Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Conlucrători Cu Hristos În Oraşe

  Avem privilegiul de a fi conlucrători cu Hristos. - Lucrarea de împărtăşire a ceea ce a primit va face din fiecare membru al bisericii un împreunălucrător cu Dumnezeu. Prin voi înşivă nu puteţi face nimic, ci Hristos este marele lucrător. Este privilegiul fiecărei fiinţe omeneşti careL primeşte pe Hristos să fie un împreunălucrător cu El. - Mărturii, vol. 6, p. 449 (1900)MMO 33.2

  Chemaţi să lucrăm în armonie cu Hristos. - „Cum Mai trimis Tu pe Mine în lume, aşa iam trimis şi Eu pe ei în lume.” Nu este potrivit ca acela care mărturiseşte a fi credincios să se aşeze şi să ducă o viaţă comodă de parcă nu ar fi nimic de făcut. Avem o mare lucrare de făcut şi toţi cei care îşi doresc viaţa veşnică trebuie să coopereze cu Isus Hristos. „Şi Mă rog nu numai pentru ei,” spunea Mântuitorul, „ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu Mai trimis. Eu leam dat slava pe care Miai dato Tu, pentru ca ei să fie una, cum noi suntem una, Eu în ei şi Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu Mai trimis şi că iai iubit cum Mai iubit pe Mine.”MMO 33.3

  Şi pastorii, şi membrii sunt vizaţi de aceste cuvinte. Toţi trebuie să fie una, aşa cum Hristos este una cu Tatăl. Nu există desăvârşire în despărţire. Cei care cred în Isus Hristos vor fi una în preocuparea lor pentru sufletele care pier fără Hristos. Adevărul este că am pierdut din vedere responsabilitatea noastră individuală şi avem nevoie să neo asumăm în Numele Domnului. Atunci când această rugăciune a lui Hristos va primi răspuns în dreptul oamenilor din veacul acesta, atunci când unitatea aceasta va exista printre adventiştii de ziua a şaptea, ei vor exercita o influenţă uriaşă asupra lumii. Vor avea loc reforme. Transformarea caracterului, pentru care Hristos Sa rugat cu atâta seriozitate, se va vedea mai întâi în rândurile noastre şi apoi printre cei cu care lucrăm. [...]MMO 33.4

  Fraţii şi surorile mele, să studiem pentru a afla care este lucrarea ce ne revine individual. Voi aveţi ceva de făcut pentru cei din apropierea voastră şi pentru cei de departe. Nu avem niciun drept de a investi toate mijloacele noastre în plăcerile vieţii prezente. Nu avem niciun drept să cheltuim dolarii pentru înălţarea şi îngăduirea eului. Categoric că judecăţile lui Dumnezeu care vor veni asupra pământului nu sunt departe şi ar trebui să fim treji, făcândune partea. Când ne gândim cât a suferit Hristos pentru noi, ar trebui să căutăm să adoptăm o atitudine de tăgăduire de sine şi sacrificiu de sine, ca să contribuim la mântuirea sufletelor ameninţate de pericolul nimicirii veşnice. Nu putem aduce înaintea lui Dumnezeu nicio scuză pentru neglijarea acestei lucrări.MMO 34.1

  Ne pregătim noi pentru judecată? Ne pregătim noi săL întâmpinăm pe Domnul? Avem de făcut o lucrare pentru cei de departe şi pentru cei de aproape. Trebuie să intrăm în oraşele mari şi mici şi în satele care au rămas fără solia de avertizare din aceste zile finale. Noi nu realizăm cât de aproape suntem de finalul istoriei acestui pământ. Noi nu realizăm cât de valoroase sunt sufletele pentru care Hristos Şia dat preţioasa viaţă. Trebuie să ne îmbrăcăm în haina neprihănirii lui Hristos şi să lucrăm în armonie cu El, în armonie cu slujitorii Săi, în armonie cu toţi cei care cred în mod real adevărul pentru acest timp. - Manuscrisul 91, 1909MMO 34.2

  Parteneri cu Dumnezeu în lucrarea de salvare a omenirii. - Harul lui Dumnezeu este cel care ne ajută să ascultăm de Legea lui Dumnezeu, transcrierea caracterului divin. Cunoaşterea lui Hristos Isus este cea pe care ar trebui să o cultivăm cu toată puterea de care dispunem, pentru ca să fim împlinitori ai Cuvântului Său ... Îl vom face bucuros pe Isus? Îi vom face pe îngerii lui Dumnezeu să tresalte de bucurie? Putem face acest lucru prin cooperarea cu Dumnezeu la căutarea şi mântuirea celor pierduţi ... Oare vom coopera noi cu îngerii cereşti la lucrarea de salvare a omenirii căzute? - Sabbath School Worker, ianuarie 1896MMO 35.1

  Lucrătorii Să Fie Încurajaţi

  Lucrătorii din oraşe au nevoie de încurajare. - Cei care sunt angajaţi în lucrarea dificilă şi istovitoare din oraşele mari trebuie să fie încurajaţi cât de mult cu putinţă. Să nu fie supuşi unor critici aspre din partea fraţilor lor. Noi trebuie să avem grijă de lucrătorii Domnului care le aprind lumina adevărului celor care se află în întunericul erorii. Avem înaintea noastră un standard înalt. - Scrisoarea 168, 1909 (Lucrarea misionară medicală, p. 309, 310)MMO 35.2

  Nu vă descurajaţi. - Solii lui Dumnezeu din oraşele mari nu trebuie să se descurajeze în faţa nelegiuirii, a nedreptăţii şi depravării cărora sunt chemaţi să le facă faţă în timp ce se străduiesc să proclame vestea bună a mântuirii. Domnul va îmbărbăta pe orice lucrător cu aceeaşi solie pe care a dato apostolului Pavel în Corintul cel nelegiuit: „Nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca săţi facă rău; vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate” (Faptele apostolilor 18:9,10). Toţi cei angajaţi în lucrarea de salvare de suflete să-şi aducă aminte că, în timp ce mulţi nu vor lua aminte la sfatul lui Dumnezeu din Cuvântul Său, nu toată lumea va întoarce spatele luminii şi adevărului, invitaţiei unui Mântuitor răbdător şi iertător. În fiecare oraş, oricât de plin de violenţă şi crimă ar fi, sunt mulţi care, cu ajutorul unei instruiri potrivite, pot să înveţe să devină urmaşi ai lui Isus. În felul acesta se poate ajunge la mii cu adevărul mântuitor şi pot fi conduşi săL primească pe Hristos ca Mântuitor personal. - Profeţi şi regi, p. 277 (1917)MMO 35.3

  Să nu distrugem lucrarea pe care Dumnezeu a făcuto prin alţii. - Ar trebui să ne educăm după modelul divin ca să nu distrugem interesele omenirii, ci să le susţinem. Lucrătorii nu trebuie să se despartă. Ei vor avea de întâmpinat descurajări din afară şi niciunul dintre cei care pretind a acoperi spărtura din Legea lui Dumnezeu sau a rezidi vechile ruine, restaurând temeliile puse de multe generaţii, nu ar trebui să fie găsit stricând lucrarea hotărâtă de Dumnezeu pentru a fi îndeplinită de lucrătorii Săi din diferite ramuri ale cauzei Sale. - Signs of the Times, 3 iulie 1893MMO 36.1

  Atenţie la cei care vor să descurajeze lucrarea în oraşe. - Ne aflăm în starea aceasta păcătoasă de oameni căldicei de mai mulţi ani. Suntem cu mult în urmă în ceea ce priveşte îndeplinirea poruncii de a intra în oraşe, de a ridica monumente pentru cauza adevărului prezent. De mai mulţi ani nea fost repetată porunca privitoare la lucrarea în oraşe, dar se pare că mulţi pastori şi membri au fost cuprinşi de un somn ca de moarte. Sunt câţiva care fac tot ce le stă în putinţă, dar povara acestei lucrări nu apasă pe inimile membrilor noştri; ei nu sunt îndemnaţi să coopereze şi să-şi pună în rânduială lucrurile rămase, care sunt pe moarte ...MMO 36.2

  Sunt unii care nu au acceptat soliile trimise de Dumnezeu şi care au semănat seminţele necredinţei până când a răsărit neghina şi sa înmulţit... Cei care au stat direct în calea lucrării lui Dumnezeu în ultimii cincisprezece ani nu trebuie susţinuţi şi nici nu trebuie puşi în poziţii de influenţă. - Review and Herald, 23 iulie 1908MMO 36.3

  Lipsa de încurajare şi de susţinere Îl nemulţumeşte pe Dumnezeu. - SăI mulţumim Domnului că există câţiva lucrători care fac tot ce le stă în putere pentru a ridica monumente pentru Dumnezeu în oraşele noastre neglijate. Să nu uităm că suntem datori săi încurajăm pe aceşti lucrători. Dumnezeu este nemulţumit de lipsa de preţuire şi de susţinere arătată faţă de lucrătorii noştri credincioşi din marile noastre oraşe. - Manuscrisul 154, 1902 (Evanghelizare, p. 42)MMO 37.1

  Satana încearcă să îi descurajeze pe lucrătorii din oraşe. - Când veţi privi la oraşele atât de pline de nelegiuire, Satana vă va spune că este imposibil să le faceţi vreun bine. Oraşele sunt jalnic de neglijate. Nu veţi cunoaşte niciodată valoarea vinei perle până când nu veţi depune eforturi serioase pentru a o găsi. - Manuscrisul 13, 1895 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 227) MMO 37.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents