Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 2—O Lucrare Esenţială Pentru Acest Timp

  Perspectiva lui Dumnezeu să devină perspectiva noastră. - O, dacă am vedea nevoile acestor oraşe aşa cum le vede Dumnezeu! Întrun timp cum este cel pe care îl trăim acum, este nevoie de orice mână de lucru. Domnul vine. Sfârşitul este aproape, da, se grăbeşte foarte mult. Peste puţin timp, nu vom mai putea lucra cu libertatea de care ne bucurăm acum. înaintea noastră stau scene teribile şi, ceea ce facem, trebuie să facem repede. - Mărturii, vol. 9, p. 101 (1909)MMO 29.1

  Mulţi nu poartă pe inimă povara pentru suflete. - Oraşele mari ar fi trebuit să fie evanghelizate imediat ce bisericile au primit lumina, dar mulţi nu au simţit nicio povară pentru suflete, iar Satana, găsindui vulnerabili la ispitele lui, lea distrus experienţa credinţei. Dumnezeu cere poporului Său să se pocăiască, să se convertească şi să se întoarcă la dragostea dintâi, pe care a pierduto din cauză că nu a călcat pe urmele Răscumpărătorului, pe urmele Aceluia care este plin de jertfire de Sine. - Mărturii, vol. 9, p. 140MMO 29.2

  Se acordă prea puţină atenţie oraşelor. - Priviţi oraşele şi nevoia lor după Evanghelie! Nevoia de lucrători sinceri şi plini de zel, care să lucreze în mijlocul mulţimilor din oraşe, a fost păstrată mereu înaintea mea, timp de peste douăzeci de ani. Cine poartă povara pentru oraşele mari? Câţiva au simţit povara, dar, în comparaţie cu dimensiunile cerinţelor şi cu numărul mare al ocaziilor, acestei lucrări ia fost acordată prea puţină atenţie. - Mărturii, vol. 9, p. 97, 98 (1909)MMO 29.3

  Lucrarea pentru oraşe a rămas cu mult în urmă faţă de planul lui Dumnezeu. - Importanţa faptului de a ne face drum în oraşele mari îmi este încă pusă înainte. De mulţi ani, Domnul ne prezintă această datorie şi, cu toate acestea, nu vedem decât puţin realizânduse în marile noastre centre populate. Dacă nu pornim această lucrare întro manieră hotărâtă, Satana va înmulţi greutăţile, care nu vor fi uşor de trecut. Suntem cu mult în urma lucrării ce ar fi trebuit făcută în aceste oraşe îndelung neglijate. Lucrarea va fi acum mai grea decât a fost cu câţiva ani în urmă. Însă, dacă o vom întreprinde în Numele Domnului, barierele vor fi înlăturate şi biruinţele decisive vor fi ale noastre. - Scrisoarea 148, 1909 (Lucrarea misionară medicală, p. 301, 302)MMO 30.1

  Este nevoie de rugăciune şi de eforturi serioase pentru oraşe. - Povara pe care o purtăm pentru sufletele nemântuite este prea mică. Nu a existat niciodată până acum un timp în care lumea să aibă o mai mare nevoie de noi. De jur împrejurul nostru sunt oraşe neavertizate. Sufletele pier, iar noi ce facem? Povara pentru aceste suflete trebuie să ne apese în aşa măsură cum nu nea mai apăsat niciodată până acum ...MMO 30.2

  Noi nu credem aceste adevăruri nici măcar pe jumătate. Dacă leam crede, sar vedea mai multă rugăciune şi mai multă sârguinţă în încercarea de a duce aceste adevăruri la locuitorii din oraşele ţării noastre. Dumnezeu ne cheamă acum să începem în forţă lucrarea în oraşe. - Manuscrisul 23, 1910MMO 30.3

  Să se înceapă fără întârziere lucrarea în oraşe. - Solia pe care mi sa poruncit să o aduc poporului nostru în acest timp este: Lucraţi în oraşe fără întârziere, căci timpul este scurt. Domnul nea pus această lucrare în faţă în ultimii douăzeci de ani şi poate chiar mai mult. Sa făcut câte ceva în câteva locuri, însă trebuie făcut mult mai mult. Port această povară zi şi noapte, pentru că se face atât de puţin pentru ai avertiza pe locuitorii din marile noastre centre populate despre judecăţile care vor cădea asupra călcătorilor Legii lui Dumnezeu. - Scrisoarea 168, 1909 (Lucrarea misionară medicală, p. 300)MMO 30.4

  Solia să fie răspândită repede. - Domnul mia arătat că lucrarea care trebuie făcută în oraşe deabia dacă a fost începută. Lucrarea în oraşe trebuie să devină o problemă a vieţii noastre. Nu trebuie să facem planuri pentru o lucrare îndelungată şi extinsă. Solia trebuie transmisă rapid. Îndelunga amânare a îndeplinirii poruncii Domnului privitoare la lucrarea în oraşe a îngreunat lucrarea cu toate clasele de oameni. Lucrarea trebuie începută imediat, iar Domnul cheamă lucrători consacraţi, care să depună eforturi serioase potrivit cu lumina pe care a dato. - Scrisoarea 42, 1909 (Manuscript Releases, vol. 17, p. 37)MMO 31.1

  Pretutindeni este nevoie de lucrători. - Oriunde se află copii ai lui Dumnezeu, în oraşele aglomerate, în sate sau pe uliţele de la ţară, există un câmp pentru misiune internă pentru care ei au primit o responsabilitate prin trimiterea rostită de Domnul. În fiecare oraş sau aşezare în care creştinii se întâlnesc ca să se închine lui Dumnezeu, există bărbaţi, femei şi copii care trebuie adunaţi în staul. Mulţi nu au auzit niciodată o cuvântare din Cuvântul lui Dumnezeu. - Manuscrisul 87, 1907 (Manuscript Releases, vol. 6, p. 323)MMO 31.2

  Mântuirea să fie oferită locuitorilor oraşelor. - Mă cuprinde un profund sentiment de nelinişte când mă gândesc la oraşele nelucrate încă. Port povara aceasta zi şi noapte - trebuie să lucrăm în oraşe fără întârziere. Solia adevărului prezent trebuie dusă la cei care nu au auzito ...MMO 31.3

  Mântuirea aceasta este pentru locuitorii din oraşele nelucrate. Timpul trece rapid în veşnicie şi oraşele acestea deabia dacă au fost atinse. Există o putere pe care Duhul lui Dumnezeu o poate împărtăşi adevărului. Asemenea unei lumini care străluceşte asupra minţii, convingerea va pune stăpânire asupra inimilor oamenilor şi va fi prea puternică pentru ai sta împotrivă. - Scrisoarea 150, 1909MMO 32.1

  Solia să îi convingă pe ascultători. - În marile noastre oraşe, solia trebuie să se răspândească asemenea luminii unei lămpi aprinse. Dumnezeu va ridica oameni pentru lucrarea aceasta, iar îngerii Săi vor merge înaintea lor. Nimeni să nui împiedice pe oamenii aceştia să îndeplinească lucrarea pe care lea rânduito Dumnezeu. Să nu le interziceţi. Dumnezeu lea încredinţat o lucrare. Solia trebuie să fie vestită cu o putere atât de mare, încât ascultătorii să fie convinşi. - Review and Herald, 30 septembrie 1902 (Evanghelizare, p. 70)MMO 32.2

  Satana este mulţumit pentru că mii de oameni sunt încă în întuneric. - Mii de oameni din oraşele noastre se află în întuneric, iar lui Satana îi convine întârzierea; căci această întârziere îi dă ocazia să lucreze în aceste câmpuri prin intermediul unor oameni influenţi, care îi urmează planurile. Putem avea încredere acum că oamenii noştri din funcţii de răspundere îşi fac partea cu umilinţă şi nobleţe? Să se trezească dar străjerii. Niciunul să nu continue să fie indiferent faţă de această situaţie. Ar trebui să existe o trezire totală a fraţilor şi surorilor din bisericile noastre. - Manuscrisul 21, 1910 (Lucrarea misionară medicală, p. 302)MMO 32.3

  Rezultatele mari ale evanghelizării în oraşe nu au fost obţinute încă. - Nu există schimbare în soliile pe care lea trimis Dumnezeu în trecut. Lucrarea din oraşe este lucrarea esenţială pentru acest timp. Când se lucrează în oraşe aşa cum doreşte Dumnezeu, urmarea va fi pornirea unei mişcări atât de puternice cum nu am mai văzut niciodată. [...]MMO 32.4

  Ca popor, noi nu suntem nici măcar pe jumătate treziţi şi conştienţi de vremurile pe care le trăim. Treziţii pe străjeri! Cea dintâi lucrare pe care ar trebui să o facem este să ne cercetăm inimile şi să ne reconvertim. Nu avem timp de pierdut cu lucruri lipsite de importanţă. - Scrisoarea 46, 1910 (Lucrarea misionară medicală, p. 304)MMO 33.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents