Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 9—Lucrarea Medicală Centrată Pe Hristos *Pe vremea lui Ellen White, ea purta denumirea de lucrare misionară medical.

  O Lucrare Care Deschide Drumuri

  Lucrarea medicală să fie punctul de pornire. - Lucrarea misionară medicală a fost înfăţişată ca fiind deschizătoarea de drumuri pentru adevărul prezent. Prin această lucrare, inimile vor fi atinse, iar cei care altădată au avut prejudecăţi vor fi îmblânziţi şi înduplecaţi. Aceasta este lucrarea care trebuie realizată astăzi. - Scrisoarea 110, 1902 (Manuscript Releases, vol. 4, p. 374)MMO 138.1

  Lucrarea medicală deschide porţile pentru răspândirea Evangheliei. - Evanghelizarea lumii este lucrarea încredinţată de Dumnezeu celor care pleacă în Numele Său. Ei trebuie să fie colaboratori cu Hristos, descoperindule celor gata să piară dragostea Sa duioasă, plină de milă. Dumnezeu cheamă mii de persoane care să lucreze pentru El nu prin metoda predicării înaintea celor care cunosc adevărul, străbătând iar şi iar acelaşi teren, ci prin metoda avertizării celor care nu au auzit niciodată ultima solie a îndurării. Lucraţi cu inima plină de o afecţiune sinceră faţă de suflete. Faceţi lucrare misionară medicală. În acest mod veţi obţine acces la inimile oamenilor. Calea va fi pregătită pentru o proclamare mai hotărâtă a adevărului. Veţi constata că alinarea suferinţei lor fizice vă va oferi ocazia de a sluji nevoilor lor spirituale.MMO 138.2

  Domnul vă va da succes în această lucrare, pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, atunci când ea este împletită cu viaţa practică, atunci când este trăită şi practicată. Unirea dintre lucrarea creştină pentru trup şi lucrarea creştină pentru suflet este adevărata interpretare a Evangheliei. - A Call to Medical Evangelism and Health Education, p. 7MMO 139.1

  Toţi cei în nevoie să fie ajutaţi prin lucrarea medicală. - El [Domnul] vede în oraşele noastre cum mulţi oameni binecuvântaţi cu multe capacităţi mentale şi fizice sunt luaţi de vârtejul ispitelor. Trebuie să se lucreze cu ei. În această privinţă sa făcut din lucrarea medicală un vârf de lance. Prin această lucrare, sa ajuns la mulţi oameni la care altfel nu sar fi putut ajunge. Bărbaţi şi femei cu sentimente puternice şi nobile şi cu o compasiune profundă au fost stimulaţi să facă ceva, în vreme ce preotul şi levitul au trecut pe partea cealaltă ...MMO 139.2

  In oraşele din America, este de făcut o lucrare foarte diferită de lucrarea care sa făcut până acum ... Trebuie să se lucreze nu numai cu cei aflaţi în poziţiile respectabile ale societăţii, [ci] şi cu cei căzuţi şi degradaţi. Sufletele care au nevoie să fie salvate vor fi găsite la drumuri şi la garduri. Mulţi sunt orbi din punct de vedere mental, răniţi din punct de vedere mental. Sunt unii care au avut privilegii educaţionale, care au însuşiri valoroase şi sunt receptivi, dar care au cedat la ispite. Aceştia trebuie căutaţi. Unii posedă nişte talente mai mult decât obişnuite, dar sunt morţi în fărădelegi şi păcate şi trebuie să se lucreze cu ei. - Manuscrisul 33, 1899MMO 139.3

  Lucrarea de ajutorare creştină să fie o binecuvântare pentru alţii. - Tu [dr. J. H. Kellogg] vorbeşti despre lucrarea care se face în Chicago. Simpatia mea faţă de lucrarea care se face acolo este deplină. Eu cred în susţinerea fiecărui domeniu în care ajutorul poate fi oferit, mergând pe urmele paşilor lui Hristos. Cei care se apucă de această lucrare de ajutorare creştină şi care se vor consacra lui Dumnezeu vor descoperi că El le va veni mereu în ajutor la vreme de nevoie. Ştiu că Domnul va lucra prin aceia care se vor preda Lui, iar prin puterea Duhului Sfânt, vor fi făcuţi în stare să împlinească lucrarea ce trebuie făcută. - Scrisoarea 43, 1895 (Manuscript Releases, vol. 4, p. 131)MMO 139.4

  Lucrarea medicală pregăteşte calea pentru primirea adevărului. - Mâna dreaptă este folosită pentru a deschide uşi prin care trupul să poată intra. Aceasta este partea pe care trebuie să o îndeplinească lucrarea misionară medicală. Ea trebuie să pregătească în mare măsură calea pentru primirea adevărului pentru acest timp. Un corp fără mâini nu poate face nimic. Dând cinste trupului, se dă cinste şi mâinilor, care sunt de folos, ele fiind atât de importante încât fără ele trupul nu poate face nimic. Iată de ce corpul care îşi tratează cu indiferenţă mâna dreaptă, refuzândui ajutorul, nu poate realiza nimic. - Manuscrisul 55, 1901 (Lucrarea misionară medicală, p. 238)MMO 140.1

  Lucrarea medicală este necesară pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. - Lucrarea medicală misionară este mâna dreaptă a Evangheliei. Ea este necesară înaintării lucrării lui Dumnezeu. Pe măsură ce bărbaţii şi femeile sunt ajutaţi prin ea să vadă importanţa obiceiurilor corecte de vieţuire, va fi dezvăluită puterea mântuitoare a adevărului. Pătrunderea în fiecare oraş trebuie să fie făcută de persoane pregătite să facă lucrare medicală misionară. Fiind mâna dreaptă a întreitei solii îngereşti, metodele lui Dumnezeu de tratare a bolilor vor deschide porţile pentru intrarea adevărului prezent. - Mărturii, vol. 7, p. 59 (1902)MMO 140.2

  La sufletele bolnave să se ajungă prin lucrarea medicală. - Pot spune că, în providenţa lui Dumnezeu, lucrarea misionară medicală poate fi un deschizător de drumuri, prin care se poate ajunge la sufletele bolnavilor. - Scrisoarea 36, 1893 (Sfaturi pentru sănătate, p. 535)MMO 140.3

  Lumea este deschisă pentru lucrarea medicală. - Lucrarea misionară medicală aduce omenirii Evanghelia eliberării de suferinţă. Ea este lucrarea de pionierat a Evangheliei. Este Evanghelia pusă în practică, mila Domnului Hristos descoperită. De acest fel de lucrare este mare nevoie, iar lumea este deschisă pentru ea. Facă Dumnezeu ca importanţa lucrării misionare medicale să fie înţeleasă şi să se pătrundă imediat în noi câmpuri. - Manuscrisul 55, 1901 (Lucrarea misionară medicală, p. 239)MMO 141.1

  Bisericile Să Se Implice

  Oriunde se înfiinţează biserici, să se înceapă cu lucrarea medicală. - Sa pus întrebarea: Oare nu lai încurajat pe dr. [J. H.] Kellogg după ce a intrat în această lucrare? Iar răspunsul meu este da, fiindcă am fost instruită că toate bisericile noastre trebuie să facă o lucrare de acest tip; că trebuie să se manifeste un interes profund faţă de acest domeniu al lucrării; că, potrivit luminii pe care Domnul a binevoit să mio dea, pastorii noştri ar fi trebuit să pornească în acest domeniu al lucrării cu hotărâre, nu cu scopul de a crea un centru mare întrun singur loc, ci cu scopul de a stabili lucrarea în multe oraşe şi de ai încuraja pe oameni să dăruiască din banii Domnului în vederea lucrării pentru oamenii suferinzi.MMO 141.2

  Domnul mia dat lumina ca, în toate locurile în care sa stabilit o biserică, să fie făcută lucrare misionară medicală. Însă în biserica din Battle Creek a existat foarte mult egoism. Cei aflaţi în inima lucrării şiau îngăduit propriile dorinţe întrun mod care la dezonorat pe Dumnezeu. Dr. Kellogg nu a fost susţinut în lucrarea de reformă a sănătăţii, a cărei importanţă a fost subliniată înaintea bisericii timp de treizeci de ani. Lucrarea aceasta a fost împiedicată din cauza simţămintelor şi prejudecăţilor câtorva persoane din Battle Creek, care nu au fost dispuse să-şi armonizeze viaţa conform Cuvântului lui Dumnezeu privitor la principiile reformei sănătăţii. - Manuscrisul 175, 1898 (Battle Creek Letters, p. 11)MMO 141.3

  Fiecare biserică să le slujească celor în nevoie. - Lucrarea de ai aduce la adăpost pe cei lipsiţi, pe cei apăsaţi, pe cei suferinzi, pe cei dezmoşteniţi este lucrarea pe care de multă vreme ar fi trebuit să o facă fiecare biserică ce crede adevărul prezent. Noi trebuie să manifestăm simpatia duioasă a samariteanului ..., hrănindui pe cei flămânzi, aducând în casele noastre pe săracul care a fost aruncat în stradă, adunând de la Dumnezeu în fiecare zi puterea şi harul care ne vor face în stare să ajungem chiar până în adâncurile mizeriei omeneşti şi săi ajutăm pe aceia care nu se pot ajuta singuri. Făcând lucrarea aceasta, noi vom avea ocazia favorabilă de aL prezenta pe Hristos cel răstignit. - Mărturii, vol. 6, p. 276 (1900)MMO 142.1

  Este nevoie de înţelepciune. - Cei care vor intra în oraşele noastre mari pentru a lucra ca evanghelişti medicali trebuie să-şi înceapă lucrarea întrun mod foarte înţelept. Îngerii lui Dumnezeu vor face impresie şi, sub influenţa sfântă a Duhului Sfânt, inimile vor fi mişcate. Cuvintele vorbitorului, care îi aduc ascultătorului învăţături sănătoase, vor avea drept rezultat mântuirea sufletelor. - Scrisoarea 4, 1910 (A Call to Medical Evangelism and Health Education, p. 42)MMO 142.2

  Toţi sunt chemaţi să participe. - Lucrarea misionară medicală este mâna de ajutor a lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta trebuie făcută. Este nevoie de ea în câmpuri noi şi în câmpurile unde lucrarea a fost începută cu ani în urmă. Întrucât ea este mâna de ajutor a lui Dumnezeu şi vârful de lance al Evangheliei, dorim ca voi [membrii bisericii] să înţelegeţi că aveţi o parte în ea. Ea nu trebuie separată de Evanghelie. Fiecare suflet aflat aici în această dimineaţă trebuie să se umple cu adevăratul spirit al misiunii medicale. - General Conference Bulletin, 7 aprilie 1903, p. 105 (Review and Herald, 14 aprilie 1903)MMO 142.3

  Este necesară extinderea lucrării medicale. - Îi mulţumim Domnului pentru lucrarea misionară medicală făcută până în prezent, dar există o mare armată de lucrători care trebuie să se implice în ea în diferite zone din oraşe, la drumuri şi la garduri. Celor care pier în păcatele lor trebuie să li se dea mai multă lumină. Vor fi aduse la cunoştinţă câteva cazuri speciale care au nevoie nu numai de împlinirea nevoilor fizice, fapt esenţial pentru începutul lucrării, ci şi de aducerea lor în contact cu sanatoriile şi casele care le pot înfăţişa principiile curate şi corecte pentru refacerea sănătăţii. Sunt mulţi oameni care se vor prinde de mâna întinsă săi salveze. - Scrisoarea 83, 1897MMO 143.1

  Îmbinaţi Acţiunile Umanitare Cu Evanghelizarea Personală

  Lucrarea medicală să îndrepte atenţia bolnavilor spre Hristos. - Ar trebui să ne amintim necontenit că scopul lucrării misionare medicale este acela de a îndrepta atenţia oamenilor bolnavi de păcat către Omul de pe Calvar, care ridică păcatul lumii. Privind la El, ei vor fi schimbaţi după asemănarea Sa. Trebuie săi încurajăm pe cei bolnavi şi suferinzi să privească la Isus ca să trăiască. Lucrătorii săL prezinte neîncetat pe Hristos, Marele Medic, înaintea celor descurajaţi de boala trupului şi a sufletului. Îndreptaţile privirea spre Acela care poate vindeca şi boala fizică, şi boala spirituală. [...]MMO 143.2

  Adesea, Dumnezeu ajunge la inimi prin eforturile noastre de alinare a suferinţei lor fizice.MMO 143.3

  Lucrarea misionară medic ală este lucrarea de pionierat a Evangheliei. [...]MMO 143.4

  Aproape în orice comunitate există numeroşi oameni care nu ascultă predicarea Cuvântului lui Dumnezeu sau nu participă la niciun serviciu religios. Ca să ajungă la ei, Evanghelia trebuie dusă în căminurile lor. Deseori, uşurarea durerilor fizice este singura cale prin care pot fi abordaţi. [...] Iubirea altruistă, manifestată în fapte de bunătate dezinteresată, va face ca acestor suferinzi să le fie mai uşor să creadă în dragostea lui Hristos. [...]MMO 143.5

  Atunci când văd intrând în casele lor un om neinteresat de lauda sau de răsplata pământească, un om care le slujeşte celor bolnavi, îi hrăneşte pe cei înfometaţi, îi îmbracă pe cei goi, îi mângâie pe cei trişti şi îi îndrumă pe toţi către Acela a cărui iubire şi milă a venit so vestească - atunci când văd toate acestea, inimile lor sunt atinse. Recunoştinţa se înalţă din sufletele lor. Credinţa se aprinde. Ei văd că Dumnezeu are grijă de ei şi sunt pregătiţi să asculte când Cuvântul Său este prezentat. - Divina vindecare, p. 144, 145 (1905)MMO 144.1

  Manifestarea Caracterului Lui Hristos

  Lucrătorii medicali să reprezinte caracterul lui Hristos. - Lucrarea misionară medicală este de origine divină şi are de îndeplinit o misiune dintre cele mai măreţe. În toate aspectele sale, ea trebuie să fie în conformitate cu lucrarea Domnului Hristos. Cei care sunt împreunălucrători cu Dumnezeu vor reprezenta tot atât de sigur caracterul Domnului Hristos, după cum Domnul Hristos a reprezentat caracterul Tatălui Său cât a fost în această lume. - Manuscrisul 130, 1902 (Lucrarea misionară medicală, p. 24)MMO 144.2

  Apel pentru a fi creştini atât la nivel declarativ, cât şi în practică. - Studiaţi viaţa şi caracterul lui Hristos şi căutaţi să imitaţi exemplul Său. Comportamentul neconsacrat al unora dintre cei care pretind a crede solia îngerului al treilea a avut drept consecinţă alungarea oilor sărmane în pustie; şi cine a fost acela care a manifestat grija păstorului faţă de cei pierduţi şi rătăciţi? Nu este oare timpul să fim creştini şi în practică, şi în mărturisire? Câtă bunăvoinţă, câtă compasiune, câtă simpatie duioasă a manifestat Isus faţă de omenirea suferindă! Inima care bate la unison cu marea Sa inimă plină de o dragoste infinită va manifesta simpatie faţă de orice suflet în nevoie şi va dovedi că are gândul lui Hristos. „Trestia frântă no va zdrobi şi mucul care mai arde încă nu1 va stinge.” Fiecare suflet suferind are dreptul la simpatia celorlalţi, iar cei impregnaţi cu dragostea lui Hristos, plini de mila, sensibilitatea şi compasiunea Sa vor răspunde la fiecare apel pentru simpatie. Atunci când se va face un apel în numele celor care pier fără Hristos, ei nu vor spune: „Aceasta nu mă priveşte.” Ei nu vor juca rolul fratelui mai mare, ci vor manifesta interes personal şi simpatie. Ei vor urma exemplul Domnului lor şi vor pleca să caute şi să mântuiască ce era pierdut, ascultând cuvintele Mântuitorului, care a spus: „Să vă iubiţi unii pe alţii cum vam iubit Eu.” Fiecare suflet care încearcă să se întoarcă din rătăcirile lui la Dumnezeu are nevoie de ajutorul celor care au o inimă sensibilă, miloasă, plină de dragoste creştină. - Review and Herald, 16 octombrie 1894MMO 144.3

  Faptele neegoiste reprezintă cel mai puternic argument în favoarea creştinismului. - Adevărul manifestat prin fapte practice, neegoiste este argumentul cel mai puternic în favoarea creştinismului. Alinarea bolnavilor şi ajutorarea celor necăjiţi înseamnă a lucra pentru cauza lui Hristos şi demonstrează adevărurile cele mai puternice ale Evangheliei, care ilustrează misiunea şi lucrarea lui Hristos pe pământ. Cunoaşterea artei de a aduce alinare omenirii suferinde deschide uşi fără număr, prin care adevărul poate găsi loc în inimă şi prin care sufletele sunt salvate pentru viaţă, pentru viaţa veşnică. - Scrisoarea 36, 1893 (Manuscript Releases, vol. 2, p. 240).MMO 145.1

  Lucrarea Medicală Şi Cea Pastorală Să Se Unească În Lucrarea Din Oraşe

  Lucrarea medicală să însoţească lucrarea Evangheliei. — In toate oraşele noastre mari, lucrarea misionară medicală trebuie să se desfăşoare mână în mână cu lucrarea Evangheliei. Lucrarea medicală va deschide porţile pentru primirea adevărului. - Manuscrisul 117, 1901 (Evanghelizare, p. 387)MMO 146.1

  Lucrarea medicală să nu fie separată de lucrarea pastorală. - În ultima vreme [1899] sa creat un mare interes pentru cei din clasele sărace şi marginalizate şi sa început o lucrare mare pentru ridicarea celor căzuţi şi degradaţi. Aceasta este o lucrare bună în ea însă-şi . Noi trebuie să avem mereu spiritul lui Hristos şi să facem acelaşi fel de lucrare pe care a făcuto El pentru omenirea suferindă. Domnul are o lucrare de făcut pentru cei marginalizaţi. Nu este nicio îndoială că unii au datoria de a lucra pentru ei şi de a se strădui să salveze sufletele care pier. Lucrarea aceasta îşi va avea locul ei în cadrul propovăduirii soliei îngerului al treilea şi al primirii adevărului biblic. - Manuscrisul 3, 1899 (Evanghelizare, p. 548)MMO 146.2

  Satana încearcă să despartă lucrarea medicală de lucrarea pastorală. - Lucrarea misionară medicală nu trebuie adusă la îndeplinire ca ceva separat de lucrarea de predicare a Cuvântului. Poporul Domnului trebuie să alcătuiască un întreg. Nu trebuie să existe separare în lucrarea Sa. Sau investit timp şi mijloace întro lucrare care merge prea mult întro singură direcţie. Nu aşa a rânduit Domnul. Ei ia trimis întâi pe cei doisprezece apostoli ai Săi, iar apoi pe cei şaptezeci pentru a predica oamenilor Cuvântul şi lea dat puterea să vindece bolnavii şi să scoată demonii în Numele Său. Cele două domenii ale lucrării nu trebuie despărţite. Satana va născoci orice plan cu putinţă pentru ai despărţi pe cei pe care Dumnezeu doreşte săi facă una. Noi nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi de amăgirile lui. Lucrarea misionară medicală trebuie să fie strâns legată de solia îngerului al treilea, aşa cum mâna este legată de trup, iar educaţia studenţilor în vederea lucrării misionare medicale nu este completă până când aceştia nu sunt instruiţi să lucreze în strânsă legătură cu biserica şi cu slujirea pastorală. - Manuscrisul 3, 1899 (Sfaturi pentru sănătate, p. 557)MMO 146.3

  Pastorii şi medicii să lucreze împreună în lucrarea din oraşe. - În acest efort pentru oraşe, toate categoriile de lucrători pot coopera în mod benefic. Deosebit de valoros este ajutorul pe care medicul îl poate oferi ca evanghelist. Dacă pastorii şi medicii se vor uni în efortul de a lucra cu sufletele sincere din oraşe, medicii, la fel ca şi pastorii, se vor aşeza întro poziţie avantajoasă. Pe măsură ce vor lucra cu smerenie, Dumnezeu va deschide calea înaintea lor şi mulţi vor primi cunoaşterea mântuitoare a adevărului. - North Pacific Union Gleaner, 13 aprilie 1910MMO 147.1

  Medicii, În Calitate De Misionari Medicali

  Medicii ilustrează lucrarea Evangheliei. - Lucrarea pe care El [Hristos] a dato medicilor noştri a fost de a ilustra înaintea lumii lucrarea Evangheliei prin lucrarea misionară medicală. - Mărturii, vol. 6, p. 246 (1900)MMO 147.2

  Medicii să prezinte solia din perspectivă medicală. - Medicii creştini pot face o lucrare preţioasă pentru Dumnezeu, ca misionari medicali. Prea adesea medicii sunt absorbiţi de atât de multe gânduri, încât sunt împiedicaţi să facă lucrarea pe care Dumnezeu doreşte ca ei să o facă în calitate de evanghelişti. Lucrătorii medicali să prezinte adevărurile importante ale întreitei solii îngereşti din punctul de vedere al medicului. Medicii consacraţi şi talentaţi îşi pot asigura un auditoriu în oraşele noastre mari, în momente în care alţi oameni nu ar reuşi acest lucru. Dacă medicii se vor uni cu pastorii în proclamarea Evangheliei în marile oraşe ale ţării, atunci eforturile lor împletite vor avea ca urmare influenţarea multor minţi în favoarea adevărului pentru acest timp. - Review and Herald, 7 aprilie 1910 (Lucrarea misionară medicală, p. 248)MMO 147.3

  Este Nevoie De Echilibru

  Lucrarea medicală să nu fie înălţată deasupra lucrării pastorale. - Tu [dr. J. H. Kellogg] nu poţi clădi şi administra adecvat lucrarea misionară medicală atâta timp cât îi acorzi importanţa de care consideri că ar trebui să se bucure. Prin faptul că ai prezentat slujirea Evangheliei ca fiind inferioară lucrării misionare medicale, iai dat acestei lucrări o formă greşită ...MMO 148.1

  Nu o dată sau de două ori, ci de mai multe ori, pastorii miau fost înfăţişaţi ca stând înaintea ta în comitete, iar tu ai făcut la adresa lor acuzaţii care nu ţiau adus niciun merit. Impresia lăsată asupra minţilor a fost aceea că socoteşti că judecata ta este superioară judecăţii altora. Dar, dacă metodele tale ar fi urmate de fraţii tăi în toate aspectele, ei nu ar umbla pe calea Domnului.MMO 148.2

  Vorbirea ta despre pastori înaintea studenţilor tăi şi înălţarea lucrării misionare medicale mai presus de lucrarea pastorală produc o stare de lucruri care nu este în armonie cu solia îngerului al treilea. Mi sa arătat că îngerii şiau acoperit feţele atunci când au auzit cuvintele tale privitoare la slujitorii lui Dumnezeu. Aceşti oameni au primit o lucrare de făcut pentru Dumnezeu şi mulţi dintre ei fac această lucrare cu tot atâta credincioşie ca tine. Unii lucrează în circumstanţe mai descurajante, fiindcă nu beneficiază în realizarea lucrării lor de avantajele şi de facilităţile de care beneficiezi tu.MMO 148.3

  Înclinarea balanţei atât de mult întro singură direcţie nu este după planul lui Dumnezeu ...MMO 148.4

  Lucrarea misionară medicală trebuie să fie strâns legată de lucrarea de slujire a Evangheliei, după cum mâna şi braţul sunt prinse de trup. Ai nevoie ca lucrarea Evangheliei să îi dea întâietate şi stabilitate lucrării misionare medicale pentru a ilustra lucrarea practică a Evangheliei. Domnul doreşte ca lucrarea Sa să fie îndeplinită simetric şi armonios. Mesajul Său trebuie transmis în toate părţile lumii. Via care trebuie lucrată este mare. Lucrătorul înţelept munceşte în vie astfel încât fiecare parte să aducă rod.MMO 148.5

  Citeşte capitolul şaizeci şi unu din Isaia. Acest capitol ne va spune care este lucrarea ce ne stă înainte: „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul Ma uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El Ma trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război, izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi; să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.”MMO 149.1

  Te rog, gândeştete la semnificaţia ... acestui verset: „Ei vor zidi iarăşi vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam”...MMO 149.2

  Domnul înaintează pe cărări drepte şi va uni între ele toate ramurile lucrării Sale. - Scrisoarea 135, 1899 (o parte din acest fragment este redat în Manuscript Releases, vol. 4, p. 131, 132)MMO 149.3

  Reforma sănătăţii prezentată fără înţelepciune stârneşte prejudecăţi. - Reforma sănătăţii, tratată înţelept, se va dovedi un deschizător de drumuri prin care adevărul poate pătrunde cu un succes remarcabil. Însă prezentarea neînţeleaptă a reformei sănătăţii, făcând din acest subiect o povară pentru solie, a slujit la stârnirea prejudecăţilor necredincioşilor şi la blocarea înaintării adevărului, lăsând impresia că suntem extremişti. Acum, Domnul doreşte ca noi să fim înţelepţi şi pricepuţi în ceea ce priveşte voinţa Sa. Nu trebuie să oferim ocazia de a fi consideraţi extremişti. Aceasta ar însemna un mare dezavantaj pentru noi şi pentru adevărul pe care Dumnezeu ni la dat săl prezentăm oamenilor. Prin implicarea eului neconsacrat, ceea ce ar trebui să prezentăm întotdeauna ca fiind o binecuvântare devine o piatră de poticnire. - Manuscrisul 5, 1881 (Manuscript Releases, vol. 2, p. 105)MMO 149.4

  Lucrare Pentru Persoanele Dependente

  Persoanele dependente au nevoie să fie ajutate. - Orice reformă reală îşi are locul în lucrarea Evangheliei şi este îndreptată către înălţarea sufletului la o viaţă nouă, nobilă. [...] Pretutindeni există de făcut o lucrare pentru aceia care au căzut din pricina necumpătării. [...] Prin obiceiuri necumpătate, ei aduc asupra lor boala, iar prin lăcomia de a obţine bani pentru îngăduinţe păcătoase, ei ajung la practici necinstite. Sănătatea şi caracterul sunt ruinate. Străine de Dumnezeu, lepădate de societate, aceste biete suflete simt că sunt fără nădejde atât pentru viaţa aceasta, cât şi pentru cea viitoare. Inimile părinţilor sunt frânte. Oamenii vorbesc despre aceşti greşiţi ca fiind lipsiţi de speranţă. Însă Dumnezeu nui priveşte în acelaşi fel. El înţelege toate împrejurările care au făcut din ei ceea ce sunt şi priveşte asupra lor cu milă. Aceasta este o clasă de persoane care are nevoie de ajutor. Să nu le dai niciodată ocazia să spună: „Nimănui nui pasă de sufletul meu.” [...]MMO 150.1

  Adesea, când îi ajutăm pe cei necumpătaţi, trebuie, aşa cum a făcut de atâtea ori Hristos, să acordăm mai întâi atenţie stării lor fizice. [...] În fiecare oraş ar trebui să existe un loc în care cei ce sunt robi ai obiceiurilor rele să poată primi ajutor, pentru a rupe lanţurile care îi ţin legaţi. [...]MMO 150.2

  Cei care cedează în faţa plăcerilor trebuie să fie călăuziţi pentru a vedea şi simţi că este nevoie de o mare reformă pe tărâm moral, dacă vor să fie oameni. [...]MMO 150.3

  Cel ispitit trebuie să înţeleagă adevărata forţă a voinţei. Aceasta este puterea stăpânitoare din firea omului - puterea de decizie, puterea alegerii libere. [...]MMO 151.1

  Prin corecta exercitare a voinţei, poate fi făcută o schimbare totală în viaţă. Predândune voinţa în mâinile lui Hristos, ne aliem cu puterea divină. Primim tărie de sus pentru a ne păstra statornici. O viaţă curată şi nobilă, o viaţă de biruinţă asupra apetitului şi poftei este posibilă pentru oricine îşi va uni voinţa omenească, slabă şi şovăitoare, cu voinţa atotputernică şi neclintită a lui Dumnezeu. - Divina vindecare, p. 171176 (1905)MMO 151.2

  Să se pună accent pe lucrarea de temperanţă* „Lucrarea de temperanţă” este denumită în prezent lucrarea pentru recuperarea persoanelor dependente de alcool... - Dumnezeu vrea să ne aflăm acolo unde putem săi avertizăm pe oameni. El doreşte să ne ocupăm de subiectul temperanţei. Prin obiceiurile greşite în mâncare şi băutură, oamenii îşi nimicesc orice capacitate de gândire şi înţelegere. Nu trebuie să luăm toporul şi să le distrugem barurile. Noi avem o armă mai puternică decât aceasta - Cuvântul lui Dumnezeu cel viu. El îşi va croi calea prin umbrele iadului pe care Satana caută să le aştearnă pe drumul lor. Dumnezeu este plin de putere. El va vorbi inimii lor. Noi Lam văzut făcând lucrul acesta. - General Conference Bulletin, 23 aprilie 1901 (Evanghelizare, p. 587, 588; Temperanţă, p. 235)MMO 151.3

  Lucrarea de temperanţă să capete un nou elan. - Gândiţivă cum lucrează în oraşele noastre răul necumpătării. Oare nu ştim noi că alcoolul vândut în barurile din ţara noastră este plin de substanţele cele mai otrăvitoare ** O practică răspândită la data aceea.? Citim despre unul sau despre altul că şia luat viaţa în timp ce se afla sub influenţa alcoolului - alcoolul care lea luat mintea. Trebuie să cunoaştem aceste lucruri, ca să lucrăm în mod inteligent pentru ai ajuta pe alţii. Cauza temperanţei are nevoie să capete un elan nemaiîntâlnit până acum. Avem nevoie să predicăm Evanghelia pentru ca bărbaţii şi femeile să înţeleagă cum să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu. El este cuvântul viului Dumnezeu, care îi va aduce pe oameni întro relaţie corectă cu El; el îşi va lăsa amprenta asupra inimii, minţii şi caracterului lor. Fiecare dintre noi să simtă îndemnul de a face lucrarea ce aşteaptă să fie făcută - lucrarea împlinită de Hristos când a fost în lume. Privind la lucrările lui Hristos, natura umană se va prinde de natura divină. Aici se face apelul la suflete, iar El nu alungă niciodată pe nimeni. Oricare ar fi poziţia lor în viaţă, oricare ar fi trecutul lor, El îi primeşte. - Review and Herald, 14 ianuarie 1909MMO 151.4

  Lucrarea de temperanţă se referă la toate aspectele stilului de viaţă sănătos. - Eforturile noastre în apărarea cauzei temperanţei ar trebui înmulţite. Subiectul temperanţei creştine trebuie să-şi afle loc în predicile noastre în oricare dintre oraşele unde lucrăm. Reforma sănătăţii, în toate aspectele ei, trebuie prezentată oamenilor şi trebuie făcute eforturi speciale pentru instruirea tinerilor, a adulţilor şi a vârstnicilor în principiile vieţuirii creştine. - Manuscrisul 61, 1909 (Temperanţă, p. 239)MMO 152.1

  Tinerii să extindă lucrarea de temperanţă. - În lupta împotriva necumpătării, nu există categorie capabilă de o contribuţie mai mare decât tinerii temători de Dumnezeu. În vremea de azi, tinerii din oraşele noastre trebuie să fie uniţi ca o armată, hotărâţi să stea împotriva oricărei forme de îngăduinţă distrugătoare de sănătate şi egoistă. Ce putere spre bine ar putea ei să fie! Cât de mulţi oameni ar putea salva de la decăderea produsă în saloanele şi grădinile în care se cântă muzică şi în care se găsesc alte atracţii ademenitoare pentru tineri! ...MMO 152.2

  Tinerii şi tinerele care pretind a crede în adevărul pentru acest timp pot fi plăcuţi lui Isus numai uniţi întrun efort de a înfrunta relele care, prin influenţa lor seducătoare, sau infiltrat în societate. Ei ar trebui să facă tot ce le stă în putinţă pentru a stopa valul de necumpătare ce se întinde acum cu o putere demoralizatoare peste ţară. Conştienţi de faptul că necumpătarea are partizani făţişi, cei careL onorează pe Dumnezeu iau o poziţie intransigentă împotriva răului prin care bărbaţi şi femei deopotrivă sunt purtaţi cu repeziciune spre pierzare. - The Youth’s Instructor, 16 iulie 1903, (Temperanţă, p. 235)MMO 152.3

  Lucrarea Cu Mămicile Singure, Cu Orfanii Şi Cu Bătrânii

  Văduvele, orfanii, bătrânii, cei neputincioşi şi bolnavi au nevoie de ajutor. - Când se va fi făcut totul pentru ai ajuta pe cei săraci să se descurce singuri, rămân totuşi văduvele şi orfanii, cei în vârstă, cei neputincioşi şi cei bolnavi, care cer compătimire şi grijă. Aceştia nu ar trebui neglijaţi niciodată. Ei sunt lăsaţi de Însuşi Dumnezeu în seama milei, iubirii şi grijii pline de duioşie a tuturor celor pe care El ia făcut ispravnicii Săi. - Divina vindecare, p. 201 (1905)MMO 153.1

  Orfanii şi bătrânii să fie ajutaţi. - Dumnezeu ne cheamă să umplem, pe cât ne stă în putinţă, golul lăsat în sufletul acestor copii de absenţa purtării de grijă a unui tată. În loc să stăm deoparte, rezervaţi, plângândune de greşelile lor şi de necazul pe care1 pot provoca, ajutaţii în orice mod posibil. Căutaţi să o ajutaţi pe mama epuizată de atâtea griji. Uşuraţii poverile.MMO 153.2

  Apoi există o mulţime de copii care au fost complet lipsiţi de călăuzirea părinţilor şi de influenţa înduplecătoare a unui cămin creştin. Creştinii săi primească în inimile şi în casele lor pe aceşti neajutoraţi. Lucrarea pe care Dumnezeu lea încredinţato ca datorie individuală nar trebui lăsată în seama vreunei instituţii de binefacere sau în voia vreunei instituţii caritabile din lume. În cazul în care copiii nu au rude care să poată avea grijă de ei, membrii bisericii să le ofere cămine. Cel care nea întocmit a rânduit să fim uniţi în familii, iar firea copilului se va dezvolta cel mai bine în atmosfera plină de iubire a căminului creştin. [...]MMO 153.3

  Şi cei vârstnici au nevoie de influenţele binefăcătoare ale familiei. în căminul fraţilor şi surorilor în Hristos, pot fi consolaţi aproape deplin de pierderea propriului cămin. [...] Faceţii să simtă că ajutorul lor este apreciat, că mai există încă ceva de făcut pentru ei în slujirea altora, iar aceasta le va înveseli inimile şi le va da dorinţa de a trăi.MMO 154.1

  Pe cât este posibil, persoanele ai căror peri albi şi paşi şovăitori le arată că se apropie de mormânt să rămână în mijlocul prietenilor şi al familiei. [...]MMO 154.2

  Ori de câte ori le va sta în putinţă, ar trebui să fie privilegiul membrilor fiecărei familii să le slujească rudelor lor. Când acest lucru nu este posibil, lucrarea aceasta îi aparţine bisericii şi ar trebui acceptată atât ca un privilegiu, cât şi ca o datorie. Toţi cei care au Duhul lui Hristos vor privi cu duioşie asupra celor slabi şi în vârstă. - Divina vindecare, p. 203, 204 (1905)MMO 154.3

  Să Nu Fie Copiate Metodele Armatei Salvării

  Deşi lucrarea Armatei Salvării nu este lucrarea noastră, noi nu ar trebui săi condamnăm. - Vrăjmaşul e hotărât să amestece eroarea cu adevărul. Pentru a face aceasta, el foloseşte prilejul ce i se dă prin clasa celor decăzuţi, pentru care se lucrează atât de mult şi se cheltuieşte atât de mult, clasa celor al căror apetit a fost stricat prin îngăduinţă, al căror suflet a fost ticăloşit, al căror caracter a fost rău format şi schilodit, ale căror obiceiuri şi dorinţe sunt scârboase, care gândesc în mod obişnuit numai la rău. Caracterele unora ca aceştia pot fi transformate; dar cât de puţini sunt aceia pentru care lucrarea este deplină şi dăinuitoare!MMO 154.4

  Unii vor fi sfinţiţi prin adevăr; dar mulţi fac o schimbare superficială în obiceiurile şi practicile lor şi apoi îşi închipuie că sunt creştini. Sunt primiţi în cercul bisericii, dar ei sunt un mare necaz şi o mare grijă. Prin ei, Satana caută să semene în biserică seminţele geloziei, necinstei, criticii şi învinuirii. În felul acesta, caută săi strice pe ceilalţi membri ai bisericii. Înclinaţia care ia stăpânit din copilărie, care ia determinat să refuze orice restricţie şi care ia degradat, încă îi mai stăpâneşte. Se spune despre ei că sunt salvaţi, dar prea adesea timpul arată că lucrarea făcută pentru ei nu ia făcut copii supuşi ai lui Dumnezeu. La orice presupusă lipsă de respect, se trezesc sentimente de ură. Ei cultivă vrăjmăşia, mânia, răutatea. Prin cuvintele şi spiritual lor, arată că nau fost născuţi din nou. Tendinţele lor trag tot în jos, spre cele senzuale. Ei sunt nevrednici de încredere, nerecunoscători, nesfinţi. Aşa stau lucrurile cu toţi aceia care naufosttemeinicconvertiţiFiecaredintrecaracterelc acestea schilodite, netransformate devine un capabil lucrător al lui Satana, dând naştere la dezbinare şi ceartă.MMO 154.5

  Domnul nea trasat metodele de lucru. Ca popor, noi nu trebuie să copiem şi să adoptăm metodele Armatei Salvării. Nu aceasta este lucrarea pe care nea dato Domnul. Tot aşa, nu e lucrarea noastră de ai condamna şi de a rosti cuvinte aspre împotriva lor. In Armata Salvării sunt suflete scumpe, pline de jertfire de sine. Trebuie săi tratăm cu bunătate. În Armata Salvării sunt suflete cinstite, care Îl servesc pe Domnul cu sinceritate şi care vor vedea mai multă lumină pe măsură ce înaintează spre primirea întregului adevăr. Lucrătorii din Armata Salvării încearcă săi salveze pe cei neglijaţi şi asupriţi. Nui descurajaţi. Lăsaţi ca ei să facă acest tip de lucrare cu propriile metode şi în felul lor. Dar Domnul a arătat lămurit lucrarea pe care trebuie să o facă adventiştii de ziua a şaptea. Trebuie să se ţină adunări de tabără şi adunări în corturi. Trebuie să se proclame adevărul prezent. Trebuie să se aducă o mărturie precisă. Iar cuvântările trebuie să fie atât de simple, încât şi copiii să le poată înţelege. - Mărturii, vol. 8, p. 184, 185 (1904)MMO 155.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents