Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 7—Metode De Prezentare Şl De Culegere A Roadelor

  Membrii bisericii să fie instruiţi cum să lucreze pentru oameni. - Este de datoria celor care au poziţia de conducători şi de instructori săi înveţe pe membrii bisericii cum să lucreze în diferitele domenii ale misiunii şi apoi să pună pe roate marea şi măreaţa lucrare de proclamare extinsă a acestei solii care trebuie să trezească fiecare oraş nelucrat înainte de venirea crizei, când, prin lucrarea instrumentelor satanice, uşile care acum sunt deschise soliei îngerului al treilea se vor închide. Dumnezeu ne cere să ducem solia adevărului prezent în orice oraş şi să nu ţinem lucrarea legată de câteva locuri. Oriunde se poate găsi o uşă pentru pătrunderea adevărului, acolo să fie aşezaţi oameni capabili să prezinte învăţăturile lui cu o putere şi o convingere care să mişte inimile. - Manuscrisul 61, 1909 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 215, 216)MMO 97.1

  Membrii bisericii să înveţe cum să le împărtăşească altora adevărul. - Adevărul preţios, mântuitor lea fost repetat iar şi iar membrilor bisericii noastre, în vreme ce chiar în oraşele unde sunt organizate bisericile noastre, există suflete care pier din lipsa cunoştinţelor pe care membrii noştri ar fi putut să li le împărtăşească. Lupta aprigă deabia dacă este cunoscută. Dacă ar fi treji, dacă ar căuta ocazii de a răspândi lumina, credincioşii ar găsi de lucru din abundenţă. Seriozitatea, vegherea, descoperirea simţământului responsabilităţii solemne care le revine urmaşilor lui Hristos ar spune mult în favoarea adevărului. Creştinii caracterizaţi de sacrificiu de sine vor face impresie asupra vecinilor lor prin trăirea unei vieţi de evlavie practică. Ei vor lucra cu seriozitate în slujba Domnului, vestind laudele Celui care ia chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Ei vor asculta de porunca lui Hristos: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” Fiecare membru al bisericii ar trebui să înveţe cum să le transmită lumina celor care sunt în întuneric. Fiecare să vegheze asupra sufletelor „ca unii care au să dea socoteală de ele”. - Review and Herald, 11 iunie 1895MMO 97.2

  Proclamaţi Adevărul Biblic

  Începeţi cu prezentarea cât mai clară a Evangheliei. - Este de făcut o lucrare sacră şi solemnă pentru înălţarea stindardului printre aceia care trebuie să audă de acum înainte prima invitaţie la ospăţul Evangheliei. Fiecare tip de lucrare trebuie să vină la rândul ei. Trebuie să ridicăm glasul şi să proclamăm solia la răspântiile drumurilor şi săi chemăm pe toţi cei care vor să vină la ospăţul de nuntă al Mielului. Noi facem acest lucru acum. Organizăm adunările de tabără în oraşele mai mari şi mai mici, unde solia adevărului prezent nu a fost auzită. Nu le vorbim de la început acestor suflete despre subiectele doctrinare despre care ei nu au nicio cunoaştere. Primul lucru şi cel mai important este înduplecarea şi supunerea sufletului prin prezentarea Domnului nostru Isus Hristos, ca Mântuitor care poartă păcatul şi care iartă păcatul, prezentând Evanghelia cât mai clar posibil. - Scrisoarea 4, 1899MMO 98.1

  Descoperiţile adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu celor care vor să asculte. - În oraşele noastre mai mari şi mai mici, sunt suflete care trăiesc în necunoştinţă de adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Mulţi pier în păcat. Din curiozitate, unii vin în casele noastre de rugăciune. De aceea, orice cuvânt predicat trebuie să fie o revelaţie a marilor adevăruri aplicabile acestui timp. Descoperiţile tainele răscumpărării elevilor din şcoală şi comunităţilor care se adună să asculte Cuvântul. Aceasta este ştiinţa de care au nevoie şi cei educaţi, şi cei fără studii. Cea mai înaltă educaţie va fi găsită în studiul tainei evlaviei. Dacă sunt crezute, primite şi adoptate în viaţă, marile adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu vor constitui o educaţie de cel mai înalt nivel. - Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 398 (1913)MMO 98.2

  Adevărul biblic să fie proclamat cu simplitate, pentru ca toţi săl înţeleagă. - Domnul vorbeşte poporului Său din acest timp şi îi spune: Pătrundeţi în oraşe şi proclamaţi adevărul cu simplitate şi credinţă. Duhul Sfânt va însoţi eforturile voastre de a impresiona inimile. Nu introduceţi învăţături ciudate în solia voastră, ci rostiţi cuvintele simple ale Evangheliei lui Hristos, pe care le pot înţelege şi tinerii, şi bătrânii. Atât cei neînvăţaţi, cât şi cei educaţi trebuie să înţeleagă adevărurile soliei îngerului al treilea şi acestea trebuie prezentate oamenilor cu toată simplitatea. Dacă doriţi săi abordaţi pe oameni întrun mod acceptabil, umiliţivă inimile înaintea lui Dumnezeu şi învăţaţi căile Sale. - Review and Herald, 18 ianuarie 1912 (Lucrarea misionară medicală, p. 299)MMO 99.1

  Dezvăluiţi adevărul biblic numai în ritmul în care el poate fi înţeles. - Noaptea trecută, în timpul orelor de somn, se părea că eram împreună cu fraţii mei de credinţă şi ascultam pe Cineva care vorbea ca o persoană cu autoritate. El a spus: „La această întâlnire vor participa multe suflete care în mod sincer nu cunosc adevărurile care le vor fi prezentate. Ele vor asculta şi vor deveni interesate, pentru că Hristos le atrage; conştiinţa le spune că aud adevărul, pentru că la temelia lui se află Biblia. Aceste suflete trebuie tratate cu cea mai mare atenţie ... Nu insistaţi încă de la început înaintea oamenilor cu subiectele specifice credinţei noastre, inacceptabile pentru ei, pentru ca să nu le închideţi urechile celor pentru care lucrurile acestea vin ca o descoperire nouă.MMO 99.2

  Aspectele acestea ale adevărului să le fie prezentate pe măsură ce ei sunt capabili să le înţeleagă şi să le aprecieze; chiar dacă li se va părea ciudat şi surprinzător, mulţi vor recunoaşte cu bucurie că o nouă lumină se revarsă din Cuvântul lui Dumnezeu; pe când, dacă adevărul ar fi prezentat întro măsură atât de mare încât ei nu lar putea primi, unii sar îndepărta şi nu ar mai reveni niciodată. Mai mult de atât, ei ar reprezenta greşit adevărul; când vor explica ceea ce sa spus, ei vor răstălmăci Scriptura atât de mult, încât vor deruta sufletele. Trebuie să fructificăm situaţiile prezente. Prezentaţi adevărul aşa cum este el în Isus. Nu trebuie să existe un spirit combativ sau de polemică în apărarea adevărului.” - Manuscrisul 44, 1849 (Special Testimonies to Ministers and Workers, seria A, nr. 3, p. 13, 14)MMO 100.1

  Subiectele Care Să Fie Predicate

  Mulţi nu cunosc decât ceea ce le spun slujitorii bisericii lor. - Oamenii nu ştiu nimic despre adevăr. Ei nu ştiu nimic despre argumentele credinţei noastre. Ei cred ceea ce le spun slujitorii bisericii. Atunci să nu se facă niciun efort pentru ca ei să ştie care este adevărul pentru acest timp? Ce se poate face în aceste oraşe, fără bani, pentru a începe lucrarea? Dacă vedeţi mereu locuri unde credeţi că puteţi folosi mijloace avantajoase, înseamnă că trebuie să părăsiţi ţările acestea şi să lăsaţi terenul nearat şi nesemănat? Va fi Domnul mulţumit cu această neglijentă? - Scrisoarea 9a, 1893 (Manuscript Releases, vol. 11, p. 7)MMO 100.2

  Predicaţi despre semnele revenirii iminente a lui Hristos. - Considerăm că a venit timpul să facem eforturi hotărâte în oraşele noastre. Citiţi capitolul 21 din Luca. Aceasta este solia pe care trebuie să o transmitem. Este cea mai solemnă solie pentru acest timp. - Scrisoarea 160, 1906MMO 100.3

  Să se pună accent pe Sabatul zilei a şaptea. - Există multe locuri unde ar fi trebuit să se întrebuinţeze mijloacele pentru a întreprinde o acţiune energică în oraşele mari şi mici prin adunările în corturi şi pentru a fi ridicate biserici care ar trebui să fie nişte monumente ale adevărului şi neprihănirii. Fiecare acţiune trebuie să vorbească în favoarea lui Dumnezeu şi a Sabatului Său sfânt. Aceasta trebuie să reiasă în mod clar şi pronunţat din toată lucrarea noastră, pentru a fi mărturie că ziua a şaptea este semnul, sigiliul lui Dumnezeu. - Scrisoarea 45, 1900 (Manuscript Releases, vol. 9, p. 88)MMO 101.1

  Evanghelizarea Publică În Oraşele Mari

  Închiriaţi săli sau alte locuri corespunzătoare prezentărilor publice. - In locurile în care adevărul nu este cunoscut, fraţii potriviţi acestei lucrări pot închiria o sală sau alt loc corespunzător, unde să se adune şi să îi aducă pe toţi cei care vor să vină. Apoi săi înveţe pe oameni despre adevăr. Nu e nevoie să ţină predici, ci să ia Biblia şi să Îl lase pe Dumnezeu să vorbească direct din Cuvântul Său. Dacă nu sunt prezenţi decât câţiva oameni, ei pot citi „Aşa zice Domnul”, fără mare paradă sau agitaţie; doar citiţi şi explicaţi adevărul simplu al Evangheliei, cântaţi şi vă rugaţi împreună cu ei. - Review and Herald, 29 septembrie 1891MMO 101.2

  Eforturile evanghelistice să includă un program de consolidare. - In eforturile noastre de a ajunge la oameni, există pericolul adoptării unor metode care să nu producă cele mai bune rezultate. Pot fi urmate planuri care o vreme par a stârni mult interes; dar efectul dovedeşte că lucrarea nu dăinuie. Poate că întrebuinţarea „carului Evangheliei *Un car tras de cai era împodobit pentru a atrage atenţia atunci când se intra într-un oraş şi era utilizat drept platformă pentru prezentarea soliei” este bună întro anumită măsură; dar în cele mai multe cazuri, rezultatele ulterioare vor fi decepţionante. Oamenii vor fi atraşi de muzică şi vor asculta cuvântările şi apelurile făcute. Dar lucrătorii trec repede dintrun loc în altul şi nu e timp ca oamenii să devină înrădăcinaţi în adevăr. Impresiile făcute se şterg repede. A fost semănată prea puţină sămânţă care să răsară şi să aducă roade. La sfârşitul sezonului, vor fi de strâns prea puţini snopi...MMO 101.3

  În multe locuri este aproape imposibil să obţinem intrare în vreun locaş de închinare. Prejudecăţile, invidia, gelozia sunt atât de puternice, încât adesea nu putem găsi niciun loc unde să le vorbim oamenilor din Cuvântul vieţii. Dacă se pot ţine adunări de tabără în diferite locuri, cei care doresc să audă au această şansă. Sufletele care tânjesc după pâinea vieţii vor fi hrănite.MMO 102.1

  În loc să organizăm o adunare de tabără mamut în câteva localităţi, mult mai bine ar fi dacă am organiza adunări mai mici în multe locuri. Acestea să fie susţinute în oraşele mari şi mici unde solia adevărului prezent nu a fost prezentată ...MMO 102.2

  Ea ar trebui urmată de o adunare în corturi şi de lucrare biblică. Lucrătorii cu experienţă, împreună cu asistenţii lor, ar trebui să rămână pe teren pentru ai căuta pe toţi cei interesaţi. Ei ar trebui să lucreze ca şi cum ar fi în căutarea oii pierdute. Mulţi dintre cei care au venit la adunarea de tabără doar ca să audă sau să vadă ceva nou vor fi impresionaţi de adevăr şi unii dintre ei vor lua decizia de a asculta de el...MMO 102.3

  În cadrul acestor întâlniri nu ar trebui să prezentăm de la început subiectele de doctrină despre care ascultătorii nu au nicio cunoştinţă. Captaţile atenţia prin prezentarea adevărului aşa cum este el în Isus. Primul şi cel mai important lucru este acela de a îndupleca şi supune sufletul prin prezentarea Domnului nostru Isus Hristos, ca Mântuitor care iartă păcatele. Menţineţi înaintea ochilor lor crucea de pe Calvar. Care a fost cauza morţii lui Hristos? Încălcarea Legii. Arătaţi că Hristos a murit pentru a le da oamenilor şansa de a deveni supuşi loiali ai Împărăţiei Sale.MMO 102.4

  Adevărul să nu fie prezentat prin cuvântări lungi şi elaborate, ci prin discuţii scurte, direct la subiect. Educaţi şi iar educaţi despre slujirea profundă cu tot sufletul. Consacrarea profundă, rugăciunea multă, pasiunea vor face o impresie, fiindcă îngerii lui Dumnezeu vor fi prezenţi ca să mişte inimile ascultătorilor.MMO 103.1

  Să existe muzică vocală şi muzică instrumentală. Instrumentele muzicale erau folosite în serviciile religioase din vremurile străvechi. Închinătorii Îl lăudau pe Dumnezeu cu harpa şi cu chimvalul, iar muzica ar trebui să aibă locul ei în serviciile noastre divine. Ea va spori interesul. - Manuscrisul 3, 1899 (General Conference Daily Bulletin, 2 martie 1899, p. 128)MMO 103.2

  Întâlnirile în aer liber sunt eficiente în unele zone. - Trebuie să se lucreze mai mult în oraşe. Există zone în care cea mai bună metodă de lucru cu oamenii sunt întâlnirile în aer liber. Sunt mulţi care se pot ocupa de acest domeniu al lucrării, dar ei trebuie să se îmbrace cu toată armura neprihănirii. Suntem cu totul prea delicaţi în lucrarea noastră; totuşi, este nevoie de decenţă şi de bunsimţ. - Manuscrisul 139, 1898 (An Appeal for Missions [broşura 004], p. 15)MMO 103.3

  Vorbitorii Din Cadrul Întâlnirilor În Corturile Instalate În Oraşe

  Cei mai buni vorbitori să fie întrebuinţaţi în cadrul adunărilor de tabără *Termenul este utilizat aici cu sensul de întâlniri de evanghelizare pentru membri şi pentru persoane de altă religie, susţinute aproape întotdeauna în corturi din oraşe. - Cu toţii trebuie să fim conştienţi de faptul că, pe măsură ce calea se deschide, putem înainta cu lucrarea în oraşele mari. Am rămas cu mult în urmă în ceea ce priveşte instruirea pentru pătrunderea în aceste oraşe şi pentru ridicarea de monumente pentru Dumnezeu. Trebuie să conducem sufletele pas cu pas la lumina deplină a adevărului. Trebuie să continuăm lucrarea până când este organizată o biserică şi până când este construită o casă de închinare umilă ...MMO 103.4

  În fiecare oraş este de făcut o lucrare. Lucrătorii trebuie să meargă în oraşele mari şi să susţină adunări de tabără. În cadrul acestor întâlniri, trebuie pus la lucru cel mai bun talent pentru ca adevărul să fie proclamat cu putere. Trebuie cooptaţi oameni dotaţi cu diferite daruri. Un singur om nu posedă toate darurile necesare pentru lucrare. Pentru ca o adunare de tabără să aibă succes, este nevoie de câţiva lucrători. Nimeni nu trebuie să considere că are dreptul exclusiv de a face toată lucrarea importantă. - Review and Herald, 30 septembrie 1902MMO 104.1

  Vorbitorii să aibă grijă ce cuvinte rostesc. - Dacă vorbitorii sunt atenţi la ceea ce spun în cadrul adunărilor de tabără susţinute în oraşele noastre, inimile vor fi mişcate pe măsură ce adevărul este proclamat în puterea Duhului. Dragostea lui Hristos primită în inimă va alunga dragostea de neadevăr. Dragostea şi bunăvoinţa manifestate în viaţa lui Hristos trebuie să se manifeste în viaţa celor care lucrează pentru El. Activitatea serioasă, neobosită care a caracterizat viaţa Sa trebuie să caracterizeze şi viaţa lor. Caracterul creştinului trebuie să fie o reproducere a caracterului lui Hristos ...MMO 104.2

  Acest domeniu al lucrării nu trebuie considerat ca fiind separat şi distinct de celelalte domenii ale lucrării prin adunările de tabără. Fiecare domeniu al lucrării lui Dumnezeu este strâns legat de toate celelalte domenii. Este adevărat că fiecare domeniu este distinct, dar ele trebuie să avanseze în armonie desăvârşită ...MMO 104.3

  Toţi cei care pot să se dedice lucrării îndelung neglijate din oraşele noastre, o lucrare care a fost observată, dar pe lângă care sa trecut la fel cum au trecut odinioară preotul şi levitul pe lângă omul căzut între tâlhari. Apucaţivă de lucrarea în oraşe din toată inima, în mod inteligent şi fără egoism. - Pacific Union Recorder, 23 octombrie 1902MMO 104.4

  Evitati Etalarea Extravagantă

  Nu este nevoie de etalare somptuoasă. - Vreau să fac o afirmaţie categorică. Nu este planul lui Dumnezeu ca biserica Sa să facă vreodată aranjamente pentru a se etala cu somptuozitate. Domnul este nemulţumit şi dezonorat când mijloacele pe care lea oferit sunt utilizate pentru astfel de etalări. Mi sa permis să îmi fie prezentată etalarea recentă şi am fost instruită că banii utilizaţi astfel ar fi trebuit utilizaţi pentru uşurarea situaţiei unor persoane care au împrumutat bani instituţiilor noastre şi care acum aveau nevoie de ei. Sunt persoane care îşi împrumută banii cu bună credinţă, dar care, deşi au făcut apeluri şi şiau cerut banii, nu au reuşit săi obţină. Banii împrumutaţi de la membrii noştri trebuie returnaţi atunci când aceştia îi cer. - Manuscrisul 162, 1905 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 230)MMO 105.1

  Rugăciunea şi Duhul Sfânt vor realiza mai mult decât etalarea exterioară. - Aceia care fac lucrarea Domnului în oraşe trebuie să depună un efort calm, susţinut şi devotat pentru ai învăţa pe oameni. Cu toate că trebuie să lucreze în mod stăruitor, ca să trezească interesul ascultătorilor şi să menţină acest interes, în acelaşi timp ei trebuie să se ferească de tot ce ar putea fi perceput ca senzaţional. În acest veac al extravaganţei şi al etalării exterioare, când oamenii consideră necesar să facă paradă pentru a obţine succesul, mesagerii aleşi de Dumnezeu trebuie să demonstreze că este greşit să se cheltuiască mijloacele în mod inutil, doar de dragul efectului produs. Atunci când lucrează cu simplitate, cu umilinţă şi cu o demnitate plină de amabilitate, evitând tot ceea ce este teatral, lucrarea lor va face o impresie durabilă spre bine.MMO 105.2

  Întradevăr, este nevoie să se cheltuiască bani, dar în mod judicios, pentru a face publicitate întâlnirilor şi pentru a face o lucrare durabilă. Cu toate acestea, se va dovedi că puterea fiecărui lucrător stă nu în aceşti factori externi, ci întro dependenţă de Dumnezeu plină de încredere, în rugăciunea stăruitoare pentru ajutorul Său, în ascultarea de Cuvântul Său. În lucrarea Domnului este nevoie de mult mai multă rugăciune, de mult mai multă asemănare cu Hristos, de mult mai multă conformare cu voinţa lui Dumnezeu. Efortul de a da o aparenţă de bine şi etalarea extravagantă de mijloace nu vor face lucrarea care trebuie făcută.MMO 105.3

  Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie dusă mai departe cu putere. Avem nevoie de botezul Duhului Sfânt. Avem nevoie să înţelegem că Dumnezeu va adăuga în rândurile poporului Său oameni cu capacităţi şi cu influenţă, care trebuie să-şi îndeplinească partea în a avertiza lumea. Nu toţi cei din lume sunt nelegiuiţi şi păcătoşi. Dumnezeu are multe mii care nu şiau plecat genunchiul înaintea lui Baal. În bisericile apostate sunt oameni temători de Dumnezeu. Dacă nu ar fi aşa, nu ni sar fi dat de transmis solia: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare ... Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu” (Apocalipsa 18:24). Mulţi dintre cei cu inima sinceră doresc cu ardoare să poată respira viaţa cerească. Ei vor recunoaşte Evanghelia, atunci când aceasta le va fi adusă în frumuseţea şi în simplitatea cu care este prezentată în Cuvântul lui Dumnezeu. - Mărturii, vol. 9, p. 109111 (1909)MMO 106.1

  Etalarea extravagantă este contrară voinţei lui Dumnezeu. - Dumnezeu priveşte la marea etalare făcută de unele persoane care lucrează în New York; dar El nu este de acord cu această metodă de predicare a Evangheliei. Solia solemnă este amestecată cu o mare cantitate de pleavă, care lasă asupra minţilor o impresie ce nu este în armonie cu lucrarea noastră. Vestea bună a harului mântuitor trebuie dusă pretutindeni; însă trebuie practicată economia dacă vrem să înaintăm în spiritul exemplificat de Hristos în viaţa Sa de slujire. Nu ne dorim ca o astfel de etalare să reprezinte reforma sănătăţii în vreo zonă ...MMO 106.2

  Toate etalările somptuoase făcute prin lucrarea misionară medicală, prin clădiri, prin îmbrăcăminte sau prin orice alt tip de împodobire sunt contrare voinţei lui Dumnezeu. Lucrarea noastră trebuie studiată atent şi trebuie să fie în acord cu planul Mântuitorului nostru. El ar fi putut avea la dispoziţia Sa armate de îngeri pentru aşi etala adevăratul caracter princiar; dar El a lăsat toate acestea deoparte şi a venit în lumea noastră în haina omenescului, pentru a suferi împreună cu omenirea toate ispitele cu care se confruntă omul...MMO 106.3

  Dumnezeu îi cheamă pe adventiştii de ziua a şaptea să le arate oamenilor că noi ne pregătim pentru locaşurile pe care Hristos Sa dus să le pregătească pentru aceia care îşi curăţă sufletul prin ascultarea de adevăr, aşa cum este el în Isus. Fiecare suflet care Îl va urma pe Hristos să se tăgăduiască pe sine, să-şi ia crucea şi săL urmeze. Aşa spune Marele Învăţător. - Scrisoarea 309, 1905 (Review and Herald, 6 august 1914)MMO 107.1

  Lucrarea Personală

  Mărturia personală este mai eficientă decât predicarea publică. - Dacă ne împrietenim cu ei [cu oamenii cu care dorim să lucrăm] şi dacă ne apropiem de ei, cursul gândurilor lor va fi schimbat mai rapid decât prin intermediul discursurilor celor mai abile. Prezentarea lui Hristos în familie, la gura sobei şi în micile grupe strânse în case particulare este mai eficientă în câştigarea sufletelor pentru Isus decât predicile susţinute în aer liber înaintea mulţimilor agitate ori chiar în săli sau biserici. - Review and Herald, 8 decembrie 1885MMO 107.2

  Predicarea să fie susţinută prin lucrarea din casă în casă. - In oraşe trebuie să lucrăm, nu doar să ţinem predici; trebuie să facem lucrare din casă în casă. După ce a fost dată avertizarea, după ce a fost prezentat adevărul din Scriptură, multe suflete vor fi convinse. Atunci este nevoie de mare atenţie.Instrumentul omenesc nu poate împlini lucrarea Duhului Sfânt; noi nu suntem decât canalele prin care Domnul lucrează. Prea adesea, se manifestă un spirit de autosuficienţă dacă eforturile lucrătorului sunt însoţite de un oarecare succes. Dar nu trebuie să existe nicio înălţare a eului, nimic nu trebuie pus pe seama eului; lucrarea este a Domnului şi Numele Său scump trebuie să primească toată slava. Eul să fie ascuns în Isus. - Review and Herald, 14 octombrie 1902MMO 107.3

  Lucrarea În Cartiere

  Începeţi în cartierul vostru. - Domnul mia înfăţişat lucrarea ce trebuie făcută în oraşele noastre. Credincioşii din aceste oraşe pot lucra pentru Dumnezeu în cartierul în care locuiesc. Ei trebuie să lucreze în linişte şi cu smerenie, ducând cu ei peste tot atmosfera cerului. Dacă dau uitării eul, arătând mereu spre Hristos, puterea influenţei lor va fi exercitată în favoarea adevărului. - Review and Herald, 12 august 1902MMO 108.1

  Creştinii care locuiesc în oraşe să dea mărturie înaintea oamenilor. - Mă adresez creştinilor care locuiesc în marile noastre oraşe: Dumnezeu va făcut depozitarii adevărului, nu ca să îl păstraţi, ci ca să îl împărtăşiţi celorlalţi. Ar trebui să faceţi vizite din casă în casă ca nişte ispravnici credincioşi ai harului lui Hristos. În timp ce lucraţi, reflectaţi şi plănuiţi, vă vor apărea în minte noi metode şi capacităţile intelectului vostru se vor mări prin punerea lor la lucru. Împlinirea căldicică şi lentă a datoriei este o nedreptate care i se face sufletului pentru care Hristos a murit. Dacă dorim să găsim perlele îngropate în gunoaiele din oraşe, trebuie să mergem, fiind gata să împlinim lucrarea cerută de Domnul. Unii pot lucra în linişte, stârnind interesul, pe când alţii pot ţine cuvântări în săli. Este adevărat că Satana va face tot posibilul pentru a amorţi simţurile, pentru a orbi ochii şi pentru a închide ochii oamenilor faţă de adevăr; dar, în pofida acestui fapt, mergeţi în lucrare. Lucraţi din casă în casă, fără ai neglija pe cei săraci, care de regulă sunt trecuţi cu vederea. Hristos a spus: „Ma uns să vestesc săracilor Evanghelia”, iar noi trebuie să facem la fel. - Review and Herald, 11 iunie 1895MMO 108.2

  Împărtăşiţile Evanghelia prietenilor. - Ar trebui să simţim că este datoria noastră specială aceea de a lucra pentru cei ce trăiesc în vecinătatea noastră. Studiaţi modul în care puteţi săi ajutaţi cel mai bine pe cei care nu manifestă niciun interes pentru lucrurile religioase. Când vă vizitaţi prietenii şi vecinii, arătaţivă interesul atât pentru bunăstarea lor spirituală, cât şi pentru cea vremelnică. Vorbiţile despre Hristos ca despre un Mântuitor care iartă păcatul. Invitaţii pe vecinii voştri acasă la voi şi citiţi împreună cu ei din preţioasa Biblie şi din cărţi care îi explică adevărurile. Invitaţii să vi se alăture în cântare şi rugăciune. Însuşi Hristos va fi prezent la aceste mici adunări, după cum a făgăduit, iar inimile vor fi atinse de harul Său.MMO 109.1

  Membrii bisericii ar trebui să se autoeduce să facă această lucrare. Acest lucru este la fel de vital ca şi salvarea sufletelor aflate în întuneric, în ţări străine. În timp ce unii simt povara pentru sufletele aflate departe, mulţi dintre cei care stau acasă ar trebui să simtă povara sufletelor preţioase care trăiesc în jurul lor şi să lucreze tot atât de sârguincios pentru mântuirea lor. - Divina vindecare, p. 152, 153 (1905)MMO 109.2

  Să ajungem la oameni, oriunde ar fi ei. - Să ajungem la oameni, oriunde ar fi ei şi oricare ar fi condiţia şi poziţia lor socială, şi săi ajutăm în orice mod posibil - aceasta este slujirea adevărată. Printrun asemenea efort, puteţi câştiga inimi şi puteţi deschide o uşă înaintea sufletelor care pier. [...]MMO 109.3

  Este aproape nefolositor să încercăm săi reformăm pe alţii, atacând ceea ce noi am putea privi ca fiind obiceiuri greşite. Rezultatele unor asemenea eforturi aduc adesea mai mult rău decât bine. În discuţia Sa cu femeia samariteană, în loc să dispreţuiască fântâna lui Iacov, Hristos a prezentat ceva mai bun. [...] Aceasta este o ilustraţie a modului în care trebuie să lucrăm. Trebuie să le oferim oamenilor ceva mai bun decât ceea ce au ei, însă-şi pacea lui Hristos, care depăşeşte orice înţelegere. - Divina vindecare, p. 156, 157 (1905)MMO 109.4

  Trebuie Să Lucrăm Cu Toţi Oamenii

  Întreaga familie umană este biserica noastră. - Dragostea manifestată prin viaţa şi caracterul lui Hristos nu este o afecţiune îngustă, egoistă. Voi vă veţi simţi constrânşi de dragostea Sa să predicaţi Evanghelia în zonele de dincolo de voi şi nu vă veţi lăuda cu lucrurile pregătite pentru voi de altcineva. „Ci «oricine se laudă să se laude în Domnul». Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă.” Lucrarea care îi stă mereu înainte pastorului lui Hristos este aceea de a predica Evanghelia atât celor de aproape, cât şi celor din „ţinuturile care sunt dincolo”. Ea presupune tăgăduire de sine şi purtarea crucii. Acest tip de lucrare, care ne va determina să fim neîncetat misionari credincioşi acolo unde trăim şi să pătrundem mereu în noi teritorii, trebuie îndeplinită din ce în ce mai mult pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei pământului. Evanghelia nu trebuie limitată la o anumită perioadă de timp sau la o anumită zonă. Lumea este câmpul de lucru pentru pastorul Evangheliei şi întreaga familie umană este biserica sa. După ce a terminat de susţinut o cuvântare, lucrarea sa deabia începe, întrucât Cuvântul vieţii trebuie prezentat din casă în casă. Adevărul trebuie dus din oraş în oraş, din stradă în stradă, din familie în familie. Trebuie încercată orice metodă prin care se poate obţine acces în casele oamenilor, fiindcă mesagerul trebuie să cunoască oamenii. Adevărul trebuie dus din ţinut în ţinut, din împărăţie în împărăţie. Trebuie să se adune toate spicele de pe drumurile principale şi de pe căile lăturalnice, iar solia trebuie răspândită din continent în continent, până când tot pământul este acoperit cu Evanghelia Domnului Isus Hristos.MMO 110.1

  Pastorii şi misionarii trebuie să păstreze întotdeauna înaintea ochilor lor „ţinuturile care sunt dincolo”. Mântuitorul ia spus poporului Său: „Voi sunteţi lumina lumii.” Adevărul trebuie proclamat; lumina trebuie să se răspândească în raze clare, neîntrerupte. Tăgăduirea de sine, sacrificiul de sine, căldura sufletească trebuie manifestate; lumina trebuie să se răspândească până când sufletelor preţioase li se oferă ocazia de a lua poziţie de partea Domnului. Atunci lucrătorul trebuie să pătrundă în „ţinuturile care sunt dincolo”, unde sufletele trebuie adunate şi unde lumina preţioasă trebuie să strălucească în mijlocul întunericului moral ce îi învăluie pe oameni. Astfel, adevărul trebuie predicat până când mintea celor care stau în întuneric, ca sub un văl al morţii, este iluminată, elevată şi îmbogăţită. Fiecare lucrător trebuie să stea la postul datoriei sale, nu numai ca să predice, ci şi să se apropie de oameni, să îi cunoască în cadrul căminului lor, la fel cum a procedat Isus, lucrând neegoist, cu devotament, până când lucrarea este bine consolidată. În momentul în care este formată o grupă care să ducă lumina în comunitate, vor fi observate deschideri care îi vor invita pe lucrători în „ţinuturile care sunt dincolo”. Lucrătorii pentru Dumnezeu vor înainta mereu, depinzând continuu de călăuzirea Duhului Sfânt. - Bible Echo, 21 mai 1894MMO 110.2

  Orice persoană în nevoie este aproapele meu. - Oriunde există nevoie şi suferinţă umană, există un câmp pentru lucrarea misionară. In jurul nostru sunt multe persoane nepromiţătoare, care îşi sacrifică puterile primite de la Dumnezeu de dragul obiceiurilor dăunătoare. Săi dispreţuim? Nu; Domnul Isus a cumpărat sufletele lor cu un preţ infinit, chiar prin vărsarea sângelui din inima Sa. Voi, cei care mărturisiţi a fi copiii lui Dumnezeu, creştini în deplinul înţeles al cuvântului sau în practica vieţii voastre, sunteţi doar nişte ipocriţi, nişte prefăcuţi? Voi întrebaţi precum Cain: „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” Îi va spune Domnul vreunuia dintre noi aşa cum ia spus lui Cain: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine”? Oare să nu împlinim noi lucrarea pe care nea încredinţato Dumnezeu şi să nu căutăm săi salvăm pe cei pierduţi? Sunt mulţi care întreabă la fel ca învăţătorul Legii: „Cine este aproapele meu?” Răspunsul ajunge până la noi prin întâmplarea care a avut loc în apropiere de Ierihon, când preotul şi levitul au trecut pe partea cealaltă şi lau lăsat pe străinul lovit şi rănit în grija bunului samaritean. Oricine se află în nevoie sau suferinţă este aproapele nostru. Orice urmaş rătăcit al lui Adam, bărbat sau femeie, care au fost ademeniţi de vrăjmaşul sufletelor şi luaţi captivi prin obiceiurile rele care şterg bărbăţia sau feminitatea primită de la Dumnezeu, este aproapele meu. - Review and Herald, 12 noiembrie 1895MMO 111.1

  Lucrarea pentru Dumnezeu trebuie făcută în toată lumea. - Mam trezit copleşită de o mare mâhnire. Am adormit din nou şi se părea că eram întro mare adunare. Cineva cu autoritate se adresa celor prezenţi, înaintea cărora era întinsă o hartă a lumii. El spunea că harta reprezintă via lui Dumnezeu, care trebuie cultivată. Atunci când lumina din cer străluceşte asupra cuiva, acea persoană trebuie să reflecte lumina şi asupra altora. Luminile trebuie să fie aprinse în multe locuri, iar de la aceste lumini urmau să fie aprinse altele.MMO 112.1

  Erau repetate cuvintele: „Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii naprind lumina ca so pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” (Matei 5:1316)MMO 112.2

  Am văzut şuvoaie de lumină, luminând din oraşe şi din sate, din locurile înalte şi din locurile joase ale pământului. Cuvântul lui Dumnezeu a fost ascultat şi, drept urmare, erau monumente pentru El în fiecare oraş şi în fiecare sat. Adevărul Său era proclamat în întreaga lume. - Mărturii, vol. 9, p. 28, 29 (1909)MMO 112.3

  Lumina Soarelui Neprihănirii să fie răspândită până la cei nevoiaşi. - Există o lucrare de făcut de către bisericile noastre, lucrare pe care doar puţini o cunosc: „Am fost flămând”, spune Hristos „şi Miaţi dat de mâncat; Mia fost sete şi Miaţi dat de băut; am fost străin şi Maţi primit; am fost gol şi Maţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine.” Va trebui să oferim din mijloacele noastre pentru ai susţine pe lucrătorii ieşiţi la seceriş şi ne vom bucura de snopii adunaţi. Lucrarea aceasta este bună, dar există o lucrare până acum rămasă neatinsă, care trebuie făcută. Misiunea lui Hristos a fost aceea de ai vindeca pe bolnavi, de ai încuraja pe cei descurajaţi, de a întări inimile zdrobite. Această lucrare de refacere trebuie împlinită în rândul celor nevoiaşi, celor suferinzi dintre oameni. Dumnezeu aşteaptă din partea voastră nu numai bunăvoinţă, ci şi o faţă veselă, cuvinte pline de speranţă, o strângere de mână. Alinaţii pe copiii lui Dumnezeu cei loviţi de necaz. Unii sunt bolnavi, şi speranţa sa dus de la ei. Aduceţi înapoi pentru ei lumina soarelui. Sunt suflete care şiau pierdut curajul; vorbiţile, rugaţivă pentru ei. Sunt unii care au nevoie de pâinea vieţii. Citiţile din Cuvântul lui Dumnezeu. Există o boală a sufletului la care niciun balsam nu poate ajunge, pe care niciun medicament nu o poate vindeca. Rugaţivă pentru aceştia şi aduceţii la Isus Hristos. Şi în toată lucrarea voastră, Hristos va fi prezent pentru a lăsa impresii asupra inimii omeneşti.MMO 112.4

  Acesta este tipul de lucrare misionară ce trebuie făcută. Aduceţi în camera bolnavului şi suferindului lumina Soarelui Neprihănirii. Învăţaţii pe locatarii caselor sărace cum să gătească. „El Îşi va paşte turma ca un Păstor”, cu hrană vremelnică şi cu hrană spirituală. - Manuscrisul 105, 1898 (A Call to Medical Evangelism and Health Education, p. 22, 23)MMO 113.1

  Bunăstarea tuturor depinde de bunăstarea fiecăruia. - Nimeni nu trebuie să monopolizeze ceea ce le aparţine, întrun anumit grad, tuturor, mari sau mici, bogaţi sau săraci, învăţaţi sau neînvăţaţi. Nicio rază de lumină să nu fie subestimată, nicio rază să nu fie respinsă, nicio scânteiere să nu rămână nerecunoscută, dar nici să fie acceptată fără tragere de inimă. Toţi să-şi îndeplinească partea lor pentru adevăr şi neprihănire. Interesele diferitelor categorii sociale sunt legate indisolubil. Cu toţii suntem ţesuţi împreună în marea reţea a omenirii şi, dacă ne reţinem simpatia unii faţă de alţii, vom pierde. Este imposibil ca în biserică să fie menţinută o influenţă sănătoasă, dacă nu există interes şi simpatie reciprocă. - Slujitorii Evangheliei, p. 331 (1915)MMO 113.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents