea, p. 411414 (1915; fragmente din 1903, 1904, 1906) MMO 52.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents