Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 8—Lucrarea În Oraşe Şl În Afara Oraşelor

  Unii trebuie să locuiască în oraşe ca să lucreze pentru oamenii de acolo. - Planul lui Satana este să îi atragă pe bărbaţi şi pe femei în oraşe şi, în acest scop, el inventează tot felul de lucruri noi şi de distracţii, tot felul de plăceri. Iar oraşele de astăzi de pe pământ devin la fel ca oraşele de dinaintea potopului.MMO 126.1

  Ar trebui să purtăm pe suflet o neîntreruptă povară când vedem împlinirea cuvintelor lui Hristos: „Cum sa întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului” (Matei 24:37). În zilele de dinaintea potopului, au fost inventate tot felul de distracţii pentru ai duce pe bărbaţi şi pe femei la uitare şi păcat. Astăzi, în 1908, Satana lucrează intens ca să predomine aceleaşi condiţii ca atunci. Iar pământul se strică. Libertatea religioasă va fi puţin respectată de creştinii declaraţi, pentru că mulţi dintre ei nu înţeleg lucrurile spirituale.MMO 126.2

  Nu putem să nu vedem că sfârşitul lumii vine curând. Satana lucrează la mintea bărbaţilor şi femeilor şi mulţi par a fi plini de dorinţa după distracţii şi plăceri. După cum sa întâmplat în zilele lui Noe, tot felul de rele se întâlnesc şi astăzi din ce în ce mai des. Divorţul şi căsătoria sunt la ordinea zilei. În astfel de momente, poporul care se străduieşte să păzească poruncile lui Dumnezeu ar trebui să caute locuri retrase, departe de oraşe. Unii trebuie să rămână în oraşe pentru a da un ultim semnal de avertizare, dar lucrul acesta va deveni din ce în ce mai periculos. Totuşi adevărul pentru momentul de faţă trebuie să ajungă la lume - adevărul aşa cum a fost rostit de Acela care cunoaşte sfârşitul de la început. - Manuscrisul 85, 1908 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 261, 262)MMO 126.3

  Membrii laici să intre în oraşe pentru a conduce lucrarea de evanghelizare. - În jurul nostru sunt oraşe şi sate în care nu se face niciun efort pentru mântuirea oamenilor. De ce familiile care cunosc adevărul prezent nu se stabilesc în aceste oraşe şi sate pentru a ridica acolo stindardul lui Hristos, lucrând cu umilinţă, nu după voia lor, ci după voia lui Dumnezeu, spre a le duce lumina celor care nu o cunosc deloc? [...]MMO 127.1

  Vor exista membri laici care se vor muta în oraşe mai mari şi mai mici şi în locuri aparent izolate, ca să poată face să strălucească asupra altora lumina pe care lea dato Dumnezeu. Unii dintre cei pe care îi vor cunoaşte nu vor părea a fi printre persoanele cele mai promiţătoare, dar singura lor întrebare pe care ar trebui să şio pună este: Doresc ei să ajungă în armonie cu Domnul Hristos? Doresc ei să ajungă părtaşi spiritului Său, aşa încât influenţa lor, prin învăţături şi prin exemplul personal, să prezinte frumuseţea Autorului adevărului şi a neprihănirii? - Review and Herald, 29 septembrie 1891 (Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă, p. 180)MMO 127.2

  Instituţiile să fie plasate în afara oraşelor; bisericile să fie înfiinţate în oraşe. - Domnul nea instruit în mod repetat că trebuie să lucrăm în oraşe din avanposturi plasate în afara lor. În aceste oraşe, trebuie să avem case de închinare, ca monumente pentru Dumnezeu; însă instituţiile pentru publicarea literaturii noastre, pentru vindecarea bolnavilor şi pentru instruirea lucrătorilor să fie stabilite în afara oraşelor. În mod special este important ca tinerii noştri să fie feriţi de ispitele vieţii de la oraş.MMO 127.3

  Este în armonie cu această învăţătură faptul că au fost cumpărate şi rededicate casele de rugăciune din Washington, D.C., şi din Nashville, în timp ce casele de editură şi sanatoriile din aceste centre au fost stabilite ca avanposturi, departe de zona aglomerată a oraşelor. Acesta este planul care a fost urmat când au fost mutate la ţară alte case de editură şi sanatorii şi care este urmat în prezent în Marea Britanie, în privinţa casei de editură din Londra şi, de asemenea, în privinţa centrului de instruire de acolo. Avem acum ocazia de a înainta pe căile deschise de providenţa lui Dumnezeu, ajutândui pe fraţii noştri din aceste centre şi din multe alte centre importante să ridice lucrarea pe o temelie solidă, astfel încât ea să fie dusă mai departe cu paşi fermi. - Special Testimonies, seria B, nr. 8, p. 7, 8MMO 127.4

  Bisericile

  Să fie înfiinţate biserici în oraşe. - În fiecare oraş în care se proclamă adevărul, trebuie ridicate biserici. În unele oraşe mari, trebuie să existe biserici în diverse zone. In unele locuri, vor fi scoase la vânzare case de adunare la preţ rezonabil, care pot fi achiziţionate în mod avantajos. - Scrisoarea 168, 1909 (Lucrarea misionară medicală, p. 309). (Pentru informaţii suplimentare, vezi capitolul 10, „Înfiinţarea de biserici în oraşe”.)MMO 128.1

  Misiunile Din Oraşe*Misiunile din oraşe au fost stabilite în zona urbană spre sfârşitul secolului al XIX-lea, cu scopul de a găzdui şi a instrui lucrătorii, de a oferi cărţi în vederea distribuirii lor, de a oferi un spaţiu pentru întâlniri publice şi de a oferi servicii medicale şi sociale.

  Ar trebui să existe câte o misiune în fiecare oraş. - Deşi sa pătruns în câteva locuri, ar trebui înfiinţate multe centre unde să fie angajaţi sute de lucrători. Ar trebui să existe în fiecare oraş câte o misiune care să fie o şcoală de instruire pentru lucrători. Mulţi dintre fraţii noştri sunt condamnaţi de Dumnezeu pentru că nu au făcut acea lucrare pe care El lea dato să o facă. - Scrisoarea 56, 1910 (o parte din acest fragment este redat în Lucrarea misionară medicală, p. 303)MMO 128.2

  O lucrare ca a samariteanului, care să le slujească celor ignoraţi de societate. - Nimic nu va da şi nici nu va putea da vreodată prestigiu lucrării de prezentare a adevărului precum o face activitatea de ajutorare a oamenilor acolo unde ei se află, această lucrare a samariteanului milos. Lucrarea bine coordonată pentru salvarea sărmanilor păcătoşi care au fost trecuţi cu vederea de biserici va fi deschizătorul de drumuri în locurile în care adevărul va căpăta reputaţie. În mijlocul nostru, ca popor, trebuie stabilită o ordine diferită a lucrurilor, iar prin acest tip de lucrare se va crea o atmosferă cu totul diferită în jurul sufletului lucrătorilor, pentru că Duhul Sfânt le vorbeşte tuturor celor ce Îi slujesc lui Dumnezeu, iar cei asupra cărora lucrează Duhul Sfânt vor exercita o influenţă puternică spre bine, ridicând, întărind şi salvând sufletele aflate pe punctul de a pieri. - Manuscrisul 14 a, 1897 (Evanghelizare, p. 567, 568)MMO 129.1

  Misiunea în oraşe va spori apelurile pentru ajutor. - Avem un câmp vast de lucru în oraşele noastre. Atunci când întrun oraş se înfiinţează o misiune, apelul pentru lucrători va veni din zonele învecinate. Potrivit cu lumina care mia fost dată, în ultimii treizeci de ani nu sa făcut nici a mia parte din ceea ce ar fi trebuit să se facă. Ar fi trebuit să se pună în aplicare planuri pentru o lucrare energică. - Scrisoarea 176, 1901MMO 129.2

  Instituţiile De Educaţie

  Să fie înfiinţate în oraşe şcoli ale bisericii. - Mult mai mult se poate face pentru salvarea şi educarea copiilor celor care la momentul acesta nu pot pleca din oraşe. Problema aceasta merită eforturile noastre cele mai mari. Trebuie înfiinţate şcoli ale bisericii pentru copiii din oraşe, iar în legătură cu aceste şcoli, trebuie să se ia măsuri pentru predarea de cursuri superioare, acolo unde acestea sunt cerute. Şcolile acestea pot fi administrate în aşa fel încât, uninduse parte cu parte, ele să formeze un tot unitar. - Manuscrisul 129, 1903 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 258)MMO 129.3

  Părinţii sunt încurajaţi să îşi trimită copiii la şcolile bisericii. - Biserica are o lucrare specială de făcut în educarea şi pregătirea copiilor ei, pentru ca aceştia să nu poată fi influenţaţi de cei cu obiceiuri rele atunci când merg la şcoală sau când leagă relaţii de prietenie. Lumea este plină de fărădelege şi de neglijarea cerinţelor lui Dumnezeu. Oraşele au devenit asemenea Sodomei şi copiii noştri sunt zilnic expuşi multor rele. Aceia care frecventează şcolile publice se asociază adesea cu copiii care au fost mai neglijaţi decât ei, copii care, dincolo de timpul petrecut în sălile de clasă, sunt lăsaţi să capete o educaţie a străzii. Inima tinerilor este uşor impresionabilă şi, dacă cei din preajma lor nu au un caracter bun, Satana îi va folosi pe aceşti copii nesupravegheaţi săi influenţeze pe copiii care sunt mai atent educaţi. Astfel, înainte ca părinţii păzitori ai Sabatului să-şi dea seama, copiii lor învaţă lecţiile depravării, iar sufletele micuţilor lor sunt corupte. - Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 173 (1913)MMO 130.1

  Educarea elevilor la ţară*n sfaturile sale, Ellen White face distincţie între şcolile de biserică, stabilite în oraşe, şi şcolile cu internat stabilite la ţară. este importantă pentru salvarea sufletelor lor. - Părinţii să înţeleagă faptul că educarea copiilor lor este o lucrare importantă pentru salvarea sufletelor. În zonele rurale, îndeplinirea lucrurilor care trebuie să fie făcute va fi descoperită drept un exerciţiu folositor, care va conferi sănătate fizică, prin dezvoltarea nervilor şi a muşchilor. Mesajul meu pentru educarea copiilor noştri este: „Afară din oraşe!” - Manuscrisul 85, 1908 (Solii alese, cartea 2, p. 355)MMO 130.2

  Sanatoriile** În timpul vieţii lui Ellen White, sanatoriile nu semănau cu spitalele de astăzi. Ele puneau un mare accent pe educaţia pentru sănătate şi, în multe cazuri, pacienţii rămâneau internaţi aici mai multe săptămâni, până la refacerea sănătăţii

  Sanatoriile să lucreze cu toate clasele de oameni. - Asupra noastră a strălucit o lumină puternică, dar cât de puţin din lumina aceasta reflectăm noi către lume! Îngerii din cer aşteaptă ca fiinţele omeneşti să conlucreze cu ei la transmiterea practică a principiilor adevărului. Mare parte din lucrarea aceasta urmează să se facă prin intermediul sanatoriilor noastre şi a întreprinderilor înrudite. Aceste instituţii ar trebui să fie monumente ale lui Dumnezeu, unde puterea Sa vindecătoare poate ajunge la toate clasele, de sus şi de jos, bogaţi şi săraci. Fiecare dolar investit în ele pentru cauza Domnului Hristos va aduce binecuvântare atât dătătorului, cât şi omenirii suferinde. - Mărturii, vol. 7, p. 58, 59 (1902)MMO 131.1

  Sanatoriile şi şcolile **Şcolile cu internat. să nu fie înfiinţate în oraşe. - Miau fost prezentate câteva lucruri pe care le consider a fi foarte importante. A fost dată lumina că instituţiile noastre nu trebuie înfiinţate în mijlocul oraşelor. Nelegiuirea este atât de mare în aceste oraşe, încât o mare parte din ceea ce văd ochii şi din ceea ce aud urechile are o influenţă compromiţătoare. În mod special şcolile şi sanatoriile noastre ar trebui să fie amplasate în afara oraşelor, în locurile unde poate fi cumpărat teren ...MMO 131.2

  Ar fi o greşeală din partea noastră să cumpărăm sau să achiziţionăm clădiri mari în oraşele din sudul Californiei pentru lucrarea de sănătate, iar cei care văd avantaje în această metodă nu acţionează în cunoştinţă de cauză. Trebuie făcută o mare lucrare de pregătire a acestor oraşe pentru auzirea soliei Evangheliei, dar lucrarea aceasta nu trebuie împlinită prin construirea în ele a unor clădiri mari pentru realizarea unui proiect extraordinar. - Manuscrisul 114, 1902 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 209-211)MMO 131.3

  Cel mai bine este ca sanatoriile să fie amplasate în zonele rurale. - Instituţiile pentru îngrijirea celor bolnavi ar avea cu mult mai mult succes dacă ar putea fi aşezate departe de oraşe. Şi, pe cât este posibil, toţi cei care caută să-şi redobândească sănătatea ar trebui să meargă în locurile de la ţară, unde pot avea parte de binefacerea vieţii în aer liber. Natura este medicul lui Dumnezeu. Aerul curat, razele voioase de soare, florile, copacii, livezile, viile şi exerciţiul fizic în aer liber în acest mediu sunt dătătoare de sănătate, dătătoare de viaţă. - Divina vindecare, p. 263, 264 (1905)MMO 132.1

  Infracţionalitatea crescută din oraşe ne determină să înfiinţăm sanatorii la munte. - Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, oraşele vor deveni din ce în ce mai corupte şi din ce în ce mai inacceptabile ca zone pentru înfiinţarea de centre pentru lucrarea noastră. Riscurile călătoriei vor creşte; confuzia şi beţia vor fi întâlnite la tot pasul. Dacă se pot găsi locuri în regiunile retrase de la munte, unde este dificil să ajungă toate relele din oraşe, membrii noştri să achiziţioneze astfel de locuri pentru sanatoriile şi şcolile noastre superioare. - Manuscrisul 85, 1908 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 260)MMO 132.2

  Clădirile sanatoriilor să promoveze sănătatea şi fericirea, nu extravaganţa. - La fel ca Enoh, şi noi trebuie să lucrăm în oraşe, nu să locuim în ele. In cheltuirea banilor pentru clădiri sau pentru mobilarea lor, nu trebuie să se vadă nimic din ceea ce ar aduce a extravaganţă, dat fiind că avem perspectiva de a primi donaţii. Găsiţi o locaţie cu o atmosferă prielnică şi continuaţi lucrarea, dar ţineţivă departe de reşedinţele conducătorilor ţării. Puneţivă la lucru capacităţile primite de la Dumnezeu pentru oamenii care au nevoie să fie ridicaţi. Nu plasaţi instituţiile voastre în mijlocul caselor oamenilor înstăriţi. Dacă e posibil, trebuie să obţinem pentru sanatoriu un loc neaglomerat, unde să existe teren bun de cultivat. Nimic nu trebuie făcut de dragul etalării. Printro economisire strictă, trebuie să arătăm că suntem conştienţi de starea noastră de străini şi călători pe pământ...MMO 132.3

  În privinţa construirii clădirilor noastre, trebuie să ne ţinem departe de oamenii mari ai acestei lumi şi apoi să îi lăsăm să caute ajutorul de care au nevoie prin mutarea din zonele unde se află colegii lor, în zone mai retrase. Atenţia lor să fie îndreptată spre un popor care Îl iubeşte pe Dumnezeu şi se teme de El. Dacă sanatoriul nu se află în preajma caselor oamenilor bogaţi, aceştia nu vor avea ocazia de a face comentarii nefavorabile despre el, întrucât se ştie că este un loc unde sunt primiţi oamenii suferinzi din toate clasele ...MMO 133.1

  Ce este necesar pentru a avea succes? O clădire mare, costisitoare? Dacă da, atunci noi nu putem avea succes. Dar succesul nu ţine de acest lucru. Atmosfera harului care înconjoară sufletul credinciosului, Duhul Sfânt care lucrează la inima şi la mintea lui sunt ceea ce fac din el o mireasmă de la viaţă spre viaţă şi ceea ce Îi permite lui Dumnezeu să îi binecuvânteze lucrarea. Dumnezeu doreşte să-şi unească familia de lucrători prin compasiunea reciprocă, prin afecţiunea curată. Dragostea şi respectul unul pentru celălalt au o influenţă puternică şi sunt o ilustrare a evlaviei practice. Necredinţa este rece şi respingătoare, întunecată şi ameninţătoare şi tot ce poate să facă este să nege şi să distrugă, în timp ce lucrarea credinţei poate ţine fruntea sus în toate circumstanţele, cu o demnitate conştientă şi cu o încredere fermă în Dumnezeu. Chiar şi inimile tinere pot da dovadă de o frumuseţe şi de o slavă neîntrecute pe cărarea tăgăduirii de sine şi a sacrificiului de sine, prin urmarea drumului pe care ne conduce Hristos, luând crucea Sa şi purtândo după El până în casa Tatălui Său din cer, umblând pe cărarea croită pentru cei răscumpăraţi ai Domnului...MMO 133.2

  Toate clădirile noastre să fie pregătite pentru sănătate şi fericire, fiind amenajate de aşa manieră încât să fie evitat orice pas nenecesar. Sanatoriul să fie amplasat în aşa fel încât pacienţii să se bucure de lumina soarelui. Ar trebui să existe o sobă în fiecare salon al pacienţilor. Aceste amenajări interioare trebuie făcute chiar dacă edificiul nu este aliniat perfect la şosea sau la celelalte clădiri. Camerele ar trebui mobilate cu scaune confortabile, care să nu fie făcute după acelaşi model. Rezultatul va fi mult mai mulţumitor dacă se folosesc mai multe modele de mobilier. Dumnezeu nea arătat planul pentru aceasta în varietatea formelor şi culorilor lucrurilor din natură. Trebuie cheltuite mijloace pentru achiziţionarea de piese de mobilier confortabile, relaxante. Pacienţii vor fi mult mai mulţumiţi cu ele decât dacă toate piesele de mobilier ar fi exact la fel. - Manuscrisul 85, 1899 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 241-247)MMO 133.3

  Trebuie să se ia în considerare terenurile potrivite pentru sanatorii. - În anumite locuri mai importante, vor fi oferite spre vânzare proprietăţi care sunt potrivite în special pentru sanatorii. Trebuie luate în consideraţie avantajele pe care le oferă acestea.MMO 134.1

  Pentru ca unele dintre aceste locuri să poată fi achiziţionate pentru lucrarea noastră, va trebui să ne gospodărim în mod chibzuit resursele, evitând etalarea extravagantă întrun singur loc. Tocmai simplitatea clădirilor pe care le folosim va fi o lecţie în armonie cu adevărurile pe care le avem de prezentat. Pentru lucrarea din sanatoriile noastre trebuie să achiziţionăm clădiri al căror aspect şi amplasare să fie o ilustrare a principiilor sănătoase. - Scrisoarea 168, 1909 (Lucrarea misionară medicală, p. 309)MMO 134.2

  A nu se aproba construirea de sanatorii în oraşe. - Ţinând cont de lumina pe care am primito referitor la sanatoriile unde trebuie trataţi bolnavii, nu pot da niciun cuvânt de îndrumare despre îngrămădirea în oraşe. Eu nu pot face lucrul acesta, dar totuşi alţii pot avea o părere foarte diferită. Însă cu lumina pe care o am, nu pot da sfatul de a ridica o clădire în oraş. Ştiu că tu [F. B. Moran] ai plecat din oraş. Teai stabilit în altă parte. Acest fapt schimbă situaţia întro oarecare măsură, dar dincolo de aceasta, nu mă pot pronunţa. Nuţi pot da niciun sfat. Va trebui să stabiliţi lucrul acesta între voi, întrucât nu pot da sfatul să se construiască sanatorii în vreun oraş. Nu pot să fac acest lucru, deoarece mia fost arătat foarte clar că, dacă se doreşte să se construiască un sanatoriu, atunci el trebuie plasat întro zonă unde îşi poate atinge scopul - obiectivul pentru care a fost construit. - Manuscrisul 173, 1902 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 250)MMO 134.3

  Restaurantele Vegetariene

  Restaurantele vegetariene să fie deschise în oraşe. - Dumnezeu vrea să se deschidă restaurante în oraşe. Dacă sunt administrate corespunzător, ele vor deveni centre misionare. În aceste restaurante, să fie aşezate la îndemână publicaţii, gata spre a fi prezentate clienţilor fideli.MMO 135.1

  Se ridică deseori întrebarea: Restaurantele acestea să rămână deschise în Sabat? Răspunsul este: Nu, nu. Sabatul este emblema şi semnul nostru şi nu trebuie distrus. Am primit de curând lumină specială în legătură cu acest subiect. Se vor face presiuni ca restaurantele să rămână deschise în Sabat, dar ele nu trebuie să rămână deschise. - Manuscrisul 30, 1903 (Sermons and Talks, vol. 2, p. 226)MMO 135.2

  Restaurantele vegetariene să prezinte principiile vieţuirii corecte. - Restaurantele noastre trebuie să fie în oraşe, deoarece altfel lucrătorii din aceste restaurante nu pot ajunge la oameni şi nu îi pot învăţa principiile vieţuirii corecte. De asemenea, deocamdată trebuie să avem săli de adunare în oraşe. Totuşi, în cele din urmă, va fi un asemenea conflict şi o asemenea confuzie în oraşe, încât aceia care vor dori să le părăsească nu vor fi în stare. Trebuie să ne pregătim pentru conflictele acestea. - General Conference Bulletin , 6 aprilie, 1903, p. 88; Review and Herald , 14 aprilie 1903 (Solii alese, cartea 2, p. 142)MMO 135.3

  Hrana spirituală să fie împărtăşită de lucrătorii din restaurante. - Lucrătorii din restaurantele noastre trebuie să se pregătească pentru viaţa nemuritoare viitoare. Ei trebuie să dobândească puterea şi tactul necesare pregătirii hranei spirituale pentru sufletele bărbaţilor şi femeilor din aceste oraşe mari. Vegheaţi asupra sufletelor ca unii care trebuie să daţi socoteală de ele. Oraşele trebuie avertizate şi aceşti tineri şi tinere trebuie să reţină că timpul este preţios. Lumea este tot mai nelegiuită, ca în zilele lui Noe. - Scrisoarea 279, 1905 (A Call to Medical Evangelism and Health Education , p. 22)MMO 135.4

  Să fie organizate clase de gătit . - Fiecare restaurant igienic ar trebui să fie o şcoală. Lucrătorii aflaţi în legătură cu el ar trebui să studieze şi să experimenteze fără încetare, ca să poată aduce îmbunătăţiri modului de preparare a alimentelor dătătoare de sănătate. În oraşe, lucrarea aceasta de educaţie poate fi făcută pe o scară mult mai mare decât în localităţile mai mici. Dar oriunde există o biserică, ar trebui să se dea instrucţiuni cu privire la pregătirea unor alimente simple, dătătoare de sănătate, pentru folosul acelora care doresc să trăiască în armonie cu principiile reformei sanitare. Iar membrii bisericii ar trebui să le transmită celor din vecinătatea lor lumina pe care ei o primesc cu privire la subiectul acesta. - Mărturii , vol. 7, p. 112, 113 (1902)MMO 136.1

  Restaurantele de primă calitate îi vor determina pe oameni să pună întrebări . - Am fost instruită că unul din principalele motive pentru care trebuie înfiinţate restaurante igienice şi săli de tratament în centrul marilor oraşe este acela de a atrage astfel atenţia conducătorilor spre solia îngerului al treilea. Observând că aceste restaurante sunt conduse întrun mod cu totul diferit de felul în care sunt conduse restaurantele obişnuite, oamenii inteligenţi vor începe să întrebe care sunt motivele pentru care există o deosebire între metodele de afaceri şi vor cerceta principiile care ne determină să servim o hrană superioară. În felul acesta vor fi călăuziţi să ia cunoştinţă de solia pentru acest timp. - Mărturii, vol. 7, p. 122, 123 (1902)MMO 136.2

  Să fie pusă la dispoziţie literatură spirituală gratuită . - Acelora care vin la restaurantele noastre ar trebui să li se pună la îndemână material de citit. Atenţia lor ar trebui să fie atrasă spre literatura noastră despre temperanţă şi despre reforma alimentară şi ar trebui, de asemenea, să li se dea broşuri care să prezinte învăţăturile Domnului Hristos. Sarcina procurării acestui material de citit ar trebui să fie suportată de întregul nostru popor. Tuturor acelora care vin trebuie să li se dea ceva de citit. Sar putea ca mulţi să lase broşura necitită, dar unii dintre aceia în mâna cărora o puneţi sar putea să caute lumina. Ei vor citi şi vor studia ceea ce le daţi şi le vor da mai departe la alţii. - Mărturii, vol. 7, p. 116 (1902)MMO 137.1

  Restaurantele pentru persoanele din afara bisericii să fie înfiinţate cu ocazia adunărilor de tabără . - În cadrul adunărilor de tabără *Întâlniri de redeşteptare, de multe ori cu caracter evanghelistic, susţinute într-un cort, care îi vizau atât pe membrii bisericii, cât şi pe cei de alte religii. ar trebui să funcţioneze un restaurant unde să racii să poată obţine o hrană sănătoasă, bine preparată, la un preţ cât mai mic posibil. De asemenea, ar trebui să existe un alt restaurant în care să fie pregătită în mod special hrană pentru instruirea celor din afară, unde ei să poată vedea o exemplificare a alimentaţiei specifice reformei sănătăţii. - Pacific Union Recorder, 23 octombrie 1902MMO 137.2

  Sălile De Tratament

  Sălile de tratament şi restaurantele vegetariene să funcţioneze împreună. - Mia fost dată lumina că este recomandat ca, în multe oraşe, un restaurant să fie legat de saloanele de tratament. Cele două pot conlucra în vederea promovării principiilor corecte. În legătură cu acestea, este uneori recomandabil să existe saloane în care să fie găzduiţi bolnavii. Aceste instituţii vor putea trimite oameni interesaţi pentru sanatoriile aşezate la ţară. - Mărturii , vol. 7, p. 60 (1902) MMO 137.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents