Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 3—Provocările Întâlnite La Oraş

  Lucrarea lui Satana este uşor de observat în oraşe. - Satana lucrează intens în oraşele noastre aglomerate. Lucrarea lui se vede în confuzia, cearta şi neînţelegerile dintre muncitori şi patroni şi în ipocrizia care a intrat în biserici. Satana îi conduce pe oameni întrun şir nesfârşit de petreceri şi căutare de plăceri în mâncare şi băutură, ca să nuşi mai poată lua timp pentru meditaţie. El îi umple de ambiţia de a face o paradă care să le înalţe eul. Lumea atinge pas cu pas starea de lucruri care a existat în zilele lui Noe. Sunt săvârşite toate fărădelegile care pot fi imaginate. Pofta cărnii, mândria ochilor, manifestarea egoismului, abuzul de autoritate, cruzimea şi forţa folosite pentru ai face pe oameni să intre în confederaţii şi uniuni - legândui în snopi pentru a fi arşi în marele foc al zilelor din urmă - toate acestea sunt mijloacele prin care lucrează Satana. Oamenii fără minte spun că tot acest şir nesfârşit de fărădelegi înseamnă „viaţă”...MMO 38.1

  Lumea care se poartă ca şi când nu ar exista Dumnezeu, fiind absorbită în căutări egoiste, va suferi în curând o nimicire iminentă şi nu va scăpa. Mulţi continuă în satisfacerea nepăsătoare a egoismului, până când ajung atât de dezgustaţi de viaţă, încât se sinucid. În timp ce dansează şi chefuiesc, beau şi fumează, îngăduinduşi patimile animalice, oamenii sunt ca un bou care merge la tăiere. Satana lucrează cu toată iscusinţa şi prin toate mijloacele lui fascinante pentru ai face să continue marşul lor orb, până când Domnul Se va ridica din locul Său spre ai pedepsi pe locuitorii pământului pentru nelegiuirile lor. Atunci, pământul va scoate la iveală sângele şi nu va mai acoperi uciderile. Lumea întreagă pare să mărşăluiască spre moarte. - Manuscrisul 139, 1903 (Evanghelizare, p. 26)MMO 38.2

  Agenţii lui Satana organizează opoziţia faţă de Legea lui Dumnezeu. - Oamenii sau coalizat pentru a se opune Domnului oştirilor. Confederaţiile acestea vor dăinui până ce Hristos va părăsi locul Său de mijlocire dinaintea tronului harului şi va îmbrăca veşmintele răzbunării. Agenţi satanici sunt prin toate oraşele şi se ocupă cu organizarea pe grupuri a celor care se opun Legii lui Dumnezeu. Pretinşii sfinţi, dar şi necredincioşii declaraţi se alătură acestor grupuri. Acesta nu e un timp când poporul lui Dumnezeu să fie slab. Nu ne putem îngădui nici măcar o clipă de neveghere. - Mărturii, vol. 8, p. 42 (1904)MMO 39.1

  Conflictul dintre bine şi rău va dura până la sfârşitul istoriei. - Grozavă este lupta ce are loc între puterile binelui şi ale răului în centrele importante unde mesagerii adevărului sunt chemaţi să lucreze. „Noi navem de luptat împotriva cărnii şi sângelui,” spunea Pavel, „ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac” (Efeseni 6:12). Până la încheierea vremii va dăinui conflictul dintre biserica lui Dumnezeu şi aceia care se găsesc sub stăpânirea îngerilor răi. - Faptele apostolilor, p. 219 (1911)MMO 39.2

  Agenţii lui Satana fac tot mai dificilă realizarea lucrării în oraşe. - Noi nu ne dăm seama în ce măsură sunt la lucru agenţii satanici în aceste oraşe mari. Lucrarea de a aduce solia adevărului prezent înaintea oamenilor devine din ce în ce mai grea. Este esenţial ca talentele noi şi variate să se unească în lucrarea inteligentă pentru oameni. - Scrisoarea 168, 1909 (Lucrarea misionară medicală, p. 300)MMO 39.3

  Sărăcia Şi Şomajul

  Oamenii sunt creaţi să trăiască în atmosfera cerului. - Oamenii nu au fost creaţi să îndure sărăcia, boala şi suferinţa, nu au fost creaţi pentru a li se neglija nevoile fizice şi spirituale, ci au fost creaţi pentru demnitate şi puritate, pentru elevarea caracterului în viaţa aceasta şi pentru bucuria negrăită şi plină de slavă din viaţa nemuritoare viitoare. Îndurările lui Dumnezeu sunt răspândite şi înmulţite pe tot pământul; iar dacă omul ar asculta de legile naturii, nu ar exista nici măcar a zecea parte din nenorocirile prezente. Sănătatea şi viaţa sunt puse în pericol prin îngăduirea apetitului. Necazurile noastre sunt cauzate mai degrabă de întrebuinţarea nechibzuită a belşugului, decât de sărăcie. Tinerii din oraşele noastre mari şi mici sunt înconjuraţi cu ispitele îngăduim apetitului pervertit. Viciul este îmbrăcat în polei; la fel ca merele din Sodoma, el pare frumos pe dinafară, dar înăuntru e numai scrum. - Forest Park Reporter, 30 martie 1879MMO 40.1

  Situaţia disperată a celor săraci necesită o intervenţie urgentă. - În marile oraşe, există mulţi oameni care primesc mai puţină grijă şi atenţie decât li se acordă necuvântătoarelor. Gândiţivă numai la familiile înghesuite laolaltă în locuinţe mizere, multe dintre acestea fiind subsoluri întunecoase, mirosind îngrozitor din pricina umezelii şi a murdăriei. În aceste locuri jalnice se nasc copii, acolo trăiesc şi tot acolo mor. Ei nu văd nimic din frumuseţea lucrurilor naturale pe care lea creat Dumnezeu spre desfătarea simţurilor şi înălţarea sufletului. În zdrenţe şi pe jumătate morţi de foame, ei trăiesc în mijlocul viciului şi al depravării, cu caracterul modelat de ticăloşia şi păcatul care îi înconjoară. Copiii aud Numele lui Dumnezeu rostit numai în blasfemii. Vorbirea murdară, blestemele şi înjurăturile le umplu urechile. Aburii alcoolului şi fumul de tutun, duhoarea oribilă şi degradarea morală le strică simţurile. Astfel, o mulţime de oameni sunt pregătiţi să devină infractori, vrăjmaşi ai societăţii care ia lăsat pradă mizeriei şi degradării.MMO 40.2

  Nu toţi săracii din mahalalele oraşelor aparţin acestei categorii. Bărbaţi şi femei cu teamă de Dumnezeu au fost aduşi în cea mai adâncă sărăcie prin boli şi nenorociri provocate de multe ori prin uneltirile celor care trăiesc prădânduşi semenii. Mulţi dintre cei care sunt cinstiţi şi bine intenţionaţi devin săraci din cauza lipsei unei calificări întro meserie. Din pricina ignoranţei lor, ei nu sunt capabili să lupte cu dificultăţile vieţii. Rătăcind prin oraşe, de multe ori nu reuşesc să-şi găsească de lucru. Împresuraţi de priveliştea şi zgomotele viciului, ei sunt supuşi unor ispite îngrozitoare. Fiind laolaltă cu cei vicioşi şi puşi adeseori în aceeaşi tagmă, ei nu mai pot fi opriţi să nu se afunde în aceleaşi adâncuri decât printro luptă supraomenească, printro putere mai mare decât cea finită. Mulţi se ţin cu îndârjire de integritatea lor, alegând mai degrabă să sufere decât să păcătuiască. În special această categorie de oameni are nevoie de ajutor, de compasiune şi încurajare. - Divina vindecare, p. 189, 190 (1905)MMO 41.1

  În multe cazuri, săracii nu ştiu unde să caute alinare. - Mulţimi de oameni se luptă cu sărăcia, obligaţi să muncească din greu pentru salarii mici, şi nu sunt în stare să-şi asigure nici măcar strictul necesar. Truda şi lipsurile, fără nicio speranţă întro situaţie mai bună, fac ca povara lor să fie grea. Când la toate acestea se adaugă durerea şi boala, povara este aproape de nesuportat. Măcinaţi de griji şi oprimaţi, ei nu ştiu unde să caute alinare. - Mărturii, vol. 9, p. 90 (1909)MMO 41.2

  Exploatarea Săracilor De Către Cei Bogaţi

  Bogaţii se înavuţesc prin oprimarea altora. - Vrăjmaşul a reuşit să pervertească dreptatea şi să umple inimile oamenilor cu dorinţa egoistă după câştig. „Adevărul sa poticnit în piaţa de obşte şi neprihănirea nu poate să se apropie” (Isaia 59:14). Ïn marile oraşe sunt mulţimi de oameni care trăiesc în sărăcie şi în mizerie, aproape lipsiţi de hrană, de adăpost şi de îmbrăcăminte, în timp ce, în aceleaşi oraşe, sunt alţii care au mai mult decât lear putea dori inima, care trăiesc în lux, cheltuinduşi banii pe case cu mobilier scump, pe împodobire personală sau, şi mai rău, pe satisfacerea plăcerilor senzuale, pe băuturi alcoolice, pe tutun şi pe alte lucruri care distrug puterile minţii, dezechilibrează gândirea şi pervertesc sufletul. Strigătele omenirii flămânde ajung până la Dumnezeu, în timp ce, prin tot felul de asupriri şi de jecmăneli, oamenii îşi îngrămădesc averi colosale. - Mărturii, vol. 9, p. 11, 12 (1909)MMO 41.3

  Dumnezeu interzice îmbogăţirea personală prin exploatarea săracilor. - Cuvântul lui Dumnezeu nu aprobă nicio metodă care va îmbogăţi o clasă socială prin apăsarea şi suferinţa alteia. În toate tranzacţiile noastre comerciale, el ne învaţă să ne punem în locul acelora cu care tratăm, să nu ne uităm numai la interesele noastre, ci şi la ale celorlalţi. Cel care profită de nenorocirile altuia pentru folosul său, sau care caută să câştige de pe urma slăbiciunii sau incompetenţei altuia, este un călcător atât al principiilor, cât şi al preceptelor Cuvântului lui Dumnezeu. - Divina vindecare, p. 187 (1905)MMO 42.1

  Anul Sabatic şi Jubileul promovau egalitatea socială. - Dumnezeu dorea să pună stavilă iubirii nesăţioase după avere şi putere. Din acumularea neîncetată de averi de către o clasă şi din sărăcia şi mizeria celeilalte clase, aveau să iasă multe rele. Fără o anumită restrângere, puterea celor bogaţi avea să ajungă în cele din urmă un monopol, iar săracii, cu toate că înaintea lui Dumnezeu sunt la fel de preţioşi, urmau să fie priviţi şi trataţi de fraţii lor mai bogaţi ca fiind mai prejos de ei.MMO 42.2

  Simţul acestei oprimări avea să stârnească patimile clasei mai sărace. Urma să domnească un simţământ de deznădejde, care avea să ducă la coruperea societăţii deschizând poarta spre crime de tot felul. Rânduielile stabilite de Dumnezeu erau menite să promoveze egalitatea socială. Prevederea Anului Sabatic şi îndeosebi cea a Jubileului aveau să îndrepte, în mare măsură, relele apărute în acest interval de timp, viaţa socială şi politică a naţiunii. - Patriarhi şi profeţi, p. 534 (1890)MMO 42.3

  Unii Oferă Ajutor

  Un ajutor plin de compasiune pentru săraci. - Există bărbaţi şi femei cu inima largă, care se gândesc cu îngrijorare la starea celor săraci şi la mijloacele care se pot găsi pentru alinarea lor. Modul în care pot fi ajutaţi şomerii şi persoanele fără adăpost pentru a se putea bucura de binecuvântările obişnuite ale providenţei lui Dumnezeu şi pentru a duce viaţa pe care El a intenţionat ca omul so ducă este o chestiune căreia mulţi se străduiesc cu seriozitate săi găsească un răspuns. Însă nu sunt mulţi aceia care înţeleg cauzele care stau la temelia stării actuale a societăţii, aceştia fiind rari chiar şi printre educatori şi oameni de stat. Cei care ţin în mâini pârghiile guvernării nu sunt în stare să rezolve problema sărăciei şi a delicvenţei crescânde. Ei se luptă în van să pună operaţiunile de afaceri pe o temelie mai sigură. - Divina vindecare, p. 183 (1905)MMO 43.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents