Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pastorii Sunt Chemaţi Să Facă Evanghelizare În Oraşe

  Pastorii să lucreze în oraşele mari. - Am fost instruită să le atrag atenţia pastorilor noştri către oraşele în care nu sa lucrat şi săi îndemn cu stăruinţă, prin toate mijloacele posibile, să deschidă calea pentru prezentarea adevărului. În unele dintre oraşele în care solia despre a doua venire a Domnului a fost vestită cândva, ne vedem obligaţi să începem din nou lucrarea ca şi când ar fi un câmp nou. Cât timp vor mai fi trecute cu vederea aceste câmpuri neroditoare, aceste oraşe nelucrate? Semănarea seminţei ar trebui să înceapă fără întârziere în multe, multe locuri. - Mărturii, vol. 9, p. 123 (1909)MMO 58.2

  Studenţii Să Participe

  Studenţii să se implice în diferite forme de evanghelizare. - Prin primii ucenici, i sa oferit lui Israel un dar divin; evanghelistul credincios de astăzi poate face o lucrare similară în fiecare oraş în care pătrund misionarii noştri. Întro anumită măsură, am încercat să facem o lucrare cu influenţă asupra unora dintre sanatoriile noastre, însă trebuie să obţinem o experienţă mult mai vastă în aceste domenii.MMO 58.3

  Oare nu pot preşedinţii noştri de conferinţe să deschidă calea pentru ca studenţii noştri să intre în acest domeniu al lucrării? De repetate ori mia fost prezentat că „trebuie organizate grupe care să fie instruite cât mai bine pentru a lucra ca asistenţi medicali, evanghelişti, pastori, colportori, studenţi misionari, în vederea desăvârşirii unui caracter după asemănarea divină.” - Testimonies and Experiences Connected With Loma Linda Sanitarium and College of Medical Evanghelists (broşura 095), p. 15 (Sfaturi pentru sănătate, p. 541, 542) (1906)MMO 59.1

  Conducătorii Bisericii Să Fie Implicaţi

  Conducătorii bisericii să îşi ofere sprijinul. - Fraţilor mei din poziţii de răspundere leaş spune: Nevoile marilor oraşe vau fost prezentate fără încetare. Aţi primit solii după solii privitoare la datoria voastră. Iar acum ce veţi face pentru ca porunca Domnului să fie ascultată? - Manuscrisul 13, 1910MMO 59.2

  Ceasul târziu impune pornirea la lucru cu rugăciune chiar acum. - Dacă şiar da seama la ce ceas din noapte ne aflăm, conducătorii noştri nu ar putea să lase neavertizate oraşele noastre şi nu ar fi dispuşi să facă atât de puţin pentru a schimba starea actuală de lucruri din lume. Dumnezeu cere ca fiecare suflet care crede în Hristos să meargă în lume şi să aducă multe roade ...MMO 59.3

  Să fie mai puţine predici şi mai multă umilire a sufletului în rugăciune pentru prezenţa divină între noi. Întâlnirile noastre ar trebui să fie ocazii de căutare cu smerenie a lui Dumnezeu. O, dacă am deveni conştienţi de nevoia noastră după Hristos şi dacă am cere printro credinţă vie împlinirea făgăduinţei prezenţei Sale! - Scrisoarea 172, 1908 (Spalding and Megan Collection, p. 436).MMO 59.4

  Conducătorii bisericii care neglijează oraşele vor fi traşi la răspundere de Dumnezeu. - Am fost instruită să le spun celor care se află de mult timp în fruntea lucrării şi care de ani de zile au permis ca oraşele noastre mari să rămână nelucrate: Domnul le va cere socoteală celor care şiau adus la îndeplinire planurile proprii de a face o mare lucrare în puţine locuri, în vreme ce au lăsat neîmplinită lucrarea de vestire a ultimei solii de avertizare în multele oraşe mari din ţara noastră. Unii au dat dovadă de un spirit de interdicţie, o dorinţă de neacceptare în lucrare a fraţilor care şiau dorit să se implice în ea. În orbirea inimilor lor, unii au împiedicat lucrarea, iar acest fapt a adus necredinţă în multe inimi. Sunt sfătuită acum în ceea ce priveşte nevoia de punere la lucru a tuturor energiilor noastre şi a tuturor mijloacelor noastre pentru înaintarea lucrării. Avem nevoie să ne întrebuinţăm toată influenţa pentru ai încuraja pe alţii să lucreze. Să fie încurajat spiritul activităţii sfinţite, şi nu spiritul care încearcă să împiedice şi să interzică, şi atunci se vor vedea progrese acolo unde în trecut nu sa urmat voia Domnului. - Manuscrisul 61, 1909 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 219)MMO 60.1

  Conducătorii Conferinţei Generale sunt chemaţi să facă evanghelizare în oraşe. - Am văzut că Satana ar fi fost foarte mulţumit săi vadă pe fraţii [W. W.] Prescott şi [A. G.] Daniells dedicânduse lucrării de revizuire generală a cărţilor noastre care au împlinit o lucrare bună în câmp ani la rând. Dar niciunul dintre voi nu este chemat de Dumnezeu la această lucrare. Dacă vaţi fi apucat de ea, aţi fi petrecut în ea o mare parte din timpul pe care ar fi trebuit săl dedicaţi proclamării ultimei solii de avertizare pentru lumea nepocăită.MMO 60.2

  Domnul ar fi fost mulţumit dacă tu şi fratele Prescott, împreună cu colaboratorii voştri, vaţi fi asumat imediat după ultima sesiune a Conferinţei Generale, sarcina de a duce ultima solie de avertizare la locuitorii din marile oraşe. Aceasta este o lucrare la care El nea chemat în aceşti mulţi ani. - Scrisoarea 70, 1910 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 364, 365)MMO 60.3

  Un preşedinte al Conferinţei Generale, chemat să facă evanghelizare în oraşe. - Domnul Isus îi spune preşedintelui Conferinţei Generale [A. G. Daniells]: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Avertizează oraşele! Timpul este preţios. Pocăieştete şi converteştete! Pocăieştete şi răscumpără timpul! Acceptă să se facă tot ce poate fi făcut pentru a îndrepta delăsarea ta din trecut...MMO 61.1

  Frate Daniells, lasă ca inima şi mintea ta să fie pe deplin consacrate împlinirii voinţei lui Dumnezeu şi depune eforturi ca o lucrare similară să aibă loc în familia ta. Apucăte de lucrarea îndelung neglijată din oraşe. Stăruieşte la Dumnezeu cu cea mai mare seriozitate ca gândurile tale să fie direcţionate prin canalele potrivite. Domnul nu a aşezat asupra ta şi nici asupra vreunei alte persoane din Washington lucrarea despre care unii şiau imaginat că ar trebui făcută. - Scrisoarea 70, 1910MMO 61.2

  Un editor de la Review and Herald, chemat să facă evanghelizare în oraşe. - În timpul acestei Conferinţe [sesiunea Conferinţei Generale din 1909], am avut o solie pentru fratele [W.W.] Prescott. El este pastor. El nu ar trebui să rămână aici, în Washington, pentru a face o lucrare pe care şi altcineva o poate face. El poate sta înaintea oamenilor şi poate aduce argumente pentru credinţa noastră întrun mod satisfăcător. Ştiu aceasta pentru că am colaborat cu el în lucrare. El are un dar preţios, iar aici este întrebuinţat întro lucrare care poate fi îndeplinită şi de alţii, în timp ce se duce lipsă de lucrători capabili a avertiza aceste oraşe mari. Darul său nu trebuie folosit mai mult în modul acesta, pentru că, dacă va continua să lucreze aici, îşi va pierde sănătatea şi puterea. Dar dacă va pomi în lucrare publică, va primi putere. - Manuscrisul 53, 1909 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 360, 361)MMO 61.3

  Darurile Pentru Misiune Nu Pot Ţine Locul Slujirii

  Obligaţia faţă de oraşe nu este îndeplinită prin aducerea de daruri pentru misiune. - Dacă nu se va face mai mult decât sa făcut pentru oraşele din America, pastorii şi membrii vor avea de dat o grea socoteală Aceluia care a stabilit o lucrare pentru fiecare. [...]MMO 62.1

  Dumnezeu să ne ierte teribila neglijare a lucrării pe care până acum deabia dacă am atinso cu vârful degetelor. [...]MMO 62.2

  După ce aţi dat ceva pentru câmpurile străine, să nu socotiţi că vaţi făcut datoria. - Mărturii, vol. 8, p. 35, 36 (1904) MMO 62.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents