Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Grupurileţintă

  Cei Cu Care Nu Sa Lucrat Niciodată

  Mulţi locuitori ai oraşelor nu au aflat despre revenirea iminentă a lui Hristos. - Există oameni în oraşele noastre cărora nu li sa prezentat adevărul, care nu au auzit solia de avertizare despre venirea iminentă a Domnului, care nu au auzit că sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Cum vor auzi oamenii aceştia invitaţia dacă mesagerii nu vor merge la ei în Duhul lui Hristos? Cum vor afla că păcatele le pot fi iertate prin îndurarea Mântuitorului răstignit şi înviat? - Review and Herald, 2 iulie 1895MMO 114.1

  Săracii

  Săracii răspund la Evanghelie. - Poporul lui Dumnezeu este alcătuit, în principal, din oamenii săraci ai lumii acesteia, din oameni de rând. Nu sunt chemaţi mulţi oameni înţelepţi, mulţi oameni din poziţii înalte şi mulţi oameni nobili. Dumnezeu ia ales pe cei săraci din lumea aceasta. „Săracilor li sa propovăduit Evanghelia.” Cei bogaţi sunt chemaţi, adică ei sunt invitaţi, dar nu primesc invitaţia. Totuşi, în oraşele acestea nelegiuite, Domnul are mulţi oameni care, deşi sunt umili, sunt demni de încredere. - Manuscrisul 17, 1898 (Evanghelizare, p. 565)MMO 114.2

  Toţi sunt chemaţi săi ajute pe cei nevoiaşi. - Fraţi şi surori, sper că veţi răspunde când va ajunge la voi apelul acesta în favoarea celor nevoiaşi. Fiecare membru să fie activ interesat de această lucrare bună. Nu permiteţi ca Isus să fie dezamăgit de voi. Cuvântul lui Dumnezeu abundă în învăţături despre cum să ne purtăm cu văduva, cu orfanul şi cu săracii nevoiaşi şi suferinzi. Dacă toţi ar face lucrarea Învăţătorului, inima văduvei ar cânta de bucurie, copilaşii flămânzi ar fi hrăniţi, cei lipsiţi ar fi îmbrăcaţi, iar cei aflaţi pe pragul morţii ar fi readuşi la viaţă. - Manuscrisul 26, 1891 (Medical Missionary, iulie 1891)MMO 115.1

  Fiecare caz trebuie luat în seamă. - Este planul lui Dumnezeu ca bogaţii şi săracii să fie strâns uniţi prin legături de simpatie şi ajutorare. El ne îndeamnă să ne interesăm de fiecare caz de suferinţă şi lipsă ce near veni la cunoştinţă.MMO 115.2

  Să nu consideraţi că e înjositor pentru demnitatea voastră să slujiţi omenirii suferinde. - Mărturii, vol. 6, p. 279 (1900)MMO 115.3

  Cea mai bună metodă de a ajunge la inimile oamenilor. - Cea mai bună cale de a ajunge la inimi este aceea de a manifesta interes faţă de lipsurile omenirii suferinde. Cultura minţii şi a inimii poate fi obţinută mult mai uşor când simţim faţă de alţii o duioasă simpatie, oferind din avantajele şi privilegiile noastre spre împlinirea nevoilor lor. - Scrisoarea 116, 1897 (Welfare Ministry, p. 192, 193)MMO 115.4

  Este nevoie de implicare personală. - Când căutaţi săi ajutaţi pe săraci, pe cei dispreţuiţi şi pe cei părăsiţi, nu lucraţi pentru ei cocoţaţi pe picioroangele meritelor şi superiorităţii voastre, pentru că în felul acesta nu veţi realiza nimic. Deveniţi cu adevărat convertiţi şi învăţaţi de la Acela care este blând şi smerit cu inima. Noi trebuie săL aşezăm pururea pe Domnul în faţa noastră. Ca servi ai lui Hristos, spuneţivă mereu ca să nu uitaţi: „Sunt răscumpărat cu un preţ.”MMO 115.5

  Dumnezeu cere din partea voastră nu numai dărnicie, ci şi o faţă veselă, cuvinte pline de nădejde, o strângere de mână. Când îi vizitaţi pe nevoiaşii Domnului, veţi găsi pe unii de la care nădejdea sa depărtat; aduceţile iarăşi lumina soarelui. Sunt unii care au nevoie de pâinea vieţii; citiţile din Cuvântul lui Dumnezeu. Alţii sunt loviţi de o boală sufletească pe care niciun leac pământesc nu o poate trata şi niciun medic nu o poate tămădui; rugaţivă pentru aceştia şi aduceţii la Isus. - Mărturii, vol. 6, p. 277 (1900)MMO 116.1

  Ajutaţii pe săracii care vor beneficia în mod real de ajutorul vostru. - Săracii Domnului trebuie ajutaţi în fiecare caz în care ajutorul va fi un beneficiu pentru ei. Ei trebuie aduşi în situaţia de a se putea ajuta singuri. Nu avem nicio problemă cu cazurile provenite din această categorie de săraci. Trebuie luate în considerare cu atenţie şi cu rugăciune cele mai bune metode de ai ajuta.MMO 116.2

  Domnul aşază această responsabilitate asupra fiecărei biserici ... Dumnezeu îngăduie ca săracii Săi să trăiască între hotarele fiecărei biserici ... Ei să nu treacă pe lângă săracii Domnului, ci să renunţe la lux ... pentru ai alina pe cei suferinzi şi nevoiaşi.MMO 116.3

  După aceea, ei pot merge mai departe pentru ai ajuta pe cei care nu fac parte din familia de credinţă, dacă aceştia sunt persoanele potrivite pentru a fi ajutate. - Manuscrisul 46, 1900 (Manuscript Releases, vol. 4, p. 421, 422; vezi şi Mărturii, vol. 1, p. 272274)MMO 116.4

  Să fie oferite oportunităţi de angajare. - Ce poate fi făcut acolo unde domneşte sărăcia şi unde trebuie să te lupţi cu ea la fiecare pas? Desigur, lucrarea este dificilă. Nu va avea loc niciodată reforma necesară până când bărbaţii şi femeile nu sunt ajutaţi de o putere din afara lor. Scopul lui Dumnezeu este ca atât cei bogaţi, cât şi cei săraci să fie strâns uniţi prin legăturile simpatiei şi ajutorării. Cei care au mijloace, talente şi capacităţi trebuie să le folosească pentru binecuvântarea semenilor lor. [...]MMO 116.5

  Ar trebui să se dea atenţie creării de locuri de muncă diverse, astfel încât familiile sărace să găsească de lucru. Dulgherii, fierarii şi practic oricine cunoaşte o anumită meserie ar trebui să simtă răspunderea de ai învăţa şi ajuta pe necunoscători şi pe şomeri. - Divina vindecare, p. 193, 194 (1905)MMO 117.1

  Dumnezeu este înşelat atunci când săracii nu sunt ajutaţi. - Orice extravaganţă trebuie eliminată din viaţa noastră, întrucât timpul pe care îl avem la dispoziţie pentru a lucra nu este nici pe departe prea lung. Pretutindeni în jurul nostru vedem oameni suferinzi. Familiile duc lipsă de mâncare. Micuţii plâng după pâine. Casele săracilor sunt lipsite de mobilier şi de lenjerie de pat corespunzătoare. Mulţi trăiesc în nişte simple cocioabe lipsite complet de utilităţi. Strigătul săracilor ajunge până la cer. Dumnezeu vede; Dumnezeu aude. Dar mulţi se înalţă pe ei înşişi. În timp ce semenii lor sunt săraci şi flămânzi, suferind din cauză că nu au ce mânca, ei întind multe pe masă şi mănâncă mai mult decât au nevoie. Ce socoteală vor avea de dat oamenii în curând pentru întrebuinţarea egoistă a banilor lui Dumnezeu! Cei care dispreţuiesc măsura luată de Dumnezeu pentru săraci vor constata că nu iau înşelat pe semenii lor ci că, prin înşelarea acestora, Lau înşelat pe Dumnezeu şi au acaparat bunurile Sale. - Manuscrisul 60, 1896 (Special Testimonies for Ministers and Workers, seria A, nr. 9, p. 68, 69)MMO 117.2

  Generozitatea faţă de oameni nu va duce la sărăcirea noastră. - „Totdeauna vor fi săraci în ţară,” spune El [Isus]; „de aceea îţi dau porunca aceasta: «Săţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta.»” (Deuteronomul 15:11) [...]MMO 117.3

  Nimeni nu trebuie să se teamă că mărinimia sa îl va aduce în situaţia de a duce lipsă. Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu va aduce cu siguranţă după sine prosperitatea. [...]MMO 117.4

  Planul pe care la dat Dumnezeu lui Israel pentru vieţuirea sa a fost conceput ca o lecţie practică pentru întreaga omenire. Dacă aceste principii ar fi puse în practică astăzi, ce diferită ar fi faţa acestei lumi! - Divina vindecare, p. 186188 (1905)MMO 117.5

  Persoanele Cu Bani, Educaţie Şi Autoritate

  Să se lucreze cu clasele sociale înalte. - Solia Evangheliei trebuie predicată în fiecare oraş; fiindcă aşa urmăm exemplul pe care ni lau lăsat Domnul Hristos şi ucenicii Săi. Misionarii medicali trebuie să caute cu răbdare şi cu stăruinţă să ajungă la clasele înalte. Dacă această lucrare se face cu credincioşie, vom avea oameni bine pregătiţi, care vor deveni evanghelişti instruiţi. - Manuscrisul 33, 1901 (Lucrarea misionară medicală, p. 241)MMO 118.1

  Lucrarea pentru clasele înalte are nevoie de cele mai bune capacităţi ale noastre. - Trebuie să le prezentăm adevărul celor de pe drumurile principale. Lucrarea aceasta a fost neglijată. Avem de făcut pentru clasele înalte o lucrare în care e nevoie de toate capacităţile noastre. Este adevărat că nu trebuie săi neglijăm cumva pe cei săraci şi lipsiţi, dar nu avem nici oameni şi nici bani pentru lucrarea printre clasele cele mai de jos. Noi îndreptăm atenţia lucrătorilor noştri spre un nivel mai înalt. Deocamdată nu pot explica toate motivele pentru aceasta.MMO 118.2

  Miau fost arătate holdele gata pentru seceriş. Trebuie să lucrăm pentru clasa socială cea mai înaltă. Atunci vom avea puterea şi abilitatea de a duce mai departe ramurile lucrării indicate de Dumnezeu. - Scrisoarea 164, 1901, p. 2 (Manuscript Releases, vol. 4, p. 420, 421)MMO 118.3

  Este nevoie de metode pentru răspândirea Evangheliei în rândul tuturor claselor. - Invitaţia Evangheliei trebuie dată atât celor bogaţi, cât şi celor săraci, celor de sus şi celor de jos, iar noi trebuie să plănuim mijloace pentru a duce adevărul în locuri noi şi la toate clasele de oameni. Domnul ne porunceşte: „Duceţivă la drumuri şi la garduri şi pe cei cei veţi găsi, siliţii să intre ca să mi se umple casa” (Luca 14:23). El spune: „Începeţi cu drumurile; lucraţi cu sârguinţă la drumuri; pregătiţi grupuri care să meargă împreună cu voi pentru a face lucrarea pe care Însuşi Domnul Hristos a făcuto pentru căutarea şi mântuirea celor pierduţi.” - Manuscrisul 3, 1899 (Lucrarea misionară medicală, p. 312)MMO 118.4

  Persoanele influente să nu fie ignorate. - Această lume căzută este pe nişte mâini ciudate. Oamenii conduc pentru bani şi predică pentru bani. În toate tranzacţiile de afaceri se duce o luptă pentru supremaţie. Dacă Hristos ar umbla astăzi pe străzile oraşelor noastre, prea puţini ar fi suficient de interesaţi săL urmeze. Cei care fac parte din guvernele lumii nu au parte cu Hristos, care a declarat: „Despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” Pot avea ei succes ca oameni de stat, dacă nu şiau însuşit căile şi metodele Marelui Învăţător? Oamenii din poziţiile înalte de încredere ar trebui să fie educaţi în şcoala lui Hristos. Nui alungaţi pe aceşti oameni influenţi. - Review and Herald, 21 august 1900MMO 119.1

  Să se lucreze cu cei bogaţi prin intermediul prezentărilor fundamentate pe Biblie. - Slujitorii lui Hristos trebuie să lucreze cu credincioşie atât pentru cei săraci şi umili, cât şi pentru cei bogaţi din oraşele noastre. Sunt mulţi oameni bogaţi care sunt sensibili la influenţele şi la impresiile soliei Evangheliei şi care, atunci când le este prezentată Biblia, şi numai Biblia, ca învăţător de credinţă şi de vieţuire creştină, vor fi mişcaţi de Duhul lui Dumnezeu să deschidă uşi pentru înaintarea Evangheliei. Ei vor manifesta o credinţă vie în Cuvântul lui Dumnezeu şi vor folosi mijloacele care leau fost încredinţate pentru a pregăti calea Domnului, pentru a deschide prin pustie un drum pentru Dumnezeul nostru. - Mărturii, vol. 9, p. 113, 114 (1909)MMO 119.2

  Duhul Sfânt lucrează prin intermediul reprezentanţilor guvernamentali pentru a proteja lucrarea lui Dumnezeu. Dar atâta vreme cât Isus rămâne Mijlocitorul omului în Sanctuarul de sus, influenţa înfrânătoare a Duhului Sfânt este simţită de conducători şi de popor. El încă mai controlează, întro oarecare măsură, legile ţării. Dacă nar fi aceste legi, starea lumii ar fi mult mai rea decât este acum. În timp ce mulţi conducători sunt agenţii activi ai lui Satana, Dumnezeu Îşi are trimişii Săi printre conducătorii ţării. Vrăjmaşul îi inspiră pe slujitorii lui să propună măsuri care ar împiedica întro mare măsură lucrarea lui Dumnezeu; dar bărbaţi de stat care se tem de Domnul sunt influenţaţi de îngerii sfinţi să se împotrivească unor astfel de propuneri cu argumente ce nu pot fi combătute, În felul acesta, câţiva bărbaţi vor putea ţine piept unui curent puternic al răului. Împotrivirea vrăjmaşilor adevărului va fi stăvilită până când solia îngerului al treilea îşi va face lucrarea. Când avertizarea finală va fi dată, ea va atrage atenţia acestor conducători prin care Domnul lucrează acum, şi unii dintre ei o vor primi şi vor rămâne împreună cu poporul lui Dumnezeu în timpul strâmtorării. - Tragedia veacurilor, p. 610, 611 (1911)MMO 120.1

  Campusurile Universităţilor Seculare

  Tinerii să practice virtuţile descrise de apostolul Petru. - Dacă tinerii noştri ar lua seama şi ar pune în practică regulile prezentate în acest capitol [2 Petru 1], ce influenţă ar exercita ei de partea neprihănirii, fie că ar studia la Ann Arbor [la o universitate de stat], fie în instituţiile noastre sau dacă ar ocupa orice alt loc de răspundere. - Scrisoarea 43, 1895 (Peter’s Counsel to Parents, p. 48)MMO 120.2

  Oamenii Cu Mentalitate Seculară

  Satana caută să abată mintea oamenilor de la adevăr. Mulţimile neavertizate devin repede ţinta batjocurii celui rău. Satana îi conduce la multe forme de nebunie şi de plăceri personale. Mulţi caută ceva nou şi surprinzător; mintea lor este departe de Dumnezeu şi de adevărurile din Cuvântul Său. In prezent, când vrăjmaşul lucrează ca niciodată mai înainte pentru a acapara mintea bărbaţilor şi femeilor şi pentru ai întoarce de la adevăr, noi ar trebui să lucrăm tot mai intens, ajungând pe drumurile principale şi pe căile lăturalnice. Trebuie să proclamăm cu sârguinţă, cu preocupare, ultima solie a îndurării în oraşe - pe drumurile principale , iar lucrarea nu se va sfârşi acolo, ci se va extinde în aşezările învecinate şi în zonele rurale - pe căile lăturalnice şi la garduri.MMO 120.3

  Trebuie să lucrăm cu toate clasele. Pe măsură ce lucrăm, vom întâlni persoane de diferite naţionalităţi. Nu trebuie să trecem pe lângă cineva fără săl avertizăm. Domnul Isus a fost darul lui Dumnezeu pentru întreaga lume - nu doar pentru cei din clasa înaltă, nu doar pentru oamenii de o naţionalitate, ceilalţi fiind excluşi. Harul Său mântuitor cuprinde întreaga lume. Oricine vrea poate bea din apa vieţii fără plată. - Scrisoarea 4, 1911 (The Upward Look, p. 60)MMO 121.1

  Oamenii să fie influenţaţi pentru Hristos. - Când medicii se vor uni cu pastorii în lucrarea de propovăduire a Evangheliei în marile oraşe ale ţării, eforturile lor împletite vor avea ca urmare influenţarea multor minţi în favoarea adevărului pentru acest timp.MMO 121.2

  Potrivit cu lumina pe care mia dato Dumnezeu, ştiu că astăzi cauza Sa are mare nevoie de reprezentanţi vii ai adevărului Bibliei. Pastorii hirotoniţi nu sunt în stare să pornească singuri în această misiune. Dumnezeu face apel nu numai la pastori, ci şi la medici, asistente medicale, colportori, lucrători biblici şi alţi lucrători laici consacraţi, cu diferite talente, care să cunoască adevărul prezent, să aibă în atenţie nevoile oraşelor mari neavertizate. Ar trebui să existe o sută de credincioşi angajaţi activ în lucrare misionară personală, acolo unde astăzi nu există decât unul. Timpul trece cu grăbire. Este mult de lucru înainte ca opoziţia satanică să ne închidă calea. Trebuie pus în aplicare orice mijloc de care dispunem, pentru ca ocaziile pe care le avem să poată fi folosite în mod înţelept. - Review and Herald, 7 aprilie 1910 (Lucrarea misionară medicală, p. 248, 249)MMO 121.3

  Participanţii La Târguri Şi Convenţii

  Târgurile şi alte evenimente pentru publicul larg sunt ocazii pentru misiune. - Am primit învăţătura că, pe măsură ce ne apropiem de sfârşit, în oraşele noastre vor fi adunări mari, aşa cum a fost adunarea recentă din St. Louis*, şi trebuie să fie făcute pregătiri pentru a prezenta adevărul cu ocazia acestor adunări. Când a fost pe pământ, Domnul Hristos a fructificat astfel de ocazii. Ori de câte ori se aduna un număr mare de oameni, indiferent cu ce scop, vocea Lui se auzea prezentând solia în mod clar şi distinct. Ca rezultat, după răstignirea şi înălţarea Sa la cer, mii de oameni au fost convertiţi întro singură zi. Seminţele semănate de Domnul Hristos au intrat adânc în inimă, au încolţit, iar când ucenicii au primit darul Duhului Sfânt, recolta a fost adunată.MMO 122.1

  Ucenicii au mers pretutindeni şi au vestit Cuvântul cu o asemenea putere, încât împotrivitorii lor au fost cuprinşi de teamă şi nu au îndrăznit să facă lucrurile pe care aveau în gând să le facă, dacă nu ar fi văzut o dovadă atât de clară că Dumnezeu lucra.MMO 122.2

  Cu ocazia marilor adunări, unii dintre pastorii noştri trebuie să fie prezenţi în auditoriu. Ei trebuie să lucreze cu înţelepciune pentru a găsi ascultători şi pentru a le prezenta lumina adevărului cât mai multor persoane cu putinţă ...MMO 122.3

  Trebuie să folosim orice ocazie favorabilă de felul celei care a avut loc la târgul din St. Louis. Oamenii pe care Dumnezeu poate săi folosească trebuie să fie prezenţi la toate aceste adunări. Foile volante care conţin lumina adevărului prezent să fie răspândite printre oameni ca frunzele toamna. Pentru mulţi dintre participanţii la asemenea adunări, aceste foi volante vor fi ca frunzele pomului vieţii, care sunt pentru vindecarea neamurilor.MMO 122.4

  Fraţii mei, vă transmit mesajul acesta, pentru ca voi săl puteţi vesti altora. Cei care vor merge să propovăduiască adevărul vor fi binecuvântaţi de Acela care lea dat răspunderea acestei lucrări...MMO 123.1

  A sosit timpul când adventiştii de ziua a şaptea trebuie să se înalţe ca niciodată înainte şi să strălucească, pentru că lumina lor a venit, iar slava Domnului a răsărit peste ei. - Scrisoarea 296, 1904 (Evanghelizare, 35, 36)MMO 123.2

  Nu Toţi Sunt Chemaţi Să Lucreze În Mod Exclusiv Pentru Clasele De Jos

  Lucraţi atât pentru cei săraci, cât şi pentru cei bogaţi. - [Notă de Daniel H. Kress: Înainte de absolvirea Universităţii Michigan, în ultimul an de studiu, am petrecut trei luni în oraşul Chicago, unde am deschis o misiune medicală, cu scopul de ai ajuta pe cei marginalizaţi şi neglijaţi din cea mai rău famată zonă a oraşului Chicago. Mia plăcut această lucrare şi nu ştiam dacă să mă apuc din nou de ea. Iam scris sorei White spunândui la ce mă gândeam, iar ea mia dat următorul răspuns:] MMO 123.3

  „În scrisoarea ta, vorbeşti despre lucrarea de salvare a celor din zonele mai sărace ale oraşului. Sunt bucuroasă că simţi povara de ai ajuta tocmai pe aceşti oameni lipsiţi de ajutor. Hristos doreşte ca lucrarea Sa să devină lumina lumii. El Însuşi a venit ca să le aducă la cunoştinţă tuturor claselor Evanghelia mântuirii. Poate că între prietenii tăi sunt câţiva care ar trebui să lucreze cu cei neprivilegiaţi şi degradaţi, dar tu eşti în mod special potrivit pentru lucrarea cu clasele înalte. Influenţa ta asupra lor ar scădea dacă teai asocia în mare parte cu lucrarea pentru cei care, în general, sunt consideraţi nişte vagabonzi. - The Kress Collection, p. 168, 169. Răspunsul lui Ellen White este preluat din scrisoarea 158, 1909 (Manuscript Releases, vol. 7, p. 329, 330).MMO 123.4

  Este nevoie de priorităţi în lucrare pentru clasele de jos. - Marea întrebare privitoare la datoria noastră faţă de omenire este serioasă şi este nevoie de mult har de la Dumnezeu pentru a decide cum să lucrăm în aşa fel încât să realizăm cel mai mare bine. Nu toţi sunt chemaţi să-şi înceapă lucrarea cu activitatea pentru clasele de jos. Dumnezeu nu cere ca lucrătorii Săi să obţină o educaţie şi o instruire pentru a se devota în mod exclusiv acestor clase. - Manuscrisul 3, 1899 (Evanghelizare, p. 548)MMO 124.1

  Lucrarea pentru clasele de jos să nu diminueze lucrarea mondială de proclamare a Evangheliei. - Noi nu îi sfătuim pe membrii noştri să deschidă o lucrare în oraşele noastre, până acolo încât să înalţe clădiri în care săi invite pe cei mai depravaţi oameni şi să le ofere hrană, paturi şi tratament fără bani şi fără o plată. Nimănui nu i se cere să înfiinţeze o lucrare în vreun oraş care să le dea celor fără discernământ invitaţia de a fi susţinuţi de activitatea de caritate a adventiştilor de ziua a şaptea, a căror lucrare specială este să ducă în lume o solie nepopulară. A fost dată însărcinarea de a duce solia la toate popoarele. - Scrisoarea 90, 1900 (Manuscript Releases, vol. 4, p. 420)MMO 124.2

  Nu îi opriţi pe cei care se simt chemaţi să îi ajute pe oamenii din zonele cele mai rău famate ale oraşelor. - Dacă oamenii simt că Dumnezeu ia chemat să îşi dedice toate eforturile misionare oamenilor din zonele cele mai rău famate ale oraşelor, nimeni să nu le interzică să lucreze. - Scrisoarea 3, 1900 (Manuscript Releases, vol. 4, p. 421)MMO 124.3

  Obţineţi suport financiar de la oamenii din lume pentru susţinerea lucrării în favoarea celor mai degradaţi indivizi ai societăţii. - Dacă sunt oameni care vor să se apuce de lucrarea pentru cei mai degradaţi, dacă sunt oameni asupra cărora Dumnezeu a aşezat povara lucrării pentru mulţimi în diversele ei aspecte, atunci aceşti oameni convertiţi să meargă şi să strângă din lume mijloacele necesare pentru această lucrare. Să nu depindă de mijloacele cu care Dumnezeu intenţionează să susţină lucrarea Evangheliei. - Scrisoarea 205, 1899 (Manuscript Releases, vol. 20, p. 252) MMO 124.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents