Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 11—Lucrarea În Anumite Oraşe

  Oraşele din America de Nord

  Lucrarea din America să fie extinsă. - Aş vrea să vă spun, dragii mei prieteni, că lucrarea de aici din America trebuie extinsă foarte mult. Lucrarea care ar fi trebuit făcută în America, dar care nu a fost făcută, este înfăţişată înaintea mea de atât de multe ori, încât sufletul meu este foarte greu împovărat. Ar fi trebuit să se lucreze în oraş după oraş. Dacă sar fi făcut aşa, cu credincioşie, sar fi adăugat oameni care ar fi putut merge ca să câştige alte suflete pentru Hristos. În fiecare oraş ar trebui să existe monumente pentru Dumnezeu. Dar modul în care a fost administrată lucrarea a dus la sărăcirea trezoreriei. Lipsa efortului de a arbora stindardul adevărului în oraşele din America a dus la această stare de lucruri în care consumul este mai mare decât producţia; iar modul în care va fi continuată lucrarea acum este o problemă dificilă. - Scrisoarea 20, 1903 (Manuscript Releases, vol. 7, p. 123)MMO 168.1

  Oraşele Din Zona De Nordest

  Să se lucreze din nou în oraşele influenţate de Mişcarea din anul 1844. - Mi sa dat instrucţiunea că solia trebuie să fie dusă din nou, cu putere, în oraşele din statele din est. In multe dintre oraşele mari din est, soliile primilor doi îngeri au fost proclamate în timpul Mişcării din anul 1844. Nouă, ca slujitori ai lui Dumnezeu, nea fost încredinţată solia celui deal treilea înger, solie de încheiere, care trebuie să pregătească un popor pentru venirea Împăratului. Noi trebuie să facem toate eforturile pentru a le face cunoscut adevărul tuturor acelora care vor săl audă - şi sunt mulţi care vor săl audă. În toate marile oraşe, Dumnezeu are suflete sincere care sunt interesate să cunoască adevărul. - Mărturii, vol. 9, p. 98 (1909)MMO 168.2

  Solia îngerului al treilea să fie proclamată în oraşele din zona de nordest. - Trebuie să se lucreze din nou în toate aceste oraşe din est unde au fost proclamate cu putere soliile primilor doi îngeri şi unde a fost predicată solia îngerului al treilea în zilele de început ale istoriei noastre ca popor deosebit, pus deoparte. Este Portland, Maine; este Boston şi sunt toate oraşele mici din împrejurimi, New York City şi oraşele populate din apropiere: Philadelphia, Baltimore şi Washington. Nu e nevoie să enumăr toate aceste locuri; le ştiţi care sunt. Domnul doreşte să proclamăm solia îngerului al treilea cu putere în aceste oraşe.MMO 169.1

  Noi nu putem exercita singuri această putere. Tot ce putem face este să alegem oameni capabili, săi îndemnăm să meargă pe aceste căi ale deschiderii şi să proclamăm acolo solia puterii Duhului Sfânt. - Manuscrisul 53, 1909MMO 169.2

  Membrii bisericii din zona de vest să susţină evanghelizarea din zona de est. - Pe măsură ce vom lucra cu credincioşie în cartierele noastre şi în oraşele mici din apropiere şi pe măsură ce vom vesti cu hotărâre solia în marile oraşe din ţara noastră, vom vedea mântuirea lui Dumnezeu ...MMO 169.3

  Adevărul trebuie să se răspândească în oraşele din est la fel ca lumina unei lămpi aprinse, iar fraţii noştri din vest au acum privilegiul de a înainta cauza lui Dumnezeu în acea parte a câmpului unde a fost proclamată prima dată solia îngerului al treilea. - Manuscrisul 23, 1910MMO 169.4

  Boston, Massachusetts

  Să fie inclus oraşul Boston. - Am fost instruită că trebuie să se lucreze în oraşul Boston; şi ştiu că a avea aici un teren pentru sanatoriu este una dintre cele mai mari binecuvântări care poate să vină asupra lucrării noastre din statele din est. - Review and Herald, 29 septembrie 1904MMO 170.1

  Mii de oameni din Boston aşteaptă să audă adevărul. - Am o mare dorinţă ca Bostonul să audă cuvântul Domnului şi argumentele credinţei noastre. CereţiI Domnului să scoată lucrători care să meargă la lucru ... În Boston sunt mii de oameni care tânjesc după adevărul simplu, aşa cum este el în Isus. - Special Testimonies, seria B, nr. 13, p. 8 (1908)MMO 170.2

  Solia să fie vestită cu putere. - Dacă tu [dr. Daniel H. Kress] şi soţia ta vă veţi uni eforturile în lucrarea medicală evanghelistică în oraşul Boston şi în alte oraşe din est, utilitatea voastră va creşte şi veţi avea o viziune clară cu privire la datoria voastră, În aceste oraşe, solia primului înger a fost vestită cu putere în 1842 şi 1843, iar acum a venit timpul ca solia celui deal treilea înger să fie proclamată mult în est. Sanatoriile noastre din est au în faţa lor o lucrare măreaţă. Solia trebuie să meargă cu putere pe măsură ce lucrarea se apropie de încheiere. - Scrisoarea 20, 1910 (Sfaturi pentru sănătate, p. 547)MMO 170.3

  Lucrarea medicală să fie făcută în Boston şi în alte oraşe din New England. - Când Sanatoriul New England a fost mutat din South Lancaster [Massachusetts] în Melrose [Massachusetts], Domnul mia spus că acest lucru a fost după rânduiala providenţei Sale. Clădirile şi terenurile din Melrose sunt de aşa natură încât fac cinste lucrării noastre misionare medicale, care trebuie adusă la îndeplinire nu numai în Boston, ci şi în multe alte oraşe nelucrate din New England. Proprietatea din Melrose este de aşa natură încât pot fi oferite utilităţile care vor atrage la sanatoriul de pe ea oameni care nu sunt de credinţa noastră. Atât aristocraţii, cât şi oamenii de rând vor vizita această instituţie pentru a beneficia de avantajele oferite pentru refacerea sănătăţii.MMO 170.4

  În repetate rânduri mia fost accentuat faptul că Bostonul este un loc care trebuie lucrat cu credincioşie. Lumina trebuie să strălucească atât la periferia acestuia, cât şi în centru. Sanatoriul din Melrose constituie unul dintre instrumentele cele mai eficiente care pot fi folosite spre a se ajunge în Boston cu adevărul. Oraşul şi suburbiile lui trebuie să audă ultima solie a harului care trebuie dusă lumii. Trebuie ţinute adunări în corturi în multe locuri. Lucrătorii trebuie să-şi folosească la maximum capacităţile date lor de Dumnezeu. Darurile harului vor spori pe măsură ce vor fi puse la lucru. Însă nu trebuie să existe înălţare de sine. Nu trebuie trasate linii precise. Duhul Sfânt să fie Cel care îi va călăuzi pe lucrători. Ei trebuie să privească mereu la Isus, Autorul şi Desăvârşitorul credinţei lor. Lucrarea care se va face în acest oraş mare va fi indicată prin revelaţia Duhului Sfânt, dacă toţi vor umbla cu Dumnezeu în umilinţă ...MMO 171.1

  Noi nădăjduim ca persoanele însărcinate cu lucrarea din New England să coopereze cu administratorii sanatoriului din Melrose spre a face paşi energici în ceea ce priveşte lucrarea care trebuie făcută în Boston. O sută de lucrători pot lucra cu folos în diferite părţi ale acestei metropole, în diferitele domenii ale slujirii. - Special Testimonies, seria B, nr. 13, p. 12, 13 ( Sfaturi pentru sănătate, p. 554, 555) (1908)MMO 171.2

  New York City

  Solia să le fie vestită oamenilor de afaceri din New York. - Ar trebui să simţiţi o responsabilitate clară pentru lucrarea din New York City. Solia trebuie să le fie vestită oamenilor de afaceri din New York şi din alte oraşe mari, la fel cum le este vestită păgânilor din ţările străine. Vrăjmaşul ar tresălta de bucurie să vadă măreţul adevăr mântuitor restrâns la numai câteva zone. El nu este inactiv. El aşază în minţile oamenilor teoriile lui amăgitoare pentru ai orbi şi ai deruta, astfel încât adevărul mântuitor să nu le fie adus la cunoştinţă. În curând vor fi date legile duminicale, iar oamenii din poziţii de încredere vor fi înrăiţi împotriva grupei mici a celor care păzesc porunca lui Dumnezeu. - Scrisoarea 168, 1909 (Manuscript Releases, vol. 4, p. 278, 279)MMO 171.3

  Este nevoie de un sanatoriu şi de o şcoală în apropiere de New York City şi de alte oraşe. - Avem nevoie de un sanatoriu şi o şcoală în vecinătatea oraşului New York. Cu cât se amână mai mult înfiinţarea acestora, cu atât vor fi mai greu de realizat.MMO 172.1

  Ar fi bine să se poată asigura un loc de odihnă pentru lucrătorii noştri din afara oraşului. Este de mare importanţă ca ei să se poată bucura de avantajele apei curate, necontaminate. Din acest motiv, este bine, adeseori, a se avea în vedere avantajul pe care îl prezintă locurile dintre dealuri. [...] De asemenea, trebuie să se achiziţioneze un loc situat în oraş, unde să se administreze tratamente simple. [...]MMO 172.2

  Fie ca astfel de aşezăminte să fie ridicate în vecinătatea mai multor oraşe mari şi să se depună eforturi serioase, hotărâte, de către bărbaţi capabili, care să ducă în aceste oraşe solia de avertizare ce trebuie să ajungă în toată lumea. Noi deabia dacă am atins câteva dintre aceste oraşe. - Scrisoarea 168, 1909, ( Lucrarea misionară medicală, p. 308)MMO 172.3

  Este importantă începerea lucrării misionare medicale. — Cel mai bun lucru pe care puteţi să îl faceţi este să începeţi lucrarea misionară medicală în New York. Mia fost arătat că, dacă în lucrarea aceasta ar putea fi implicaţi bărbaţi şi femei cu experienţă, care să reprezinte corect adevărata lucrare misionară medicală, ea ar avea o mare influenţă, lăsând o impresie bună în mintea oamenilor. - Scrisoarea 195, 1901 ( Evanghelizare, p. 387)MMO 172.4

  Este nevoie de lucrători şi este necesar să se deschidă restaurante. - Pe când mă aflam la New York, în iama anului 1901, am primit lumină cu privire la lucrarea din acel mare oraş. Noapte după noapte mia trecut pe dinainte calea pe care trebuie să meargă fraţii noştri. In marele New York, solia trebuie să se răspândească precum lumina unei lămpi aprinse. Dumnezeu va ridica lucrători pentru această lucrare, iar îngerii Lui vor merge înaintea lor. Deşi marile noastre oraşe ajung cu repeziciune în starea lumii dinainte de potop, deşi ele sunt ca Sodoma din cauza nelegiuirii, există totuşi în ele multe suflete sincere, care, atunci când vor auzi adevărurile uimitoare ale soliei advente, vor simţi convingerea Duhului Sfânt. New Yorkul e gata de a fi lucrat. În acest mare oraş, solia adevărului va fi prezentată cu puterea lui Dumnezeu. Domnul cheamă lucrători. El îi invită pe aceia care au câştigat experienţă în lucrare să înceapă şi să ducă mai departe, în temere de El, lucrarea ce trebuie făcută în New York şi în alte oraşe mari din America. El cere, de asemenea, mijloace care să fie folosite în lucrarea Sa.MMO 172.5

  M-ia fost arătat că noi nu trebuie să ne odihnim satisfăcuţi pentru faptul că avem un restaurant vegetarian în Brooklyn, deoarece şi altele ar trebui înfiinţate în alte sectoare ale oraşului. Oamenii care locuiesc întro parte a marelui New York nu ştiu ce se petrece în alte părţi ale acestui oraş. Bărbaţii şi femeile care mănâncă la restaurantele înfiinţate în diferite locuri vor simţi o îmbunătăţire a sănătăţii. Odată ce lea fost câştigată încrederea, ei vor fi mai dispuşi să primească solia specială a adevărului de la Dumnezeu. - Mărturii, vol. 7, p. 54, 55 (1902)MMO 173.1

  Este nevoie să se lucreze cu oamenii sinceri de la oraş. — Şi mai este New Yorkul, acest oraş mare şi nelegiuit. Cine a purtat povara pentru acest câmp de lucru? Cine a simţit necesitatea de a se tăgădui pe sine pentru ca lucrarea în acest oraş să poată înainta? Este întradevăr un oraş nelegiuit, dar Dumnezeu a avut un om ca Lot în Sodoma şi are oameni în New York, care tânjesc după apele curate din Liban cum doreşte un cerb izvoarele de apă. New Yorkul este gata spre a fi lucrat. Ultima dată când am fost acolo, cu puţin timp înainte de a pleca din ţară spre Australia, Domnul mia arătat că lucrarea Sa ar trebui stabilită în New York. El mia arătat ce sar putea face acolo dacă toţi ar veni în ajutorul Său. Puterea lui Dumnezeu este vestirea adevărului în acest oraş.MMO 173.2

  Nu există în rândul membrilor noştri o lipsă de mijloace, aşa cum sa întâmplat în trecut. Cu siguranţă nu există o lipsă de mijloace în rândul membrilor noştri din California. Cu toate acestea, marele câmp de lucru din New York rămâne neatins, în vreme ce o mare biserică se întâlneşte săptămână de săptămână aici, în Tabernacol [Battle Creek]. Membrii ar trebui să simtă că mustrarea lui Dumnezeu se abate asupra lor din cauză că nu lucrează pentru El în locurile unde adevărul nu este cunoscut. Dacă ar avea spiritul părinţilor peregrini, ei ar merge să lucreze pentru Dumnezeu în locurile degradate de pe pământ. - General Conference Bulletin, 10 aprilie 1901, p. 183, 184MMO 174.1

  Mai bine să împrumutaţi bani cu dobândă decât să opriţi lucrarea. - In loc să întrerupem lucrarea din New York, eu aş împrumuta bani şi aş da dobândă pentru ei, ca să fie dusă lucrarea mai departe. - Scrisoarea 141, 1901 (Manuscript Releases, vol. 4, p. 319)MMO 174.2

  Mii de oameni aşteaptă să audă solia. - În New York sunt multe suflete pregătite pentru seceriş. În oraşul acesta mare se află mii de oameni care nu şiau plecat genunchiul înaintea lui Baal. Îngerul a spus: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul.” Oraşul New York conţine o parte din ceea ce numiţi „tot norodul”. Dorim ca la începutul noului an să avem învăţători care să lucreze în toate zonele oraşului New York. În oraşul acesta trebuie să fie făcută o lucrare - o lucrare care trebuia făcută în urmă cu doisprezece ani. Ea nu a fost făcută; şi din ce motiv? Pentru că bărbaţii şi femeile nu au fost conştienţi de importanţa timpului în care trăim. Ei nu au fost pregătiţi să facă lucrarea ce trebuia făcută. Cei neconvertiţi în ceea ce priveşte reforma sănătăţii nu puteau lucra după rânduiala lui Dumnezeu. De aceea există acum, în anul 1901, o lipsă de lucrători. - Manuscrisul 117, 1901 (un fragment este redat în Evanghelizare, p. 387)MMO 174.3

  Lucrarea să vizeze oameni de toate naţionalităţile. — În oraşul New York, în Chicago şi în alte mari centre populate, există foarte mulţi veniţi din străinătate - nenumăraţi oameni de diferite naţionalităţi - şi practic toţi sunt neavertizaţi. Printre adventiştii de ziua a şaptea se manifestă un mare zel - şi nu spun că ar fi prea mult - pentru a lucra în ţările străine, dar lui Dumnezeu Iar plăcea dacă acelaşi zel sar manifesta şi pentru lucrarea în oraşele din apropiere. Cei din poporul Său trebuie să acţioneze cu înţelepciune. Ei trebuie să înceapă această lucrare cu seriozitate. Oameni consacraţi şi talentaţi să fie trimişi în aceste oraşe şi să înceapă să lucreze. În aceste eforturi de ai avertiza pe oameni, să fie asociate multe categorii de lucrători. Review and Herald, 29 octombrie 1914 (Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă, p. 199)MMO 175.1

  Lucraţi acum în New York City, utilizând metode variate. Cel mai bun timp pentru a lucra în New York City este acum, în momentul de faţă; cărarea să fie croită cât mai drept posibil, pentru ca lucrarea să fie făcută şi în acelaşi timp toţi să fie interesaţi de fiecare ramură a lucrării adusă la existentă în localităţile învecinate ...MMO 175.2

  Lucrarea în marele New York trebuie desfăşurată întrun mod în care să fie reprezentată corespunzător sfinţenia adevărului lui Dumnezeu. Trebuie înfiinţate restaurante vegetariene, săli de tratament şi şcoli de gătit. Oamenii trebuie învăţaţi cum să prepare o hrană sănătoasă. Trebuie să li se vorbească despre nevoia de a renunţa la ceai, cafea şi carne.MMO 175.3

  Marele New York trebuie să aibă o relaţie diferită cu Conferinţa Generală faţă de teritoriul învecinat şi de interesele care sunt diferite şi care vor fi luate în consideraţie dintrun unghi diferit în ceea ce priveşte lucrarea misionară. Marele New York este o lume în sine şi ar trebui să aibă în anumite privinţe o administrare diferită decât cea din localităţile învecinate.MMO 175.4

  Dumnezeu are instrumente rânduite pentru extinderea cercului nostru de influenţă şi pentru creşterea numărului de lucrători care vor fi misionari adevăraţi - lucrători pentru mântuirea sufletelor semenilor lor. Aceştia nu trebuie să stabilească graniţe pentru limitarea sferei lucrării lor. Biserica creştină va gândi mereu la modalităţi de înaintare; ea îi va educa mereu pe lucrători în vederea cuceririi de teritorii noi pentru Hristos. Ea ar trebui să înainteze neîntrerupt, pentru ca adevărul să se răspândească în toate zonele globului...MMO 176.1

  Domnul a dorit să se lucreze în New York şi în toate localităţile lui învecinate cu mulţi ani în urmă, iar acum că oportunitatea este dezvăluită mai clar, în toate localităţile, în fiecare biserică, inimile ar trebui să fie atrase şi informate despre progresul soliei Evangheliei. În toate părţile neglijate ale viei, inimile ar trebui să tresalte de o experienţă vie, autentică; acum că sa început o mare lucrare, nimeni să nuşi încrucişeze braţele, ci toţi să urmărească plini de interes fiecare mişcare a bisericii.MMO 176.2

  Bisericile din diferitele zone ale marelui New York trebuie să devină conştiente acum de responsabilităţile lor sacre primite de la Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune ca acest vast câmp misionar să fie lucrat cu credincioşie şi ca orice urmă de critică aspră, de căutare de greşeli şi de despărţire dintre fraţi să înceteze. Prejudecăţile, gândurile şi vorbele lor rele să fie îndepărtate. Dumnezeu nu va mai tolera spiritul care controlează situaţia în bisericile noastre din New York. Câmpurile de aici sunt gata pentru seceriş. Oriunde ne întoarcem privirea, fraţii noştri trebuie să îndeplinească lucrarea ce lea fost rânduită, lucrare care acoperă o arie vastă, nemăsurată. Nu trebuie să li se dea ascultare celor care nutresc şi alimentează prejudecata. Lucrarea trebuie să înainteze sub îndrumarea lui Dumnezeu, iar cei care doresc să susţină spiritul de dezbinare ar face bine să se dea la o parte din cale şi să permită lucrării lui Dumnezeu să înainteze. - Important Testimony (broşura 038), p. 69 (1903)MMO 176.3

  Să se lucreze în oraşele din apropiere, Trenton şi Brooklyn. - Sunt sub impresia profundă că Trenton [New Jersey] va constitui un punct de interes central, la fel ca şi Brooklyn [New York], precum şi alte localităţi de lângă oraşul New York. Vedem întradevăr că trebuie să se lucreze în toate direcţiile din New York şi din vecinătate. Ar trebui obţinută o sală în care să fie chemaţi oamenii din New York City şi din localităţile învecinate ...MMO 177.1

  Dumnezeu vrea acum să se lucreze în oraşele noastre prin influenţele înzestrate şi sfinţite exercitate asupra minţii omeneşti. Dacă este îndeplinită voia lui Dumnezeu, transformarea unei minţi omeneşti înseamnă transformarea mai multor minţi omeneşti. „Niciunul dintre noi nu trăieşte pentru sine.” Niciunul dintre noi nu urmăreşte să obţină slavă pentru el însuşi. Domnul La dat pe Hristos lumii noastre şi, prin Hristos, El nu ia reţinut omului nimic din ceea ce îi putea fi de folos în natura sa umană. Dacă bisericii organizate nu ia fost refuzat nimic din talentele şi din influenţa ce iau fost oferite - dacă Domnul La dat pe Hristos şi apoi la chemat pe om să aşeze această putere şi influenţă sub puterea darului Duhului Sfânt pentru aşi încununa lucrarea cu succes, pentru a face din lucrarea lor [îmbinată] un succes remarcabil , atunci omul să nuşi facă partea?MMO 177.2

  Ce îşi propune biserica să facă, în calitatea sa de instrument al lui Hristos, pentru convertirea lumii? Domnul face apel ca în fiecare oraş să fie ridicate monumentele Sale. Trebuie să se lucreze în fiecare oraş pentru a răspândi influenţa adevărului, care are o putere sfinţitoare asupra celor care îl vor auzi şi vor răspunde. - Scrisoarea 183, 1901MMO 177.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents