Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 10—Înfiinţarea De Biserici În Oraşe

  Să fie înfiinţate biserici în fiecare oraş. - Când privesc la mulţimile de clădiri de aici [din Battle Creek], sunt profund întristată. Dacă voi [conducătorii bisericii] aţi avea spirit misionar, dacă aţi merge în lucrare ţinând cont de măreţia soliei, de vastitatea şi de importanţa ei, nu aţi fi ridicat nici măcar jumătate din clădirile pe care leaţi ridicat aici. Aţi fi construit centre în oraş după oraş, iar Dumnezeu ar fi încuviinţat lucrarea voastră. Lui nui place modul în care administraţi. Nui place îngustimea orizontului vostru. El vrea să pătrundeţi în noi câmpuri şi ani la rând va chemat să faceţi acest lucru. Pentru aceasta e nevoie de bani şi de lucrători; dar citesc în Daniel că aceia care îi vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci. Vrem şi noi să ne aflăm printre aceştia. Vrem să ne aflăm printre cei care vor străluci în Împărăţia lui Dumnezeu. Acolo vom dori săi vedem pe aceia pentru care neam rugat şi am lucrat. Dumnezeu să ne ajute. - General Conference Bulletin, 5 aprilie 1901, p. 85MMO 156.1

  Membrii bisericii să urmărească binele altora. - Asupra tuturor celor care cred, Dumnezeu a aşezat povara înfiinţării de biserici. Scopul special al bisericii este acela de ai educa pe oameni să-şi întrebuinţeze capacităţile primite spre binele omenirii, să folosească, spre slava lui Dumnezeu, mijloacele pe care El li lea împrumutat. El a făcut din fiinţele omeneşti ispravnicii Săi. Ei trebuie să folosească talentele primite de la El pentru consolidarea lucrării Sale şi pentru lărgirea Împărăţiei Sale. Bisericile noastre, mari şi mici, nu trebuie tratate în aşa fel încât să depindă neputincioase de ajutorul pastoral. Membrii trebuie să fie atât de bine înrădăcinaţi în credinţă, încât să aibă o cunoaştere inteligentă a adevăratei lucrări misionare. Ei trebuie să urmeze exemplul lui Hristos, slujindule celor din jurul lor. Cu credincioşie, ei trebuie să îşi împlinească angajamentele luate la botez, angajamentul că vor aplica lecţiile prezentate de viaţa lui Hristos. Ei trebuie să lucreze împreună pentru a păstra vii în biserică principiul tăgăduirii de sine şi cel al sacrificiului de sine, care au fost respectate de Hristos în lucrarea Sa ca misionar, în vremea când divinitatea Sa era îmbrăcată în natura umană. Împărtăşirea cunoştinţelor despre dragostea şi bunătatea lui Hristos este cea care dă eficienţă tuturor activităţilor misionare. Pacific Union Recorder, 1 august 1901MMO 156.2

  Să Se Acorde Prioritate Înfiinţării De Biserici

  Să fie organizate biserici; bisericile mai mari să le ajute pe cele mai mici. - Mam gândit deseori cu cât mai mult am fi binecuvântaţi dacă în bisericile mai mari ar exista o grupă organizată de lucrători care să devină misionari în oraşele mari şi mici şi care săi înveţe pe alţii lecţiile preţioase pe care şi leau însuşit despre adevăr, despre neprihănire, despre judecata care vine. Toţi trebuie să înveţe, dar să nu înveţe mereu şi totuşi să nu ajungă niciodată la cunoaşterea adevărului. Fiţi elevi sârguincioşi şi aplicaţi mereu ceea ce învăţaţi. În acest mod veţi obţine experienţa de cea mai mare valoare pentru voi înşivă, care în mod neîndoielnic va fi benefică pentru ceilalţi. Dumnezeu nea dat lumină şi nea poruncit să o lăsăm să strălucească; iar dacă întro localitate câteva suflete îmbrăţişează adevărul, organizaţile întro biserică imediat ce lucrul acesta poate fi făcut cu înţelepciune şi permiteţile să facă tot ce pot pentru a construi o casă umilă de închinare, ca în Willis [Michigan], pe care să o dedice lui Dumnezeu şi în care să poată invoca prezenţa Sa. El spune: „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” Apoi bisericile mai mari care nu au datorii să vină în ajutorul bisericilor surori şi să ofere din mijloacele ce leau fost încredinţate acestor case mai mici de închinare, pentru ca ele să nu fie apăsate şi descurajate de mărimea datoriei. Să nu trecem pe partea cealaltă a drumului, asemenea preotului şi levitului. Ce binecuvântări ar primi bisericile care ajută astfel şi ce dragoste ar manifesta bisericile mai sărace, atunci când îşi vor da seama că alţii au urmărit binele lor! Iar, împreună cu acest ajutor oferit cu dărnicie şi cu bucurie, perspectiva asupra ajutorării şi datoriei creştine sar lărgi. Între membrii bisericilor mari şi mici, sar închega legături frăţeşti şi ar apărea o dragoste puternică şi duioasă; iar micile gelozii şi invidii ar dispărea mistuite de dragostea atât de solid manifestată. - Review and Herald, 21 iulie 1891MMO 157.1

  Lucrarea să continue până când biserica este consolidată. - Lucrătorii noştri nu îşi extind eforturile aşa cum ar trebui. Conducătorii noştri nu sunt conştienţi de lucrarea care încă mai trebuie îndeplinită. Când mă gândesc la oraşele în care sa făcut atât de puţin, în care sunt mai multe mii de oameni care trebuie avertizaţi de venirea iminentă a Mântuitorului, simt dorinţa intensă de a vedea bărbaţi şi femei plecând în lucrare în puterea Duhului, plini de dragostea lui Hristos pentru sufletele care pier.MMO 158.1

  Păgânii din oraşe, vecini cu noi, au fost neglijaţi întrun mod straniu. Ar fi trebuit făcute eforturi organizate pentru ai salva. Trebuie să lucrăm acum pentru ai converti pe păgânii din mijlocul nostru - pe cei care locuiesc în vecinătatea caselor noastre. În gurile lor trebuie pus un cântec nou, iar ei trebuie să plece pentru a le împărtăşi acum lumina soliei îngerului al treilea celor care sunt în întuneric.MMO 158.2

  Cu toţii avem nevoie să fim treji pentru ca, pe măsură ce calea se deschide, să putem înainta lucrarea în marile oraşe. Am rămas cu mult în urma luminii care nea fost dată de a intra în oraşe şi de a ridica monumente pentru Dumnezeu. Trebuie să conducem sufletele pas cu pas la lumina deplină a adevărului. Mulţi tânjesc după hrană spirituală. Trebuie să continuăm lucrarea până se organizează o biserică şi până când se construieşte o casă umilă de închinare. Mă simt mult încurajată să cred că multe persoane care nu fac parte din religia noastră vor ajuta considerabil cu mijloacele lor. Lumina care mia fost dată este aceea că în multe locuri, în special în marile oraşe din America, ajutorul va fi oferit de astfel de persoane. - Pacific Union Recorder, 23 octombrie 1902MMO 159.1

  Să fie construite o casă de rugăciune şi o şcoală pentru noile biserici înfiinţate. - Atunci când este înfiinţată o grupă de credincioşi, ar trebui să se ia măsuri atente pentru continuitatea şi stabilitatea lucrării. Vor fi necesare o casă de închinare şi o şcoală unde oamenii să primească o educaţie biblică. Lucrătorii nu ar trebui să abandoneze câmpul de lucru fără a construi o biserică şi fără a oferi o şcoală şi un profesor ... Toate acestea miau fost prezentate ca întrun tablou panoramic. Am văzut lucrători care construiau case umile de închinare. Noii veniţi la credinţă îi ajutau cu bună dispoziţie, iar cei care dispuneau de mijloace ajutau cu mijloacele lor. O sală de clasă a fost pregătită pentru copii. Au fost aleşi profesori care să vină în acest loc. Numărul elevilor nu era mare, dar a fost un început frumos. Am auzit cântările copiilor şi ale părinţilor. Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. - Manuscrisul 3, 1899 (Australian Union Conference Record, 26 iulie 1899)MMO 159.2

  Noile biserici oferă un număr mai mare de lucrători disponibili. - Ar trebui să ne străduim să formăm în fiecare loc câte o grupă de credincioşi care se vor asocia cu noi în înălţarea stindardului adevărului şi în lucrarea pentru bogaţi şi săraci. Apoi, pe măsură ce se întemeiază biserici, numărul celor care vor ajuta la lucrarea pentru cei nevoiaşi şi marginalizaţi va creşte. - Manuscrisul 3, 1899 (Slujitorii Evangheliei, p. 436)MMO 159.3

  Banii sunt mai bine cheltuiţi în lucrarea pentru cei care, la rândul lor, pot contribui la lucrarea pentru alţi oameni. - Dacă eforturile, talentul, munca, banii care au fost aruncaţi în Chicago în ultimii câţiva ani ar fi fost investiţi în familiarizarea cu adevărul lui Dumnezeu pentru aceste zile finale a acelei categorii de oameni pentru care sar fi putut lucra prin eforturi înţelepte, bine direcţionate, mulţi ar fi primit adevărul şi acum ar fi lucrat pentru al oferi altor persoane din clasa lor. - Manuscrisul 46, 1900 (Manuscript Releases, vol. 4, p. 422)MMO 160.1

  În fiecare oraş din America ar trebui să existe un monument pentru Dumnezeu. - De ce sunt trecute cu vederea atât de multe locuri? Priviţi la oraşele mari şi mici în care încă nu sa lucrat. Sunt multe oraşe mari în America, nu numai în Sud, ci şi în Nord, în care trebuie să lucrăm. În fiecare oraş din America ar trebui să existe un monument pentru Dumnezeu. Dar aş putea aminti multe locuri unde lumina adevărului nu a strălucit încă. Îngerii cerului aşteaptă ca instrumentele omeneşti să intre în locurile unde nu a fost dată mărturia despre adevărul prezent. Numele Domnului este dezonorat. Vă rog să citiţi Biblia şi să vedeţi dacă nu este adevărat că lucrarea noastră deabia dacă a început. - Review and Herald, 30 decembrie 1902MMO 160.2

  Pastorul să se mute în alt câmp după organizarea unei noi biserici. - Pastorii tineri să nu fie încurajaţi să le predice bisericilor. Aceasta nu este lucrarea lor. Ei trebuie să iasă din tabără, să meargă în lucrare acolo unde adevărul nu a fost proclamat încă. Să pornească în spiritul smereniei şi umilinţei lui Hristos, primind putere de la sursa oricărei puteri...MMO 160.3

  Pastorii nu trebuie să-şi petreacă timpul lucrând pentru cei care au acceptat deja adevărul. Cu dragostea lui Hristos arzând în inimile lor, ei să plece pentru ai aduce pe păcătoşi la Mântuitorul. Mesagerii lui Dumnezeu trebuie să semene seminţele adevărului dea lungul apelor. Trebuie vizitat loc după loc; trebuie ridicată biserică după biserică. Cei care trec de partea adevărului trebuie organizaţi în biserici, iar apoi pastorul trebuie să plece mai departe, în câmpuri la fel de importante. - Review and Herald, 19 august 1902MMO 161.1

  Bisericile sunt slăbite din cauza faptului că pastorii le dădăcesc. - Timpul folosit pentru ţinerea de predici în bisericile noastre nu lea întărit, ci lea făcut slabe şi neputincioase, ca să fie hrănite cu lapte, şi nu cu carne. Dumnezeu ia tot chemat pe pastorii Săi să le lase pe cele nouăzeci şi nouă de oi şi să meargă în căutarea oii pierdute. Experienţa voastră [a soţilor Haskell] este o lecţie pentru toţi cei care dădăcesc bisericile - transformândule din producători în consumatori. Noi vă spunem să vă puneţi încrederea în Dumnezeu. LăsaţiL să vă îndrume. Domnul Isus răspunde rugăciunilor voastre. - Scrisoarea 132, 1901 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 227, 228)MMO 161.2

  Nu Formaţi Colonii

  Este nevoie de multe centre mici. - Domnul doreşte să fie depuse eforturi noi în multe locuri şi să fie înfiinţate mici centre. Este necesară o lucrare care să deschidă calea pentru înaintarea adevărului şi care să le sporească încrederea oamenilor ...MMO 161.3

  Sunt multe teritorii unde este necesar să se lucreze şi nu ar trebui să fie alcătuite planuri de a înfiinţa multe instituţii mari doar în câteva localităţi favorizate. Domnul ma învăţat că nu trebuie să înfiinţăm centre mari, deoarece instituţiile pentru înaintarea cu succes a lucrării trebuie să existe în fiecare teritoriu. Din acest motiv, nu trebuie să se îngăduie ca numai câteva instituţii mari să epuizeze toate veniturile. În oraşele mici şi în cele mari, precum şi în localităţile din afara oraşelor, să fie susţinute centre mici, unde să stea străjerii credincioşi care vor lucra pentru suflete. Oriunde merge lucrătorul misionar, eforturile lui să fie urmate de înfiinţarea unui mic centru, pentru ca înaintarea lucrării să poată fi grăbită. Când slujitorii lui Dumnezeu îşi vor îndeplini lucrarea cu credincioşie, Providenţa va deschide calea pentru a înfiinţa astfel de centre în multe locuri. - Scrisoarea 30, 1911 (Evanghelizare, p. 535)MMO 161.4

  Lucrarea să fie realizată în multe localităţi. - Tu [dr. J. H. Kellogg] ştii că am primit lumină în privinţa faptului că există prea multe interese concentrate în Battle Creek. Trebuie să se facă progrese în altă parte. Cât de multe oraşe din America au rămas neatinse! De ce să nu permiţi ca o parte din energiile tale să fie dedicate trimiterii oamenilor la lucru în diferite localităţi? Influenţa adevărului să ajungă până departe. Cunoştinţele despre menţinerea sănătăţii să fie larg răspândite. Să se înceapă lucrarea acolo unde nu sa realizat aproape nimic. - Scrisoarea 43, 1895 (Manuscript Releases, vol. 17, p. 309)MMO 162.1

  Nu vă izolaţi în colonii. - Acesta nu este timpul potrivit pentru a forma colonii. Lucrarea trebuie adusă la îndeplinire degrabă, din oraş în oraş. Lumina care a fost pusă sub obroc trebuie scoasă şi aşezată în candelă, pentru a da lumină tuturor celor din casă. - Manuscrisul 21, 1910 (Lucrarea misionară medicală, p. 302)MMO 162.2

  Membrii adunaţi laolaltă sunt chemaţi să-şi extindă slujirea. - Timpul trece repede. Se apropie ziua când Domnul ne va cere socoteală. Adventiştii de ziua a şaptea nu trebuie să formeze colonii. Trebuie să lucrăm potrivit exemplului lăsat de Isus. Despre lucrarea lui Hristos citim: „A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: «Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, a răsărit lumina.»” „Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.” Aceasta este lucrarea care va deschide porţile înaintea adevărului...MMO 162.3

  Cu aceasta era ocupat timpul Marelui Misionar. Mă gândesc la lucrarea care ar putea fi făcută dacă cei ţinuţi în Battle Creek şi în alte câteva locuri favorizate ar îndeplini lucrarea în satele şi în oraşele mici şi mari în care nu există niciun monument în cinstea adevărului...MMO 163.1

  Când ochii lor vor fi unşi cu balsamul ceresc, membrii din bisericile noastre mari se vor ridica şi vor pleca pentru a îndeplini această însărcinare. Când inimile lor vor fi impregnate cu Duhul Sfânt, ei se vor închina Domnului Dumnezeului lor şi numai Lui Îi vor sluji. Domnul îi cheamă pe cei strânşi în centre aglomerate să meargă în locurile unde adevărul nu a fost proclamat niciodată. Ei trebuie să dea învăţătură despre lucrurile recomandate de Hristos, lăsând deoparte diferitele presupoziţii născute din teorii ciudate. Vor veni învăţători mincinoşi, care vor da ca învăţătură nişte porunci omeneşti. Satana va ieşi în faţă cu poveşti pentru a lupta împotriva principiilor învăţăturii lui Hristos. Dumnezeu îi cheamă pe mesagerii Săi credincioşi să cerceteze Cuvântul Său şi săi înveţe pe oameni numai acele lucruri pe care Hristos lea poruncit...MMO 163.2

  Se manifestă o grijă mult prea mare faţă de instituţiile noastre, prea multă iubire de comoditate. Trimiterea lui Hristos trebuie îndeplinită la literă. Poporul lui Dumnezeu trebuie săI consacre Lui mijloacele şi capacităţile lor. Soldaţii credincioşi ai crucii lui Hristos trebuie să iasă din tabără, îndurând batjocura şi mergând pe cărarea tăgăduirii de sine, pe care a umblat Răscumpărătorul.MMO 163.3

  Pastorii care se îngrijesc excesiv de biserici, predicândule celor care cunosc adevărul, ar face mai bine dacă ar merge în locurile aflate încă în întuneric. Dacă nu fac acest lucru, ei înşişi şi membrii lor vor rămâne piperniciţi. Religia noastră a devenit slabă şi bolnavă din cauză că membrii bisericii şiau părăsit dragostea dintâi. Ei ar putea fi bărbaţi şi femei puternice în Hristos dacă ar asculta de poruncile Domnului.MMO 163.4

  Am primit porunca sămi ridic glasul pentru a rosti avertizarea şi să îi chem pe membrii noştri strânşi la Battle Creek să iasă de acolo şi să se apuce de lucrarea rânduită lor de Dumnezeu. Lumea piere în păcat. Cât timp vă veţi mai îngădui să staţi departe de marea vie aflată în nevoie, când istoria acestei lumi este atât de aproape de încheiere? - Review and Herald, 9 februarie 1905MMO 164.1

  Centralizarea instituţiilor nu este cea mai bună metodă. - Sa făcut câte ceva în misiunile din străinătate, sa făcut câte ceva în misiunile din patrie; dar mult prea mult teritoriu a rămas nelucrat. Lucrarea e prea mult centralizată. Interesele din Battle Creek au crescut peste măsură de mult şi aceasta înseamnă că alte porţiuni ale câmpului sunt lipsite de instituţiile pe care ar fi trebuit să le aibă. Pregătirile mereu tot mai mari, de înălţare şi de extindere a clădirilor, care au chemat şi au reţinut la un loc atât de mulţi în Battle Creek, nu sunt în acord cu planul lui Dumnezeu, ci în directă contradicţie cu planul Lui.MMO 164.2

  Sa susţinut că erau mari avantaje în a avea atât de multe instituţii întro strânsă legătură unele cu altele; că ele aveau să fie o putere unele pentru altele şi că puteau veni în ajutorul celor care căutau educaţie şi locuri de muncă. Aceasta e după judecata omenească; se va admite că, din punct de vedere omenesc, se pot obţine multe avantaje din concentrarea atâtor răspunderi la Battle Creek; dar e nevoie ca perspectiva să fie lărgită.MMO 164.3

  Interesele acestea ar trebui separate în mai multe părţi, cu scopul ca lucrarea să poată începe în oraşele care vor trebui transformate în centre de interes. Ar trebui să se înalte clădiri şi să se concentreze răspunderi în multele localităţi care, în prezent, sunt lipsite de interesul spiritual vital, compnesând astfel ceea ce deja este un surplus în Battle Creek. - Mărturii, vol. 8, p. 59, 60 (1904)MMO 164.4

  Membrii strânşi laolaltă îşi pierd conştiinţa misiunii. - Cuvântul Domnului mia spus că există prea mulţi credincioşi strânşi laolaltă în câteva locuri şi că mulţi nu mai sunt conştienţi de scurtimea timpului şi de sarcina de a proclama solia îngerului al treilea. Trebuie să existe o adevărată convertire a inimii din partea fiecărui astfel de credincios. Cei care sunt în legătură cu birourile noastre de publicaţii au nevoie în mod special să poarte povara pentru suflete şi să analizeze căile şi mijloacele pentru îndeplinirea lucrării personale la drumuri şi la garduri.MMO 165.1

  Domnul nu este slăvit prin sporirea numărului de persoane la care asistăm în unele dintre centrele noastre de instruire şi de efort misionar. - Manuscrisul 53, 1910MMO 165.2

  Incendiul de la Battle Creek a fost îngăduit de Dumnezeu pentru descentralizarea instituţiilor. - Domnul a îngăduit ca focul să mistuie clădirile principale ale Editurii Review and Herald şi ale sanatoriului *Sanatoriul Battle Creek a fost distrus de incendiu pe 18 februarie 1902; Review and Herald Publishing Company a fost distrusă de incendiu pe 30 decembrie 1902. şi, în felul acesta, a îndepărtat cea mai de seamă obiecţie împotriva mutării din Battle Creek. Era intenţia Lui ca, în loc de a se reclădi un singur sanatoriu mare, poporul nostru să înfiinţeze centre în diferite locuri. Aceste sanatorii mai mici ar fi trebuit înfiinţate acolo unde se putea procura teren în scopuri agricole. - Mărturii, vol. 8, p. 227 (1904)MMO 165.3

  Strategie Pentru Înfiinţarea De Biserici

  Rugaţivă pentru îndrumarea lui Dumnezeu atunci când înfiinţaţi biserici. - Trebuie să cerem înţelepciune de la Dumnezeu, deoarece eu văd prin credinţă o biserică puternică în oraşul acela [Palmerston, Noua Zeelandă]. Lucrarea noastră să fie aceea de a veghea şi de a ne ruga, de a căuta sfatul Aceluia care este un Sfătuitor minunat şi puternic. Acela care este mai puternic decât forţele cele mai mari ale iadului este în stare să ia prada de la Satana, iar sub călăuzirea Sa îngerii cerului vor duce bătălia împotriva tuturor puterilor întunericului şi vor arbora stindardul adevărului şi al neprihănirii în oraşul acela. - Scrisoarea 79, 1893 (Evanghelizare, p. 39)MMO 165.4

  Convertiţii să fie pe deplin înrădăcinaţi în adevăr. - Ori de câte ori se face un efort pentru ridicarea unei biserici, ar trebui să le fie date învăţături complete şi exacte celor care acceptă adevărul. Nicio parte a lucrării nu trebuie neglijată, iar ei nu ar trebui lăsaţi să se descurce singuri atunci când lucrătorul merge întrun câmp nou, ci ar trebui să primească în continuare grijă şi învăţătură. Nimic să nu rămână nefăcut şi nimic să nu fie făcut în pripă. Totul să fie făcut cu minuţiozitate. Puţinii oameni care sunt astfel aduşi la adevăr vor realiza cu timpul mai mult decât dacă am aduce un număr mare de oameni needucaţi, neinstruiţi, care nuşi dau seama de responsabilitatea lor şi ale căror trăsături particulare se întreţes cu experienţa lor religioasă. Ar fi cu mult mai dificil să distrugem ceea ce a fost făcut greşit şi săi imprimăm lucrării o altă direcţie, decât să luăm lucrarea de la început. - Review and Herald, 5 octombrie 1886MMO 166.1

  Ignoraţi Criticile

  Membrii neechilibraţi subminează lucrarea lui Dumnezeu. - Dea lungul întregii istorii a bisericii, nicio reformă nu a fost realizată fără întâmpinarea unor obstacole serioase. Aşa a fost în zilele lui Pavel. Pretutindeni unde apostolul dorea să ridice o biserică, au fost oameni care mărturiseau a primi credinţa, dar care aduceau în ea erezii care, dacă ar fi fost primite, ar fi alungat în final dragostea de adevăr. Luther a fost foarte încurcat şi necăjit din cauza acţiunilor unor persoane care pretindeau că Dumnezeu vorbea direct prin ele şi care, de aceea, îşi aşezau propriile idei şi opinii deasupra mărturiei Scripturii. Mulţi oameni lipsiţi de credinţă şi de experienţă, dar cu o măsură considerabilă de autosuficienţă, cărora le plăcea să audă şi să povestească lucruri noi, au fost amăgiţi de pretenţiile noilor învăţători şi sau alăturat agenţilor lui Satana în lucrarea lor de distrugere a ceea ce Dumnezeu îl îndemnase pe Luther să construiască. Tot la fel şi fraţii Wesley şi alţi oameni care au binecuvântat lumea cu influenţa şi cu credinţa lor au întâmpinat la fiecare pas şiretlicurile lui Satana, care dorea săi împingă pe cei exagerat de zeloşi, neechilibraţi şi nesfinţiţi spre toate formele de fanatism. - The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 245 (1884)MMO 166.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents