Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 5—O Strategie Pentru Lucrarea În Oraşe

  Dumnezeu Doreşte Ca În Oraşe Să Se Facă O Lucrare Specifică

  O mare lucrare trebuie să fie făcută în oraşe. - Sunt învăţată din nou şi din nou să le prezint bisericilor noastre lucrarea care trebuie să fie îndeplinită în marile noastre oraşe. Este mult de lucru nu numai acolo unde avem biserici deja înfiinţate, ci şi în locurile unde adevărul nu a fost niciodată prezentat pe deplin. Chiar în mijlocul nostru sunt oameni tot atât de păgâni ca aceia din ţările îndepărtate. - Manuscrisul 7, 1908 (Evanghelizare, p. 32)MMO 63.1

  Nu vă aşteptaţi ca înainte de a începe lucrarea să se întâmple ceva extraordinar. - De ce să amânăm începerea lucrării în oraşele noastre? Nu avem de ce să aşteptăm să se întâmple vreun lucru extraordinar sau să fie achiziţionat vreun aparat costisitor, pentru ca să avem cu ce ne etala. Ce au a face paiele cu grâul? Dacă umblăm şi lucrăm cu smerenie înaintea lui Dumnezeu, El va pregăti calea înaintea noastră. El îi va onora pe cei care Îl onorează. Şi avem convingerea că lucrătorii din Takoma Park*Takoma Park, o suburbie a oraşului Washington, D.C., unde a funcţionat. Conferinţa Generală între 1904 şi 1989 şi unde a funcţionat Review and Herald Publishing Association între anii 1906 şi 1982 caută săL onoreze.MMO 63.2

  De ce să amânăm efortul de a face lumea mai bună? Oricât de smerită ar fi sfera noastră de influenţă, oricât de umilă ar fi lucrarea noastră, dacă umblăm în armonie cu Mântuitorul nostru, El Se va descoperi prin noi. El îi va onora pe cei smeriţi şi umili care caută săI slujească în viaţa zilnică. Să aducem strădania de a salva sufletele în tot ce facem, fie că lucrăm întrun atelier, întro fermă sau la birou. - Scrisoarea 335, 1904MMO 64.1

  Există persoane cu talent special pentru împlinirea lucrării. - Trebuie să se facă lucrare misionară în toate oraşele noastre mari. Există printre noi oameni cu talent special pentru acest domeniu al lucrării, un talent care ar trebui educat şi instruit.MMO 64.2

  Pastorii care dădăcesc bisericile realizează puţin bine pentru membrii bisericii dacă nu îi încurajează şi nu îi învaţă practic cum să facă lucrare misionară. Fiecare pastor ar trebui să considere că are de făcut o lucrare mai mare decât să repete iar şi iar aceleaşi predici înaintea oamenilor ...MMO 64.3

  Am fost instruită să le atrag membrilor noştri atenţia la Isaia capitolul 58. Citiţi capitolul acesta cu atenţie şi înţelegeţi ce tip de lucrare va da viaţă bisericilor noastre. Lucrarea Evangheliei trebuie realizată prin intermediul dărniciei noastre, dar şi prin eforturile noastre. Când întâlniţi suflete suferinde care au nevoie de ajutor, oferiţile ajutor. Când întâlniţi oameni flămânzi, hrăniţii. În acest mod veţi lucra în domeniile slujirii lui Hristos ...MMO 64.4

  Nu este de datoria administratorilor conferinţei să aşeze mâini restrictive asupra lucrării realizate în oraşele noastre. Prin interdicţiile ciudate impuse în unele locuri, Satana a căutat să blocheze calea adevărului. Membrii nu au nevoie de încurajare la inactivitate. - Manuscrisul 7, 1908MMO 64.5

  Să fie aleşi cei mai buni lucrători. - Trebuie să lucrăm acum pentru răspândirea adevărului, iar ca rezultat multe sufleteMMO 64.6

  _______________

  Conferinţa Generală între 1904 şi 1989 şi unde a funcţionat Review and Herald Publishing Association între anii 1906 şi 1982. vor veni la cunoaşterea adevărului în oraşele nelucrate până în prezent. Oamenii cei mai buni din bisericile noastre ar trebui aleşi, trimişi şi susţinuţi în eforturi misionare extinse. - Atlantic Union Gleaner, 8 ianuarie 1902

  E nevoie de lucrători care pot impresiona inimile oamenilor. - Trebuie să facem planuri pentru a plasa în aceste mari oraşe oameni capabili care pot prezenta solia îngerului al treilea întro manieră atât de captivantă, încât să mişte inimile. Nu ne putem permite să îi adunăm întrun singur loc pe toţi oamenii care pot face aceasta şi să le cerem să facă o lucrare pe care o pot împlini alţii. - Review and Herald, 25 noiembrie 1909MMO 65.1

  Nedumerirea Legată De Modalitatea De Lucru În Oraşe

  Satana încearcă să ne încurce planurile. - Când vom începe să lucrăm serios pentru mulţimile din oraşe, vrăjmaşul va interveni cu toată puterea pentru a crea confuzie, în speranţa că, în felul acesta, va dezbina grupele de lucrători. Unii care nu sunt convertiţi pe deplin se află în pericolul continuu de a confunda sugestiile vrăjmaşului cu îndrumările Duhului lui Dumnezeu. Pentru că Domnul nea dat lumină, să umblăm în lumină. - Manuscrisul 13, 1910 (Evanghelizare, p. 100)MMO 65.2

  Pretextele pentru a nu face evanghelizare în oraşe sunt o dovadă a lipsei de viziune. - Am visat că mai mulţi fraţi deai noştri se aflau întro consfătuire, discutând planuri de lucrare pentru vremea aceasta. Ei considerau că e mai bine să nu se pătrundă în oraşele mari, ci să înceapă lucrarea în localităţi mai mici, departe de oraşe; aici ar avea de întâmpinat o mai slabă împotrivire din partea clerului şi ar evita cheltuieli mari. Ei susţineau că pastorii noştri, fiind puţini la număr, nu se putea să fie luaţi pentru a instrui şi a îngriji de aceia care ar accepta adevărul în oraşe şi care, din cauza unei mai mari opoziţii pe care ar întâmpinao acolo, ar avea nevoie de mai mult ajutor decât în bisericile din localităţile mici de la ţară. În felul acesta, rodul ţinerii unor serii de prelegeri în oraş ar fi întro mai mare măsură pierdut. De asemenea, se mai susţinea că, din cauza mijloacelor noastre limitate şi din cauza multelor schimbări legate de mutare, preconizate a apărea întro biserică dintrun oraş mare, ar fi greu ca biserica înfiinţată astfel să fie o forţă pentru lucrare. Soţul meu stăruia pe lângă fraţi să facă fără întârziere planuri mai cuprinzătoare şi să depună, în marile noastre oraşe, sforţări mai mari şi mai depline, care să corespundă mai bine cu caracterul soliei noastre. Un lucrător povestea întâmplări din experienţa sa în oraşe, arătând că lucrarea era aproape un eşec, dar mărturisea că a avut un mai mare succes în localităţile mai mici.MMO 65.3

  Cineva plin de demnitate şi autoritate - Cineva care este prezent în toate lucrările noastre de comitet - asculta fiecare cuvânt cu cel mai profund interes. El a vorbit cu judecată şi deplină asigurare. „Lumea întreagă,” spuse El, „este marea vie a lui Dumnezeu. Oraşele şi satele alcătuiesc o parte din via aceasta. Aici trebuie să se lucreze.” [...]MMO 66.1

  Solul sa îndreptat către unul dintre cei prezenţi şi a zis: „Ideile voastre cu privire la lucrarea pentru acest timp sunt cu totul prea mărginite. Lumina voastră nu trebuie să fie restrânsă la o mică întindere, pusă sub obroc sau sub pat; ci ea trebuie să fie pusă în sfeşnic, ca săi poată lumina pe toţi cei care sunt în casa lui Dumnezeu - lumea. Trebuie să vă însuşiţi vederi mai largi decât aveţi despre lucrare.” - Mărturii, vol. 7, p. 3436 (similar pasajului din Manuscrisul 1, 1874)MMO 66.2

  Metoda Lui Hristos De A Lucra În Oraşe

  Amestecaţivă printre oameni, împliniţile nevoile şi apoi invitaţii să vă urmeze. - Când ia trimis pe cei doisprezece ucenici în primul lor tur misionar, Hristos lea spus: „Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: «Împărăţia cerurilor este aproape!» Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară demonii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi” (Matei 10:7 ,8).MMO 66.3

  Celor şaptezeci, trimişi mai târziu, lea zis: „În orice cetate veţi intra, (...) să vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: «Împărăţia lui Dumnezeu sa apropiat de voi»” (Luca 10: 8, 9). [...]MMO 67.1

  După înălţarea Domnului Hristos, a fost continuată aceeaşi lucrare. Scenele propriei Sale lucrări sau repetat. [...]MMO 67.2

  Luca, scriitorul evangheliei cei poartă numele, a fost misionar medical. În Scripturi, el este numit „doctorul preaiubit” (Coloseni 4:14). Apostolul Pavel a auzit de îndemânarea lui ca medic, la căutat şi la descoperit ca fiind unul căruia Domnul îi încredinţase o lucrare specială. El ia câştigat cooperarea şi, o vreme, Luca la însoţit în călătoriile sale din loc în loc. [...] Astfel, era deschisă calea pentru solia Evangheliei. Succesul său ca medic la ajutat pe Luca să câştige multe ocazii de aL predica pe Hristos printre păgâni. Planul divin este ca şi noi să lucrăm cum au lucrat ucenicii. Vindecarea fizică este legată de trimiterea Evangheliei. În lucrarea Evangheliei, predicarea şi vindecarea nu trebuie separate niciodată. [...] Proclamarea Evangheliei pentru lume este lucrarea pe care Dumnezeu a încredinţato celor ceI poartă Numele. Evanghelia este singurul antidot pentru păcatul şi mizeria pământului. A face cunoscut întregii omeniri mesajul harului lui Dumnezeu este prima lucrare a celor care îi cunosc puterea vindecătoare. [...]MMO 67.3

  Şi care este situaţia din lume astăzi? Nu este credinţa în Biblie aproape nimicită de către „înalta critică” şi de speculaţiile zilelor noastre? [...]MMO 67.4

  Se cere o mare lucrare de reformă şi numai prin harul lui Hristos se poate împlini această lucrare de refacere - fizică, mintală şi spirituală.MMO 67.5

  Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în lucrarea cu oamenii. Mântuitorul Se amesteca printre oameni ca unul care le dorea binele. El Îşi arăta simpatia faţă de ei, slujea nevoilor lor şi le câştiga încrederea. Apoi le spunea: „Veniţi după Mine!”MMO 67.6

  Este nevoie să ne apropiem de oameni prin eforturi personale. Dacă am petrece mai puţin timp predicând şi mai mult timp în slujire personală, sar vedea rezultate mai mari. Celor săraci trebuie să li se uşureze povara, cei bolnavi să fie îngrijiţi, cei întristaţi şi cei care au pierdut pe cineva drag să fie mângâiaţi, cei neştiutori - instruiţi, cei lipsiţi de experienţă - sfătuiţi. Trebuie să plângem cu cei care plâng şi să ne bucurăm cu cei care se bucură. Însoţită de puterea de convingere, de puterea rugăciunii şi de puterea iubirii lui Dumnezeu, această lucrare nu va fi şi nici nu poate fi lipsită de roade. - Divina vindecare, p. 139144 (1905)MMO 68.1

  Hristos a venit ca să împlinească nevoile omenirii. - Dumnezeu La trimis pe Fiul Său în lume pentru ca El să cunoască în mod efectiv nevoile omenirii. Prin natura umană îmbinată cu natura divină, El trebuie să ajungă la om şi săl ajute să primească natura divină. - Manuscrisul 73, 1909 (Sermons and Talks, vol. 2, p. 318)MMO 68.2

  Acţiunile Lucrătorilor Din Oraşe Sunt Importante

  Caracterul lucrării să corespundă adevărurilor pe care le susţinem. - Lucrarea trebuie să fie echilibrată şi să fie o mărturie vie în favoarea adevărului. Dumnezeu vrea să nutrim o ambiţie nobilă. Potrivit cu dorinţa Sa, caracterul lucrării noastre va fi în armonie cu marile adevăruri pe care le prezentăm pentru a trezi lumea din somnul ei ca de moarte. - Scrisoarea 4, 1899MMO 68.3

  Învăţaţii pe oameni prin exemplu personal . - Trebuie să trăim adevărul şi să îi învăţăm pe alţii despre el prin vieţile noastre, precum şi prin cuvintele noastre. Sunt mii de oameni în sfera noastră de influenţă pe care îi putem învăţa despre adevăr, iar lucrarea aceasta nu necesită investiţia acelor sume mari necesare pentru a ajunge în oraşele vecine, mici şi mari. Nu e nevoie să mergem la străinii dintrun alt oraş, ci să mergem la oamenii vorbitori de limbă engleză; şi totuşi trece an după an, se face apel după apel şi bărbaţii, femeile şi mijloacele fac prea puţin pentru înaintarea lucrării. Suntem noi lumina lumii? - Manuscrisul 60, 1894MMO 68.4

  Evitaţi Acţiunile Controversate

  Evitaţi ridicarea fără rost a zidurilor de despărţire. - Domnul nui îndeamnă pe lucrătorii Săi în aşa fel încât săi facă să meargă pe o cale care va aduce timpul necazului înainte de vreme. Să nu ridice un zid de despărţire între ei şi lume, prin promovarea propriilor idei şi concepţii. Deja sa exagerat în această privinţă pretutindeni în ţara noastră. - Special Testimonies to Ministers and Workers, seria A, nr. 3, p. 33, 34 (Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 202) (1895)MMO 69.1

  Planificarea Strategică

  Locuitorii oraşelor nu vor veni la noi. - Ne putem aştepta ca locuitorii oraşelor să vină la noi şi să spună: „Dacă veţi veni la noi şi ne veţi predica, noi vă vom ajuta să faceţi aceasta şi aceea”? Ce cunosc ei despre solia noastră? Să ne facem partea în ai avertiza pe aceşti oameni care sunt gata să piară neavertizaţi şi nemântuiţi. Domnul doreşte să lăsăm ca lumina noastră să strălucească înaintea oamenilor, astfel încât Duhul Său cel Sfânt să poată transmite adevărul inimilor sincere care îl caută. - Mărturii, vol. 9, p. 100 (1909)MMO 69.2

  Analizaţi posibilităţile de lucrare misionară. - Miau fost spuse aceste cuvinte: „Spunei poporului Meu că timpul este scurt. Trebuie să se depună acum toate eforturile pentru înălţarea adevărului. Solia trebuie proclamată în oraşele mici sau mari. Solia îngerului al treilea trebuie să se alăture soliei îngerului al doilea şi trebuie proclamată cu mare putere în marile noastre oraşe. Astfel va fi vestită cu glas tare solia care va pregăti un popor pentru venirea Împăratului.”MMO 69.3

  Trebuie analizată situaţia din toate oraşele mari pentru ca adevărul să poată fi vestit tuturor oamenilor. În aceste oraşe mari, Domnul are multe suflete sincere care sunt derutate de evenimentele ciudate din lumea religioasă. - Scrisoarea 88, 1910 (Manuscript Releases, vol. 5, p. 128)MMO 70.1

  Să fie analizate nevoile oamenilor din zonele neglijate. - Mai există un alt domeniu al lucrării care trebuie înfăptuit, şi anume lucrarea în marile oraşe. Trebuie să existe grupuri de lucrători serioşi care să lucreze în oraşele mari. Să se studieze ce trebuie făcut în locurile care au fost neglijate. Domnul nea îndreptat atenţia către mulţimile de oameni neglijaţi din marile oraşe, dar sa acordat puţină atenţie acestui lucru. - Review and Herald, 11 noiembrie 1909 (Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 537)MMO 70.2

  Planificarea atentă, realizată de mai multe persoane, previne comiterea de erori. - Este nevoie de oameni capabili care să calculeze atent costurile şi care să utilizeze în calculele lor o judecată sănătoasă. Lipsa de oameni cu experienţă a fost un mare dezavantaj ... Lucrarea nu trebuie coordonată de mintea unui singur om sau de ideile unui singur om ...MMO 70.3

  Ar fi o greşeală să construim sau să cumpărăm clădiri mari în oraşe ... Cei care par a considera că metoda aceasta este avantajoasă sunt fără pricepere.MMO 70.4

  Avem de împlinit marea lucrare de vestire a soliei Evangheliei pentru acest timp în aceste oraşe mari, dar pregătirea de clădiri mari pentru o lucrare chipurile extraordinară este o greşeală. - Manuscrisul 30, 1903 (Sermons and Talks, vol. 2, p. 226)MMO 70.5

  Consecinţele planificării slabe sunt cheltuielile inutile. -- Am fost foarte îndurerată că mijloacele au fost investite în construirea de noi corpuri de şcoală la Battle Creek, când lucrul acesta nu era necesar. Colegiul era suficient de mare pentru găzduirea studenţilor care puteau fi coordonaţi cu succes din şcoală. Adevărul a fost că cei de la conducere nu au reuşit să coordoneze corespunzător studenţii deja existenţi, iar de banii investiţi în construirea de noi clădiri era mare nevoie pentru arborarea stindardului adevărului în oraşele din America şi pentru deschiderea de noi câmpuri pentru lucrare. - Scrisoarea 43, 1895 (Manuscript Releases, vol. 17, p. 308)MMO 71.1

  Este Nevoie De Conducători Locali

  Deciziile privitoare la lucrarea locală este cel mai bine să fie luate local. - Adesea sunt foarte tulburată când îi văd pe conducătorii noştri adoptând poziţii extreme şi împovărânduse cu probleme de care nu trebuiau să se ocupe şi nici să se îngrijoreze, ci să le lase în mâinile lui Dumnezeu pentru a le îndrepta. Noi suntem încă în lume, iar Dumnezeu ne păstrează un loc în legătură cu lumea şi lucrează prin mâna Sa puternică pentru a pregăti calea înaintea noastră, aşa încât lucrarea Lui să poată progresa în diferitele ramuri. [...]MMO 71.2

  LăsaţiL pe Domnul să lucreze pentru oamenii care sunt la faţa locului, iar cei ce nu se află acolo să se umilească înaintea lui Dumnezeu, ca nu cumva să-şi piardă locul şi să se rătăcească. Cei care şiau asumat dreptul de a critica lucrarea nu au primit această sarcină de la Dumnezeu şi nu au aprobarea Duhului Său Sfânt. Mulţi lucrează în conformitate cu propriile judecăţi omeneşti şi caută cu zel să corecteze lucruri pe care Dumnezeu nu lea pus în mâinile lor. Atâta vreme cât suntem în lume, vom avea de făcut o lucrare specială pentru lume, iar solia de avertizare trebuie să ajungă la toată ţările şi la toate popoarele. - Special Testimonies to Ministers and Workers, seria A, nr. 3, p. 32, 33 (Mărturii pentru pastori şi pentru slujitorii Evangheliei, p. 201, 202) (1895)MMO 71.3

  Fondurile Pentru Evanghelizarea Oraşelor

  Este nevoie de bani şi de talente pentru lucrarea lui Dumnezeu. - Cei cu adevărat convertiţi sunt chemaţi să facă o lucrare care necesită bani şi consacrare. Obligaţiile care ne revin ca urmare a înscrierii numelui nostru în registrul bisericii ne impun să lucrăm pentru Dumnezeu cu toată capacitatea de care dispunem. El ne cheamă la o slujire neîmpărţită, la o consacrare totală a inimii, sufletului, mintii şi puterii. Hristos nea adus în rândurile bisericii ca să poată angaja şi orienta toate abilităţile noastre spre slujirea devotată, în vederea salvării altora. Tot ce e mai puţin de atât se opune lucrării...MMO 72.1

  Domnul plănuieşte ca mijloacele ce neau fost încredinţate să fie întrebuinţate la zidirea Împărăţiei Sale. Bunurile Sale au fost date în grija ispravnicilor Săi, pentru ca ei să le pună în negoţ şi să Îi aducă o dobândă prin salvarea sufletelor pentru viaţa veşnică ...MMO 72.2

  Dumnezeu lucrează cu fiecare credincios adevărat, iar lumina şi binecuvântarea primite sunt transmise mai departe prin lucrarea făcută de credincios. Astfel, când oferă din ceea ce a primit, capacitatea lui de a primi creşte. Pe măsură ce împarte din darurile cereşti, el face loc pentru ca în sufletul său să se reverse noi torente de har şi de adevăr din izvorul de viaţă. El primeşte o lumină mai mare, cunoştinţe şi binecuvântări mai mari. Viaţa şi dezvoltarea bisericii ţin de această lucrare care ia fost desemnată fiecărui membru al bisericii.MMO 72.3

  Cel a cărui viaţă constă din a primi mereu şi din a nu oferi niciodată pierde repede binecuvântarea. Dacă adevărul nu se revarsă dinspre el spre alţii, el pierde capacitatea de a primi. - Manuscrisul 139, 1898 (Astăzi cu Dumnezeu, p. 303)MMO 72.4

  Banii necesari vor veni. - Dacă vom îndeplini lucrarea aceasta, vom vedea că mijloacele se vor revărsa în vistieriile noastre şi vom avea banii cu care să continuăm o lucrare din ce în ce mai vastă şi mai extinsă. Oare să nu înaintăm noi cu credinţă, ca atunci când am dispune de mii de dolari? Nu avem nici măcar jumătate din credinţa care ar fi suficientă. Să ne facem partea în avertizarea acestor oraşe. - Manuscrisul 53, 1909 (Evanghelizare, p. 62)MMO 72.5

  Membrii cu resurse financiare să susţină eforturile misionare. - Domnul îi invită pe aceia care sunt în poziţii de încredere, pe aceia cărora lea încredinţat darurile Sale preţioase, să folosească talanţii intelectului şi ai mijloacelor lor în slujba Sa. Lucrătorii noştri ar trebui să prezinte înaintea acestor oameni o expunere clară a planului nostru de lucru, arătândule ce ne trebuie pentru ai ajuta pe cei săraci şi nevoiaşi şi pentru a aşeza lucrarea aceasta pe o temelie tare. Unii dintre aceştia vor fi îndemnaţi de Duhul Sfânt să investească mijloacele Domnului întrun mod care va face să înainteze lucrarea Sa. Ei vor realiza planul Lui, ajutând să se creeze centre de influenţă în oraşele mari. Lucrători interesaţi vor fi îndemnaţi să se ofere pentru diferitele domenii ale efortului misionar. - Mărturii, vol. 7, p. 112 (1902)MMO 73.1

  Convertiţii înstăriţi vor ajuta la susţinerea financiară a evanghelizării în oraşe. - Suflete care deţin averi vor fi aduse la adevăr şi vor dărui din mijloacele lor pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Am fost instruită că există multe mijloace în oraşele în care nu sa făcut lucrare. Dumnezeu are acolo oameni interesaţi. Mergeţi la ei, învăţaţii aşa cum a învăţat Hristos, daţile adevărul! Ei îl vor accepta şi, pe cât de sigur este că suflete sincere vor fi convertite, tot atât de sigur este şi că mijloacele lor materiale vor fi consacrate în slujba Domnului şi vom fi martori la o creştere a resurselor. - Mărturii, vol. 9, p. 100 (1909)MMO 73.2

  Fondurile Pentru Înfiinţarea De Biserici Să Fie Planificate

  Conferinţele să pună deoparte fonduri pentru utilizarea lor în câmpuri noi. - Când luăm în considerare lucrarea ce trebuie realizată în Washington [D.C.] şi diversele domenii ale lucrării care ar trebui începute în câmpul din sud şi în oraşele din ţara noastră, devine din ce în ce mai evident faptul că este neînţelept a permite conferinţelor noastre să fie [atât] de golite de mijloace, încât să nu mai poată ajuta la ridicarea de monumente în câmpurile unde Dumnezeu nea îndrumat să facem o lucrare specială. - Scrisoarea 190, 1903 (Spalding and Magan Collection, p. 316)MMO 74.1

  Debutul lucrării în câmpuri noi să fie o prioritate financiară. - Dumnezeu cere ca fiecare dolar disponibil să fie direcţionat spre lucrarea de pătrundere în noi câmpuri de lucru cu solia Evangheliei şi spre micşorarea munţilor de dificultăţi care încearcă să blocheze lucrarea noastră misionară. În Numele lui Hristos, vă cer să îndepliniţi scopurile lui Dumnezeu de înfiinţare a misiunilor în fiecare oraş, în fiecare loc. — Manuscrisul 61,1909 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 216, 217)MMO 74.2

  Alocaţi mai multe fonduri câmpurilor noi. - Duceţi solia în alte oraşe. Să cheltuim, dacă e necesar, mai puţini bani în puţinele locuri unde solia a fost predicată aproape complet, pentru ca să mergem în alte locuri unde avertizarea nu a fost dată şi unde bărbaţii şi femeile nu au aflat despre marea criză ce urmează să vină peste toţi locuitorii pământului. Noi avem să le dăm oamenilor din această generaţie Cuvântul adevărului poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. - Manuscrisul 61, 1909 (Manuscript Releases, vol. 10, p. 216)MMO 74.3

  Fondurile să fie împărţite în mod echilibrat între lucrarea aflată în desfăşurare şi lucrarea abia începută. - Domnul vede lucrarea care trebuie făcută în via Sa. El vede locurile în care ar trebui să existe monumente închinate Lui, pentru ca adevărul să fie reprezentat. El vede câmpurile nelucrate şi lipsite de centre. El cere de la toţi slujitorii Săi echitate şi judecată dreaptă. Nu trebuie alocată o mare sumă de bani unui singur loc. Fiecare clădire ridicată trebuie să fie construită având în minte celelalte locuri care au nevoie de clădiri similare ...MMO 74.4

  Dumnezeu îi cheamă pe cei care au un rol în slujirea Sa să nu stea în calea progresului prin întrebuinţarea egoistă întrun singur loc, întrun singur domeniu sau întro singură lucrare a tuturor mijloacelor pe care le pot obţine. În toate zonele lumii trebuie să se facă o lucrare care ar fi trebuit încheiată cu mult timp în urmă. Ferească Dumnezeu să le adresaţi oamenilor apeluri ca să se adune mijloace pentru construirea ... [de alte corpuri pentru o anumită instituţie], când deţineţi deja multe corpuri şi când aveţi la dispoziţie mii de dolari. Construiţi clădirea pe măsura mijloacelor de care dispuneţi. Daţile şi altor părţi ale viei lui Dumnezeu şansa de a avea clădirile lor. Lăsaţi ca şi în alte oraşe să se ridice centre. - Special Testimonies, seria B, nr. 6, p. 40 (1908)MMO 75.1

  Despărţirea în două a personalului slăbeşte lucrarea în ambele zone. - În timpul nopţii, mă aflam întro întâlnire de comitet unde fratele Smith Sharp vorbea despre împărţirea forţei de muncă de la Nashville [Tennessee] şi ducerea unei părţi din ea la Chattanooga [Tennessee]. Au fost prezentate şi încă alte câteva chestiuni. Apoi Sfetnicul care nu face nicio greşeală a rostit nişte cuvinte care au schimbat întreaga atmosferă a întâlnirii. El a prezentat principiile care arătau că forţa de muncă nu ar trebui împărţită, că forţa de muncă necesară pentru activitatea unui centru nu ar trebui folosită pentru activitatea a două centre. Puneţi toată forţa de muncă întrun singur centru şi uniţivă pentru a face din centrul respectiv un succes. Nashville trebuie să devină un centru şi de aici lumina se va răspândi în zonele dimprejur. Dacă sar fi urmat sugestiile fratelui Smith Sharp, sar fi ridicat două centre, deşi nu există suficientă putere financiară pentru a face dintrun loc un succes, Încercarea de a separa lucrarea şi de a o stabili în două locuri ar slăbi forţa amândurora. Faceţi ca lucrarea dintrun singur loc să fie cât mai completă posibil. - Scrisoarea 79, 1901MMO 75.2

  Utilizarea fondurilor să respecte principiile echităţii, dreptăţii şi judecăţii. - Nechibzuinţa în investirea mijloacelor şi înălţarea acestei lucrări întro singură parte a câmpului, când trebuie să se facă lucrare în oraşele din multe zone, nu sunt bune. Înseamnă egoism şi lăcomie. Domnul condamnă în mod special această purtare, fiindcă prin ea lucrarea Sa sfântă este greşit reprezentată înaintea lumii. Dorinţa Sa este ca lucrarea Sa să se ghideze după principiile echităţii, dreptăţii şi judecăţii. El nu cere ridicarea unor instituţii uriaşe. Un colţ al viei nu este întreaga lume. În multe locuri din lume, trebuie stabilite monumente pentru Dumnezeu, care să reprezinte adevărul Său. Şi trebuie urmată o cale înţeleaptă pentru a avea în marile noastre oraşe o atitudine de bunsimţ, astfel încât cei care nu sunt de aceeaşi credinţă cu noi să ne ajute cu mijloacele lor. Fiecare dolar pe care îl avem este al lui Dumnezeu. „Al Meu este argintul şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.”MMO 76.1

  Totuşi unii nu recunosc calitatea Sa de proprietar. Cu toate că lucrarea dintro zonă a câmpului unde ei lucrează deţine deja numeroase clădiri, ei continuă să ia din vistieria Domnului. Nu se gândesc la zonele nevoiaşe ale câmpului, care au nevoie de astfel de clădiri şi care trebuie ajutate. Vor acţiona ei cu acelaşi zel pentru a pune la dispoziţia altei zone clădirile pe care le consideră necesare în zona lor? Toţi trebuie să se gândească la faptul că există oraşe care nu au auzit niciodată solia. - Manuscrisul 53, 1903 (Manuscript Releases, vol. 13, p. 406, 407)MMO 76.2

  Gelozia din cauza fondurilor împiedică progresul lucrării. - Timp de ani de zile mia fost prezentată lucrarea pentru oraşele mari şi am vorbit despre ea poporului nostru. A fost dat sfatul să deschidem câmpuri noi de lucru. Uneori a existat o teamă amestecată cu gelozie ca nu cumva cei care doreau să se angajeze în câmpurile noi să primească din banii rânduiţi pentru cei care erau angajaţi în altă parte a lucrării. Unii care aveau funcţii de răspundere au simţit că nimic nu trebuie să se facă fără consimţământul lor personal şi fără aprobarea lor. Iată în ce fel, uneori, lucrătorii eficienţi au fost întârziaţi şi chiar împiedicaţi în lucrarea lor, iar roţile trăsurii cu care trebuia să se pătrundă în câmpuri noi au fost făcute să se mişte greu. (Manuscrisul 21, 1910) - Lucrarea misionară medicală, p. 302MMO 76.3

  Detaliile Financiare Nu Trebuie Să Fie Punctul Central Al Lucrării Pastorilor

  Pastorii să nu fie împovăraţi cu detaliile financiare ale lucrării în oraşe. - Nu ştiu când vor învăţa pastorii noştri să nu se mai ocupe de activităţi comerciale şi financiare. Mia fost arătat în nenumărate rânduri că nu în aceasta constă lucrarea pastorală. Ei nu trebuie să fie greu împovăraţi cu detaliile lucrării în oraşe. Ei trebuie să fie pregătiţi pentru a merge în locurile unde a fost stârnit interesul pentru solie şi în mod special pentru a participa la adunările de tabără. Ei nu trebuie să zăbovească în oraşe în timp ce aceste adunări sunt în desfăşurare. - Manuscrisul 104, 1902 (Manuscript Releases, vol. 17, p. 52)MMO 77.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents